Fallet Ulf - JK ska granska incestutredningen

Fallet Ulf: JK ska granska incestutredningen

 

SvT-programmet "Uppdrag granskning" sände ett reportage om incestdömde "Ulf" den 3 februari 2004. Avslöjandena i programmet ledde till att Högsta Domstolen beviljade resning i målet hösten 2004 och att "Ulf" sedermera friades.

 

Uppdrag granskning har därefter granskat polisens och åklagarens arbete vilket presenterades den 10 maj 2005. Justitiekanslern, JK, har beslutat att granska åklagarnas agerande. Artiklarna nedan är publicerade på SvT.se och Kvällsposten.

 

 

 

Efter avslöjandet: JK ska granska incestutredningen
Text: TT

FALLET ULF: Avslöjandet om hemligstämplade uppgifter i fallet med oskyldigt dömde Bo Larsson väcker starka reaktioner.
Anmälningar från upprörda tv-tittare strömmade under onsdagen in till justitieombudsmannen, JO, som är överens med justitiekanslern, JK, om att åklagarnas agerande måste granskas.

 

 

Justitiemordet på Bo doldes i flera år
REPORTER: Hannes Råstam

Text: PETER BAGGE

FALLET ULF: I flera år kämpade han inifrån fängelset för upprättelse. Under tiden dolde polis och åklagare justitiemordet med hjälp av hemligstämpeln.
Nu träder Bo Larsson själv fram och kräver att de ansvariga för rättsövergreppet ställs till svars.

 

 

Ulf kräver nio miljoner
FALLET ULF: Incestdömde Ulf, som efter resning i Högsta domstolen friades från anklagelser om grov våldtäkt på sin dotter, vill ha nio miljoner kronor i skadestånd av staten för den tid han suttit fängslad. Hans kamrat Leif som också friats begär sju miljoner.

 

 

Kronologi: Fallet Ulf - månad för månad

TIDSLINJE: Fallet med incestdömde Bo Larsson, som i tidigare reportage kallats "Ulf", är en lång och komplicerad historia fram till resningen i december 2004. Här har vi listat några viktiga datum.

 

 

Bo Larsson kräver drygt 11 miljoner av staten
Text: Peter Bagge och TT

FALLET ULF: Bo Larsson, som friades från misstankar om incest, kräver nu 11,7 miljoner kronor i skadestånd av staten för de år han avtjänade i fängelse.

 

 

JK ska granska inceststraffen
Av Kvp.se/TT

Avslöjandet om hemligstämplade uppgifter i ett skånskt incestmål väcker starka reaktioner.
Anmälningar från upprörda tv-tittare strömmade under onsdagen in till justitieombudsmannen, som är överens med justitiekanslern om att åklagarnas agerande måste granskas.


 

Dotterns trovärdighet blev avgörande
Av KVP.SE/TT

Två män som tidigare dömts till fängelse för sexövergrepp på den ena mannens dotter friades strax före jul 2004 efter en förnyad prövning i hovrätten.

Vid den tredje prövningen i domstol ansågs inte längre flickan trovärdig.


 

Överåklagaren försvarar åklagaren
Av Claes Carlson

Det kallas för en rättsskandal. I flera år hemlighölls bevis som kunde friat Bo Larsson, 47, från dotterns incestanklagelser.
Men överåklagare Sven-Erik Alhem tycker inte att fallet skötts fel.


 

 

 

 

Incestdömd vill bli friad av HD
En serie artiklar i Dagens Nyheter och i SvT

 

Egenmakt och vanmakt

Av Michael Ståhlberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!

Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är tidigare publicerad i Uppdrag gransknings diskussionsforum den 12 maj 2005 och på NKMR:s Diskussionsforum samma dag.

Moderatorn på Uppdrag granskning redigerade bort uppgifterna om Kammaråklagaren Stefan Holmlin och länken om hans fall från inlägget.

Nedan följer en replik på inlägget skriven av "Alf".

 

 

 

 

 

 

 

I egenskap av privatpraktiserande jurist och ordf. i NKMR har jag på mycket nära håll följt fallet Ulf och andra justitiemord i "rättsstaten" Sverige. Fallet Ulf är bara ett i en oändlig rad av personförföljelser och rättsövergrepp - bara tippen på isberget. Kammaråklagaren Stefan Holmlin begick självmord den 5 april 2002 sedan han hade blivit falskt anklagad och illabehandlad men helt frikänd för sexuella övergrepp på sin styvdotter. Se Till_minne_av_stefan_holmlin.htm.

 

Vi kan bara konstatera att varken polis- och åklagarväsendet eller domstolarna, dvs de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna eller övriga myndigheter t ex socialtjänsten gör Sverige förtjänt av benämningen rättsstat. Inte att undra på varför Sverige är stamkund och har blivit fällt åtskilliga gånger i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Själv har jag erfarenheter från åtskilliga socialnämnder, tingsrätter, hovrätter, HD, länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten m m på hur rättssökande förtrycks, förföljs och förnedras genom maktmissbruk och prestige bland personalen inom deras kanslier. Här följer några fall som inte borde inträffa om Sverige vore en rättsstat:
1 - En mor i Göteborg begär hemtagning av sin tvångsomhändertagna dotter. Socialsekreterarna anklagar henne för att uttalat hotelser mot fostermodern. Modern döms till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Därmed kan förvaltningsdomstolarna kontrollera hennes och barnets liv.
2 - En domare på länsrätten i Göteborg ålägger en läkare på Lillhagen att begära förlängning av rättspsykiatrisk vård på en patient som han aldrig har träffat eller ens talat med i telefon. Samma domare beslutar i målet.
3 - Socialtjänsten i Skåne beslutar att tvångsomhänderta en syskonskara och placera dem i fosterhem - trots att inga anklagelser hade riktats mot modern. Fadern hade anklagats för "grov fridskränkning" av några av barnen. Fadern blev frikänd i brottmålet men barnen är fortsatt tvångsomhändertagna.
4 - En domare i länsrätten i Skåne fattar sju olika negativa beslut under handläggning av ett LVU-mål. Föräldraombudet gör en jävsinvändning men domaren förklaras ojävig av sina kollegor, varefter han dömer barnen till fortsatt tvångsomhändertagande.

Låt oss hoppas att Fallet Ulf ska bli ett genombrott för en välbehövlig och långt överskriden upprensning i rättsrötan i Sverige. ****************

 

 

Re: Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!

Av Alf

 

Att detta fall endast är toppen på isberget är helt klart, jag tror inte att det finns många länder i västvärlden som har ett så godtyckligt rättsväsende som Sverige.
Det finns mängder av oskyldiga som sitter i fängelse, och följaktligen många skyldiga som går fria ute bland allmänheten, en aspekt som allt för sällan beaktas.
Häxprocesser förekommer så vitt jag vet och kan bedöma i huvudsak i två olika typer av brottsprocesser, Våldtäkt och incest som i fallet Ulf, samt i Ekobrott där rättsövergreppen också förekommer i mycket stor utsträckning. Jag känner bäst till Ekobrottsutredningar där följande händer. Först till polisen, där man använder totalt inkompetenta utredare som inte kan skilja på en balans och resultaträkning, och då sätter man dessa till att utreda komplicerade ekonomiska skeenden, totalt absurt, därefter kommer vi till åklagarna som inte heller kan speciellt mycket om denna typ av brott eller skeenden. Detta får till följd att man konstruerar bevis, använder sig av så kallade kronvittnen (vittne som slipper åtal för bevisade brott) som vittnar till åklagarens fördel. Man förvanskar förhör, och därefter använder åklagaren dessa så kallade bevis i rättegång där man påstår att detta har du sagt i polisförhör, trots att hela förhöret kan vara fantasier eller konstruktioner av den utredande polisen. Fram för en civil kontroll av polis och åklagare, (inte av politiker, eftersom dessa oftast är en del av etablissemanget och sitter i knäet på polis och åklagare). Att polis och åklagare hittar på eller gömmer undan bevis som talar till den misstänktes fördel, så snart åklagaren bestämt sig för att väcka åtal, då gäller inte regeln att ta fram bevis som talar till den anklagades fördel mer, utan då tas det endast fram bevis som talar mot den anklagade.
Om allt detta har jag skrivet i en fängelsedagbok som du kan hitta på nätet.
Så jag hoppas verkligen att Uppdrag Granskning fortsätter att granska rättsväsendet, detta behöva om demokratin i Sverige skall överleva. Vad som skulle behövas är att Domar och Åklagaryrket uppgraderas löne- och statusmässigt, som det är idag är det ett mycket lite antal jurister som har betyg och kompetens som väljer dessa två karriärvägar
M.V.H.
Alf

 

 


Fallet Ulf - Bara tippen på isberget!
Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Fallet Ulf
Inlägg på Uppdrag gransknings diskussionsforum

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter