Inte bara Oskarshamn

Inte bara Oskarshamn

 

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Berg och hans familj har egna erfarenheter av socialtjänstens härjningar. Hans dotterdotter, Tina, tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem, under täckmanteln "barnets bästa". Tina placerades hos ett barnlöst par. Det visade sig ganska snart att socialarbetarna tillvaratog den barnlösa fostermoderns intressen genom tvångsomhändertagande av Tina. Tina hade blivit utsatt för en förtäckt adoption. Detta var en illojal tillämpning av LVU. Lagen om vård av unga - LVU - kom inte till för att ge socialarbetarna makten att avhjälpa sina barnlösa väninnors barnlöshet utan den är avsedd som en skyddslag för utsatta barn.

 

 

 

Läs Sven-Erik Bergs redogörelse för Tinafallet och begrunda de rättsövergrepp som de sociala myndigheterna utsätter obemedlade ensamstående mödrar för. Vi skall heller inte glömma att "köpt vård" utgör stora kostnader för skattebetalarna. 

 

 

 

Detta inlägg föranledd av Kalla faktas reportage om Gueblauoifallet i Oskarshamn publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskarshamn, Bergsjön, Nordmaling och Stockholm är bara exempel på några platser där det förekommit märkliga tvångsomhändertaganden av barn.

I åtskilliga kommuner i vårt avlånga land arbetar socialsekreterare som tycks ha grava känslomässiga störningar. Konsekvenserna blir ytterst förödande för

den familj som råkar i klorna på någon av dem.

 

 

Givetvis föreligger det något grundläggande fel i själva systemet, när sådana familjemarodörer ostraffat, månad efter månad, år efter år, kan ägna sin energi

åt att trakassera biologiska föräldrar, ljuga, förvanska viktig dokumentation, trotsa domstolsbeslut etc.

 

 

Det borde vara fullkomligt självklart att sökande till socionomutbildning skall genomgå avancerat personlighetstest. Förhoppningsvis kunde man då på ett tidigt stadium sortera bort de allra värsta psykopaterna. Samtidigt som den destruktiva familjepolitiken därmed minskade, kunde miljardbelopp frigöras för vettigare insatser. Men – då krävs det att våra styrande blir medveten om problematiken och vågar erkänna den. Detta kan å andra sidan inte vara helt lätt eftersom dessa lever i sin egen lilla värld – ett gott stycke från vanliga människors verklighet. Men, vi måste ändå fortsätta att hoppas.

 

 

 

 

Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

 

 

 

Barnarov

 

Av Sven-Erik Berg

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 


Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

 

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar - Kalla faktas granskning

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

Årligen omhändertas tusentals barn i Sverige och frågan är vad som egentligen behövs för att ett barn ska bli tvångsomhändertaget? Kalla fakta granskar ett fall som börjar med ett vanligt läkarbesök, men slutar med ett förlorat barn.

Artiklarna och läsarreaktionerna är hämtade från TV4.se.

Hela programmet kan ses på Webb-TV på www.tv4.se. Klicka på Kalla fakta

 

 

De förlorade sitt barn

 

Korrespondens mellan Kalla fakta och Oskarshamns kommun

 

Oskarshamns kommun polisanmäls

 

Läs tittarnas kommentarer till inslaget

 

 

 

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Föräldrar JO-anmäler handläggare på socialen
Av: Sven Ström

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 

Tillbaka till Artiklar

 

OSKARSHAMNSFALLET II - Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

OSKARSHAMNSFALLET II

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson

 


Håkan Carlsson är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 29 september 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern samma dag.

Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

 

oskarshamnsfallet2_socialtjansten_tiger_om_nytt_fall_i_tv

- Vi försöker inte gömma oss bakom sekretessen. Att vi inte vill kommentera fallet beror på att vi vill skydda barnet, säger socialchefen Rolf Persson som tillsammans med Ted Lindqvist höll i presskonferensen. Foto: Hasse Broms

 

 

 

 

Än en gång figurerar socialnämnden i Oskarshamn som nämnden som vill att barn omhändertas utan anledning.

 

Men har socialnämnden och -förvaltningen gjort fel? Är historien som TV4 och Kalla fakta gav i måndags kväll den rätta och den sanna?
Frågetecknen är många, men svaren få. Socialtjänsten tiger av sekretesskäl. Att föräldrarna tilllåtit myndigheterna att svara på frågor av högst privat och personlig natur spelar ingen roll. Socialtjänsten tiger ändå, av hänsyn till den som aldrig tillfrågats om han vill ha sin uppväxt penetrerad in i minsta detalj i tidningar, radio och tv, den femårige pojken.
Så någon motversion som balanserar Kalla faktas version av fallet kommer inte myndigheterna att presentera. Det klargjordes vid presskonferensen som socialtjänsten i Oskarshamn höll på tisdagen med anledning av måndagens tv-program.

Inga anmärkningar
Presskonferensen innehöll det förväntade. Socialtjänsten hänvisade till alla rättsliga prövningar som gjorts av fallet. Sammanlagt fem överklaganden har avslagits av läns- och kammarrätter. Två gånger har regeringsrätten vägrat prövningstillstånd. Dessutom har både länsstyrelsen och JO granskat fallet, utan att anmärka på någonting. Det tolkar socialtjänsten givetvis som att inget fel begåtts och att de beslut som fattats trots allt varit de rätta.
TV4 anklagas av kommunen för "ensidig vinkling" och för att bara använda sig av "fragment av helheten". Där upprepar sig historien. Likadant lät det förra gången då SVT:s Uppdrag granskning i december 2002 synade ett annat omhändertagande.
Då lärde sig kommunen ett och annat av den folkstorm som utbröt och det massmediala intresset efteråt.
- Vi har förberett oss bättre den här gången, menar kommunens informationsansvarige, Ted Lindqvist.

Orolig för konsekvenser
Men svaren på frågorna som tv-tittarna ställer sig uteblir alltså. Och det beror inte på att kommunen vill mörka fallet, enligt socialchefen Rolf Persson.
- Vi gör det för barnets bästa. Och folk som tar kontakt med oss i förtroende måste också kunna vara övertygade om att informationen stannar här, säger han.
Rolf Persson hoppas också att måndagens program inte får till följd att andra föräldrar med barn som väger för lite inte vågar ta kontakt med vården för att få hjälp, i rädsla för att deras barn ska omhändertas av samhället. De som såg reportaget kunde lätt få uppfattningen att det räcker med att ett barn är underviktigt för att samhället ska gå in och omhänderta det.
- Så är det naturligtvis inte. Det är jätteviktigt att föräldrar tar kontakt med barnavårdscentralen om deras barn inte mår br
a, säger han.
Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-10-05

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
Artiklar som publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om Gueblaouifallet
. 


Tillbaka till Artiklar

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Två inlägg i Metrodebatten

 

Oskarshamnsfallet 2 - Två inlägg i Metrodebatten

Inläggen nedan är tidigare publicerade som diskussionsinlägg i Metro den 5 - 6 oktober 2004, som uppföljning av Metrokolumnen Svenskt monopol på ”bra normer” och de efterföljande diskussionsinläggen.Normer från 30-talet

Av Ove Mollvik, ingenjör

 

 

 

 

Ove Mollvik, ingenjör, är en flitig samhällsdebattör. Han skriver ofta om sociala frågor, skolfrågor, handikappade barns villkor i samhället m m.
 
 Inläggen publiceras med författarens välvilliga tillåtelse.

 

 

 

 

 oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

 

Ett osvenskt utseende ansågs i folkhemmet leda till manipulativt osvenskt beteende och sannolikt kriminalitet förr eller senare. Särskilt vackra barn omhändertogs med förkärlek och utsattes för akademikers perverterade moderskänslor. Fenomenet har tid efter annan återkommit i olika skepnader under olika förevändningar och kryptiska teorier.


Efter 90-talets pinsamma avslöjanden om systematiska diagnostiseringar och sanslösa fosterhemsplaceringar vill expertisen fortfarande inte erkänna hur man lurats av primitiva instinkter. Istället utses en Nobelpristagare till att styrka teorierna grundade på svenska undersökningar som under många år genomfördes efter samma värderingar som Rashygieniska Institutet bildades kring. När övriga forskarvärlden krävde insyn i materialet förstördes det. Men teorierna lever vidare nu i neuropsykiatriska och genmanipulerande termer.


Fallet Rabie är ett typfall av många som bara ingen vill tro är sant. Den som vill veta hur verkligheten ser ut kan ta del av NKMR.org

 


oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

********************************

 

 

 

Anmälningsplikten missbrukas
Av Ove Mollvik oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

 

2004-10-06
 

 


Tillsammans med tystnadsplikten som också lika lättsinnigt missbrukas i omvänt syfte har socialvårdande tjänstemän med polis och skolpersonal ihop uppnått totalitär maktfullkomlighet.

Den stelt fixerade Normen som socialdiktaturen nu formats kring är lika inbillad som godtycklig. Ifrågasätt beslut från en enda tjänsteman och du får hela systemet emot dig. Normen gäller över lagen vad du än säger.

Övergreppen mot avvikande individer sker rutinmässigt från dessa medelklassiga uppkomlingar i mitten. Vare sig de själva ser sig som socialister, nyliberaler eller världsförbättrare i sin kollektiva självgodhet samverkar de över alla ideologiska gränser. Samtycket mot de annorlunda bara det inte uttalas stärker den PK gemenskapen.

Sverige har övertagit gamla DDR’s roll som världsledande på falskt angiveri, spioneri och dolda registreringar mot varje självständig medborgare.

oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten
Svenskt monopol på "bra normer"
Av Nabila Abdul Fattah

 

Normer från 30-talet

Av Ove Mollvik

 

Anmälningsplikten missbrukas
Av Ove Mollvik

 

Tre inlägg i Metrodebatten

Av Ove Mollvik

 

Tillbaka till Artiklar

 

 oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

Oskarshamnsfallet 2 - Socialnämnden JO-anmäld

Socialnämnden JO-anmäld

Tvångsomhändertagandet av femåring har fått flera att reagera

Av Leif Lundqvist, journalist.

 

 

 

 

 


Leif Lundqvist är journalist på Oskarshamns-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i OT den 30 september 2004. Den ingår i den serie artiklar som följde efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om socialnämndens tvångsomhändertagande av familjen Gueblaouis lille son Rabie.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

OSKARSHAMN

Två personer har nu JO-anmält socialnämnden i Oskarshamn för beslutet att tvångsomhänderta den femårige pojken och placera honom i ett fosterhem.

 

Anmälningarna har lämnats in efter  TV 4-programmet Kalla Fakta som sändes i måndags kväll.

 

En av anmälarna är en man från Frösön i Jämtland. Han anser bland annat att socialnämnden i Oskarshamn på mycket grumliga och suspekta grunder, fattar beslut att föräldrarna ska fråntas vårdnaden och att deras son ska fosterhemsplaceras.

 

"Upprörd vämjelse"

-Med upprörd vämjelse får man ta del av hur socialarbetande människor inom Oskarshamns kommun, avsiktligt eller annars av okunskap, misstolkar invandrarföräldrarnas omsorg och oro över sin son som inte går upp i vikt enligt normalkurvan, skriver mannen bland annat i sin anmälan till JO.

 

Han  vill att JO gör en utredning om kommunen handlat korrekt  när mamman skiljdes från sin son  och bara pappan fick närvara på utredningshemmet, om socialnämnden fått relevant information för att fatta korrekt beslut att fosterhemsplacera pojken, om den sociala myndigheten i kommunen överskridit alla befogenheter när man försökt övertala pojkens föräldrar att skriva på en försäkran att avsäga sig umgängesrätten med sin egen son och vilken person i kommunen som är ansvarig för att inte föräldrarnas misstanke om att mjölkallergi kunde vara orsaken till barnets problem, har utretts.

 

Inkompetent personal

Den andra anmälaren, en kvinna från Hässelby, tycker att den personal i Oskarshamns kommun som varit inblandad i beslutet att tvångsomhänderta pojken är totalt inkompetent och borde avskedas nu på en gång. Deras agerande är skamligt och helt vansinnigt.

 

Anmälaren hoppas och ber att det blir större utredningar på neutrala platser med rätt människor i utredningen när det gäller så  allvarliga saker såsom rätten att ta någons barn.

 

LEIF LUNDQVIST

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0491-872 55

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

 

Oskarshamnsfallet 2 - Föräldrar JO-anmäler handläggare på socialen
Av: Sven Ström

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter