Mamma åtalas - tvingade sin dotter att svälta

MAMMA ÅTALAS - TVINGADE SIN DOTTER ATT SVÄLTA

"Att en mamma som beter sig på det sättet som Aftonbladet skildrar skulle tillåtas att ha tre fosterbarn i sitt hem innebär att de socialsekreterare som beslutat att placera barnen i detta hem gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel och grov försummelse i tjänsten", skriver jur. kand., med. lic. Siv Westerberg i sin JO-anmälan.

 

 

 

Mamma åtalas - tvingade sin dotter att svälta

Av Niklas Bodell, Per-Iwar Sohlström

När föräldrarna och hennes fyra syskon åt middag tvingades Martina sitta med vid matbordet - men bara för att titta på.
Mamman förbjöd henne att äta.
15 år gammal vägde hon bara 17,5 kilo.

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Makten över barnen

Maija Runcis: "Makten över barnen"

Från tvångssterilisering till tvångsomhändertagande av barn

 

 


När Maija Runcis doktorsavhandling "Steriliseringar i folkhemmet" utkom 1998 och Maciej Zarembas artikelserie i samma ämne i Dagens Nyheter fick internationell uppmärksamhet, tog jag kontakt med Maija Runcis och frågade henne om hon såg något samband mellan tvångssteriliseringarna och tvångsomhändertagande av barn, fick jag ett klart och otvetydigt "Ja" till svar.

På frågan huruvida hon hade för avsikt att fortsätta sin forskning att omfatta tvångsomhändertagande av barn, svarade Maija Runcis att hon hoppades kunna göra det.

Nu föreligger "Makten over barnen" där Maija Runcis visar myndigheternas behandling av de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn.

Det torde inte förvåna någon att de beslutande myndigheterna sörjer utmönstrandet av tvångssteriliseringslagen som de i slutna kretsar anger skulle ha besparat dem att ha med LVU-mål att göra.

 

 

 

makten_over_barnen

 

 

Makten över barnen makten_over_barnen
Av Maija Runcis

Att skydda barn från övergrepp och dåliga familjemiljöer utgör en del i byggandet av det goda samhället och välfärdsstaten. Sedan 1920-talet har 6 000 -7 000 barn tvångsomhändertagits av myndigheterna varje år. Makten över barnen handlar om de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn. Olika intressen står mot varandra, både samhället och föräldrarna anser sig ha rätt att tolka vad som är barnets bästa, men samhället har lagen på sin sida.
Arenagruppen.se

 

 

 

Maija Runcis/Makten över barnen

Av Per Svensson
I slutet av 90-talet var 1900-talets svenska steriliseringspolitik en stor sak på kultur- och ledarsidor. Passionerna lågade. Ved till brasorna hämtades bland annat hos historikern Maija Runcis, som 1998 lade fram sina forskningsresultat i doktorsavhandlingen Steriliseringar i folkhemmet.
Den studie Runcis i dag publicerar, Makten över barnen, lanseras av förlaget som ”uppföljaren” till steriliseringsavhandlingen.

Men den kommer förmodligen att tas emot med betydligt mattare intresse.
Expressen & expressen.se 2007-04-11

 

 


Maija Runcis: "Makten över barnen"

Medelklassens förakt för de avvikande

En av behållningarna med Maija Runcis nya bok "Makten över barnen", som handlar om tvångsomhändertagande av barn under det tidiga 1900-talet, är att den visar hur förbluffande väloljat den gamla patriarkala fattigvården gled över i den nya, expertstyrda samhällsomsorgen.
DN och dn.se 2007-04-18

 

 

 

 

 

Tvångssterilisering(Tvångsomhändertagande av barn
NKMR:s skrivelse till socialminister Margot Wallström

 

Tvångssterilisering igår - Tvångsomhändertagande i dag
Av Susanna Svensson

 

Fortsättningen på tvångssteriliseringarna
Av Siv Westerberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

LVU måste bli tydligare

 • LVU måste bli tydligare

  Barn tas alltför lättvindigt från föräldrarna, anser Michael Storåkers

  Av Michael Storåkers

   

   

Michael Storåkers är vice ordförande i Socialdistrikt Östermalm och f d ordförande i Moderata ungdomsförbundet i Stockholm.

Artikeln är tidigare publicerad i Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 7 juli 1996 som inlägg i den av Fil Dr. Anita Ankarcrona inledda debatten om tvångsomhändertagande av barn som pågick mellan den 21 juni 1996 till den 22 juli 1996.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 • Lagen om vård av unga, LVU, är en typisk svensk lagstiftning som bara har sin motsvarighet i enstaka nordiska länder, dock i mildare tappning. I resten av världen vore LVU-lagstiftningen moraliskt och kulturelit omöjlig. I resten av världen låter man inte de folkvalda ta barn från föräldrar, många gånger baserat på rent godtycke.

   

  Ordföranden och vice ordföranden i landets socialnämnder kan själva besluta att omedelbart tvångsomhänderta barn. Beslutet gäller omedelbart. Senare fastställs beslutet i länsrätten. Länsrätten är en förvaltningsdomstol. Barnen behandlas som ett förvaltningsärende. Det föreligger inte samma bevisbörda som i t ex tingsrätten där du måste styrka vissa förhållanden. Vittnen under ed används av tradition nästan aldrig. Godtycket fortsätter De politiskt tillsatta nämndemännen fortsätter att bestämma över barnet.

   

  Tveksamt skiljas från syskon

  Det finns förstås tillfällen då ett omhändertagande är nödvändigt. Det finns barn som bara har en förälder som kanske är gravt alkoholiserad. Då är det en uppenbar risk att barnet far illa om barnet stannar kvar i hemmet. Det som är mycket mer tveksamt är då barn tas från sina föräldrar och syskon och sätts i ett fosterhem. Tvångsomhändertaganden görs efter det att socialsekreterare gjort en utredning. Dessa socialsekreterare är socialnämndernas egna tjänstemän. Det ska mycket till för att en socialnämnd ska gå emot sina egna tjänstemän. Nämnden kan också besluta att tvångsomhänderta ett barn om denna utredning störs.

   

  Bo Vinnerljungs doktorsavhandling vid Socialhögskolan i Lund, visar att barn som skiljs från sina syskon inte mår bättre i fosterfamiljen. Avhandlingen bygger på en omfattande syskonstudie. Kommunerna fortsätter dock sina tvångsomhändertaganden. För "barnets" bästa heter det.

   

  För att bli en fosterfamilj anmäler du dig och går en tio dagars kvällskurs. Sedan är det klart. Påfallande många fosterfamiljer utgörs av socialsekreterare. Det finns t o m exempel på att socialsekreterare som utreder ett barns situation samtidigt tjänstgör som fosterfamilj. Fil dr Anita Ankarcrona redogjorde på Brännpunkt (21/6) för de förmånliga ekonomiska villkor som gäller.

   

  Sanktionerar godtycke

  Är det meningen att vi ska sanktionera statens och kommunernas godtycke? Ska vi inte värna om familjen? Ska vi låta familjer gå i "konkurs" och ta deras barn? Ska vi inte lägga resurserna på den riktiga familjen?

   

  LVU måste bli tydligare. Överklaganden och fastställande av beslut tagna i socialnämnderna borde behandlas i tingsrätterna och inte i en förvaltningsdomstol. Vittnen under ed borde i större utsträckning, användas. Det måste bli svårare att ta barn från deras föräldrar.

   

  Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft

  Lagtexten öppnar för socialbyråkratins psykologer

  Socialtjänsten skönmålar

  Karlskogafallet

  Fallet Christina Ekman - Att ta ett barn

  Linköpingsfallet - Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialtjänsten 

  Till Pågående Rättsfall

  Tillbaka till Artiklar

  Till Artikelarkiv

   

   

   

   

   

LVU - Skador / Trauma

LVU – Skador / Trauma

Av John-Olof Larsson

 

 

  

 

John-Olof Larsson är samhällskritiker och flitig debattör. Han och hans familj är själva offer för LVU.

 

Artikeln är tidigare publicerad som diskussionsinlägg i NKMR:s Diskussionsforum.

 

Inlägget återges här eftersom det förtjänar en plats i NKMR:s artikelsektion.

 

 

 

 

 

Efter att ha sett TV4-programmet ”Tryggare kan ingen vara” sitter jag här nästan förstummad och har svårt att skriva. Programmet var skakande och man blir starkt känslomässigt berörd så man har svårt att samla tankarna av hur det har varit och hur det fortfarande är år 2003.

Jag som drabbad förälder och pappa till omhändertagna barn slutar aldrig att förvåna mig i dessa evighetsfrågor hur LVU i modern tid användas på ett sätt som skadar mer än gör nytta. Tänk dig ett kirurgiskt operationsteam som fortsätter med sin operationsmetodik och skadar eller dödar de flesta av vårdtagarna, skulle detta få fortsätta?

Nej! Det skulle ifrågasättas av varje engagerad förnuftigt tänkande människa, det skulle säkert helt naturligt avbrytas och operationsmetodiken skulle förbjudas och om det vore möjligt skulle en ny operationsmetodik efter genomgång och analys användas som då inte skadar.

Som vårdtagare (LVU) kan man aldrig acceptera skada. I den gamla läkaretiken var det ett axiom att inte skada, men hur har det blivet med omhändertagna barn och deras föräldrar? Ofta kan barn omhändertagas på psykodynamiska grunder där man med hjälp av sin kristallkula säger att barnet kanske i framtiden kan skadas.
Men när dessa barn som nu är under LVU-behandling skadas både psykiskt och fysiskt och går under som socialt varande människor då tystnar husbondens röst i bruset av sekretess.

Principen påminner om att vi skall genomgå en svår canceroperation eftersom att vi någon gång i framtiden annars kan få denna elakartade sjukdom. Efter att man sedan opererat och skadat högst vitala fungerande organ och skadat dej med en trauma så får du ett papper på att nu är behandlingen avslutad undertecknad av någon dräng till husbonden.

TV4-programmet ” Tryggare kan ingen vara ” har visat att man måste sluta lyssna på husbondens röst eftersom Moder Svea och husbonden är värre än de sämsta föräldrar.

Säkert kommer nu en period med debunking och där man vill få fram i ljuset hur dåliga många föräldrar är och hur duktigt socialen agerar. Detta som en följd av medias engagemang på hur det blivet med omhändertagna barn.

När det gäller LVU-ingripande så är det bara toppen av ett isberg som visats på TV och granskningsprogrammen eftersom ca 18000 barn varje år är omhändertagna enligt socialstyrelsen. Denna siffra kan jämföras med invånarantalet av en medelstor stad i Sverige.. Alla andra fall då, som inte fick denna publicitet och som mörkas och där familjerna blivet utsatt för smutts och pajkastning och där man fått livslångt helvetiskt lidande? Hur skall man förklara detta när man så godtyckligt kan tillämpa LVU?

Varför har vi så ofta missat vad som händer under LVU när de unga är omhändertagna med bifall av alla experterna? Borde det inte redovisas vilka BEHANDLINGSRESULTAT man fått och vad detta kostar samhället? Jag vill minnas att det finns rapporter på att barn som lever i riskfamilj inte har sämre prognos än jämfört med standardfamilj, har någon sett rapporten?

LVU-Omhändertagen betyder att unga skall vårdas och vara för barns bästa. Jag har några frågor som anknyter till LVU-frågor

Är DET VÅRD OCH FÖR BARNS BÄSTA NÄR:

1. Barn förlorar sitt ursprung?

2. Barn får narkotika problem i foster eller behandlingshem?

3. Barn blir Barnarbetare och utnyttjas som drängar och uppassare?

4. Barn blir sjuka av omhändertagandet och avlider?

5. Barn får sina föräldrar smutskastade av fosterhemmet?

6. Barn blir utsatta för psykisk och fysisk misshandel och skriver om rop på hjälp och ignoreras?

7. Barn räknas som färdigbehandlade när de fått skador och traumata för livet?

8. Barn göms undan för sina föräldrar?

9. Barn ser ut som tagna från koncentrationsläger när LVU avslutats?

10. Barn utvecklar kriminalitet eller tar sitt eget liv eftersom det inte blir sett?

11. Barn inte får tillsyn av någon opartisk tillsynsmyndighet?

12. Barn som är LVU-Omhändertagna meddelas faller utanför FN och Barnkonventionen?


Är det inte hög tid att utvärdera LVU och utsatta barns situation i det nya samhället?
Har inte samhällsstrukturen förändrats och förändras så dramatiskt att en nationell analysgrupp behöver tillsättas för att utreda vad som gått snett eftersom att samhället misslyckats med sin familjepolitik och förmågan att värna om barnen och dess nätverk? Är inte hela LVU-lagen och Socialtjänstlagen ur tiden och som det visat sig i det nya samhället istället ett utnyttjande av barn för ekonomisk profitering? Varför respekteras inte FN-konventionen och Barnkonventionen genom LVU och Socialtjänstlagen? Borde inte denna nationella analysgrupps sammansättning rekryteras ur grupper som inte är politiskt och fackligt bundna och som har praktisk erfarenhet istället för som nu ur de traditionella etablissemangen, där man inte förstår och ser vilka misstag man begår?

Efter att ha skrivet flera långa debattartiklar på tidningarnas Internetupplagor, efterlyser jag ett forum för hur det har blivet för oss föräldrar. Vi som tvingas med bakbundna händer genomlida familjesplittringen och på åskådarplatts tvingas se på hur barnen skadas mer och mer och, socialen tillåts gömma sig bakom sekretessen. När vi slår larm till socialen, blir vi tolkade som att vi hotar. (eftersom att socialen har ångest och är medvetna att dom skadar). Man tvingas böta höga belopp och får långa straff av tingsrätt, som trotts allt bara finner att man aldrig tidigare varit straffad eller någonsin har haft alkohol eller drogproblem.

Hur har det blivet? Hur gick det med LVU?

Med vänlig hälsning

Jan-Olof Larsson

 

 

Tryggare kan ingen vara?

 

Tortyr utan redskap. Av Gudrun Larsson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

LVU, LEX-SARAH och FN-KONVENTIONERNA


LVU, LEX-SARAH och FN-KONVENTIONERNA
Av Jan-Olof & Gudrun Larsson

 

 

 

 

Artikeln är tidigare publicerad som diskussionsinlägg i Sundsvalls Tidnings Internetupplaga, sektion Politik, den 1 mars 2002.

Inlägget publicerades under psydonymet "Gullan", men på NKMR:s artikelsida väljer de att framträda med sina namn.

Artikeln återges här med Jan-Olof & Gudrun Larssons benägna tillstånd.

 

 

 

 

LEX-SARAH Anmälningarna ökar lavinartat. Övergrepp som sker inom institutionerna och inom vårdens korridorer. Vård som borde vara vård och inte som nu dold vanvård. Utbränd vårdpersonal, läkare, sköterskor som hellre flyr och flyttar utomlands istället för att bli kvar inom svensk vård... Detta beror inte enbart på dåliga löner utan har också JUST sin förklaring av ekonomisk/resursfördelning inom sjukvården, där patienterna inte längre kommer i första rummet och glöms bort. Mången vårdpersonal ser onödigt lidande och flyr istället till sjukvård där resurserna finns. Under 90-talet har det eviga språket varit" SPARA"... "LÄGG NER"... Jag kan inte se att detta blivet något sparande, men däremot tvärtom slöseri med att först utbilda läkare och sjukvårdspersonal som sedan måste flytta utomlands (också för att de mår dåligt av vad de ser inom vården i vårt land). Istället skall Utländsk sjukvårdspersonal importeras, som inte har vår kulturella bakgrund och förstår det totala språket en människa har som söker vård.

***

Den senaste tiden har många fall om våld och vanvård rapporterats via media, bara toppen av ett isberg har ännu visat sig och samtliga fall kommer inte fram för att personal som anmäler blir smutskastad eller så vågar ej media ta fram det i ljuset.

***

Ja, LEX-SARAH borde i hög grad även gälla barnavård. Jag har under många år sett barnmisshandel som anhörig. Gräsliga brännskador, barn som uppger de blivet slagna så de har haft blodränder på kroppen, tvingas av Sociala myndigheter i Åmål att köras tillbaka där de blir misshandlade, barn som inte får gränser utan tillåts skolka skolan, barn som blir utsatta för mobbing, barn som rapporteras får se lesbiska pornografiska filmer, grannar som larmar om misshandel och vanvård, barn som vägrar åka till sin moder och när de träffar henne genom våld och tvång av SOCIALA i ÅMÅL gömmer sig och skriker trotts lockande moder med godis och presenter, barn som skickar brev till sin pappa om rop på hjälp och vill bo hos honom, barn som man glömmer och gömmer i sina sekretesshandlingar för att dölja sina politiska och sociala misstag, barn som rapporteras träffa modern drogad, barn som undanhålls sjukvården när de behöver vård, barn som hittas på gatorna gravt brännskadade, BARN SOM blir rapporterade misshandlade genom underlåtenhet av Socialen i ÅMÅL JO anmäls, BARN som anmäls till Socialstyrelsen och där ärendet går vidare till VÄNERSBORGS Länsstyrelse blir efter utredning förkastat med förklaringen FN-KONVENTIONERNA och BARN-KONVENTIONERNA gäller inte i svensk lag…BARN som skall omhändertagas önskar få bo hos sin pappa enligt utredning, BARN som växer upp i fosterhemmet utvecklar ANOREXIA tillsammans med fosterfamiljens EGNA BARN!!!

BARN som när vi träffar det 18 år gammalt och när behandlingen är ”AVSLUTAD” ser ut som det har varit i HITLERS DÖDSLÄGER, BARN som presenteras i Trollhättans tidning men under falsk identitet och där inte sammanhanget framkommer, BARN som har en pappa som ringer 25 mil från ÅMÅL talar om för dessa ynkryggar SOCIALCHEFER hur de behandlat hans barn och hur de dolt misshandeln och tidigare lämnat falska rapporter om utredningar samt underlåtit att uppdatera sina rapporter, han talar om för dessa ynkryggar tydligt att så här får man inte göra mot barn .

***

Jag såg denna pappan bli hämtad efter sitt telefonsamtal, hämtad som ett djur i en polisbil och mitt i natten kastad i förhörshäkte i ÅMÅL, nedbruten av deras förnedring blir han också dömd till 3års villkorlig med 1års skyddstillsyn samt fick böta 6000 Kr till brottsofferjouren för hot mot tjänsteman mot sitt nekande, men de ville först rubricera det till våld mot tjänsteman. En syndabock skulle koras eftersom att det skulle legitimera deras underlåtenhet till att låta barnen bli sedda! SOCIALCHEFERNA blev polisanmälda men i ett korrupt system som detta avskrivs deras ansvar.

LEX SARAH och FN-KONVENTIONERNA OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA RESPEKTERAS INTE AV SVENSKA POLITIKER OCH I SYNNERHET INTE AV POLITIKERNAS INSTITUTIONELLA REDSKAP I ÅMÅL.

***

Dokument och handlingar finns tillgängliga om detta

 

 

Till Arkiv I

 

Till Arkiv II

 

Till Artiklar

 

Tillbaka till Arkiv III

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter