Värnamofallet: Tvångsomhändertagandet av den vietnamesiska bebisen

Värnamofallet: tvångsomhändertagande av den vietnamesiska bebisen

Det vietnamesiska paret fick sitt barn omhändertaget redan på BB. Anledningen var att socialtjänsten i Värnamo kommun anser att mammans epilepsi är en säkerhetsrisk för barnet. Sjukvården är skarpt kritisk till socialtjänstens agerande och beskriver det som en rättsskandal.
En serie artiklar i olika media 2008-03-12 - 2008-05-26

 


Webmasters kommentar:
Fallet med tvångsomhändertagandet av den nyfödda vietnamesiska pojken visar än en gång med all önskvärd tydlighet
1 - att personalen inom socialtjänsten vidtar åtgärder mot barn och deras föräldrar utan att saklig grund föreligger;
2 - att socialchefen och socialnämnden litar blint på socialsekreterarnas bedömning i stället för att följa sjukvårdens välgrundade utlåtanden och utan att sätta sig i den berörda familjens situation;
3 - att länsrätterna slentrianmässigt beslutar i enlighet med socialnämndens beslut till skada för de berörda barnen och deras föräldrar.

Läs Brita Sundberg-Weitmans förord till Fallet Alexander Ett beslagtaget barn.

 fallet_den_vietnamesiska_bebisen_i_varnamo

Politikerna som tog beslutet: Jonas Nilsson (s).Arnold Carlzon (kd). Arne Ekegren (m).Vivi-Ann Roos (s).Mats Lindblad (s). Gerd Rydén (m).Jan Wahlin (fp).Maria Johansson (c).

 

 

 


Värnamo: Föräldrarna får tillbaka sitt barn

Kammarätten ändrade på måndagen domen i det uppmärksammade fallet med det omhändertagna spädbarnet i Värnamo. Föräldrarna får nu tillbaka sitt barn, som har namnet William.

- Jag är överlycklig över beslutet. Nu ska vi bli en riktig familj igen, säger Williams mamma till Jönköpingsnytt.

SvT.se - 26 maj 2008Värnamo/Jönköping: Förhandlingar om omhändertagna barnet avslutade

På onsdagen återupptog och avslutade Kammarrätten i Jönköping förhandlingarna om det spädbarn i Värnamo som tidigare i år togs om hand av de sociala myndigheterna.

När förhandlingarna inleddes förra veckan hördes huvudsakligen sjukvårdspersonal som talade till föräldrarnas fördel. Vid onsdagens förhandlingar hördes framför allt personal som talade för att barnet även fortsättningsvis ska vara omhändertaget.

SvT.se - 7 maj 2008

 

 

Jönköping/Värnamo: Omhändertagna barnet uppe i kammarrätten

Kammarrätten i Jönköping inledde på onsdagmorgonen förhandlingarna kring det spädbarn i Värnamo som tidigare i år togs om hand av de sociala myndigheterna.

Rättegången handlar om huruvida det fem månader gamla barnet kan återförenas med sina föräldrar, eller om det ska stanna kvar på familjehem.

SvT.se - 30 april 2008

 

 

Värnamo: Fråntagen bebis tas inte upp av HO

Fallet med det vietnamesiska barn som blev omhändertaget på BB tas inte upp av Handikappombudsmannen, HO.

SvT.se - 1 april 2008

 

 

Länsstyrelsen granskar fallet Kim

Nu granskar länsstyrelsen hur Värnamo medborgarnämnd hanterat Fallet Kim i Värnamo. Det handlar om en tre månaders pojke som omhändertogs redan på BB och placerades i familjehem.

Nu ska alltså länsstyrelsen som har tillsynen granska hela ärendet och hur kommunen har skött utredningen inför beslutet att pojken från föräldrarna.

Sveriges Radio P4 Jönköping - 2008-03-19

 

 

Värnamoutredning kritiseras av jurist

Av Jacob Rudolfsson

Socialtjänstens utredningar håller för låg kvalité. Det är juristen Anton Strands uppfattning om de utredningar som ligger till grund för omhändertaganden av barn. Samtidigt säger läkaren Christina Gunnervik att socialen inte kontaktade henne för att godkänna hennes uttalande.
Världen idag, varldenidag.se - 2008-03-19

 

 

Socialchefen: Direktomhänder­tagandet kunde inte avvaktas

Av Jacob Rudolfsson

Vid omhändertagande av barn ska socialtjänsten försöka nå ett samförstånd med föräldrarna. Men då Värnamo kommun omhändertog det vietnamesiska parets nyfödda bebis kunde en sådan lösning inte nås, menar socialchefen Anders Fransson.
– Situationen krävde heldygnsvård, säger han.
Trots att föräldrarna hade sökt hjälp innan födseln för att pappan skulle kunna lämna mamman ensam med barnet och delta i svenskundervisningen, ansåg kommunen att barnets väl därmed skulle riskeras.

Världen idag, varldenidag.se - 2008-03-17

 

 

Värnamo: Man anmäler omhändetagande av nyfödd

En privatperson anmäler nu socialen i Värnamo för omhändertagandet av en nyfödd pojke, eftersom mamman har epilepsi och pappan inte anses kunna ta hand om barnet.

Anmälaren vill att länsstyrelsen ska granska den utredning som gjorts. Han misstänker att utredningen har ett antal brister.

Anmälaren har inget med ärendet att göra, men skriver i sin anmälan att han blir upprörd över ärendets hantering, så som det beskrivits i media.

SvT.se - 17 mars 2008

 

 

Socialen tog bebisen på BB

Av Jacob Rudolfsson
 För tre månader sedan fick ett vietnamesiskt par i Värnamo sin nyfödda bebis omhändertagen redan på BB. Mamman lider nämligen av epilepsi, och enligt kommunen och länsrätten förstår pappan inte riskerna. Nu ifrågasätter bland andra chefen för kvinnokliniken i Värnamo, Christina Gunnervik, socialtjänstens handlande.
Enligt den utredning som kommunen och länsrätten stöder sig på förstår pappan inte riskerna med att lämna det nyfödda barnet ensam med mamman. Men Christina Gunnervik, chef för kvinnokliniken i Värnamo, menar att de båda föräldrarna har uppträtt exemplariskt under hela graviditeten. Hon är mammans läkare och har fått familjens fullmakt att bryta tystnadsplikten för att berätta om deras situation.
– Jag blev oerhört förvånad, för det var en tanke som inte hade slagit mig under hennes graviditet att hon inte skulle kunna sköta sitt barn, säger Christina Gunnervik till Sveriges Radio Jönköping.

Världen idag, varldenidag.se - 2008-03-14

 

"De borde fått stöd i hemmet"

De bad om hjälp - då tog kommunen deras son.
Av Mia Karlsson

- Varför har man inte diskuterar hjälp i hemmet som ett alternativ, säger Titti Mattson, lektor i offentlig rätt.

Värnamo kommun beslöt att omhänderta den nyfödda pojken redan på BB, ett beslut som sedan slogs fast av länsrätten.
Ett av skälen är att mamman har epilepsi.
Titti Mattsson, lektor i offentlig rätt vid Lunds universitet, är kritisk efter det att hon läst domen.
- Det verkar som om utredningshem eller familjehem är de enda alternativen som diskuterats i det här fallet, säger hon.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-14

 

 

Socialtjänsten kan ha brutit mot lag

Av Rebecka Martikainen
 Socialen i Värnamo placerade bebisen hos en okänd familj.
Trots att mammans syskon bor i närheten.
Nu kan de sociala myndigheterna har brutit mot lagen, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

Ge föräldrarna stöd i stället

Av Lars Lindström
 När jag läser domen som tar den lilla pojken från sina föräldrar slås jag av den irritation medborgarnämnden i Värnamo visar upp.
De störs av att den nyblivna pappan inte lyder.
Fattar han inte att en mamma med epilepsi inte är en riktig mamma?

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

 

Politiker: rätt att omhänderta bebis

Av Rebecka Martikainen
 Politiker i Värnamo försvarar beslutet ett omhänderta det vietnamesiska parets nyfödda bebis.
- Det finns en bred kompetens som utrett det här, säger Arnold Carlzon (kd), ordförande i medborgarnämnden till Sveriges Radio Ekot.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

 

Politikerna tog sonen

Av Mia Karlsson & Erik Pettersson
VÄRNAMO, STOCKHOLM. Föräldrarna bad Värnamo kommun om hjälp.
Då togs deras nyfödda barn ifrån dem - eftersom mamman har epilepsi.
- Men vi kan ta hand om honom. Vi älskar honom och vill bara hans bästa, säger de förtvivlade föräldrarna.

Paret gladde sig när deras son kom till världen 5 december förra året.
Men lyckan blev kortvarig.
Redan på BB blev den nyfödda bebisen omhändertagen, efter ett beslut av medborgarnämnden i Värnamo.
Anledningen: Mamman har epilepsi och pappan bedöms inte var tillräckligt ansvarsfull.
Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

 

Socialstyrelsen medger brister: ”Alla barnavårdsfall har inte utretts tillräckligt väl”

Av Johanna Melén

Socialtjänstens beslut att skilja barn och föräldrar åt sköts inte alltid på bästa sätt.

Det medger Suzanne Julin, jurist och avdelningsdirektör på Socialstyrelsen.

– Men det har successivt blivit bättre, säger hon till aftonbladet.se.

Frågan blev åter aktuell när en nyfödd pojke omhändertogs från sina föräldrar direkt på BB i Värnamo. Vårdpersonalen kritiserade kommunens beslut men ansvariga politiker försvarade sig: Beslutet var väl grundat och fattades efter en tio veckor lång utredning.

Vem som har rätt kan komma att avgöras i kammarrätten, men faktum är att det här är långt ifrån den första barnavårdsutredning som kritiseras.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2008-03-13”Socialtjänsten bortser från viktiga uppgifter” Jurist kritiserar utredningar där barn skiljs från sina föräldrar

Av Johanna Melén
Enligt läkaren skötte sig de blivande föräldrarna exemplariskt.

Det struntade socialtjänsten i – och tog barnet från mamma och pappa.

– Ofta redovisas inte centrala uppgifter, säger juristen Anton Strand till aftonbladet.se.

Tänk dig ett rättsfall där centrala vittnen inte kallas in, eller där domstolen bortser från viktiga uppgifter.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2008-03-13

 

Sonen omhändertogs på BB. Pappan bad om hjälp – då tog myndigheterna deras bebis

Av Susanna Vidlund

Redan på BB omhändertogs deras barn.

Skälet: Mamman lider av epilepsi och enligt myndigheterna kan inte pappan ta ansvar för barnet.

”Rättsskandal” säger sjukvårdspersonalen.

Föräldrarna som båda kommer från Vietnam är förtvivlade, rapporterar Sveriges Radio Jönköping..

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2008-03-12

 

 

Bebis omhändertogs på BB

Av Rebecka Martikainen
Redan på BB omhändertogs det vietnamesiska parets lilla bebis.
Orsak: mamman lider av epilepsi och pappan kan inte ta tillräckligt ansvar, anser myndigheterna.
- Det är en rättsskandal, säger barnmorskan Sonya Ekerstam till Sveriges Radio Jönköping.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-12

 

 

Socialen tog deras bebis på BB

Redan på BB fick det vietnamesiska paret sin nyfödda bebis omhändertagen. Orsaken är att mamman lider av epilepsi och myndigheterna anser att pappan inte kan ta tillräckligt ansvar.

Sjukvårdspersonal beskriver fallet som en rättsskandal, och föräldrarna själva är förtvivlade.

Sveriges Radio P4 Jönköping - 2008-03-12

 

 

 

 

Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister

 

Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem
Av Ruby Harrold-Claesson


Karlskogafallet: Ville ha hjälp med hyran - blev av med sonen

Av Torbjörn Karlgren

 

Är vi alla lika inför lagen?

 

 Tillbaka till Artiklar

Fallet Beatrice i Nykvarn

FALLET BEATRICE

Socialtjänsten i Nykvarn tvångsomhändertog åtta månader gamla Beatrice pga en anonym anmälan om att hennes föräldrar bodde i en sommarstuga.

För besökarna och debattörer på NKMR:s Diskussionsforum är socialtjänsten i Nykvarn sedan tidigare känd. Socionomen Mariajelena har beskrivit hur socialtjänsten i Nykvarn "bokstavligen kidnappade" hennes lilla flicka. Det är ytterst beklagligt - och för de drabbade barnen och deras föräldrar synnerligen skadligt - att socialtjänsten ännu inte har lärt sig att se skillnaden på barn som far illa och behöver deras ingripande, och barn som inte far illa och inte behöver deras ingripande.

Artiklar i Aftonbladet, aftonbladet.se 2007-07-11 --

 

 

Ändra lagen så att de falska anmälarna kan ställas till svars
Av Lasse Hagborg

Den som anmäler till socialförvaltningen att föräldrar missbrukar, misshandlar eller sexutnyttjar ett barn riskerar aldrig något för egen del även om det visar sig att anmälningarna helt saknar substans. Trots att ett sådant förfarande kan förstöra liv, finns det ingenting i vår lagstiftning som reglerar anmälarens agerande.
Aftonbladet 2007-07-17

 

 

Professor anmäler Nykvarns kommun

Av Olof Jönsson

”De visste inte vad de gjorde”

Beatrice, åtta månader, omhändertogs efter ett anonymt tips. Senare hävde länsrätten beslutet och nu polisanmäls kommunen av en professor i folkrätt.
  – De gjorde ett tvångsomhändertagande utan att veta vad de gjorde, säger Göran Lysén.

Aftonbladet, aftonbladet.se 2007-07-17

 

 

Fallet Beatrice anmält av läsarna. Socialen: Ingripandet var riktigt

Av Olof Jönsson

Aftonbladet berättade i onsdags att socialen tvångsomhändertagit Jessica Sundlings dotter Beatrice.
  Orsaken var ett sommarhus som renoverades.
  Nu har flera läsare JO-anmält socialtjänsten i Nykvarn.

Aftonbladet, aftonbladet.se 2007-07-13

 

 

Skulle renovera huset – socialen tog babyn. Fick inte träffa dottern på två veckor

Av Mikael Stengård

Jessica Sundlings, 25, liv var på topp. Hon hade precis fått en dotter tillsammans med sin sambo och ärvt en sommarstuga.

Då knackade fem poliser och två socialarbetare på dörren och tog ifrån henne lilla dottern Beatrice.

Aftonbladet, aftonbladet.se 2007-07-11

 

 

 

Fallet Beatrice. NKMR:s JO-anmälan

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Socialen tog Elins bebis

Socialen tog Elins bebis
Bebisen ansågs för snäll och tvångsomhändertogs från sin unga mamma Elin
Artiklar publicerade i Eskilstuna kuriren, Dagens Nyheter, NKMR:s Diskussionsforum och Aftonbladet 2009-06-03 -- 2010-05-19


Webmasters kommentar:

Den första rapporteringen om fallet med Elin och hennes bebis gjordes i Eskilstuna Kuriren. Formuleringarna i tidningsartikeln om att "Ett barn som placerats i fosterhem i Stallarholmen rövades bort av sin biologiska mamma" samt att "(...) polisen fortfarande inte hittat varken bebisen eller förövarna" föranledde att jag skrev ett inlägg till försvar för modern i fråga och också för de föräldrar som skyddar sina barn mot att bli bortrövade och placerade bland främlingar under hela deras uppväxttid.
Även i det här fallet hade socialtjänsten förutbestämt en "varaktig" placering, men den unga mamman "kidnappade" tillbaka sin dotter från den kidnappande myndigheten vid två tillfällen och hon och hennes mor dömdes för "egenmäktighet med barn". Men, i en dom meddelad den 18 maj 2010 har kammarrätten i Stockholm beslutat att omedelbart häva LVU för den lilla flickan, så att hon ska återförenas med sin mor.

Jag vill här framföra en stor eloge till kammarrättsråd Siiri Lewis, ordföranden i målet, samt kammarrättsråd Fredrik Fries och Rolf Bolin och nämndemännen - för en dom baserad på sunt förnuft.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Äntligen får Elin tillbaka sin baby. Babyflickan D ansågs för snäll – tvångsomhändertogs

Av Kerstin Weigl
Aftonbladet granskade fallet med babyflickan D som ansågs för snäll och tvångsomhändertogs från sin unga mamma Elin.

Två gånger rövade Elin tillbaka babyn. Nu är kampen över. Hon får hem sin dotter.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2010-05-19

 


Allt fler barn tas om hand enligt LVU

Fallet baby D är ovanligt. LVU-fall om bristande omsorg handlar i regel om föräldrarnas missbruk, psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder.

Även misshandel är en vanlig grund för LVU.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2009-11-24


Elin stal sitt barn två gånger

Av Kerstin Weigl

Två gånger stal Elin, 18, sin egen dotter från fosterhemmet.

Hon jagades som efterlyst tillsammans med sin mamma Monica, som inte heller hon begått något brott tidigare.

Nu är de båda åtalade för egenmäktighet med barn.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2009-11-24Utredaren har inte sett Elin ihop med dottern

Av Kerstin Weigl
Socialtjänstens utredare har inte gjort några egna iakttagelser av Elin med barnet.
Det förvånar Liselott Vahermägi, som ändå står fast vid att beslutet var rätt. Utredningen övertygade henne.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2009-11-24"Ännu inga spår efter bortrövad bebis"
Av Ruby Harrold-Claesson, Valens, Avos och Jan-Olof Larsson

NKMR:s Diskussionsforum, Biologiska familjens betydelse - 2009-06-04 --05Tiomånaders baby bortrövad

Av Jenny Stiernstedt
En tiomånaders baby som placerats i fosterhem rövades på onsdagseftermiddagen bort av sina biologiska föräldrar.
Dagens Nyheter, dn.se - 2009-06-03Lagsanktionerade bortrövanden av barn
Av Ruby Harrold-Claesson

I artikeln betecknas moderns och mormoderns återtagande av den tiomånader gamla babyn från fosterhemmet i Stallarholmen som ett bortrövande. Det är starka ord när man inte vet vad som kan ligga bakom den desperata handlingen. Faktum är att i Sverige förekommer det dagligen lagsanktionerade bortrövanden av barn med tillämpning av LVU dvs att socialtjänsten tvångsomhändertar och fosterhemsplacerar barn utan att saklig grund föreligger.
Eskilstuna-Kuriren, ekuriren.se - 2009-06-04Ännu inga spår efter bortrövad bebis

Av David Naylor

Stallarholmen. Ett barn som placerats i fosterhem i Stallarholmen rövades bort av sin biologiska mamma under onsdagseftermiddagen. På torsdagsmorgonen hade polisen fortfarande inte hittat varken bebisen eller förövarna.
– Vi har gått ut och begärt att våra granndistrikt hjälper oss att leta, framför allt efter en bil som vi tror att de åker i, säger Sörmlandspolisens vakthavande befäl Göran Risberg.
Eskilstuna-Kuriren, ekuriren.se - 2009-06-03
 

 

 

Ännu inga spår efter bortrövad bebis

Av David Naylor

Dömd för att ha rövat bort sina barn

Karlskrona/TT, ekuriren.se - 2009-11-09


250 barn flyttades från sina hem i Eskilstuna
Av Marie Hillblom


Mormor frifunnet for kidnapping
Av Roy Hilmar Svendsen


Forstår at mor kidnappet døtre
Av
Marit Holm


Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan


 

 

Fallet Beatrice. NKMR:s JO-anmälan

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

2007-07-16

 

Riksdagens Ombudsman

JO

Box 16 326

103 26 Stockholm

 

 

JO-anmälan mot berörda socialvårdstjänstemän och eventuellt andra offentliganställda tjänstemän i Nykvarns kommun som handlagt ärendet rörande den lilla flickan, Beatrice.

 

Med anledning av artikeln med rubrik som lyder "Skulle renovera huset – socialen tog bebisen", publicerad i Aftonbladet den 11/7 2007 vill undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, härmed begära att JO skall granska det inträffade.

 

Jag begär att JO skall granska agerandet från de socialvårdstjänstemän i Nykvarns kommun som handhaft det i tidningsartikeln skildrade ärendet. Jag hemställer att JO skall väcka åtal mot dessa socialvårdstjänstemän för grovt tjänstefel och grov misshandel av det lilla barnet.

 

Beträffande socialmyndighetens personal måste jag tillstå att jag finner att detta är ett upprörande exempel på hur de missbrukar den makt de har fått genom att handha LVU-ärenden. Detta är en brutal bekräftelse på hur den lag, LVU, som skall vara en skyddslag för barn och ungdomar, i stället leder till att barn skadas fysiskt och psykiskt för livet, på grund av socialmyndighetens agerande.

 

Det här fallet är inte alls unikt.

 

I november 2006 tvångsomhändertog socialtjänstemännen i Västerås kommun en femårig pojke. Han separerades från sina föräldrar och sitt syskon och hölls på hemlig adress i 43 dagar. Fallet skildrades i Vestmanlands Läns Tidning mellan den 20 december 2006 och den 23 januari 2007.

 

I mars 2006 tvångsomhändertog socialtjänstemännen i Örnsköldsviks kommun en sjuårig flicka. Hon separerades från sina föräldrar och hölls på hemlig adress i flera månader. Fallet var skildrades i Örnsköldsviks Allehanda mellan 2006-03-22 - 2006-10-02.

 

Listan på tvångsomhändertaganden utan saklig grund kan göras betydligt längre.

 

 

Justitieombudsmannen har i beslut daterat 2007-06-27 (Dnr 5886-2006) gjort en utredning och funnit att åtskilliga socialnämnder brister i sina rutiner vid tvångsomhändertagande av barn och unga och att barn tvångsomhändertas utan saklig grund.

 

Den 2 mars 2007 uppvaktade en delegation av tre jurister från NKMR, nämligen advokat Peter Haglund, jur. kand., med lic Siv Westerberg och undertecknad, Justitiekansler Göran Lambertz för att göra honom uppmärksam på den bristande rättssäkerheten inom LVU. Uppvaktningen utmynnade i en skrivelse undertecknad av 23 advokater och jurister däribland en fd åklagare och ett hyresråd som tidigare var kammarrättsråd. Skrivelsen till JK bifogas.

 

Se vidare "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund"

 

Ett ingrepp i familjelivet måste vara "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle" för att citera rekvisiten i Artikel 8 i Europakonventionen. 

 

Ett tvångsomhändertagande utan saklig grund skadar barn och deras familjer och samhället i förlängningen.

 

Jag emotser från JO omgående skriftlig bekräftelse att ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från er sida.

 

Olofstorp, dag som ovan

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

www.nkmr.org

 

 

 

FALLET BEATRICE
Artiklar i Aftonbladet, aftonbladet.se

 

VÄSTERÅSFALLET - Tvångsomhändertande av en femåring

En serie artiklar i Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se

 

Örnsköldsviksfallet. Anonymt brev slog familjens liv i spillror
En serie artiklar i Örnsköldsviks Allehanda

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Elisabeth, 21, är gravid och bor i en bil

 

Elisabeth, 21, är gravid och bor i en bil
Artikel i Expressen den 16 augusti 2004

 

Elisabeth Olsson Nilssons fall påminner mycket om fallet med gravida Christina Ekman, som socialtjänsten i Stockholm lät bo i ett tält vid sjön tillsammans med barnets far. På BB medverkade personalen till att hon blev inspärrad på psykavdelningen medan socialen tog hennes barn.

 

Vad är det för fel på socialen? var titeln på Marianne Spanners välunderbyggda och skakande reportage angående socialtjänstens underlåtenheter i dokumentärserien som sändes i Sveriges Television den 1, 8 och 15 oktober 2003. Jag tror att alla ställer vi oss samma fråga!

Webmaster

 

 

 

 

Elisabeth, 21, är gravid och bor i en bil
Av Alexandra Forslund

Elisabeth Olsson Nilsson, 21, bor i en bil på en camping i Borlänge.
Om sju veckor ska hon föda sitt första barn.
– Jag har varit bostadslös i två månader. ”Soc” har lovat hjälp, men inget har hänt, säger Elisabeth.

 

 

 

 

 

Fallet Christina - Att ta ett barn
Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn

Av Tryggve Emstedt

 

 

NKMR:s JO anmälan

 

JO:s beslut

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter