Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Rätt att stänga Solhem anser Sävsjös kommunalråd

Rätt att stänga Solhem anser Sävsjös kommunalråd

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 5 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

SÄVSJÖ

Kommunalrådet Stefan Gustafsson kritiserar starkt behandlingshemmet Solhem.

 

- När verksamheten inte längre kan hålla den kvalité ett vårdhem måste ha, då har den inget berättigande, säger han.

 

Stefan Gustafsson tycker att det är rätt att behandlingshemmet Solhem stänger. Trots det är han i grunden positiv till privata vårdinrättningar. Han anser att det är viktigt att offentlig verksamhet konkurrensutsätts genom att det finns privata alternativ. Ibland kan privata vårdverksamheter erbjuda bättre och billigare lösningar, eftersom de är mindre och kanske inte lika resurskrävande som stora kommunala eller landstingsdrivna verksamheter, är hans åsikt.

 

- Men det är viktigt att privata vårdverksamheter ska hålla minst så hög eller högre kvalité än offentliga.

 

Han välkomnar privata verksamheter i kommunen men anser att det måste råda stor kontroll och insyn i verksamheten. Gustafsson har själv tidigare arbetat på ett privat dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda.

 

- Det ligger i de privata vårdverksamheternas intresse att ha stor öppenhet och tala om vilken bra verksamhet de erbjuder.

 

Jobb försvinner

När det gäller det privatägda behandlingshemmet Solhem, tycker han att det är rätt beslut att stänga hemmet. Han tycker det är tråkigt att jobb försvinner från kommunen men att man måste sätta de människor som behöver omsorg i första hand.

 

- Det här har varit ett bekymmer i flera år och kommunen har fått göra flera anmälningar mot hemmet. Tyvärr var det kanske nödvändigt att stänga det. När verksamheten inte längre kan hålla den kvalité ett vårdhem måste ha, då har den inget berättigande.

 

Kritik mot Nybro

Han ifrågasätter också Nybro kommuns handlande då man placerat den 19-årige utvecklingsstörde pojken på Solhem, som ej har verksamhet för utvecklingsstörda.

 

- Jag blir bestört och ledsen och är frågande till hur kommunen tänkt och hur de kunnat betala så enorma dygnskostnader.

(Nybro kommun betalade först 10 000 kronor per dygn för en placering på Solhem och sedan 6 500 kronor när placeringen övergick till ett annat av paret Quists bolag. red anm.)

 

Nybro kommun har tidigare placerat utvecklingsstörda personer i Sävsjö kommun för vård men då inom den kommunala omsorgen.

 

- Det förvånar mig att Nybro kommun har vänt sig till ett annat företag som inte har den kompetens och den verksamhet som krävs.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Qvists visste inte att föreståndaren slutat

Quists visste inte att föreståndaren slutat

I  går gick tidsfristen för personalens kompetens ut

Av Inger Abram

 

Inger Abram är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 1 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

HÖGLANDET

Ägarna till Solhem i Sävsjö kände inte till att föreståndaren hade fått förtidspension förra sommarn. Det blev inte känt för dem förrän länsstyrelsen nyligen krävde svar på frågan vem som förestår verksamheten. Det skriver Sigridur Quist själv till länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsens sociala avdelning ställde fem frågor till Solhems ägare efter händelsen med den förståndshandikappade 19-åringen från Nybro kommun som hittades hos ett kriminellt par i Vetlanda. Bland annat ville man veta varför han vara inskriven och var vården har bedrivits.

Svaret skulle vara inne den sjätte mars men det kom redan den 26 februari. Sigridur Quist skriver bland annat att "länsstyrelsen har ställt fem frågor varav fyra berör en person som Solhem inte har att göra med. De fyra frågorna, som är obekräftade påståenden i frågeform, kan alltså ej besvaras då pojken inte är inskriven på Solhem".

 

Visste inte

En av frågorna tycker hon är berättigad och den gäller vem som förestår verksamheten på Solhem sedan föreståndaren förtidspensionerats. Om detta skriver Sigridur Quist:

"...Det är först nu, genom länsstyrelsens begäran om redogörelse, som vi fått kännedom om att (den förre föreståndaren, red:s anmärkning) pensionerats".

Quist redogör för att en ny föreståndare och en ny biträdande föreståndare har tillförordnats och att det inte bör vara okänt för länsstyrelsen eftersom de tagit upp saken med länsstyrelsen för att försäkra sig om att deras utbildning och erfarenhet skulle vara tillräckliga för att kunna godkännas. Quist skriver att hon avser att skicka in en formell begäran om att den nya ledningen godkänns.

 

Kalmar undersöker

Det är socialkonsulent Stefan Roman på länsstyrelsen som ställt frågorna. På tidningens fråga om han är nöjd med svaren säger han:

- Hon svarar inte på frågorna. Men eftersom vi vet att länsstyrelsen i Kalmar län ska utreda ärendet med pojken från Nybro har vi beslutat att följa deras utredning och se vad de kommer fram till.

 

Kompetent personal

I går gick anståndstiden ut för Solhem när det gäller ett föreläggande om personalens kompetens. Länsstyrelsen kräver att fyra anställda, utöver föreståndaren, ska ha högskoleutbildning motsvarande 80 poäng med beteendevetenskaplig inriktning samt erfarenhet av arbete med målgrupp som liknar Solhems. 

- Det har ungefär hälften av de anställda. Kock och vaktmästare och liknande behöver inte ha den utbildningen. Men en del av personalen måste ha det för att verksamheten ska kunna drivas med säkerhet, säger Stefan Roman.

 

Kan dra in

Den 15 mars ska länsstyrelsen möta de ansvariga för Solhem. Inför det mötet ska anställningsbevis med betyg och styrkta meritförteckningar ha tagits fram för alla anställda.

 

Vad händer om Solhem inte når upp till de krav länsstyrelsen ställer?

- Jag vill inte föregripa det, men det kan vara skäl för att dra in tillståndet.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Länsstyrelsen granskar Nybro kommuns agerande

Länsstyrelsen granskar Nybro kommuns agerande

Av Inger Abram

 

 

Inger Abram är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 26 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

HÖGLANDET

Nybro kommun måste redovisa hur de har handlagt och skött ärendet med den utvecklingsstörde pojken. Länsstyrelsen i Kalmar bestämde i går att på eget initativ öppna ett tillsynsärende i fallet. Kommunstyrelsen har också krävt en redovisning.

 

- Vi utgår från pojkens behov och vi vill ta reda på om kommunen har gjort vad den ska göra enligt lagen, säger Stig Lindahl, socialdirektör på länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsen agerar helt utifrån vad som framkommit i massmedia.

- Vad vi förstått är han placerad enligt lagen om vård av unga och sedan har den placeringen gått över till en annan form.

 

Måste bli bra

 

-Vi vill veta vad som hänt i samband med den övergången och vi vill veta hur Nybro kommun har tänkt sig att lösa hemgången. Det måste bli en bra övergång till vård på hemmaplan, säger Stig Lindahl.

 

Länsstyrelsen vill veta hur hanteringen skötts för att se om det finns anledning till att kräva bättre rutiner inom Nybro kommun.

 

-Det allra viktigaste är ändå att fokusera på det mänskliga, på pojkens behov framöver och försäkra sig om att det blir så bra som möjligt, säger Stig Lindahl.

 

Politikerna undrar

Kommunstyrelsen i Nybro har också kallat in berörda tjänstemän för att få en redogörelse över vad som har hänt i det här uppmärksammade fallet. Det mötet hölls i går, måndag.

 

-De vill, precis som massmedier, veta hur allt har gått till och om några fel har betåtts i handläggningen, säger Hans Gunnar Hovbäck.

Att länsstyrelsen nu ska granskar hans verksamhet kommer inte som en överraskning.

 

-Finns det anledning att ändra rutinerna så ska vi naturligtvis göra det.

 

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Privatperson kräver omedelbar stängning av Solhem

Privatperson kräver omedelbar stängning av Solhem

Av Petra Östgård

 

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 26 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

SÄVSJÖ

En privatperson har via e-mail kontaktat länstyrelsen i Jönköping och kräver omedelbar stängning av Solhem, eftersom vårdhemmet anmälts mer än 15 gånger. Socialdirektör Iris Dovrén Råsbrant hänvisar dock till rådande lagstiftning.

 

"Solhem, det kritiserade vårdhemmet i småländska Sävsjö, har anmälts till länsstyrelsen cirka 15 gånger sedan starten 1997. I mars avgör länsstyrelsen om hemmet får vara kvar" skriver mannen och fortsätter:

 

"Det kan inte vara ett särskilt svårt beslut för länsstyrelsen att omgående stänga Solhem efter femton (15!) anmälningar. Om inte, så begår styrelsen tjänstemannafel. Vänligen framför detta vid styrelsens nästa sammanträde".

 

Lagen sätter stopp

Mannen har nu fått svar av socialdirektör Iris Dovrén Råsbrant. Hon hänvisar till 13 kapitlet 6 paragrafen i socialtjänstlagen.

 

Enligt den måste länsstyrelsen ge föreläggande till vårdhemmet att avhjälpa missförhållanden, om sådana framkommer. I föreläggandet ska det finnas uppgifter på vad som måste åtgärdas för att missförhållandena ska försvinna.

 

Länsstyrelsen får förbjuda verksamheten först om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte följs. Som lagen är konstruerad så krävs alltså först ett föreläggande innan man kan förbjuda verksamhet. Det går alltså inte att stänga verksamheten med en gång. Något som Iris Dovrén Råsbrant också fört fram i massmedia.

 

"Nu har socialministern gått ut i medierna och lovat en ändrad lagstiftning" avslutar Råsbrant sitt svarsbrev.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Inget fel att anställa 21-åringen hävdar Quist

Inget fel att anställa 21-åringen hävdar Quist

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 26 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

SÄVSJÖ

Sigrid Quist anser att hon inte gjorde något fel när den narkotikamissbrukande 21-åringen fick vårda den förståndshandikappade pojken. Detta trots att 21-åringen själv vårdats på Solhem.

 

- Man måste utgå från att människor är rehabiliterade efter att de fått vård, säger hon.

 

Trots att polisen både fann stöldgods i 21-åringens lägenhet och att mannen visade ett positivt drogtest, var detta inget som kunde förutses enligt Sigrid Quist. Sigrid Quist och hennes man Lennart hade anlitat 21-åringen och hans sambo att vårda den 19-årige förståndshandikappade pojken, eftersom de ansåg att de hade fullt förtroende för honom. 21-åringen hade tidigare själv vårdats på Solhem på grund av sociala problem. Men enligt Sigrid Quist har det ingen betydelse för om han var kapabel att vårda en förståndshandikappad pojke eller inte.

 

- Man måste utgå från att människor är rehabiliterade efter att de fått vård. Det skulle vara illa om man skulle förvänta sig att de fick återfall.

Sigrid Quist betonar dock att det inte var för missbruksproblem som 21-åringen vårdades på Solhem. Dessutom utfördes flera drogtester när han var där som samtliga visade ett negativt resultat.

 

- Vi har tidigare haft fullt förtroende för honom och han är en fantastisk kille. Vi tycker mycket om honom och hade tidigare stora förhoppningar på honom.

 

Den utbildning som 21-åringen har fått för att arbeta som vårdare är att han gått bredvid annan personal i ett halvår. Enligt Sigrid Quist var det också meningen att 21-åringen skulle läsa till behandlingsassistent på en folkhögskola.

 

Är det rätt att låta en 21 åring arbeta som vårdare för en jämnårig förståndshandikappad?

 

- Man väljer person efter personlighet, vem som passar bäst till varje vårdtagare. Unga vårdare är oftast bättre eftersom de inte har några förutfattade meningar.

 

Hon säger vidare att förhållandet mellan 21-åringen och 19-åringen fungerat väldigt bra. Att 21-åringen lärt den förståndshandikappade pojken att cykla, simma och umgås med djur. Ibland ensam och ibland tillsammans med Sigrid Quist och hennes make.

 

Enligt Sigrid Quist har den förståndshandikappade pojken inte tagit skada vare sig av att vårdas av 21-åringen eller av tillfället då husrannsakan skedde.

- Han mår bra och befinner sig just nu i vår vård. Vi håller på att skola in honom för att bo i egen lägenhet i sin hemkommunen med åtta behandlingsassistenter.

 

Enligt Quist var detta planerat från början och är ingenting som man har kommit fram till först nu.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter