Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Qvists visste inte att föreståndaren slutat

Quists visste inte att föreståndaren slutat

I  går gick tidsfristen för personalens kompetens ut

Av Inger Abram

 

Inger Abram är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 1 mars 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

HÖGLANDET

Ägarna till Solhem i Sävsjö kände inte till att föreståndaren hade fått förtidspension förra sommarn. Det blev inte känt för dem förrän länsstyrelsen nyligen krävde svar på frågan vem som förestår verksamheten. Det skriver Sigridur Quist själv till länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsens sociala avdelning ställde fem frågor till Solhems ägare efter händelsen med den förståndshandikappade 19-åringen från Nybro kommun som hittades hos ett kriminellt par i Vetlanda. Bland annat ville man veta varför han vara inskriven och var vården har bedrivits.

Svaret skulle vara inne den sjätte mars men det kom redan den 26 februari. Sigridur Quist skriver bland annat att "länsstyrelsen har ställt fem frågor varav fyra berör en person som Solhem inte har att göra med. De fyra frågorna, som är obekräftade påståenden i frågeform, kan alltså ej besvaras då pojken inte är inskriven på Solhem".

 

Visste inte

En av frågorna tycker hon är berättigad och den gäller vem som förestår verksamheten på Solhem sedan föreståndaren förtidspensionerats. Om detta skriver Sigridur Quist:

"...Det är först nu, genom länsstyrelsens begäran om redogörelse, som vi fått kännedom om att (den förre föreståndaren, red:s anmärkning) pensionerats".

Quist redogör för att en ny föreståndare och en ny biträdande föreståndare har tillförordnats och att det inte bör vara okänt för länsstyrelsen eftersom de tagit upp saken med länsstyrelsen för att försäkra sig om att deras utbildning och erfarenhet skulle vara tillräckliga för att kunna godkännas. Quist skriver att hon avser att skicka in en formell begäran om att den nya ledningen godkänns.

 

Kalmar undersöker

Det är socialkonsulent Stefan Roman på länsstyrelsen som ställt frågorna. På tidningens fråga om han är nöjd med svaren säger han:

- Hon svarar inte på frågorna. Men eftersom vi vet att länsstyrelsen i Kalmar län ska utreda ärendet med pojken från Nybro har vi beslutat att följa deras utredning och se vad de kommer fram till.

 

Kompetent personal

I går gick anståndstiden ut för Solhem när det gäller ett föreläggande om personalens kompetens. Länsstyrelsen kräver att fyra anställda, utöver föreståndaren, ska ha högskoleutbildning motsvarande 80 poäng med beteendevetenskaplig inriktning samt erfarenhet av arbete med målgrupp som liknar Solhems. 

- Det har ungefär hälften av de anställda. Kock och vaktmästare och liknande behöver inte ha den utbildningen. Men en del av personalen måste ha det för att verksamheten ska kunna drivas med säkerhet, säger Stefan Roman.

 

Kan dra in

Den 15 mars ska länsstyrelsen möta de ansvariga för Solhem. Inför det mötet ska anställningsbevis med betyg och styrkta meritförteckningar ha tagits fram för alla anställda.

 

Vad händer om Solhem inte når upp till de krav länsstyrelsen ställer?

- Jag vill inte föregripa det, men det kan vara skäl för att dra in tillståndet.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter