Femåringen hemma igen

Femåring hemma igen
 Av Ann Christine Kihl, reporter

 

 

 

 


Artikeln är tidigare publicerad i Vestmanlands Läns Tidning, VLT, den 8 januari 2007. Den ingår i en serie artiklar som har publicerats i VLT och VLT.se, med början den 20 december 2006.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Länsrätten upphäver det uppmärksammade omhändertagandet

I fredags eftermiddag klev den femårige pojken in genom dörren till sitt hem. Ett 43 dygn långt omhändertagande fick sin upplösning. Ett par timmar tidigare hade länsrätten upphävt det uppmärksammade omhändertagandet.

 

- Nu ska vi söka hjälp för vår pojke och för vår familj, utifrån allt som skett, säger mamman, hon som anklagats av socialtjänsten för att ha misshandlat och låst in sin son.

Länsrättens beslut togs med minsta möjliga marginal. Två lekmän ville gå på socialnämndens linje och fortsätta omhändertagandet. Två ville inte. En av dem var rättens ordförande och lagman, den ende juristen, och han avgjorde domen.

Det finns inte grund för fortsatt omhändertagande, anser länsrätten, eftersom det finns en osäkerhet både om pojken misshandlats av sin mamma och om han blivit inlåst av henne.

Rätten riktar kritik mot socialtjänstens utredning. Bland annat för att samspelet mellan mamman och pojken inte har studerats. Det skulle möjligen ha kunnat ge svar på om det finns emotionella brister i kontakterna mellan barn och mor, menar länsrätten. De noterar också att föräldrarna från början begärt att barn- och ungdomspsyk ska kopplas in, men att det inte skett.

 - Utredningen i målet lämnar således en hel del viktiga frågor obesvarade, skriver rätten som inte heller kunde se att det skulle föreligga risk för pojkens hälsa. Därför avslog de socialens ansökan om fortsatt vård.

Föräldrarnas offentliga biträde Jari Smolander, säger till VLT:

- Domen är helt korrekt. Ser man objektivt på saken så är det enda rätta att pojken ska hem.

 Han sammanfattar målet:

 - Det här är inget normalt mål. Jag har jobbat i sju år som jurist och inte upplevt något liknande. Detta är en normal familj som mer eller mindre slagits sönder. Men föräldrarna har varit enastående, framför allt mamman. Hon har hållit ihop alltihop med en fantastisk förmåga, säger Jari Smolander.

Han har informerat föräldrarna om att socialnämnden kan överklaga länsrättens beslut hos kammarrätten. Och att det kan ske mycket snabbt. I praktiken kan pojken omhändertas igen med omedelbar verkan. Jari Smolander tror inte att det kommer att ske. Men oron över att pojken kan omhändertas snart igen, förmörkade under helgen glädjen hos den återförenade
 familjen.

När VLT besökte familjen på söndagen hade pojken sovit hemma i två nätter efter att de utan dramatik hämtat honom från familjehemmet i fredags. «Nu ska jag sova hemma i tusen nätter och aldrig mera tala med poliser« sade han enligt föräldrarna när han kom hem.

Sedan i fredags har släkten och den stora vänkretsen besökt familjen. De har fått blommor och gratulationer. Och det är en på ytan glad familj som VLT möter. Föräldrarna leker med barnen, ler och skrattar. Men så fort pojken försvunnit med sin lillasyster in till farmor i barnkammaren, så kommer ilskan och besvikelsen till ytan. Och inte minst rädslan för att domen ska överklagas och pojken hämtas igen.

Mamman säger att de har sökt och blivit lovade hjälp för sin pojke hos Barn- och ungdomspsyk.

Hon är liksom pappan tydlig med att det är det som hänt efter omhändertagandet som de behöver hjälp att läka. Innan det hände var de en trygg familj, beskriver de.

Rätt vad det är brister mamman i gråt över kontakterna med socialtjänsten i Västerås.

 - Jag är jätterädd för de här människorna. Vill de oss något gott fortsättningsvis? Jag vet inte vad de har för «goda avsikter« ur barnperspektiv, men klart är att de har gjort stor skada i vår familj. Än vet jag inte vidden av detta. Inte hur det kommer att påverka vår pojke. Och när vi ska hitta tillbaka till oss själva igen och få tillbaka tilltron till det här samhället, det vet jag inte heller.

Har ni någon förståelse för hur myndigheterna har agerat?
 - Nej, säger pappan.

Mamman tänker:
- Dagis är skyldiga att göra en anmälan, så långt är jag med. Och jag måste försöka tro på att de någonstans försöker rädda ett barn. Men sedan finns ingen logik i förfarandet. Det är fråga om maktmissbruk. De har trakasserat vår familj, sagt att vi är osamarbetsvilliga för att vi stridit rättsligt för vårt barn.

Kan du förstå att du beskrivs som «emotionellt omogen«?
- Nej, jag får inte detta att gå ihop. Det kom efter att socialtjänsten hade träffat oss i tre timmar, säger mamman.

Kan du förstå att du påstås ha «kontrollbehov«?

Pappan svarar:
- Jag tror att det kommer från att jag frågade min pojke i familjehemmet om han tränat något på alfabetet. Vi brukar träna på alfabetet han och jag. Han tycker att det är roligt.

 Pappan avslutar:
- Om vi inte är tillräckligt bra föräldrar. Hur ser bra föräldrar ut?

Fotnot: VLT har bett Ragnhild Källberg (fp), Ann-Kristin Ekman (m) samt Staffan Jansson (s), ledamöter i socialnämnden, att kommentera domen. Alla säger att de inte har hunnit läsa domen och vill avvakta med kommentarer. VLT sökte i går kväll Ulrika Wennerholm, enhetschef och ansvarig för socialtjänstens utredning, men lyckades inte nå henne.


 


Detta har hänt

Femåringen hade ett sår på halsen. Dagis ställde frågor till honom om det. Pojken gav flera svar, det tredje var att «mamma hade strypt«.
Dagis anmälde och socialtjänsten tvångsomhändertog barnet med omedelbar verkan. Föräldrarna säger att såret uppstod av en lekolycka och att det inte förekommer misshandel i familjen. Läkare intygar att det är en rimlig förklaring.

 

 

 

VÄSTERÅSFALLET - Tvångsomhändertande av en femåring

En serie artiklar i Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Släpp femåringen!

Släpp femåringen!

Av Torbjörn

 

 


Insändaren är tidigare publicerad i Vestmanlands Läns Tidning, VLT, den 21 december 2006. Den ingår i en serie artiklar som har publicerats i VLT och VLT.se, med början den 20 december 2006.

Författaren ombeds kontakta NKMR.

 

 

Socialtjänsten kidnappar barn inför jul!? Efter att ha läst artikeln om den femåring som socialtjänsten omhändertagit (VLT 20 december) så är jag chockad och förvånad.

 

Vad håller socialtjänsten i på med? Ni omhändertar i en femårig pojke en månad före jul på grund av minst sagt lösa spekulationer och tillsynes helt utan bevis.

 

Både grannar, läkare och polisförhör stödjer familjens version.

 

Vad som berättigar socialens agerande är lite oklart, de verkar delvis motivera sitt beslut att om­händerta pojken med att pappan blev hotfull under själva omhändertagandet!

 

Det väl är fullkomligt rimligt att förvänta sig när några låtsaspsykologer från socialen utan förvar­ning lägger beslag på ens barn. I sådana här historier brukar mycket förklaras av att barn har en vild fan­tasi men i det här fallet ver­kar det vara socialen som har den vildaste fantasin.

 

Släpp pojken och kas­ta de skyldiga på socialen i fängelset över jul!

 

 

VÄSTERÅSFALLET - Tvångsomhändertande av en femåring

En serie artiklar i Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

VÄSTERÅSFALLET - Tvångsomhändertagandet av en femåring

VÄSTERÅSFALLET

Socialtjänsten i Västerås tvångsomhändertog en femårig pojke som hade ett sår på halsen. Dagis ställde frågor till honom om det. Pojken gav flera svar, till sist sa han att "mamma hade strypt" honom. Dagis gjorde en anmälan och socialtjänsten omhändertog barnet med omedelbar verkan. Föräldrarna har sagt att såret uppstod av en lekolycka och att det inte förekommer misshandel i familjen. Läkare intygar att det är en rimlig förklaring. Docent Bo Edvardsson vid Örebro Universitet har gjort en sakkunnig granskning och funnit socialtjänstens utredning undermålig.

Kommunen är skyldig att skydda barn, hävdar socialtjänstemännen. Länsrätten har upphävt omhändertagandet.

En serie artiklar i Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se - 2006-12-20 --

 

 


"Vi ber om ursäkt"
Av Ann-Christine Kihl

Nu ber ansvariga politiker den omhändertagne femåringens familj om ursäkt. De lovar att rutiner och intern kontroll vid barnavårdsärenden ska förbättras.

Vestmanlands Läns Tidning, VLT.se - 2007-10-02


Mer kritik mot barnutredning
Av Ann-Christine Kihl

Samma brister som fanns i den kritiserade utredningen om femåringen finns i andra barnavårdsutredningar.

Det konstaterar länsstyrelsen som riktar mera kritik mot individ- och familjenämnden i Västerås.

Vestmanlands Läns Tidning, VLT.se - 2008-10-01


Västeråsfallet - 2,7 miljoner i skadestånd
Av Ann-Christine Kihl

Socialnämnden höll femåringen skild från föräldrarna i 43 dagar. Nu krävs Västerås kommun på 2,7 miljoner kronor i skadestånd för brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Vestmanlands Läns Tidning, VLT.se - 2008-09-25


Socialen kritiseras - usel hantering av femåringen
Av Ann-Christine Kihl

Brister i rättssäkerheten.
Brister i dokumentation och handläggning.
Brist på barnperspektiv och brott mot gällande lagstiftning, på flera punkter.

Länsstyrelsen i Västmanland riktar ytterst kraftig kritik mot individ- och familjenämndens hantering av fallet med den så kallade "femåringen". Det handlar om pojken som före jul förra året tvångsomhändertogs från sina föräldrar och placerades på okänd ort.

Vestmanlands Läns Tidning, VLT.se - 2007-06-18


Familjen är djupt märkt av det som hänt
Av Ann Christine Kihl

- Vår pojke är orolig och vill inte gärna gå ut. Vilka konsekvenser av omhändertagandet blir på sikt kan vi ännu inte se, beskriver föräldrarna till femåringen som omhändertogs. De har nu haft honom hemma i två veckor.

Vestmanlands Läns Tidning - 2007-01-23

 

 

Fallet med femåringen förs inte vidare

Av Ann-Christine Kihl
Socialtjänsten kommer inte att överklaga länsrättens beslut att släppa hem femåringen till sina föräldrar. -Jag kan i dag inte se att det finns fog att överklaga länsrättens dom, säger Ann-Kristin Ekman (m), förste vice ordförande i individ- och familjenämnden.
Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se - 2007-01-09

 

 

Femåring hemma igen
 
Av Ann Christine Kihl

Länsrätten upphäver det uppmärksammade omhändertagandet
I fredags eftermiddag klev den femårige pojken in genom dörren till sitt hem. Ett 43 dygn långt omhändertagande fick sin upplösning. Ett par timmar tidigare hade länsrätten upphävt det uppmärksammade omhändertagandet.

Vestmanlands Läns Tidning - 2007-01-08

 

 

"Utredningen är undermålig"
Av Ann-Christine Kihl

Extremt subjektiva och ohållbara resonemang om föräldraförmågan.
Undermålig dokumentation.
Ett metodiskt klippcollage av obestyrkta uppgifter.

Socialtjänstens utredning om den omhändertagna femåringen och hans familj får förödande kritik av Bo Edvardsson, docent i psykologi och utredningsmetodik vid Örebro universitet.
I går, tisdag, fortsatte processen om den omhändertagna femåringen, som VLT skrivit om
.

Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se - 2007-01-03

 

 

Släpp femåringen!

Av Torbjörn
Socialtjänsten kidnappar barn inför jul!? Efter att ha läst artikeln om den femåring som socialtjänsten omhändertagit (VLT 20 december) så är jag chockad och förvånad.

Vestmanlands Läns Tidning - 2006-12-21"Socialen har kidnappat vår son"

Av Ann-Christine Kihl
Femåringen sa till dagispersonalen att han hade strypt sig själv. Sen att en kompis gjort det. Därefter sa han: "det är mamma som har strypt mig". Pojken tvångsomhändertogs med polishjälp och placerades på hemlig ort, skild från sina familjemedlemmar.

Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se - 2006-12-20

 

 

Pojken får inte komma hem

Av Ann-Christine Kihl
Den femårige pojken får inte komma hem. Politikerna i socialnämnden gick igår på tjänstemännens linje: att ansöka hos länsrätten om fortsatt tvångsomhändertagande.

Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se - 2006-12-20

 

 

Kommunen är skyldig att skydda barn
Av Ann-Christine Kihl

Om en mamma misstänks för att ha försökt strypa sitt barn, varför får hon gå hem till sina två andra, minderåriga barn?

Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se - 2006-12-20

 

 

”Socialtjänstens utredningar är ett stinkande träsk”
Universitetslektor underkänner utredningarna som går till domstol

Av Maria Andersson 

 

Boråsfallet 2. Vem misshandlar barnet?

Artiklar i Borås Tidning

 

Örnsköldsviksfallet. Anonymt brev slog familjens liv i spillror
En serie artiklar i Örnsköldsviks Allehanda

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter