Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Svårt komma åt vanvård av handikappad pojke

Svårt komma åt vanvård av handikappad pojke

Av Helena Egerlid

 

Helena Egerlid är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

HÖGLANDET

Den handikappade pojken vårdades av ett annat bolag än det som äger Solhem. Han fanns inte i akterna när länsstyrelsen i höstas besökte behandlingshemmet.

 

Detta kan göra det omöjligt för länsstyrelsen i Jönköping att komma åt vanvården.

Makarna Quist äger två bolag: Sileq AB som har behandlingshemmet Solhem och Rum AB i Helsingborg. Båda bolagen bedriver rehabilitering. Nybro kommun som placerat pojken hos paret Quist har betalat till Rum AB. De har alltså inte köpt vården av behandlingshemmet Solhem.

 

Såväl paret Quist som den tillförordnade föreståndaren har hävdat att pojken aldrig vårdades på Solhem. Han var familjehemsplacerad i parets hem.

 

Pojken fanns heller inte inskriven när länsstyrelsen i höstas besökte hemmet.

– Vi begärde fram alla akter. Ingen av de inskrivna var förståndshandikappad. Därför tror jag inte heller att han varit på vårdhemmet, säger Iris Dovrén Råsbrandt, socialdirektör på länsstyrelsen.

 

Påståendet att den handikappade pojken varit familjehemsplacerad hos paret Quist kan alltså vara korrekt. Detta kan i så fall göra det omöjligt för länsstyrelsen i Jönköpings län att ifrågasätta vården på Solhem.

– Länsstyrelsen ger bara tillstånd för den vård Sileq AB ger. Visar det sig att pojken är familjehemsplacerad hos makarna Quist blir det mycket svårt för oss att dra in tillståndet för Solhem. Man behöver inte länsstyrelsens tillstånd för familjehem, säger Stefan Roman på länsstyrelsen.

 

Anmält tidigare

Behandlingshemmet Solhem har under årens lopp fått flera anmälningar på sig. Det senaste ärendet är från mars 2000. Länsstyrelsen krävde då att man:

• upprättade en plan för den dagliga verksamheten.

• anställde välutbildad, kompetent personal.

• inte marknadsförde sig som ett vårdhem för det man inte hade tillstånd till, som förståndshandikappade.

• inte skrev in nya klienter innan detta ändrats och kollats upp av länsstyrelsen.

 

– Vissa av sakerna följde vi upp redan i maj samma år. Förra året gjorde vi en ny uppföljning, men vi var inte riktigt nöjda. De behövde förbättra dokumentationsbestämmelserna ytterligare. I höstas hade de ett system som fungerade perfekt, säger Iris Dovrén Råsbrandt.

 

Verksamheten på Solhem hade förbättrats. Nu i mars skulle den slutliga uppföljningen ske. Därför är socialdirektören upprörd över det som kommit fram.

– Jag tycker att det är helt oacceptabelt. De har inte något förtroende längre, säger hon.

 

Trots det bristande förtroendet kan det vara svårt för länsstyrelsen att agera. Även om det skulle visa sig att pojken behandlats på Solhem kan inte länsstyrelsen bara dra in tillståndet.

– Lagen är tandlös. När vi upptäcker ett missförhållande måste vi först göra ett föreläggande och ge behandlingshemmet en chans att rätta till missförhållandena. Det måste vi göra varje gång de anmäls för något. Det är först när missförhållandena är allvarliga och vårdhemmet inte följer de förelägganden vi ger som vi kan förbjuda verksamheten.

 

Det vi kommer att göra nu ären noggrann utredning och begära in uppgifter från ägarna till behandlingshemmet.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Solhem slår igen verksamheten

Solhem slår igen verksamheten

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 5 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

SÄVSJÖ

 

Behandlingshemmet Solhem ska stängas. Det har hemmets ägare själva beslutat. Beslutet kommer innan länsstyrelsen har hunnit granska hemmet.

 

Sigrid och Lennart Quist som äger behandlingshemmet Solhem har beslutat att stänga vårdhemmet omedelbart. Orsaken uppger de vara att massmedias bevakning påverkar pojkarna så negativt att de anser det omöjligt att fortsätta. I ett meddelande till Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver de vidare att avvecklingen ska ske så skonsamt som möjligt för de inskrivna eleverna. Tidningen har förgäves sökt paret Quist för en kommentar.

 

Det var i januari som det uppdagades att en förståndshandikappad pojke vårdats av ett missbrukarpar. När polisen gjorde en husrannsakan hos paret, på jakt efter stöldgods, fann de pojken i parets vård. Vid husrannsakan hittade polisen också narkotika, stöldgods och ett vapen. Dessutom visade det sig att paret och ytterligare en person som befann sig i lägenheten visade positiva drogtest.

 

Pojken som är hemmahörande i Nybro kommun hade placerats av sin hemkommun på behandlingshemmet Solhem i Sävsjö. Men eftersom hemmet egentligen riktar sig till pojkar med sociala problem, placerades pojken istället för vård hos Solhems ägare Sigrid och Lennart Quist. Det missbrukande par som också vårdat pojken avlastade paret Quist. I efterhand har kommunen och paret Quist varit oense om på vilka villkor pojken varit placerad.

 

Granskning ej klar

Länsstyrelsen i Jönköping håller just nu på att granska Solhem.

- Jag har tagit del av makarna Quists brev idag ( läs igår) och har konstaterat att bolaget beslutat att stänga Solhem innan vi är klara med vår granskning. Nu måste jag kontakta ägarna och få höra hur de tänker, säger socialkonsulent Stefan Roman, länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsen arbetar med två tillsynsärenden som gäller Solhem. Dels fallet med den utvecklingsstörde pojken som vårdats av missbrukare, dels ett annat fall. Tidigare har hemmet fått ett föreläggande från länsstyrelsen på grund av att Solhems personal har för låg kompetens. Enligt länsstyrelsens krav måste en viss del av personalen ha 80 högskolepoäng, för att man ska kunna anse att personalen har den utbildning som behövs.

 

Träff inplanerad

Behandlingshemmet hade tills den 28 februari i år på sig att rätta till det. Länsstyrelsen har tidigare planerat in en träff med Solhem den 15 mars, för att följa upp om personalen har den kompetens som krävs. På länsstyrelsen vet de inte hur de kommer att gå vidare med sin granskning, innan de talat med paret Quist.

 

- Vi måste bringa klartext i vart pojkarna som vårdas på hemmet ska ta vägen och om de ska tillbaka till sina hemkommuner. Om en avveckling är aktuell måste det finnas tid till att hitta en lösning för pojkarna, säger Stefan Roman.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Solhem säger upp alla anställda

Solhem säger upp alla anställda

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 6 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

SÄVSJÖ

De anställda på Solhem har varslats om uppsägning. Men det är ännu oklart hur snabbt hemmet kommer att stängas.

 

- Vi vet knappast själva vad som kommer att ske framöver, berättar hemmets verksamhetschef Ingela Axelsson.

Det var i måndags som ägarna till Solhem, Sigrid och Lennart Quist, meddelade Länsstyrelsen i Jönköpings län att de beslutat att stänga Solhem. I sitt brev till länsstyrelsen skrev de att orsaken är att massmedias bevakning påverkar pojkarna så pass negativt att de anser det omöjligt att fortsätta. Men i går, tisdag, fick Länsarbetsnämnden i Jönköpings län in en anmälan om att 11 anställda varslats från Solhem. I anmälan uppger Sigrid Quist för litet elevunderlag som orsak till att de anställda sägs upp.

 

Slussas ut

Paret Quist meddelar genom en sekreterare att de inte vill kommentera stängningen av Solhem. Hemmets versamhetschef Ingela Axelsson, som också är dotter till paret, berättar att Solhem inte stängs omedelbart.

- Vi kommer att arbeta färdigt och se till att pojkarna slussas ut till sina  hemkommuner, säger hon.

Hur många pojkar som just nu finns kvar på hemmet vill hon inte svara på.

Enligt länsarbetsnämnden måste varseltiden vara mist två månader när ett företag har högst 25 anställda. På Solhem har samtliga anställda, elva stycken, varslats. Men hur länge Solhem kommer att vara i drift är ännu oklart.

 

Förhandlingar med facket

-  Vi vet knappast själva vad som kommer att ske framöver. Men Solhem kommer att ha förhandlingar med facket, säger Ingela Axelsson.

Det är åtta behandlingsassistenter, en kock, en föreståndare och en biträdande föreståndare som mister sina jobb.

Hur är stämningen på Solhem?

- Det här är jättejobbigt för samtliga. Nu vill vi jobba klart i lugn och ro.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Sigrid Quist känner sig krossad och JK-anmäler myndigheter

Sigrid Quist känner sig krossad och JK-anmäler myndigheter

"Vi är döda"

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 26 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

Länsstyrelsen har krossat Solhem. Det anser Sigrid Quist som äger Solhem och nu vänder sig till Justitiekanslern.

 

SÄVSJÖ

På punkt efter punkt riktar hon kritik mot länsstyrelsen, men också Sävsjö kommun och polismyndigheten. Solhems ägare Sigrid Qvist går nu till motangrepp och JK-anmäler dem. Hon anser att myndigheterna krossat deras verksamheter. 

 

Sigrid Quist har anmält Länsstyrelsen i Jönköpings län till Justitiekanslern. Hon anmäler länsstyrelsen för brott mot sekretesslagen, övergrepp i rättssak, brott mot förvaltningslagen, diskriminering, vägran att ta emot anmälan från dem men gärna mot dem, maktmissbruk, falsk angivelse, förtal och psykisk misshandel.

 

- Vi är döda. Alla våra verksamheter och vi som privatpersoner. Det är massmediamord, säger Sigrid Quist som tänker kräva skadestånd enligt JK-anmälan.

 

Det är både tidigare händelser och hur länsstyrelsen har agerat i fallet med den förståndshandikappade pojken, som Quist har invändningar mot.

 

Tänker gå vidare

Enligt Sigrid Quist tog hon kontakt med länsstyrelsen efter att den 21-årige mannen gripits av polisen. Detta var i januari i år.

- Länsstyrelsen visste alltså om det innan polisen kontaktade dem. När jag i förra veckan blev uppringd om fallet, förstod jag inte vad det handlade om. Vi hade ju redan gjort de åtgärder som vi behövde.

 

Hon är också kritisk mot att länsstyrelsen säger i pressen att de ska lämna ett föreläggande på Solhem, trots att styrelsen enligt henne visste att den förståndshandikappade pojken inte fanns i Solhems vård. 21-åringen (den missbrukande vårdaren, red.anm) var heller inte anställd av företaget Sileq som äger Solhem utan var anställd av ett annat bolag som paret driver. Därmed har han inte med Solhem att göra menar Quist.

 

Dessutom anser Sigrid Quist att länsstyrelsen gjort fel som säger i pressen att de ska lämna ett föreläggande på Solhem utan att samtidigt ta kontakt med henne och hennes man.

 

- Länsstyrelsen går ut i pressen och är förfärade trots att de vetat om det sedan i januari. Man undrar om länsstyrelsen har någon egen vinning av att fälla Solhem, säger hon till tidningen.

 

Vidare är hon mycket upprörd över den uppmärksamhet hon och hennes mans verksamheter har fått de senaste dagarna.

 

- Om Jk inte tar upp anmälan kommer jag att gå vidare till Europadomstolen, säger Sigrid Quist.

I sin Jk-anmälan har hon också anmält Polisen i Sävsjö, Polisen i Vetlanda och Sävsjö kommun för brott mot sektretesslagen, diskriminering, förtal och vägran att ta upp anmälan från paret Quist men gärna mot dem.

 

"Offentlighetsprincipen"

Socialdirektör Iris Dovrén Råsbrandt på Länsstyrelsen i Jönköpings tycker egentligen inte att det är hennes sak att kommentera JK-anmälan mot länsstyrelsen.

 

- Det blir Justitikanslerns sak att ta ställning till om det ligger något i anmälan, säger hon.

 

Hon försvar dock angreppet om att hon och Stefan Roman pratat med pressen före Quist.

- Det är ju allmänna handligar och vi har tagit bort de stycken där det råder sekretess. Det är ju så offentlighetsprincipen fungerar och när pressen ringer hit svarar vi på deras frågor.

 

Iris Dovrén Råsbrandt säger också att länsstyrelsen började utreda händelsen i januari, efter husrannsakan hos 21-åringen.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Sigrid och Lennart Qvist driver fyra bolag

Sigrid och Lennart Quist driver fyra bolag

Av Inger Abram

  

Inger Abram är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

HÖGLANDET

Sigrid och Lennart Quist har fyra olika bolag för sin verksamhet. Två aktiebolag, ett handelsbolag och en enskild firma finns registrerade.

Tre olika adresser finns uppgivna för paret i offentliga handlingar. De är numera skrivna i Helsingborg.

 

Tidningen har kartlagt företagen som finns registrerade hos Patent och Registreringsverket:

• 1996 registrerade Sileq vård och utbildning konsult handelsbolag. Det är ett handelsbolag och har säte i Jönköping med adress i Bankeryd.

 

• 1999 registrerade Sigridur Olafsdottir Quist en enskild firma som heter Sileq handel och rekrytering. Adressen är Vrigstad.

 

Dessa båda verksamheter gick med 81 000 kronor i förlust inkomståret 2000 enligt Sigrid Quists deklaration.

 

• 1997 registrerade paret Startplattan AB. 1997 byttes namnet till Sileq Vård och Utbildning konsult AB. Det är i detta bolag som Solhems verksamhet i Sävsjö drivs. I styrelsen ingår makarna Quist och enligt bolagsordningen ska styrelsen ha säte i Sävsjö. Sedan den första januari 2001 är detta bolag ett dotterbolag till RUM AB i Helsingborg (se nedan). Verksamheten i Sileq ska bestå i vård och utbildning av unga samt konsultverksamhet inom samma område. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är momsregistrerat. Bolagets adress är Sävsjö och enligt registreringsbeviset hos Patent- och Registreringsverket har också styrelsen, alltså de båda makarna Quist, sin adress där.

 

• I september 2000 registrerade paret Calico nr 2017. Ett par månader senare, i november 2000, byter bolaget namn till RUM rehabilitering utbildning motivation i Helsingborg AB. Enligt bolagsordningen ska bolaget bedriva vård, rehabilitering och utbildning av unga samt konsultverksamhet inom nämnda område. Det ska också äga och förvalta fast och lös egendom och förvalta värdepapper

samt därmed förenlig verksamhet. För detta bolag redovisas inte moms. För detta bolag har makarna Quist, de enda i styrelsen, uppgett Bankeryd som sin adress i registreringsbeviset. Men företaget, som har säte i Helsingborg, har en boxadress i Sävsjö.

 

Sökte plats

Noteras kan att RUM AB uppstår i november 2000, alltså i samma veva som vårdtagaren från Nybro kommun fyllde 18 år. Då skulle placeringen på Solhem i Sävsjö upphöra enligt LVU, lagen om vård av unga, och gå över till ett LSS-ärende. Solhem uppges inte ha något tillstånd för vård enligt LSS. Enligt Hans Gunnar Hovbäck prutades nu priset för vården ner från 10 000 kronor per dag till nuvarande 6 500 kronor per dag.

 

– Jag var själv inte chef här då, men jag har hört att det satt tre personer och ringde runt i hela Sverige i flera dagar för att en plats skulle hittas åt den här mannen. Men det gick inte och uppenbarligen har man inte kontrollerat riktigt hur det förhöll sig med tillstånd, säger Hans Gunnar Hovbäck.

 

Fyra anställda i Skåne

RUM AB hade i genomsnitt fyra anställda enligt årsredovisningen för 2001. Inkomsterna för det första verksamhetsåret uppgick till 3,6 miljoner.

Personalkostnaderna var drygt en miljon och övriga externa kostnader (som inte redovisas närmare) var över 1,1 miljon. Värdet för byggnader och mark är 2,1 miljon och det finns inventarier för nästan 360 000 kronor. Vinsten blev drygt 675 000 kronor. Bolaget har kortfristiga skulder (skulder som ska betalas inom ett år) på över 2,5 miljoner. Soliditeten i detta bolag var den 30 juni 2001 28 procent.

 

Elva i Sävsjö

Sileq Vård AB hade i medeltal elva anställda verksamhetsåret 2000–2001 enligt årsredovisningen. Inkomsterna uppgick till drygt 8,6 miljoner kronor. Personalkostnaderna var drygt 3,9 miljoner och övriga externa kostnader (som inte redovisas närmare) var drygt 2,7 miljoner kronor. Värdet för byggnader och mark är drygt 3,4 miljoner och inventarierna uppgår till nästan 1,4 miljoner.

 

Vinsten blev 38 000 kronor. Bolaget hade långfristiga skulder till kreditinstitut på 3,4 miljoner och kortfristiga skulder på 1,4 miljoner. Soliditeten var 11 procent. Tidigare år gjorde bolaget förluster och en period var halva aktiekapitalet förbrukat. Men ägarna ville fortsätta eftersom de bedömde att förlusterna skulle hämtas in.

 

Bolagets revisor har tidigare år påpekat att avdragen skatt och arbetsgivaravgifter vid ett flertal tillfällen inte har betalats i rätt tid för för Sileq Vård AB. En kontroll hos kronofogden visar att det just nu inte finns några mål mot paret.

 

Ingen kontakt

Sigrid och Lennart Quist är folkbokförda på en adress i Helsingborg. Tidningen har försökt komma i kontakt med dem, men utan att lyckas. Det finns ingen uppgift om telefonnummer på bostadsadressen, varken fast eller mobil. Det finns ett telefonnummer till Rum Rehabilitering i Helsingborg, men där svarade ingen när tidningen ringde i går.

 

Paret har inte kontaktat tidningen för att kommentera eller redogöra för hur saker och

ting verkligen ligger till när det gäller hur den nu 19-årige vårdtagaren från Nybro kommun vårdas och har vårdats i deras företag.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter