Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Länsstyrelsen begär förklaring

Länsstyrelsen begär förklaring

 

 

Artikeln är tidigare publicerad i Smålands-Tidningen den 22 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes samma dag.

Artikelserien återges här med redaktionens benägna tillstånd.

 

 

JÖNKÖPING

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska nu utreda omständigheterna kring den förståndshandikappade pojkens placering på Solhem.

 

– Vad som är helt kristallklart är att Solhem inte har tillstånd att ta emot förståndshandikappade personer, säger socialkonsulent Stefan Roman.

 

Det privata behandlingshemmet Solhem drivs av företaget Sileq Vård och utbildning AB. Det ägs av Sigrid och Lennart Quist.

 

Det är efter att Stefan Roman, socialkonsulent på länsstyrelsen, tagit del av polisinspektör Håkan Svenssons redogörelse om hur han hittade den 19-årige pojken i en lägenhet med narkotikapåverkade och kriminellt belastade personer som han nu begär en förklaring från företaget.

 

– Vad som är helt kristallklart är att Solhem inte har tillstånd att ta emot förståndshandikappade personer. Hemmets målgrupp är pojkar mellan 16 och 21 år som har sociala problem.

 

Den 19-årige pojken faller inte inom den ramen, säger Roman.

 

Skrivit till bolaget

Han ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram och har nu skrivit till bolaget.

 

– Brevet bör ha nått företagets ägare som har två veckor på sig att svara på de frågor jag ställer. Det är viktigt att vi kommer till rätta med det här, säger Roman.

 

Tidningen har tagit del av Romans brev till Solhem. Han ställer bland annat följande frågor:

• ”Vad var anledningen till att behandlingshemmet skrev in en klient som inte tillhör den målgrupp man har tillstånd till?”

• ”Var har vården av klienten bedrivits?”

• ”Vem har förestått verksamheten sedan Bertil Johansson beviljades förtidspension?”

 

I brevet redogör Roman för de kontakter han har haft med Nybro kommun vars omsorgskontor haft 19-åringen placerad på Solhem. På den punkten råder inga oklarheter. 19-åringen beskrivs som att vara gravt till måttligt förståndshandikappad och att han utvecklingsmässigt befinner sig på en femårings nivå.

 

– Jag har också delgivit med Nybro kommun de uppgifter som jag har fått från polisen i Vetlanda. Det är ju den som har ansvaret för pojkens placering, säger Roman. Det är inte första gången som han har haft kontakt med Solhem och dess ägare Sigrid och Lennart Quist.

 

– Det pågår ett annat tillsynsärende gällande Solhem. Det finns ett föreläggande om att man måste höja personalens kompetens. Jag har försökt kontakta ägarna dels gällande det ärendet och det här nya. Jag har dock inte lyckats få någon kontakt med dem under dagen, säger Roman.

 

Om uppgifterna om att den förståndshandikappade pojken varit inskriven på Solhem och att hemmet anlitat kriminella personer som vårdare stämmer kan företaget förlora rätten att driva ett behandlingshem.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Inga särskilda utbildningskrav

Inga särskilda utbildningskrav

Av Petra Östgård

 

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

SÄVSJÖ

Det ställs inga särskilda utbildningskrav på dem som anställs som behandlingsassistenter på Solhem, hävdar Tommy Falk, tillförordnad föreståndare på Solhem. Han påstår att i stort vem som helst kan anställas som behandlingsassistent.

 

Tommy Falk vikarierar som föreståndare på Solhem sedan två år tillbaka. I dagarna blev det klart att den ordinarie föreståndaren får förtidspension på grund av sjukdom. Därför ska en ny föreståndare utses. En kvinna som skolas in i arbetet av Tommy Falk.

 

Han berättar att kvinnan inte är socionomutbildad (vilket enligt honom normalt krävs av föreståndare på behandlingshem) men att hon parallellt med jobbet på Solhem utbildar sig på en riktad utbildning för föreståndare, genom HVB-hemmets riksförbund. En utbildning som är godkänd av länsstyrelsen enligt Tommy Falk.

 

Vad gäller övrig personal så menar han att i princip vem som helst kan anställas som behandlingsassistent.

 

– Om alla var socionomer så skulle man exempelvis inte få någon till snickeriverksamheten. Det är för att alla inte ska ha samma utbildning som det inte finns några bestämda krav. Man ska bara vara lämplig som personal. Man går mycket på hur personen är, säger Falk.

 

Han har i två år vikarierat som föreståndare på Solhem och under den här tiden vistats på Solhem ungefär halvtid.

 

Av de olika bolag som paret Quist äger så är det enligt Falk enbart Solhem som drivs som behandlingshem. Vad de andra bolagen sysslar med vill han inte gå in på eftersom det ”inte berör Solhem”.

 

Solhem tar emot pojkar mellan 16 och 21 år med sociala problem.

 

– Här arbetar tolv personer, de flesta går på schema eftersom det finns bevakning dygnet runt. En jobbar deltid. Av de tolv är åtta behandlingsassistenter, säger Tommy Falk.

 

Han vill inte berätta hur många pojkar som är placerade på Solhem, men berättar att tillståndet gäller tio platser.

 

Och det är Sileq som driver Solhem. Rum AB, som finns i Helsingborg, sysslar inte med någon form av behandling enligt Tommy Falk.

 

– Jag vill inte gå in på detta, vi håller oss till Solhem. Det andra är affärshemligheter. Solhem är ett behandlingshem med tillståndspliktig verksamhet och Quist har inte sökt samma tillstånd för något annat bolag, säger Tommy Falk.

 

Fotnot: Förkorningen HVB står för Hem för vård eller boende.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Förlikning med löfte om tystnad

Förlikning med löfte om tystnad

Av Petra Östgård

 

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

SÄVSJÖ

I december 2000 stämde två före detta anställda Solhem för att de blivit av med sina jobb och inte återanställts. Det hela slutade med förlikning.

Paret förband sig att inte säga något negativt om Solhem.

 

Mannen har tidigare i tidningen riktat kritik mot Solhem och behandlingsmetoderna som ansåg vara obefintliga. Han berättade om Sigrid Quist metod att göra sig av med kritisk personal.

 

”Hon säger upp allihopa på grund av arbetsbrist, som hon kallar det. Sedan tar hon tillbaka dem hon vill ha kvar. De som håller käften” sa mannen i en artikel våren 2000.

 

Mannen och dennes sambo tillhörde dem som blev av med jobbet. De fick sluta på grund av arbetsbrist, men när det var dags att återanställa personal så fick varken mannen eller kvinnan tillbaka sina anställningar. Trots att de själva ansåg sig ha företräde till tjänsterna.

 

Paret menade att det rörde sig om brott mot LAS, lagen om anställningsskydd. Via SKTF:s förbundsjurist Jonas Stålnacke gick de vidare till AD, Arbetsdomstolen. Nu nåddes en förlikning, den 12 mars 2001. Därmed avskrev AD målet.

 

Förlikningen gick ut på att SKTF:s båda medlemmar erhöll ett allmänt skadestånd och att bägge parterna förband sig att inte muntligen eller skriftligen till tredje man nämna något negativt om den andre partern.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Förståndshandikappad vårdad av missbrukare

Förståndshandikappad vårdad av missbrukare

 

  

Artikeln är tidigare publicerad i Smålands-Tidningen den 22 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes samma dag.

Artikelserien återges här med redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

Polisinspektör Håkan Svensson jobbar med spaningsarbete hos polisen i Vetlanda. Vid en husrannsakan i Vetlanda fann han och hans kolleger att en gravt förståndshandikappad pojke togs om hand av två kriminella personer. Svensson har nu anmält förhållandena till länsstyrelsen.

 

VETLANDA

Vid en husrannsakan i Vetlanda fann polisen att en 19-årig gravt förståndshandikappad pojke sköttes av unga kriminella personer.

– Enligt dem hade de fått i uppdrag av ägarna till behandlingshemmet Solhem i Sävsjö att sköta pojken, säger polisinspektör Håkan Svensson som nu har anmält det hela till länsstyrelsen.

 

Den 17 januari gjorde polisen i Vetlanda en husrannsakan hos ett ungt par i Vetlanda. Paret, som bor i en lägenhet i centrala Vetlanda, är i 20-årsåldern och mannen är sedan tidigare känd av polisen. Polisinspektör Håkan Svensson och hans kolleger letade efter stöldgods i lägenheten vilket de också fann. Det visade sig också, efter att urinprov tagits, att lägenhetsägarna och en tredje person i lägenheten var narkotikapåverkade. I lägenheten hittades också ett skjutvapen och narkotika.

 

Fjärde person

Så långt är denna historia inte särskilt anmärkningsvärd, men Håkan Svensson fann även något annat i lägenheten.

– När vi gjorde husrannsakan fanns det en fjärde person i lägenheten. Det var en 19-årig pojke från Nybro som uppenbarligen var gravt förståndshandikappad.

 

De två lägenhetsinnehavarna uppgav i förhör att pojken var i deras vård på uppdrag av ägarna till behandlingshemmet Solhem i Sävsjö, säger han.

Svensson reagerade över orimligheten i att pojken befann sig i händerna på kriminella och narkotikapåverkade personer.

 

– Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra med honom och vi försökte kontakta ägarna till Solhem. De gick inte att få tag på, men en annan person ur personalen kom till slut och hämtade honom. De förhållanden som rådde hemma hos det unga paret kan ju knappast vara lämpliga för pojken som uppenbarligen inte kan ta hand om sig själv, säger han.

 

Därför skrev Håkan Svensson till den sociala enheten på länsstyrelsen i Jönköping, som är den myndighet som ska utöva tillsyn över privata behandlingshem som Solhem.

 

– Den manlige lägenhetsinnehavaren har erkänt sig skyldig till häleri, brott mot vapenlagen och narkotikabrott. Det kan ju knappast vara en lämplig vårdare. Därför ville jag göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på det här, säger han.

 

I brevet till länsstyrelsen skriver Svensson:

”Man kan ifrågasätta om det är lämpligt att låta denne man och hans sambo sköta en så gravt handikappad person. Det kan väl knappast vara främmande för Lennart och Sigrid Quist hur de två personerna sköter sig.”

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Besökare tvingades begära polisskydd

Besökare tvingades begära polisskydd

Av Benny Öinert

 

Benny Öinert är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

Då en socialsekreterare från Borås tillsammans med familjen till en pojke som placerats på behandlingshemmet skulle besöka hemmet attackerades de avandra intagna beväpnade med spadar, järnspett och skruvmejslar. Polis fick tillkallas för att eskortera de skärrade besökarna som tvingats låsa in sig i väntan på polis.

 

 

 

SÄVSJÖ (TT)

Behandlingshemmet i Sävsjö var omstritt redan innan fallet med 19-åringen som vårdades hos drogmissbrukare uppdagades.

 

Nu försöker omsorgsförvaltningen i Nybro få hem honom så fort som möjligt och överväger också att kräva tillbaka en del av de 6 500 kronor per dygn som betalats i vårdavgift.

 

– Pojken vårdas nu i föreståndarparets hem och inte i själva behandlingshemmet, säger omsorgschef Hans-Gunnar Hovbäck i Nybro.

 

Förvaltningen har tidigare siktat på att till 1 april kunna ta hem 19-åringen till en egen lägenhet i Nybro, där han ska bo med hjälp av stödpersonal.

 

– Nu försöker vi skynda på ärendet så att flyttningen kan genomföras så fort som möjligt, säger Hovbäck.

 

Kommunen betalar 6 500 kronor per dygn till behandlingshemmet för vården, trots att det saknar tillstånd för vård enligt handikapplagen.

 

Uppgifter i Studio Ett i Sveriges Radio P1 visar dock att 19-åringen kan ha vistats i lägenheten omkring ett år och att lägenhetsinnehavarna avlönades av behandlingshemmet.

 

En socialsekreterare från Borås, som medverkat till att placera en pojke på behandlingshemmet, har i Sveriges Radio Jönköping vittnat om att det gick våldsamt till när hon tillsammans med pojkens familj skulle besöka behandlingshemmet.

 

Familjen attackerades av andra intagna pojkar som var beväpnade med spadar, järnspett och skruvmejslar.

 

Det enda personalen kunde göra för att skydda familjen var att låsa in dem tillsammans med socialsekreteraren i ett kontorsutrymme. Där ringde de polisen och fick eskort från platsen.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter