Varning för socialtjänsten

VARNING  FÖR  SOCIALTJÄNSTEN

Av Kent Sändh, laboratoriechef och fd barnhemsbarn

 

 

 

 

 


Kent Sändh är laboratoriechef, uppfinnare och fd barnhemsbarn. Han är grundare av föreningen "Samhällets styvbarn".

Varningen återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Varning: Innan du söker hjälp hos socialtjänsten, vad det än gäller, tänk på att det kan resultera i tvångsomhändertagande av dina barn!

 

Varning: Allt vad du säger till socialtjänsten kan komma att vändas emot dig. De låtsar förtroende och hjälpsamhet, men har ofta endast som mål att fylla HVB hemmen (barnhemmen) och familjehemmen (fosterhemmen), som drivs kommersiellt och där de själva/deras vänner har ekonomiska intressen.

 

Varning: Har dina barn omhändertagits så syftar nästan alla utredningar och samtal endast till att motivera en fortsatt tvångsvård.

 

Varning: Det finns ingen offentlig insyn och kontroll av institutionsvården. Misshandel, barnarbete, sexuella övergrepp och annan vanvård är vanligt förekommande.

 

Efterlyses: Där du själv träffar på god och kärleksfull barnavård inom institutions- och familjevård, samt hos din socialtjänst – meddela oss detta, så att vi kan vidarebefordra exemplen till dem som bör lära därav! 

 

 

Alvheims tio bud

 

Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Varfor_tar_svenska_domstolar_inte_lardom

 

Varför tar svenska domstolar inte lärdom?

av medicine doktor, psykiatern Rudolf Schlaug

Väsentligt att ingen döms utan nykter prövning

 

 

Envar som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts." Så lyder Artikel 6 punkt 2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Artikeln är tidigare publicerad i Medborgarrätt 3/95 och återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • "Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta..."

  Dessa vördnadsbjudande ord i 1809 års Regeringsform med anor från senmedeltiden övergavs när vår nuvarande författning antogs år 1974. Men förpliktelserna torde ha övertagits av den nya suveränen, folket, med riksdagen som dess främsta företrädare.

  Advokaten Per Svensson i Njurunda, mera känd som brottaren-advokaten Pelle Svensson, yrkar i sin bok Skymningslandet att en medborgarkommission skall tillsättas för att granska en serie brottmål rörande sexövergrepp där det finns anledning befara att oskyldiga dömts till ofta långa fängelsestraff. Hans korta referat ger oroande inblickar i annars hemligstämplade rättegångar. Domstolar, menar Svensson, kräver inte längre bevis för fällande dom utan dömer på "trovärdigheten" hos målsägaren.

  Några spektakulära rättsfall visar att Svensson har rätt. Det har också i några fall erkänts av rättsväsendet genom att den dömde sent omsider fått resning. Finns det några grundläggande brister i rättsprocessen, hur fungerar de högsta instanserna, hovrätter, riksåklagare och Högsta domstolen? Är ansvariga politiker, särskilt justitieministrar, ointresserade?

  Varför har t.ex. inte Stålbröstmålet i Umeå, där en oskyldig man dömdes till tio års fängelse, föranlett en officiell undersökning hur detta blev möjligt? Verkligt kusligt är det att en i detalj likartad process i Södertälje inte ledde till upprättelse, inte ens efter resning. I det målet figurerade till stor del samma personer som fått Umeåmålet att haverera.

  Varken hovrätt eller Högsta domstolen hade tagit lärdom av det skedda, inte heller den rättspsykiater inom vars särskilda kompetensområde det ligger att analysera psykologiska skeenden.

  Svensson må spekulera om kvinnorörelse eller annat ligger bakom. Väsentligast är att det skall ske en nykter juridisk prövning som inte förleds av masspsykologiska opinioner och indoktrinerade "nätverk", dessa må bestå av kvinnor eller psykologer eller Socialstyrelsetjänstemän. I Storbritannien tillsatte regeringen utredningar, ledda av noggranna och opartiska domare. I Norge granskade Riksadvokaten, motsvarande vår Riksåklagare, den skandalösa Bjugn-processen och gav skarp och riktningsgivande kritik. Följer inte svenska domare vad som händer utanför landets gränser?

   

  Hemligheter och minnen

  Rättsröta vid behandling av misstänkta för sexualbrott

  Incesthysterin och Domstolarna

  Sexualhysterin

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

   

Varför har föräldrar ingen rätt mot tonåringar?

 

Varför har föräldrar ingen rätt mot tonåringar?

Av BESVIKNA TONÅRSFÖRÄLDRAR

  

Insändaren är tidigare publicerad i Lerumsventilen i Lerums Tidning den 14 december 2000. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, skrev ett svar till föräldrarna och redaktionen.

 

 

 • Efter ett halvt års kontakt med socialtjänsten i Lerum har man som förälder all rätt att vara arg. Vi har en 16-årig pojke, som blev rebell i våras. Han slutade komma hem, började röka och använda droger.

  Vi försökte med allt! Regler, tider, pengar men inget hjälpte så vi tog kontakt med en socialassistent i Lerum och ropade på hjälp. Men vad hände?

  Jo, mamman till den kamrat, som vår pojke har bott hos, när han varit hemifrån i en månad, hon tog pojkens parti från början och lät honom bli inneboende. Hon blev skyldig till att vårt barn inte kom hem alls. Hon hjälpte honom med att skriva ut sig ur gymnasiet och socialassistenten tyckte att detta var helt okej.

  Nu är det snart jul och vår pojke har födelsedag, men det hindrar inte den nya familjen och socialtjänsten, för vi fick ett telefonsamtal att vår son skulle fira helgen med sin nya familj i Stockholm! Vad är detta för rättvisa mot skötsamma föräldrar som alltid har skött allt? Dessutom vill denna familj ha pengar till julklappar.

  Socialassistenten har nu sagt att hon börjat drogtesta pojken, som nu inte har någonting att göra om dagarna. Hon vill flytta honom till ett ungdomshem i Floda där det inte finns vuxna efter 22.00 på kvällen.

  Nu frågar vi igen! Ar det inte konstigt att socialtjänsten inte kan hjälpa föräldrar så deras barn inte skall komma på glid i livet och hamna på Nordåsen i Floda?

  Efter att ha läst den stora artikeln om knark i Lerums Tidning så frågade vi socialassistenten om hon hade läst om alla droger i Lerum. Nej, det hade hon inte! Hur är det ställt egentligen?

  Varför har vi så dålig socialtjänst i Lerum? Jag ringde socialjouren i Göteborg och de tyckte att det var skrämmande. Det verkar som att det fungerar bättre i storstaden än här!

  När man frågar svarar de alltid att barnet är så pass vuxet men att det ändå är vi föräldrar som bestämmer. Vad får man bestämma?

  Pojken var med den nya familjen till BUP utan vår vetskap och det visade sig inte finnas några fel, men skall man inte informera föräldrar om ett sådant besök?

  Varför skall andra föräldrar ha rätt att erbjuda logi till en 16-åring som är arg?

  Vi känner oss svikna av både socialtjänsten och denna familj, som tydligen vill ha fler problem.

  Vi känner att det finns så mycket lögner här i Lerum så vi orkar inte bo kvar. Vad hade hänt om någon hade hjälpt i stället för stjälpt?

   

  ********

  Familjesektionen svarar:

  Socialtjänstens verksamhet är lagstyrd och alla insatser ska om möjligt ske i samförstånd med föräldrar och den unge själv.

  Socialnämnden kan i vissa situationer ansöka om vård enligt LVU (tvångsvård) hos länsrätten.

  I de fall då tvångslagen inte är tillämplig kan socialtjänsten inte göra mer än föräldrarna mot den unges vilja.

  ANETTE JOHANNESSON

  sektionschef

   

  Barn - Foreldres eiendom !

  Konfiskation av föräldramakten

  Tonårsrevolt i socialstaten

  Familjens roll större i Europa

  Familjen får mer makt eller Socialen tappar terräng?

  Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialen

  Till Pågående rättsfall

  Tillbaka till Artikelindex

  Tillbaka till Huvudsidan

   

   

Varfor_reagerar_inte_advokatsamfundet

Vårdnadsfall i Mörbylånga

Vårdnadsfall i Mörbylånga
När mamman reste till Tyskland förlorade hon vårdnaden om dottern. Mörbylångas agerande kritiseras nu hårt av tingsrätten, som slår fast att barnet ska bo hos mamman.
Utredningen som Mörbylånga gjort är tendentiös, partisk och generaliserande, menar tingsrätten.
En artikelserie i Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2010-05-04 --


Kommentarer
Den här artikelserien är mycket intressant eftersom det är ytterst sällan som tidningarna rapporterar om vårdnadstvister. Artiklarna visar hur en förälder kan få socialtjänstens stöd att tillskansa sig vårdnaden av barnet genom LVU.

På min juridiska byrå har jag haft ett antal vårdnadstvister där denna teknik, dvs LVU sedan överflyttning av vårdnaden till den andra föräldern, har tillämpats. Bland dessa kommuner nämner jag särskilt Göteborg, Malmö, Norrköping och Uppsala.

Detta är en illojal tillämpning av LVU, som ju är till för att skydda barn som far illa.

Artikelserien återges här eftersom rättsövergrepp som socialtjänstens personal begår mot barn och deras familjer måste belysas - och beivras.

Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.
Ordf i NKMR
2011-09-15

 

Socialnämnden följer inte lagen
Av Eric Arenius

Trots tidigare påstötningar har socialnämnden i Mörbylånga inte sett till att de följer lagen. Det är allvarligt att man inte påbörjat arbetet att säkra kvaliteten, menar socialstyrelsen.
Fallet handlar om ett barnavårdsärende. Det gäller barnet till den mamma som tidigare flyttade utomlands med sin dotter.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2011-08-03


Hade förtroende för anställda. Politiker förvånad och förtvivlad efter tingsrättens kritik mot socialen
Av Eric Arenius

Efter tingsrättens sågning av socialens utredning, väntas nu en intern granskning.
– Jag satte kaffet i halsen när jag läste det. Jag känner att vi måste gå till botten med det här. Jag har haft fullt förtroende för tjänstemännen. Det vill jag ha i fortsättningen också, säger Eva Folkesdotter Paradis (m), ordförande i vård- och omsorgsutskottet, som också tidigare satt i socialnämnden
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2011-08-03


Utredning underkänns av rätten Socialförvaltningen i Mörbylånga bedöms som partiska och passiva
Av Eric Arenius

När mamman reste till Tyskland förlorade hon vårdnaden om dottern. Mörbylångas agerande kritiseras nu hårt av tingsrätten, som slår fast att barnet ska bo hos mamman.
Utredningen som Mörbylånga gjort är tendentiös, partisk och generaliserande, menar tingsrätten.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2011-08-02


Dottern ska utlämnas på måndag
Av Eric Arenius

På måndag kommer polis och socialtjänst för att hämta dottern i utlandet. Sedan kommer ärendet att tas om från början.
- Jag är besviken på att de sliter dottern ur famnen på mamman. Det hade varit bättre om de i stället för att hota att ta dottern om hon kom till Sverige sagt att man kunnat lösa det om hon kom hem, säger en vän till familjen.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2010-06-19


Mamman kallad till tingsrätt i hemlandet
Av Eric Arenius

Samtidigt som mammans advokat försöker få vårdnadsbeslutet hävt, har pappan nu anlitat advokat i landet där mamman bor. Hon ska inställa sig med sin dotter till tinget.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2010-06-02


Utlämning väntar

Av Eric Arenius
Enligt rapporter från utländska myndigheter mår flickan bra. Men det finns en dom om omhändertagande. Nu är det socialens sak att verkställa domen. Det innebär att Mörbylånga kommer arbeta för en utlämning av flickan.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2010-05-04


Jagar mamman utomlands. Kvinnan sitter med dottern i hemlandet och vågar inte komma hem till Mörbylånga

Av Eric Arenius
Den "missbrukande" mamman har flytt utomlands med fem-åriga dottern. Ingen vet var de är. Säger socialförvaltningen. Vänner till familjen ryser när de hör hur historien förvanskats.

– Hon är ingen missbrukare. Hon litade på socialen. Nu sitter hon och vågar inte komma hem. Planen nu är väl att de ska få flickan utlämnad.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2010-05-04


– De svalde hela betet

Av Eric Arenius
Flera gånger har mamman polisanmält pappan. Enligt vännerna har han lurat socialen att tro att de hade delad vårdnad.

       De svalde hela betet. Han har i sex års tid sagt att han ska ta ifrån henne allt. Nu är han på väg att lyckas.
Östra Småland och Nyheterna, ostran.se - 2010-05-04


 

Vårdnadstvist hamnar oftare i rätten
Av Emelie Smedslund Minell, Dagens Nyheter, dn.se - 2010-07-25


”Jag såg ingen annan utväg än stämning”
Av Emelie Smedslund Minell, Dagens Nyheter, dn.se - 2010-07-25


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter