SVT kritiserat och SR fällt i Oskarshamnsfallet

SVT kritiserat och SR fällt för program om omhändertagande i Oskarshamn

 

 

 

Pressmeddelande

 

 

 

Granskningsnämndens beslut 346-03

 

Uppdrag granskning, SVT 1, 2002-12-10, program om omhändertagande av barn, fråga om opartiskhet och saklighet

 

 

 

 

 

Granskningsnämndens beslut 347-03

 

"Bladhs blandning", P4, 2002-12-12, inslag om omhändertagande av barn, fråga om partiskhet

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar

 

 

 

Rapporter

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

Oskarshamnsfallet: Hur långt har socialtjänsten rätt att gå när detgäller att kränka den personliga integriteten, när de bedriver sin utredning?

 

 

 

 

Oskarshamnsfallet:

 

Hur långt har socialtjänsten rätt att gå när det gäller att kränka den personliga integriteten, när de bedriver sin utredning? 

 

Av Susanna Svensson, Örebro

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Svensson är journalist och jurist. Hon är sedan många år djupt engagerad i samhällsfrågor och hörs ofta i Ring P1 och Klarspråk.

 

 

Det här debattinlägget sändes till Göteborgs-Posten, men redaktionen har avböjt att publicera det.

 

 

Artikeln är publicerad i Nerikes Allehanda, Ledarsidan, den 13 januari 2003, under rubriken "Rättssäkerhet för barn".

 

 

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

  

 

 

 

Under de senaste veckornas upprörda debatt om paret i Oskarshamn som fick sitt barn omhändertaget har polariseringen framför allt stått mellan de som tycker att det var rätt att omhänderta barnet och de som tycker att barnet omhändertogs på allt för lösa grunder. Själv ansluter jag mig till de sistnämnda, men det är framför allt inte den frågan jag vill diskutera, utan en aspekt som nästan helt glöms bort när omhändertagandefall debatteras i media.

 

 

Hur långt har socialtjänsten rätt att gå när det gäller att kränka den personliga integriteten, när de bedriver sin utredning? 

 

 

 

Det har bl.a. framkommit i media att personalen på utredningshemmet, i det för närvarande omtvistade fallet, iakttagit mamman under ett matningstillfälle där det har bildats vakuum i nappflaskan under 45 minuter, först när den allt mer stressade mamman i förtvivlan börjar att skaka barnet ingriper personalen. Jag vet att det inte är något konstigt att det går till på detta sätt, eftersom att utredningshemmens uppgift i första hand är att utreda och inte att stödja och hjälpa osäkra föräldrar in i föräldrarollen. Först om föräldrarna klarar av den psykiskt nedbrytande situation som en utredning innebär sätts i regel stöd och hjälpinsatser in. Det aktuella paret var ständigt åtföljda av två personer som antecknade och analyserade allt de sade och gjorde utifrån hypotesen att de brister i föräldraförmågan. Handen på hjärtat hur många klarar av att utsättas för detta utan att bli tokiga.

 

 

För några år sedan visade tv en liknande dokumentär där en mamma fått sitt barn omhändertaget direkt på BB. Även då drogs debatten om rätt eller fel igång. I denna dokumentär framkom det att det var mamman som anklagades för att ha svåra sociala problem, medan pappan framställdes som en relativt normal medelsvensson. Trots detta framkom det att pappan var tvungen att gå med på att läggas in på ett utredningshem och låta sig videoövervakas när han handskades med barnet. Ingen debatt om det horribla i detta drogs igång.

 

 

Situationen på dessa utredningshem kan i högsta grad jämföras med en stor sinnesundersökning. En sådan ses av naturliga skäl så integritetskränkande så att ingen tvingas gå igenom en sådan utan att först en domstol har slagit fast att man är skyldig till ett brott. När socialtjänsten däremot ska utreda misstankar om att ett barn far illa tillåts hur integritetskränkande utredningsmetoder som helst utan att en domstol först får ta ställning till om misstankarna når upp till en tillräcklig grad.

 

 

Vi kan inte tillåta att ”Barnets bästa” förvandlas till ett mantra som maktkåta (förlåt ordvalet men jag tycker faktiskt att det är på sin plats) socionomer som i bland helt saknar erfarenhet av att själva vara föräldrar använder sig av för att kunna kränka och förnedra människor. Att sedan sekretessen används för att skydda myndigheten från en kritiskgranskning i stället för att skydda klienterna är inget annat än en skandal.

 

 

Mitt förslag för att få bukt med det värsta geschäftet inom socialtjänsten är att alla utredningar och beslutsunderlag såsom utlåtanden från utredningshem, journalanteckningar, barnpsyksutredningar etc avidentifieras och förses med en kod som endast JO kan lösa och läggs ut på internet.  Därefter kan forskarvärlden, journalister, debattörer och en intresserad allmänhet följa hur kvaliteten på dessa utredningar säkert kommer att öka i takt med att myndigheten inte längre kan gömma vad skit som helst bakom sekretessen.

 

 

 

 

”För dumma” för att ha barn. Några artiklar om hur socialens personal i Sverige, Norge och Tyskland dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn

 

 

 

Janne Josefsson och häxjakten. Av Bertil Grennberg

 

 

 

Barnets bästa kräver att barnet inte ska misshandlas i rättsprocessen! Av Donald Söderberg

 

 

 

Det gäller barnets rätt till sina föräldrar. Av Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

Donald Söderbergs inlaga i Oskarshamnsfallet

Barnets bästa kräver att barnet inte ska misshandlas i rättsprocessen!

 

Av Donald Söderberg

 

 

 

 

 

 

 

Donald Söderberg är far till Jimmy Söderberg, offret i det riksbekanta Rumskullafallet. Denna inlaga av Donald Söderberg i Oskarshamnsfallet är tidigare publicerad i Vimmerby Tidningen den 16 december 2002.

 

 

 

Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar till signaturen Bolu

 

 

 

Du blandar uppenbarligen ihop torsk och människor när du inte kan förstå ett sådant uppenbart rättsövergrepp som skildrades i Uppdrag Granskning den 10/12 där det beskrivs hur myndighetspersoner kan ljuga och förvanska fakta uppgifter, en arbetsmetod som är allmänt utbredd i Sveriges socialförvaltningar av idag.

 

 

 

Detta är inte bara ett enstaka fall och du tycks ta detta i försvar. Att du inte tycker om amerikansk snyftmusik må vara din ensak, måhända du hellre tycker om den forna öststatsmusiken bättre.

 

 

 

Jag har tidigare sett ett TV-program som handlade om hur öststatsbarnen har det i dagsläget på barnhemmen i fråga. Slutsatsen av reportaget var att myndigheterna gjorde inget för att hjälpa barnen till ett drägligt liv. Gjorde man detta skulle många ur de s k vårdhemspersonal bli arbetslösa. Tycker inte du att det är rättsvidrigt i det fall som visades i Uppdrag Granskning den 10/12 där en s k psykolog och tillika ägare till des sk utredningshemmet som anlitades av kommunen mot en ersättning av 7500 kr per dygn på oriktiga grunder utfärda ett utlåtande som resulterar i att den lille pojken omhändertogs? Familjen alltså pojkens föräldrar och hans morföräldrar har blivit bestulna rättigheten som lagen ger dem att ta hand om sitt barn av de berörda sociala myndigheterna.

 

 

 

Barnets bästa kräver att barnet inte ska misshandlas i rättsprocessen!

 

 

 

Det är beklämmande att du inte förstår att detta rättsövergrepp har blivit begånget. Du vill ifrågasätta journalistiken som presenterades i TV-programmet men normalt tänkande människor har ifrågasatt socialtjänstens agerande mot den lille pojken och hans familj. Du tycks ha missat att det pågår en folkstorm mot socialnämnden!

 

 

 

Det är uppenbart att du inte vill stå för dina åsikter. Det är fegt att du inte sätter ut ditt rätta namn.

 

 

 

Det vore bättre om du uppmuntrade socialtjänstemän, utredningspsykologer och politiker och domarna i förvaltningsdomstolarna som slaviskt följer socialtjänstens diktat, att utbilda sig och hålla sig till sanningen och att lära sig att följa lagen i stället för att stödja dem i deras missgärningar.

 

 

 

Jag vill tipsa dig att besöka NKMR:s hemsida på Internet för vidare kunskapsinhämtning. Då kanske du förstår att det är illa ställt med rättssäkerheten för barn och deras familjer i rättsstaten Sverige.

 

 

 

Uppdrag gransknings dokumentär om Lars och Karin och deras lille som Carl handlade om en familjs grundläggande mänskliga rättigheter. Om du har uppfattat det som något annat då har du inte kunnat tillgodogöra dig informationen.

 

 

 

Vänliga hälsningar från Rumskulla pojkens pappa

 

Donald Söderberg.

 

 

 

 

 

 

 

Andra artiklar m m av Donald Söderberg

 

 

 

Tvivelaktiga barnomhändertaganden - Svar på tal. Av Donald Söderberg

 

 

 

Jimmy Söderbergfallet. Munchhausen by Proxy eller kroppslig sjukdom? Av Donald Söderberg

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

Oskarshamnsfallet - En serie artiklar och insändare publicerade iBarometern/Oskarshamns-Tidningen efter Uppdrag gransknings reportage

OSKARSHAMNSFALLET. 

 

En serie artiklar och insändare publicerade i Barometern/Oskarshamns-Tidningen efter Uppdrag gransknings reportage om tvångsomhändertagandet av Karin och Lars-Erik Holmgrens son, Carl. Artiklarna är publicerade den 11 december 2002 - juni 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barometern <> Tvångsomhändertagande

 

Upprörd norrlänning..

Ett intelligenstest på soc i Oskarshamn borde ju vara MYCKET intressant.

 

 

 

 

 

De skall avgå direkt.

 

Av Jens ( Ledsen och förbannad )

Jag bor i Kalmar och såg Uppdrag granskning igår på SVT. Det finns inga ord för hur det här har gått till, det dessa satans kommunpolitiker och socialarbetare har gjort borde resultera till att de begärs avgå direkt, de har både brutit mot Sveriges lagar samtidigt som de har gjort nedvärderande och kränkande uttalanden om två medborgare som endast har ett lindrigt begåvningshandikapp.

 

 

 

 

 

Svenska demokratin och rättssäkerheten hotad

 

Av Karolina Larson

 

Upprörande att se hur politikerna i socialnämnden såg tvångsomhändertagandet som en kollektiv beslut och inte enskilt kunde motivera på vilka grunder de hade fattat beslut.

 

 

 

 

 

Tvångsomhändertagande..

 

Av Zigge!!!!

 

Detta var det värsta jag sett.. Tur att man inte bor i Oskarshamn för då hade man nog varit omhändertagen vid det här laget.

 

 

 

Tvångsomhändertagande

 

Av Yngve Gustavsson

 

fy på er

 

 

 

Tvångsomhändertagandet = SKANDAL

 

Av Lars & Kerstin Rosen

 

De som har varit med och beslutat om det här omhändertagandet av deras barn ska skämmas.
Det är inte bara moraliskt fel utan det är även grovt tjänstefel.

 

 

 

 

 

Det är aldrig för sent att ändra ett misstag

 

Av trebarnsmamma

 

Om socialnämnden i Oskarshamn vill visa sig trovärdiga bör man erkänna att handläggandet vid tvångsomhändertagandet av Karin och Lars-Eriks son inte sköttes professionellt.

 

 

 

 

 

Protesterna strömmar in

 

Förstaledare, torsdag

 

På tidningen präglades onsdagen av människors reaktioner efter programmet Uppdrag granskning. Hos Oskarshamns-Tidningens redaktion var tidvis absolut samliga telefoner upptagna. Vår insändarsida är i dag helt fylld av inlägg i ämnet. Omkring 30 personer har kommenterat ledaren på vår websida. Våra tre artiklar om Karin, Lars-Erik och deras barn lästes 7 000 gånger under onsdagen.

 

 

 

 

 

Till Barometern

 

Av Susanne Hansson

 

Vill bara tacka för att ni belyser förfarandet i fallet med tvångsomhändertagandet på ett väldigt bra sätt och jag hoppas att ni följer detta fallet inte bara nu i dagarna då det uppmärksammats i media utan även det fortsatta förfarandet och utgången i detta ärende!!!

 

 

 

skandal är ordet Oskarhamns kommun

 

Av Sergio

 

Ni borde skämmas alla ni som beslutade om tvångsomhändertagande av pojken från sina föräldrar.

 

 

 

 

Länsrätten!

 

Av Anna

 

glöm inte bort att det är länsrätten och därefter kammarrätten som har fattat beslut i ärendet.

 

 

 

 

 

Han hamnade i allas blickfång

 

Av Liselotte Lindén
Han var okänd. Han blev ökänd. De senaste veckorna har varit turbulenta för Rolf Persson.

 

 

 

 

 

Tänk om, Lena Nyberg!

 

Förstaledare, fredag

 

I gårdagens Oskarshamns-Tidningen och Barometern hävdar barnombudsmannen Lena Nyberg att alltför få barn omhändertas av "samhället". Barnen "tvingas" i stället att leva ihop med sina biologiska föräldrar, som antingen är känslomässigt fattiga, intellektuellt lågpresterande, ansvarslösa eller på annat sätt dåliga mödrar och fäder.

 

 

 

 

Oskarshamnsparet får utökad umgängesrätt

 

Av Liselotte Linden

Oskarshamns kommun har upphävt tvångsomhändertagande av Karin och Lasse Holmgrens son, Carl.
- Vilket lättnad! Äntligen ger de med sig om något. Det känns som en stor delseger, säger Lasse och Karin Holmgren.

 

 

 

 

 

"Det känns som en stor delseger"
Av Liselotte Lindén

Oskarshamns kommun har upphävt tvångsomhändertagandet av Karin och Lasse Holmgrens son Carl.

 

 

 

 

 

Nej till att träffa sonen oftare

 

Av Leif Lundqvist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Socialförvaltningen i Oskarshamn har avslagit en ansökan från Karin och Lars-Erik Holmgren att få träffa sin son en gång i veckan. Förvaltningen anser att umgänge mer än varannan vecka inte skulle fungera för pojken.

 

 

 

 

 

Psykolog slipper påföljd för omhändertagande

 

Av Ola Antonsson
Det blir ingen prövotid för psykologen Paul Bergman som anmäldes av sju personer till Socialstyrelsen efter tv-programmet Uppdrag granskning om omhändertagandet av ett barn i Oskarshamn.

 

 

 

 

 

"För dumma" för att ha barn

 

OSKARSHAMNSFALLET

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
En serie artiklar

 

 

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer

 

Av Lisbeth Lindeborg

 

 

Omhändertagna barn bara en bricka i spelet
Av Siv Westerberg

 

 

Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?
Av Brita Sundberg-Weitman

 

 

Inte bara Oskarshamn
Av Sven-Erik Berg

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet - Mormorsupprorets inlägg i debatten

Oskarshamnsfallet - Mormorsupprorets inlägg i debatten.

 

Vi vill inte att fler barn och föräldrar drabbas av felaktiga "värderingar"
Av Margit Eliasson & Margareta Palm, Mormorsupproret

 

 

 

 

 


Margit Eliasson och Margareta Palm är fd språkrör i det nyligen nedlagda Mormorsupproret.

Artikeln sändes till tidningen Barometern men de har vägrat att publicera den.

 

Artikeln återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Ungdomarna i Oskarshamn Karin och Lars blev hela Sveriges angelägenhet efter att Uppdrag Granskning tog upp omhändertagandet av deras son Carl under 2003.

 

Nu har Socialstyrelsen (031216) riktat ”skarp kritik” mot den utredning som psykolog Paul Bergman gjorde och som enl. Socialstyrelsen hade en avgörande betydelse i de flesta frågor som socialnämnden ville att Västrumsgården AB skulle utreda och som blev avgörande då Länsrätten på begäran av Socialnämnden i Oskarshamn omhändertog Karin och Lars son Karl.

 

Eftersom 3 år nu gått sedan psykologutredningen till utredningen hos Socialstyrelsen blev klar, begär de endast övervakad tjänstgöring, men skriver också att hade det inte inträffat preskription så skulle varning inte ha varit tillräcklig.

 

Socialstyrelsen anser att psykolog Paul Bergman bör sättas under övervakning i 3 år.

 

Enl. lag från 1999, hade detta utretts före 1999 hade troligtvis krav ställts på att psykolog Paul Bergman skulle förlora sin legitimation. Idag blir det bara ”övervakning”. (Alltså hade de begärt indragen legitimation då det endast finns varning och indragen legitimation att välja på i själva legitimationsfrågan.)

 

Mormorsupproret begärde hos Socialstyrelsen (som anser målet avslutat), Länsstyrelsen i Kalmar län (som handhar ärendet med diarienummer 479/2003) och Socialnämnden i Västervik (som inte svarat) med följande:

 

"Härmed begär vi att Länsstyrelsen i Kalmar län / Socialstyrelsen/socialnämnden i Västervik utreder hur många barn och föräldrar som oförskyllt drabbats av psykolog Paul Bergman Västrumsgården AB utredningar som slutat i ett omhändertagande av barn, eller fått felaktiga och osakliga omdömen vid utredningarna.

 

Detta är väldigt viktigt för Västrumsgårdens AB:s fortsatta förtroendekapital, detta gäller även de båda socialnämnderna och rör inte bara barnet och dess framtid utan hela dess familj och de närstående.

 

Vi hoppas även att Socialnämnden i Västervik och i Oskarshamn ser till att kvalitetssäkra sina ”konsulter” i framtiden och ser till att dessa utredare har skriftliga bevis för sin behörighet och inte bara ” tror ”när de säger sig kunna/tror sig klara detta.

 

Det heter ju ”Barns bästa” då skall också en behörig person göra utredningen, inte en som ”tror” han/hon kan.

 

Vänligen

 

Margareta Palm
Margit Eliasson
Mormorsupproret"

 

 

 

Många frågor dök upp, då inkom detta från Svea Borga, frågor som vi helt delar och som borde vara viktiga för alla barnfamiljer, vem vet vem som drabbas härnäst ?

 

Svea Borga undrar om Socialnämnden kommer att:

 

1. Frivilligt stödja föräldrar/barn i en ev. skadeståndsprocess mot vårdföretaget eller kanske betala skadestånd för att man misslyckats i sin myndighetsutövning?

 

2. Kräva tillbaks alla pengar (över 6000/dygn) som man betalt till vårdföretaget när de så misskött sitt uppdrag ?

 

3. Verka för att hela skadeståndsprocessen görs om eftersom föräldrarna fått förhandla i ett sådant rättsligt underläge hela tiden och Länsrätten liksom nämnden har haft felaktiga underlag för sina bedömningar?

 

4. Säga ifrån så att socialchefen och andra högre tjänstemän nu slutar att i olika sammanhang (föreläsningar m.m.)uppträda tillsammans med Vårdföretaget ?

 

5. Sluta placera Oskarshamnsbarn eller vuxna Oskarshamnsbor i nämnda vårdkoncern ?

 

6. Verka för ökad rättssäkerhet t.ex. genom att oberoende experter ska kallas in i den här typen av ärenden för ”en second opinion” så att allt inte står och faller med expertutlåtande som andra måste lita på ?

 

7. Be föräldrarna om ursäkt och se till att även barnet kan kompenseras om han så kräver när han blir myndig ?

 

8. På andra sätt söka ställa saker och ting tillrätta på bästa sätt ?

 

9. Varför har Länsstyrelsen valt att enbart granska psykologens roll i ”Oskarshamnsfallet” men inte att utreda vilka andra familjer psykologen utrett med sin bristfälliga kompetens.

 

Det kan ju finnas fler barnfamiljer som drabbats som Karin och Lars.

 

Om en läkare gjort felaktiga behandlingar kollas det givetvis upp vilka fler som drabbats men inte när det gäller psykologen, varför ? Hur motiverar man det ?

 

 

 

Svea Borga ställer även frågan till Mormorsupproret, Föräldrar och deras ombud och RFFR och NKMR:

 

Hur ställer ni Er ?

 

- Hur följer ni upp Oskarshamnsfallet nu när socialstyrelsen sågat den psykologutredning som enligt samma socialstyrelse hade avgörande betydelse i rättsprocessen där ett barn tvångsomhändertogs ?

 

– Det är i allmänhetens intresse att veta hur socialtjänsten nu ställer sig – om de går emot socialstyrelsens experter och menar att de har fel. Om de hävdar detta, vad grundar de det på ?

 

- Om de anser att socialstyrelsen har rätt bör det bli konsekvenser på olika sätt, dels bör vårdavgiften återbetalas till kommunen, dels måste man rimligtvis erbjuda föräldrarna att gå igenom en adekvat psykologisk utredning för att på ett korrekt sätt ta ställning till om barnet kan successivt eller i högre grad vårdas av föräldrarna med olika stödinsatser.

 

- Det är av intresse att veta hur ledamöterna i socialnämnden och Länsrätten som fattade  beslut på felaktigt underlag ställer sig till detta idag.

 

Det är också av intresse att veta varför Socialstyrelsens handläggning drog ut på tiden (närmare ett år ) så att de inte kunde agera i legitimationsfrågan.

 

Detta trots att flera påstötningar gjorts om handläggningstiden och dessutom JO-anmälan om detta gjorts.

 

Märk att socialstyrelsen ofta kritiserar socialnämnder för att de inte utreder Barnavårdsärenden inom 4 månader som lagen föreskriver.

 

 

 

– Socialstyrelsen skriver att en erinran inte skulle vara tillräcklig åtgärd varvid man förstår att de då skulle ha föreslagit indragen legitimation – om nu inte ärendet, som ju skett, hunnit preskriberas i legitimationsfrågan. Däremot är det en annan preskriptionstid för begäran om övervakad tjänstgöring, som man begär.

 

- Varför prövade inte Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ärendet direkt ?

 

- Ur allmänhetens intresse är vidare hur psykologen själv ser på det hela, liksom psykologförbundet.

 

- Hur ser verksamhetsledningen vid Västrumsgården AB på psykologens fortsatta arbete inom koncernen ?

 

Får han varning/disciplinpåföljd, sparken, eller ingår han så mycket i ägarnätverket att man försvarar hans fortsatta anställning utan någon som helst åtgärd ?

 

– Har inte myndighetsutövningen mot lagstiftarens intentioner privatiserats , när en så stor och avgörande del av utredningen utförts av ett vårdföretag? På vilket sätt har socialnämnden självständigt granskat om ex. psykologutredningen var korrekt innan man fattade beslut?

 

Enligt Socialstyrelsen byggde det mesta i utredningen - om föräldrarnas förmåga etc. - på psykologutredningen.

 

- Hur kan det komma sig att barn och föräldrar blir så rättslösa i ett sådant här ärende? När alla olika granskande myndigheter har sagt sitt och på olika punkter kritiserat utredningen – är barnet sedan länge skiljt från sina föräldrar. Detta innebär att rättsläget nu måste ta ställning till ev. skador som en återflyttning av barnet skulle kunna innebära, det vill säga, även om föräldrarna i en korrekt utredning skulle kunna bedömas klara av att med stöd ta hand om sitt barn så gäller det kanske inte längre deras eget barn då socialnämnd och rätt måste utgå från barnets nuvarande situation.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi i Mormorsupproret undrar:

 

Hur länge skall detta få fortgå ? Barn och föräldrar är ju helt utlämnade i dagens Sverige, som ju tyvärr också ger utrymme för t.ex. sådana som Lisbeth Pipping som i samband med Oskarshamnsfallet gick ut i media och föreläste i olika socialdistrikt och sa att ”alla handikappade inte skulle få ha barn” utan några nyanser, detta gällde alla oavsett graden av handikapp.

Vi anser att trots att hon själv haft en dålig uppväxtmiljö ger detta henne ingen självklar rätt att kategoriskt döma andra eller ”slå på de som redan ligger.”

 

Var fanns Handikapporganisationerna då, det var skrämmande tyst. Höll de med?

 

Vi anser att varje människa, stor som liten, är unik och skall bedömas efter sina egna möjligheter och resurser.

 

Angående Uppdrag granskning och Janne Josefsson: är det inte dags att lyssna på budskapet innan man slår ihjäl budbäraren? I det här fallet visade det sig ju att budbäraren hade rätt.

 

Ni som läser detta, hjälp oss protestera mot att en psykolog trots att Socialstyrelsen riktat ”skarp kritik” mot honom kan fortsätta sitt arbete som om ingenting har hänt. I Aftonbladet 18/12 -03 säger socialchefen i Oskarshamn, Rolf Persson att de kommer att anlita psykologen även i fortsättningen !

 

Mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">socialnäDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Mormorsupproret

 

 

 

”För dumma” för att ha barn - OSKARSHAMNSFALLET

 

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn.
I slutet av listan finns jämförbara artiklar från Norge och Tyskland

 

 

 

Psykolog får hård kritik efter Oskarshamnsfallet

 

Av Miriam Bjälefors

 

 

 

Oskarshamnspar får utökad umgängesrätt
Av Stefan Lisinski

 

 

 

Oskarshamnsfallet - Dokumentation av ett rättsövergrepp

 

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

Socialnämnd i Oskarshamn slipper JO-kritik

 

Av Stefan Lisinski

 

 

 

Omhändertagandet i Oskarshamn ska granskas

 

Av Stefan Lisinski

 

 

 

Oskarshamnsfallet mer frågor än svar ?

 

Mormorsupproret

 

 

 

Oskarshamnsfallet:
Hur långt har socialtjänsten rätt att gå när det gäller att kränka den personliga integriteten, när de bedriver sin utredning?

 

Av Susanna Svensson

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter