Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

The NCHR Celebrates Human Rights Day - 2015

 

  The Nordic Committee for Human Rights

 NCHR

For the protection of Family Rights in the Nordic countries

 

The NCHR Celebrates Human Rights Day - 2015

67 Years of Human Rights - 1948 - 2015.


The Universal Declaration of Human Rights commemorates its 67th Anniversary on Human Rights Day, 10 December 2015.

 

It was on December 10, 1948, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, which has become the universal standard for defending and promoting Human Rights.

The theme of Human Rights Day 2015 is: Our Rights. Our Freedoms. Always.

Läs mer: The NCHR Celebrates Human Rights Day - 2015

NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten

NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN

NKMR:s SÖK-Tjänst anmäld till datainspektionen


DI-tillsynsärende


Den anonyma anmälan


DI-författningssamling


NKMR:s yttrande


DI-beslut 2000-05-19


NKMR:s begäran om besvärshänvisning


DI:s brev 2000-05-25


NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning


Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott


Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten


Länsrätten i Stockholm avvisar NKMR:s överklagande - beslut 2001-01-29


NKMR:s överklagande av Länsrättens beslut


Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i beslut 2001-03-14


Datainspektionens yttrande 2001-05-07 till Kammarrätten i Stockholm


NKMR:s yttrande 2001-05-29 över Datainspektionens yttrande till Kammarrätten i Stockholm


Kammarrätten beslutar att återförvisa NKMR:s överklagande av Datainspektionens beslut till Länsrätten för sakprövning
beslut 2002-01-23

 

Länsrättens dom 2004-02-05

 

Komplettering av NKMR:s överklagande till Kammarrätten i Stockholm, 2004-05-24

 

Kammarrätten i Stockholm beslutar om prövningstillstånd för NKMR:s överklagande. 2004-10-29

 

Datainspektionens yttrande 2004-12-16 till Kammarrätten i Stockholm                

NKMR:s yttrande 2005-01-12 över Datainspektionens yttrande till Kammarrätten i Stockholm    

Kammarrättens dom 2005-03-31 

 

NKMR:s överklagande till Regeringsrätten, 2005-04-11

 

Komplettering av NKMR:s ansökan om prövningstillstånd till Regeringsrätten, 2005-08-19

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, 2007-05-24 - NY

 

************

 

Farlig uavhengig
Av Egil G. Skogseth


Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Av Marianne Haslev Skånland

 

Sykepleiere frykter represalier

Av: Jorunn Litland

 

Lojalitet og ytringsfrihet. Av Jan Fridthjof Bernt

Förbjudet efterlysa barn på Internet

Åsiktsbildningen söker nya kanaler. Av Jan Kallberg

Skylten JANTE har återigen tänts. Av Jan Kallberg

HD friade personuppgifter på Internet. Av Staffan Kihlström.

Högsta domstolen dom i PUL-målet B 293-00, Riksåklagaren mot Börje Ramsbro

Menneskerettighetene ved norske domstoler. Av Anders Ryssdal

 

Medienes rolle i strafesaker. Av Tor Langbach

 

Dommervett. Leder i Aftenposten 2001-07-11

 

Med Gud på sin hemsida. Av Nils Funcke

 

Aftonbladet.se fällt för debattinlägg - till-sidorna stängs

 

Dom mot hemsida underkänns av EU. Av Anders Bolling

 

 

Söktjänst

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR
För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna
Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
Tel. 031 - 70 20 385, Fax. 031 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053

Pg. 444 88 81 -5

 

Domänadress http://www.nkmr.org

1999-03-01

 

 

P R E S S R E L E A S E

NKMR PÅBÖRJAR SÖK-TJÄNST!

Alltför ofta har det förekommit att barn - på osakliga och felaktiga grunder - blivit tvångsomhändertagna av sociala myndigheter. Detta innebär en katastrof för hela familjen. Mänskliga rättigheter går upp i rök.

Det förekommer alltför ofta att de sociala myndigheterna gömmer barn på hemliga adresser.

Föräldrarna saknar hjälp mot myndighetsapparaten som ej kontrolleras av någon utomstående. Klagomål om missförhållanden i 'familjehemmet' (fosterhemmet) som framställs föranleder ingen åtgärd. Därför finns ett behov av medborgarvittnen som å föräldrarnas vägnar kan kontrollera barnens välbefinnande i de hemliga fosterhemmen.

Med hjälp Internet vill nu NKMR starta en försöksverksamhet med en medborgarvittnen och en SÖK-tjänst. Här erbjuds en möjlighet att klarlägga i vilket fosterhem det tvångsomhändertagna barnet befinner sig och hur dess dagliga tillvaro är.

NKMR's hemsida på Internet har redan visat att det finns ett stort intresse inte bara i Norden utan t o m i andra världsdelar att få kännedom om dessa frihetsberövanden av barn i Norden som allt som oftast strider mot Europakonventionens garantier.

Maktfullkomligheten hos ideologiskt belastade socialarbetare eller olämpliga fosterfamiljer, de naturliga föräldrarnas förtvivlan, och barnets försök att rymma, matvägra eller ibland rent av begå självmord, som vi har haft fall på, allt detta är så ofta illustrerat i så många fall att man förvånar sig över Tystnaden. NKMR försöker nu bryta denna tystnad och återvända till mera naturliga familjeförhållanden.

För vidare upplysningar se NKMR's hemsida.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordförande i NKMR

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter