Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

På den anden side

 

 

    • På den anden side

     10 indlæg i pædofili-debatten

     redigeret af Jette Rantorp

      

     boktips_pa_den_anden_side

      

     Lillejuleaften 1997 intræder danska daginstitutioner og mange danske familier i en slags undtagelsetilstand.

     Det er nemlig den dag, en mandlig pædogogmedhjælper fra Gladsaxe indømmes tre års fængsel for seksuelle overgreb på 20 børn i den integrerede institution Vadstrupgård i Gladsaxe.

     Saken vækker ikke alene berettiget opsigt - den skaber nærmest panik. Nu er undatelsetilstanden så småt ved at blive ophævet. Eftertankens tid har tilsyneladende infundet sig. Men debatten fortsætter. Om pålideligheden af børns videudsagn. Om politiets afhøringsmetoder. Og om rettens måde at håndtere de følsomme sager på.

     Denne bog er et bidrag til debatten. Skrevet af folk, der har problematikken tæt inde på livet og ser tingene fra den anden side.

      

     ISBN 87-89428-35-8

      

      

     Indhold

      

     13 - Hvad skal man dog tro? af Signe Hemmingsen

     29 - Born kan godt digte af Dorthe Berntsen

     43 - Når mistanken opstår af Lena Hellblom Sjögren

     61 - Psykologer skal traede varsomt af Eva Smith

     71 - Domstolene er ikke altid i god tro af Max Scharnberg

     85 - Pengene eller paedagogerne af Sven Rasmussen

     95 - "Det er ganske vist" af Lars Hemmingsen

     111 - Barnehekse for og nu af Gustav Henningsen

     127 - Pressens behandling og indflydelse af Finn Held

     141 - Stor risiko for justitsmord af Jette Ran torp

      

     Tillbaka till Bokindex

     Till Artiklar

     Tillbaka till Huvudsidan

      

      

      

Makten, männen, mörkläggningen. Historien om bordellhärvan 1976

MAKTEN, MÄNNEN, MÖRKLÄGGNINGEN

Av Deanne Rauscher & Janne Mattsson

Vertigo Förlag, Södermalm 2004

ISBN 91-85000-22-1

 

 


Nedan följer de tre första sidorna i förordet till den nyutkomna (september 2004) boken, MAKTEN, MÄNNEN, MÖRKLÄGGNINGEN, av Deanne Rauscher & Janne Mattsson.

Pendeln har svängt från det allt tillåtande 1970-talet till 1990-talet och 2000-talet då man med lys och lykta letar efter sexuella övergrepp på barn - även i fall då inget övergrepp någonsin har förekommit. Jfr t ex Götenefallet där gynekologintyget visar att flickan var orörd trots att socialtjänsten påstod att fadern under lång tid hade haft fullbordade samlag med henne.

 

 

 

boktips_makten_mannen_morklaggningen

 

 

Förord

I regeringskansliets arkiv ligger ett förslag till reform av sexbrottslagstiftningen från 1976:

 

– Sänk åldersgränsen för sexuellt umgänge med barn från 15 till 14 år.

– För barn i vuxen vård ska åldersgränsen för sexuellt umgänge med vårdnadshavare vara 18 år (som tidigare). Men för annan beroendestallning än vård (lärare etc) ska åldersgränsen sänkas till 14 år.

– Begreppet "grovt koppleri" tas bort. Eventuellt kan det vara aktuellt för hallickar som håller flickstall.

– Incestbegreppet slopas helt och hållet. Alltså ska sexuella förbindelser mellan familjemedlemmar inte längre vara straffbara.

– För sexuellt inriktade beröringar, som inte kan anses vara sexuellt umgänge, föreslas åldersgränsen tio år mot nuvarande 15 år.

– Våldtäktsbegreppet ska behållas men reserveras för de fall då gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.

– De "vanligaste" sexuella övergreppen ska betecknas "sexuellt tvång" och få en betydligt lindrigare straffskala.

– Orden tukt, otukt och sedlighet tas bort ur lagtexten.

– All särbehandling av homosexuella tas bort.

Förslag från justitiedepartementet 1976

 

Tillsammans med förslaget fanns ett brev från en upprörd kvinna, daterat den 15 maj 1976:

 

Är dessa förslag verkligen sanna? Hur kan en vettig människa lägga fram sådana saker? Hur kan ni, herr Geijer, som är en äldre man tänka på sådant? Har ni inga barn eller barnbarn som kan råka illa ut? Det har jag.

Nej, herr Geijer, nu har ni gjort bort er. Det är inte nog med att ni vill ha bort fängelserna. Hur ska det bli i Sverige om edra förslag går igenom? Jag har varit socialdemokrat sedan jag fick rösträtt. Men nu är det slut. Alla medlemmar i vart hem är mot Geijer. Hall fingrarna borta från barnen. Det är min största önskan.

 

I den här boken ska vi berätta historien om bordellaffären som skakade Sverige i slutet av 1970-talet. Mycket har tidigare sagts och skrivits om detta. Skillnaden i dag är att några av dem som var djupt inblandade i skandalen har valt att äntligen ge sin bild av vad som hände – både poliser, utnyttjade flickor och torskar.

 

För att ge läsaren ett tidstypiskt perspektiv har vi valt att inleda detta förord med förslaget från justitiedepartementet 1976 och det upprörda brev som kom till regeringen från en mor. Vi vill ge er ytterligare ett uttalande som i viss man kan kasta ljus över hur det var mojligt att en sådan verksamhet som vi ska berätta om över huvud taget kunde aga rum.

Det är Inga, som senare blev riksdagskvinna och som jobbade på bordell under 1970-talet, som i dag säger så här till oss:

 

"Man måste betänka att det här var på 70-talet då massageinstituten betraktades ungefär som hälsokostaffärer."

 

Ändå stod det församlade etablissemanget upp och blånekade. "Slidder, sladder", som dåvarande statsministern Olof Palme uttryckte saken.

 

Det var inte svårt för politiker, media och näringsliv att "sänka" hela historien. För trovärdigheten krävde att de uppseendeväckande uppgifterna intygades av flera oberoende källor. Det var svårt för dem som ville avslöja affären att motsvara sådana krav när källa efter källa effektivt tystades. Skrämda prostituerade och utnyttjade flickor kunde inte göra det. Inte heller tilltufsade polisutredare eller en enstaka modig politiker klarade att "bevisa". Nej, inte ens vår största, trovärdiga morgontidning Dagens Nyheter förmådde stå emot när regeringen Palmes dementimaskin satte högsta fart. Aldrig tidigare och aldrig senare har en svensk tidning tvingats kräla så i stoftet inför överheten som i den så kallade "Geijer-affären".

 

 

Det vi ska berätta intygas från så många källor att vi inte tvekar - trots allt, kanske vi bor tillägga. Det första förlaget vi kontaktade var Bokförlaget DN: de sade nej till boken med motiveringen att de var rädda att bli stämda "en masse". Och rädsla är en gemensam nämnare i den här affären.

 

En lång rad hot har framställts och politiska dementimaskiner satt fart med arbetsmetoder som säkert fungerar ännu bättre i dag än de gjorde på 1970-talet.

 

"Det ni nu gör är farligt." Citat från den polisman som skötte utredningen av bordellaffären.

 

"De kommer att sinnessjukförklara mig för det jag berättar, på samma sätt som de gjorde med min kollega", säger en annan av polisens utredare.

 

Från en norsk Säpo-agent har vi fått följande halsning: "Tänk på att inte gå nara spåret i tunnelbanan. Och se er noga för innan ni går över gatan. Inse att detta är allvar."

 

Några av kvinnorna i bordellmammans stall har varnat oss: "Det är för starka krafter. Ni kommer inte att ha en chans."

 

En prostituerad flicka, hon var bara 14 år på den tiden, som flyttat långt från Stockholm för att komma ifrån sitt tidigare liv, säger i dag: "Har ni inga barn? Fattar ni inte vad de kan göra? De kommer att hitta mig också. Jag är säker på det."

 

Ändå valde hon att berätta för oss. Några veckor senare ringde telefonen klockan tre på morgonen hemma hos henne. En kultiverad mansrost uttalade hot mot hennes barn och hon flydde.

 

(...)

 

 

"Makten, männen, mörkläggningen." - om bordellhärvan 1976

Av Thomas Kanger

 

Tillbaka till Böcker

 

Till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Boktips - Kampen För Familjen (The Fight For The Family)

 

    • boktips_kampen_for_familjen

     KAMPEN FÖR FAMILJEN

     (THE FIGHT FOR THE FAMILY)

     Människorna bakom Barnens Rättigheter

     av Lynette Burrows

  Kampanjen för barnens rättigheter är en av de starkaste lobbygrupperna som arbetar inom familjesfären i dag. Dess föregångsgestalter har lyckats i nästan varje uppgift de har åtagit sig. De har åstadkommit en lag mot skolaga och de har givit barnen tillräckliga 'rättigheter' för att tvinga föräldrar och lärare att tänka sig noga för innan de försöker sätta stopp för - eller att ingripa mot - dåligt uppförande.

  Lynette Burrows visar i detta häftet att lobbyn för barnens rättigheter är en papperstiger. Den består av en liten grupp individer som bildar föreningar, sitter i varandras kommittéer, citerar varandra och publicerar rapporter. De saknar allmänhetens stöd. Utan ekonomiskt understöd från två stiftelser, och den aningslösa medgörligheten av myndigheter och media, skulle de inte överleva.

  De 'rättigheter' som är av intresse för lobbyn är endast två till antalet: 'rättigheten' för barn att uppföra sig illa utan efterräkningar och 'rättigheten' att ingå sexuella relationer vid vilken ålder som helst, utan vetskap eller tillåtelse av deras föräldrar. Målsättningarna passar således bra in i den plan som pedofilorganisationerna upprättat. Pedofilerna upptäckte för bra länge sedan att det enda sättet att få tillgång till barn var genom att övertyga professionella och kamporganisationer att kräva frihet från varje form av tvång för barnen - en politik som lämnar barnen öppna till rovdjursdriften hos de som vill skada barnen.

   

  Obs!

   Engelsk text.

  FAMILY EDUCATION TRUST

  322 WOODSTOCK ROAD - OXFORD OX2 7NS

  Tel. 01865 556848 Fax: 01865 552774

  ISBN 0 906229 14 6 Priset: £4.00

  Tillbaka till Bokindex

    

 

Boktips - Kulturens Barn av Gunnel Ekstrand

 • Kulturens Barn

  Av Gudrun Ekstrand

   

  boktips_kulturens_barn

   

  Modern som håller upp sitt femte barn för fotografen, är 24 år gammal. Hon gifte sig 14 år gammal med sin egen morbror. Han hade blivit ekonomiskt ansvarig för henne när hon blev föräldralös. Eftersom han var fattig kunde han inte få ihop till någon hemgift för att få henne bortgift och därför löste han problemet genom att själv gifta sig med henne.

  Mannen försörjer familjen, fru och fem barn och en gammal mor på det han kan tjäna ihop som rickshawförare. Huset de bor i består av plåt och papperskartong som stagas upp av bambustänger. Modern har en mycket tunn och urtvättad sari av enklaste slag. Men barnet, en liten flicka, har en ny liten klänning, håret är insmort med olja och runt ögonen har modern målat svarta linjer för att "stärka" synen och hålla det onda borta.

   

  Vad betyder vår bild av "den andra kulturen" för oss? Vad betyder den egna kulturen? Den döljer sig till stor del för sina medlemmar: vi saknar en helhetsbild av vår kultur och hur den påverkar oss. Varje samhälle överför sina kulturella värderingar från generation till generation. Denna tradering försiggår bl a inom ramen för familjens fostran av sina barn.

  Genom att, med delvis självutvecklade metoder för att studera kulturer och identifiera kulturmönster, jämföra såväl normideal som föräldrars och barns uppfattning av hur dessa framträder i uppfostringsprocessen, finner författaren vägen till ny kunskap om förhållandet mellan kultur och informell utbildning. Den kontrastiva metodiken bidrar till att lösa paradoxen om hur vi ska kunna erhålla den bild av den egna kulturen som vi saknar.

  Sådan kunskap har konsekvenser för angelägna och aktuella frågor som: Hur påverkar kulturella förväntningar barnens inställning till skolarbetet? Hur ska vi kunna förändra disharmoniska relationer mellan kulturmönster? Vilka mönster försätter människor i konflikt eller bidrar till uppkomsten av samhällsproblem? Kan vi genom att utgå från en medveten bild av den egna kulturen leva upp till de krav man kan ställa på de vuxna i ett samhälle som fostrare och förebilder?

   

   

  ISBN 91-22-01361-X

  ISSN 0346-5926

  ALMQVIST & WIKSELL INTERNATIONAL

   

  Pris 228 kr

  Kan beställas genom NKMR

  Tel: 031 - 70 20 385, Fax: 031 - 70 25 242 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Tillbaka till Bokindex

Boktips: Hjärnstress - Utdrag ur Christina Doctares bok "Hjärnstress"

 

 • HJÄRNSTRESS

  Utdrag ur Christina Doctares bok: "HJÄRNSTRESS".

   

  Hjärnstress drabbas man av när ens egets livs sanning förnekas av andra. Det uppstår en obalans mellan de egna livserfarenheterna, ens egen tolkning av dem och andra människors uppfattning om ens liv. När mitt livs sanning inte får finnas och när mitt livs sanning trampas på och förhånas, begabbas av andra eller kanske ännu värre, totalt ignoreras av andra, då drabbas jag av stress.

  Vi kan tåla nästan vad som helst, stå ut med vad som helst, om sanningen får finnas med. Men om våra umbärande inte erkänns utan förnekas, då mår vi dåligt. Det blir en förlust av frihet i tanke och handling. Vi drabbas av hjärnstress. Vi förtvinar som människor och går under. Vi blir stumma och förstelnade som levande döda.

  Att förnedras, skymfas, begabbas, trampas på, mobbas, hånas, förföljas, trakasseras, utrensas, stötas ut, kort sagt, kränkas har förödande konsekvenser för en individ., en grupp eller ett helt samhälle. Denna stress har effekter på den fysiska och psykiska hälsan, eftersom den påverkar den mänskliga hjärnan. En kränkning är ett trauma. Oavsett om kränkningen är fysisk, psykisk, sexuell, politisk, social eller av vilket slag det vara månde. Den mänskliga hjärnan reagerar på stressen.

  Peter Marris , en känd socialantropolog, talar om hur förnedrande det är när andra definierar vad som är bra för en individ och viktigt i hans eller hennes liv. Att någon annan ger sig tolkningsföreträde över ens eget liv, är enligt Marris en kränkning i sig.

  Vetskapen om att om den mänskliga värdigheten föröds, så föröds också människans hälsa. Detta är grundbulten i resonemanget kring FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Det är som ett kommunicerande kärl. Det går inte att skapa hälsa hos en individ eller grupper av individer om de samtidigt kränks.

  Vi måste vara varsamma med den mänskliga hjärnan, det vill säga med oss själva och våra medmänniskor. Att inte bli sedd, att inte få uppmuntran, att inte bli bejakad, att inte få respekt skapar emotionella frustrationer som utlöser de urgamla försvarsinstinkterna i reptilhjärnan.

  Förlust av förutsägbarhet, meningsfullhet och sammanhang, brist på delaktighet och tillhörighet - och att inte ha kontroll över sin tillvaro, är ett hot mot människans existens och försätter henne i skadlig stress.

  Stress är den mänskliga hjärnans sätt att reagera på yttre påfrestningar, som är större än förmågan att hantera dem. Vanmakten, insikten om den totala utsattheten och skrämmande hjälplösheten slår hårt .

   

   

NKMR:s Kommentar

Föräldrar - och barn - som blir utsatta för samhällsingrepp genom tvångsomhändertagande, upplever stor stress och stora trauman. Utdraget ur Christina Doctares bok "Hjärnstress" beskriver på ett träffsäkert sätt vad ett tvångsomhändertagande "i barnets bästa intresse" gör för individerna och gruppen som drabbats av ingreppen.

I sitt av Svenska Dagbladet refuserade inlägg i fallet Alexander Aminoff beskrev Sven Hessle tvångsomhändertagande av barn som "en dödförklaring av levande människor." Frågan som måste ställas är följande: Är dylika ingrepp mot barn och deras föräldrar nödvändiga i ett demokratiskt samhälle?

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter