Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

UPPOCHNED VÄNDA VÄR(L)DEN

 

Myndigheternas totalitära övergrepp mot familjen Olsson:

UPPOCHNED VÄNDA VÄR(L)DEN

Av Lotta-Stina Thronell

 

 

  

 

Lotta-Stina Thronell är redaktör för Tidskriften STOPPA KNARKET! Nedanstående artikeln är tidigare publicerad i STOPPA KNARKET Nr 4, 1992, Årgång 12, temanumret "Tvångsomhändertaganden - Svenska staten sanktionerar slavhandel med barn".

 

Andra artiklar som publicerades temanumret var Britt Arenanders öppna brev till dåvarande justitieministern Gun Hellsvik om fallet Ulf Enerström med titel
"En skamfläck för svensk demokrati", samt Ulf Sandmarks artikel

Fallet Ulf Enerström: En politisk het potatis.

 

Artikeln återges här med författarens och ansvarig utgivarens benägna tillstånd.

NKMR:s kommentar

Trots de fällande domarna i Europadomstolen i Strasbourg fortsätter socialsekreterarna i Sverige att tvångsomhänderta barn, under förevändning om att föräldrarna är underbegåvade, och placera barnen i fosterhem.

 

 

Stig och Gun Olsson i Alingsås har levt i en mardröm ända sedan 1980, då deras tre barn tvångsomhändertogs. Efter sju års kamp mot myndigheterna lyckades de få tillbaka ett av barnen. De två andra barnen har fortfarande inte fått komma hem. Detta trots att Europadomstolen har slagit fast att åtgärderna mot familjen Olsson inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

 

Den 16 december 1980 kidnappade Göteborgs sociala distriktsnämnd 6 makarna Stig och Gun Olssons tre barn. Barnen, Stefan, Helena och Tho­mas, var da nio, fyra resp. knappt två år gamla. Efter sju års kamp mot myndigheterna, där de haft hjälp av jur.kand. Siv Westerberg, lyckades paret Olsson få tillbaka sin multihandikappade son Stefan. De båda andra barnen lever fortfarande i skilda fosterhem.

 

Detta är ett av många upprörande exempel på myndighetsöversitteri i vårt land. Enligt den officiella statistiken var 16 000 barn placerade i fosterhem 1991, och av dem hade 5 000 tvångsomhändertagits.

 

Luddiga indicier

Det började med att paret Olsson hörde sig för om möjlighet till fritidssysselsättning for den handikappade Stefan. Nitiska socialarbetare plockade fram Stig och Gun Olssons mappar ur arkiven och fann att de båda var registrerade som mentalt efterblivna sedan barndomen. Uppgiften visade sig vid senare företagen intelligenstestning vara helt felaktig. Bägge makarna är normalbegåvade. Stig Ols­sons testvärden lag t o m over genomsnittet.

 

I stället för att ordna plats åt Stefan i någon fritidsgrupp, beslutade sig socialarbetarna för att lägga sig i familjens privatliv. Man skickade Annagreta, en 60-årig barnlös familjerådgivare, till Ols­sons. Hon var hos familjen två dagar i veckan i ett års tid, innan hon blev portförbjuden av Olssons själva. I sin rapport, som låg till grund för vidare diskussion i socialnämnden, kunde Annagreta inte på­stå att Olssons misshandlade sina barn. I stället tog man till ett avsnitt i barnavårdslagen som ger myndigheterna rätt att tvångsomhänderta barn om man anser att barnens utveckling hotas pga. föräldrarnas oduglighet eller oförmåga.

 

"Sådana luddiga indicier räcker för att myndigheterna ska skilja 1 000 barn om året från sina föräldrar", skrev den tyska tidningen Stern den 23 april i år i artikeln "De bortrövade barnen", som redogör för fallet Olsson.

 

Paret Olsson försökte omedelbart få si­na barn tillbaka. Deras krav avslogs gång på gång av Göteborgs socialnämnd, länsrätt och kammarrätt. Regeringsrätten avslog flera ansökningar om överklagan. I början hemlighöll myndigheterna de två yngsta barnens olika fosterhem, belägna runt 60 mil från föräldrahemmet, för föräldrarna. Föräldrarna fick bara lov att träffa barnen på uppgjord plats en gång varannan månad. Senare, i februari 1983, reducerades det till en gång var tredje månad i fosterhemmet.

 

Makarna Olssons mardröm förvärrades 1984 när socialnämnden dessutom vägrade all godta juristen Siv Westerberg som deras ombud. Först genom ett beslut i Re­geringsrätten tvingades Göteborgs so­cialnämnd acceptera att Westerberg var familjen Olssons företrädare.

 

Förakt för Europadomstolen

Redan 1983 lämnade Westerberg in en första ansökan till Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna i Stras­bourg, som gällde hur myndigheterna ha­de felat, från själva tvångsomhändertagandet till deras vägran att upphäva beslutet om omhändertagande. Den 2 december 1986 slog Europakommissionen fast att svenska myndigheter brutit mot artikel 8 i Europakonventionen (se särskild ruta) genom all placera barnen i skilda fosterhem långt bort ifrån föräldrarna. Fallet hänfördes till Europadomstolen, där muntliga förhandlingar hölls hösten 1987. Parallellt med delta pågick även förhandlingar med olika svenska rättsinstanser.

 

Efter många turer beslutade Regerings­rätten, den 18 juni 1987, att det inte längre fanns några skäl för samhället att tvångsomhänderta Helena och Thomas - Stefan hade tidigare under året äntligen fått lov att komma hem.

 

I stället för att medverka till en återförening av familjen, tog socialnämnden i Göteborg till socialtjänstlagens sektion 28. Ett flyttningsförbud beträffande He­lena och Thomas utfärdades den 23 juni, bara fem dagar efter Regeringsrättens beslut. Stig och Gun Olsson kunde alltså fortfarande inte få hem sina barn. Socialtjänstemännen ansåg nu att det skulle skada Helenas och Thomas själsliga och fysiska hälsa att bli skilda från sina respektive fosterhem. Här började en ny mar­dröm, som ännu inte har tagit slut.

 

Europadomstolens första dom i målet kom i mars 1988: de svenska myndigheternas åtgärder i fallet Olsson "var inte "berättigade i ett demokratiskt samhälle'".

 

När det stod klart för paret Olsson att myndigheterna i Sverige inte hade den minsta avsikt all ge dem deras barn tillbaka, vände de sig i oktober 1987, innan deras första klagomål var avgjort, igen till Europakommissionen. Samtidigt fortsatte kampen mot de svenska myndigheternas maktfullkomlighet.

 

Tvivelaktiga fosterhem

Westerberg kom efter en undersökning av förhållandena i Helenas och Thomas fosterhem fram till all dessa varit under all kritik. Westerbergs arbete försvårades eftersom myndigheterna vägrade all samarbeta, hon tilläts t ex aldrig att besöka Helenas fosterhem.

 

Lägger man dessa fakta till bilden av myndighetsöversitteriet mot Olssons, kan man inte komma fram till annat än att den "svenska modellen" sannerligen har lyckats med det som den galne Friedrich Nietzsche en gång utropade mot den kristna civilisationen: "Det gäller att omvärdera alla värden." En av de kristna grundtankarna är att det kärleksfulla förhållande som binder samman en familj, mamma, pappa och barn, är heligt och bör vårdas och skyddas av samhället, inte tvärtom. När tre barn med våld tas bort ifrån sina föräldrar bryter samhället mot denna grundprincip. Om de två barn som anses "normala" måste stanna i fosterhem (som får mycket bra betalt av samhället för att ta hand om barnen), där fosterföräldrarna vid en närmare granskning visar sig vara labila, gärna agar barnen, den ena fosterfadern har stått under åtal för sexuella övergrepp mot ett annat fosterbarn, då är bilden nästan fullständig.

 

De socialarbetare som kidnappar barn från föräldrar vilka anses avvika från det normala, men vilka bevisligen älskar och vårdar sina barn, för att under uppslitande former placera dem i minst sagt tvivelaktiga fosterhem, lever helt upp till Nietzsches totalitära principer.

 

 

"Håll er borta från myndigheterna". Av Lotta-Stina Thronell

 

Fallet Olsson i Europadomstolen

 

För dumma för att ha barn

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Ungdomsvåldet i Sverige

Ungdomsvåldet i Sverige
Sverige har under flera decennier ansett sig vara "föregångsland" i världen beträffande barnuppfostran. Under 1970-talet den nya ideologin i barnuppfostran pådyvlade föräldrarna nymodigheterna som "fri uppfostran", som kom att innebära frihet från uppfostran, och att föräldrarna skulle vara "kompis med sina barn". Föräldrarna har tvingats abdikera sin uppfostringsrätt och sin position som ledare och modell för sina barn. Barnuppfostran överflyttades på samhället dvs på socialtjänsten och polisen. Men ingen tar socialtjänsten på allvar eftersom de daltar med ungdomarna - och polisen är överbelastade.
Den 6 oktober 2007 blev Riccardo Campogiani, 16, ytterligare ett offer för det galopperande våldet bland ungdomar i Sverige.

"Vi börjar nämligen se resultaten av den allmänna hållningslöshet som socialdemokraterna under 60- och 70-talen upphöjde till en politisk idé. Det gällde synen på familjen, på skolan och undervisningen men också på rättssamhället i stort", skrev justitieministern Gun Hellsvik och skolministern Beatrice Ask i en artikel med titeln "Ungdomar måste mötas av fast reaktion" publicerad i "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet den

5 september 1993. Ministrarna framförde åsikten att Sverige behöver en ny familjepolitik.

En sammanställning av artiklar i olika media 2007-06-05 --

 

 

 

Ung man knivhuggen i Skarpnäck

Nyhetsnotis i DN

En 17-åring fick ett knivstick i ryggen och en annan ung man attackerades med sparkar och slag i Skarpnäck i södra Stockholm sent på fredagskvällen.

Dagens Nyheter, DN - 2007-10-20

 

 

”Känslan efteråt beroendeframkallande”. ”Daniel” berättar om kicken från att slåss.
Terapeut: Övervåldet kommer att öka
Av Jacob Rudolfsson

Lennart Bergström, behandlingskonsult och terapeut, hävdar att övervåldet bland ungdomar kommer att öka. Han menar att ungdomars ångestkänslor är den bakomliggande faktorn till våldet. 18-åriga Daniel, med kontakter inom så kallade Fight Clubs säger att det är främst ”kicken” man söker efter.
- Känslan efteråt är beroendeframkallande, säger han.
Världen idag, varldenidag.se 2007-10-15


 

"De slog min vän med järnrör"
Av Karin Wik"

I dag misstänks 16-åringen för dödsmisshandeln på Riccardo Campogiani på Kungsholmen.
Redan i april blev Isabella Löwengrip, 16, vittne till hur han deltog i en annan misshandel.
Nu är hon kritisk till att polisen inte insåg allvaret redan då.
- Då kanske inte Riccardo hade behövt dö, säger hon.
Stockholm City, City.se 2007-10-11

 

 

Flickor grät i korridoren

Av Kerstin Nilsson och Karin Östman

Gråtande tonårsflickor. Handskrivna plakat med budskapet ”Jag älskar dig”.

Men huvudpersonerna såg oberörda ut när de häktades misstänka för att ha dödat Riccardo, 16.

Utanför Stockholms tingsrätts provisoriska häktningssal trängdes ungdomarna som om det vore en popkonsert. De hade tagit ledigt från skolan för att få plats bland de 20 åhörarna i salen. Ett stort medieuppbåd följde förhandlingarna under eftermiddagen.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2007-10-10

 

De blir höga av slagsmål

Av Oisin Cantwell
För ett halvår sedan slog man ner unga med järnrör – nu misstänks tre för mord

Den 9 april 2007. En 15-årig flicka har födelsedagsfest i vindsvåningen på Östermalm i Stockholm.

Några oinbjudna överklasspojkar roar sig med att misshandla gäster med järnrör.

Det ska dröja sex månader tills de grips misstänkta för att ha slagit ihjäl Riccardo, 16.

Pojkarna är ökända och sprider skräck och de representerar ett nytt fenomen – det nya underhållningsvåldet.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2007-10-10

 

 

Pojkarna torterade 55-åring till döds. De filmade när handikappad bad för sitt liv

Av Olle Castelius
16-åringarna torterade den rörelsehindrade mannen med basebollträn. Sedan åt de middag.

– Låt mig leva, sa den blödande mannen när de kom tillbaka.

Men pojkarna fortsatte misshandla 55-åringen – och filmade hans död med mobilen.

I går åtalades de två ungdomarna misstänkta för mord på en 55-årig handikappad man i Upplands Väsby den 19 juni, uppger SVT:s ABC-redaktion. En tredje pojke, 15 år, åtalas för grov misshandel.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2007-10-10

 

Fler grova fall av misshandel på hösten

Av Jonas Alsgren och Erik Scherlund
 Helgen har kantats av flera fall av misshandel med ungdomar inblandade.
Just under hösten är det grova våldet bland tonåringarna vanligare.
- Det är då många unga samlas igen efter skolans uppehåll, säger kriminologen Sven Granath, till TV4Nyheterna.

TV4 Nyheterna 2007-10-07

 

 

16-åring brutalt misshandlad

Av Johanna Hellsten, Camilla Sundell och Behrang Behdjou

Tonårsfesten urartade. En pojke född 1990 fick ta emot sparkar mot huvudet och svävar mellan liv och död.
Vid 15-tiden var tillståndet oförändrat.
- Just nu ligger pojken i koma på intensivvårdsavdelningen, säger pressjourens Anders Persson till Expressen.se.
Fem pojkar födda 1991 sitter anhållna misstänkta för försök till dråp.

Stockholm City, City.se - 2007-10-06

 

 

Unga slogs med järnrör i Backa

Av Peter Linné

Ett större gängbråk uppstod under tisdagskvällen i Hisings Backa. Ett tiotal ungdomar, utrustade med olika tillhyggen, slogs med varandra. Ingen blev dock allvarligt skadad.

Det var klockan 20.40 som polisen fick larm från Kåserigatan. Anmälan berättade att två gäng, av olika nationalitet, pucklade på varandra med järnrör och påkar.

Göteborgs-Posten, gp.se - 2007-06-05

 

 

 

Rödebyfallet - 15-åring ihjälskjuten i Blekinge
En serie artiklar i olika media


Tonårsgäng i Gävle hotar, rånar och stjäl
Av Jon Wahlqvist


Viktigt att agera - nu
Av Daniel Siksjö


"Mammorna borde säga åt dem att sluta”
Av Daniel Siksjö


Gavlegårdarna ropar på hjälp
Av Daniel SiksjöTillbaka till Artiklar

 

 

UNG MOR FLYDDE UTOMLANDS MED SIN DOTTER SOM HOTADES AV TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE

 

UNG MOR FLYDDE UTOMLANDS MED SIN DOTTER SOM HOTADES AV TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE

Artikelserie i Aftonbladet.se

 

 

 

 

”Jag ville inte att hon skulle bo på fosterhem”.  Mamman berättar om flykten till New York

 

Mamman greps på John F Kennedy- flygplatsen i USA strax före klockan 20 Upptäcktes på flygplan.

 

Mamman begärs häktad i morgon

 

Efterlysta mamman greps av passpolisen i New York i går kväll.

 

Svenske konsuln tog hand om bortrövade femåringen ”Hon verkar inte alls kommit till skada”

 

Flykten till New York var noga genomtänkt.

 

Han körde Martina till tåget: Jag kände igen henne direkt.

 

Hon växte upp som gatubarn Mamman var adopterad – och nu riskerade hon att förlora sitt barn.

 

Hon åkte via Norge – och lurade Schengen.

 

Hela kidnappardramat – timme för timme.

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

UNGDOMSBROTTSLIGHET

UNGDOMSBROTTSLIGHET

Ungdomsbrottsligheten ökar för varje år och den tränger längre och längre ner i åldrarna. Det finns ungdomsgäng bestående av 10 - 15 åringar som misshandlar, rånar och terroriserar jämnåriga och även vuxna. Tidigare utövade familjen, grannskapet och släktingarna kontrollen av den uppväxande släkten. Sedan några decennier tillbaka har föräldrarna tvingats abdikera sin uppfostringsrätt och sin position som ledare och modell för sina barn. Skolan har också fråntagits sin auktoritet inför de unga. Barnuppfostran har i stället överflyttats på samhället dvs på den under 1900-talets sista decennier expanderande socialtjänsten - och polisen. Alltfler ungdomar får allt tidigare erfarenheter av kontakter med polis- åklagarmyndigheterna och domstolarna - något som inte nödvändigtvis är till gagn för ungdomarna eller samhället i stort. Flickorna som tidigare var anständiga varelser har börjat ta efter pojkarnas uppförande med gängbildningar m m.
Med ungdomsbrottslighet avses främst stöld- och våldsbrott begångna av individer i åldrarna 15-20 år.
En sammanställning av artiklar i olika media.


"Vi börjar nämligen se resultaten av den allmänna hållningslöshet som socialdemokraterna under 60- och 70-talen upphöjde till en politisk idé. Det gällde synen på familjen, på skolan och undervisningen men också på rättssamhället i stort", skrev justitieministern Gun Hellsvik och skolministern Beatrice Ask i en artikel med titeln "Ungdomar måste mötas av fast reaktion". Artikeln är publicerad i "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet den

5 september 1993.
Ministrarna framförde åsikten att Sverige behöver en ny familjepolitik.

 

 

 

Ung flicka skulle få knäskålarna sönderslagna

Nyhetsartikel i NWT

Hammarö. En 16-årig flicka från Skoghall, har åtalats, misstänkt för olaga hot, ofredande och övergrepp i rättssak.

16-åringen ska i mars ha gett sig på en ung flicka i Skoghall, genom att bland annat knuffa in henne i en busskur och hoppa på hennes jacka. Några veckor senare ska hon med våld ha angripit samma flicka för att denne gjort en polisanmälan.
Tillsammans med en medåtalad 17-årig kamrat ska hon i mars också gett sig på en flicka utanför en restaurang i centrala Karlstad. Enligt åtalet ska de två bland annat ha hotat med att slå sönder knäskålarna på flickan.

NWT.se  - 2007-11-07

 

Yngling anhållen för misshandel

Filipstad En 18-årig ynglig i Lesjöfors har anhållits misstänkt för misshandel. Ynglingen ska ha kommit i bråk med en annan man vilket slutat med att denne knuffats in i en järnbalk. Mannen fick uppsöka läkarvård men är inte allvarligt skadad.

Ynglingen anhölls av åklagaren efter förhör. Eventuellt kan misstankarna mot honom även inkludera olaga hot.
NWT.se, Filipstads Tidning - 2007-10-25


Polis sköt yngling i nödvärn. Polisen: Mannen var förmodligen drogpåverkad

Vid 9-tiden på morgonen sköt en polisman i Falköping en knivbeväpnad yngling i nödvärn.

Ynglingen träffades i benet och fördes till sjukhus.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2007-10-22


Tonårsliga åtalas för 17 rån

Av Christer Lövkvist

Killarna från Hjällbo ville se en fotbollsmatch i Stockholm. De skaffade pengar till resan genom att råna tonåringar på stan.

I dag väcks åtal mot åtta killar mellan 15 och 17 år som misstänks för sammanlagt 17 rån. Ytterligare ett tiotal misstänkta rånare går fria eftersom de inte fyllt 15 år.
Göteborgs-Posten, gp.se - 2007-10-21


13-årig flicka rånad av tonåringar

Av Lasse Andree
 En 13-årig flicka blev på söndagskvällen misshandlad och rånad vid en spårvagnshållplats på Orgelgatan i västra Göteborg efter att hon klivit av spårvagnen.

Två tjejer i 16-17-årsåldern gav sig på 13-åringen slog henne och rånade henne på jacka, MP-3-spelare och nycklar. De bägge rånarna försvann medan 13-åringen lyckades ta sig hem till sin bostad.
Göteborgs-Posten, gp.se - 2007-10-21

88 greps vid huliganbråk

Av Emma Johansson och Sandra Jakob

Ett hundratal fotbollshuliganer samlades vid 13-14-tiden på söndagen vid industriområdet i Åstorp för att slåss. Både dansk och svensk polis var snabbt på plats och omringade området. 88 personer har gripits misstänkta för våldsamt upplopp och misshandel. Ytterligare en person har gripits misstänkt för försök till dråp eller grov misshandel efter att ha försökt köra på en polisman.

Helsingborgs Dagblad, hd.se - 2007-10-21


"Man tjallar inte på en kompis"
Av Peter Herkel
MALMÖ. Man tjallar inte på en kompis till polisen. Det är bara är så.
Det säger 18-årige Ali Al-Shimari som pluggar på Frans Suellsgymnasiet.
- Man löser sånt själva. Blandar man in polisen så kan man förstöra vännernas framtid.
Kvällsposten, kvp.se - 2007-10-19

 

Stor otrygghet bland unga 6 av 10 drabbas av brott

Av Ann-Helen Laestadius
STOCKHOLM. Ungdomar tycker att det är okej att slå andra, bära kniv och klottra.
Dessutom har 60 procent utsatts för brott - samtidigt som de vuxna väljer att blunda.

16-årige Riccardo misshandlades till döds och vuxenvärlden chockades – hur kunde det ske?
Läser man Barnombudsmannens nya rapport ”Vem kan man lita på?” är det inte svårt att förstå. Brottslighet är skrämmande vanligt i ungas vardag.
City, city.se - 2007-10-19

 

Ingen grep in när Maria blev utsatt

Av Martin Karlsson
KISTA. På ett fullsatt tunnebanetåg utsattes 14-åriga Maria och hennes kompis för misshandel och sexuellt ofredande.
- Vagnen var full av vuxna men ingen reagerade. Det är så jävla fegt, säger hon.

Tjejerna hade börjat prata med tre jämnåriga killar som efter en stund ville att de skulle följa med till Tensta. Trots att tjejerna tackade nej drogs de med in på tunnelbanetåget.
Inne på tåget började killarna slå och tafsa och slå på kompisen. I situationen som följde blev även Marie utsatt för sexuellt ofredande och misshandel Men trots att båda tjejerna skrek åt killarna att sluta, reagerade ingen i vagnen.
City, city.se - 2007-10-19

 

"Okej för tjejer att ha kniv"

Av Nicklas Tollesson
När är det okej att stjäla, klottra, bära kniv eller slåss? City frågade ungdomar på stan.

Göteborgs Tidningen, gt.se - 2007-10-19


Elever känner sig hotade på rasten

Av Ann Hagman
46 procent av Sveriges mellanstadieelever känner sig otrygga på skolrasten. Två av tio flickor har blivit hotade.
Det är en ny enkätundersökning bland 1 000 skolelever som får barnombudsmannen att höja rösten.– 60 procent uppger att de varit utsatta för brott. Det är en hög siffra, som också medför ökad acceptans mot brott, säger Lena Nyberg.
Metro, metro.se - 2007-10-19

Många unga utsatta för brott

Av Jakob Wagner

En majoritet bland unga svenskar känner någon under 18 år som utsatts för brott som våld eller stöld.
Bara fyra av tio känner sig trygga när de är ute på kvällar eller nätter.
City, city.se - 2007-10-18

 

Unga tjejer mest utsatta i Stockholms nattliv

Av Anna Careborg
Nyss fyllda 18 år och nya i partylivet. Unga tjejer är i topp bland dem som söker vård för våldtäkt i Stockholm. Många har utsatts efter en festnatt på stan. I sommar har 16 krogrelaterade våldtäkter anmälts i innerstan.
Svenska Dagbladet, svd.se - 2007-08-09


Skolpojke dömd för misshandel
Av Kjell-Arne Karlsson

Bråket den 14 februari på en högstadieskola i Västerviks kommun gick helt överstyr.
På torsdagen dömdes en blott 15-årig pojke av Kalmar tingsrätt för misshandel av en annan elev på skolan.
15-åringen dömdes till ungdomsvård och han åläggs följa det ungdomskontrakt socialtjänsten har upprättat.
Västerviks Tidningen, vt.se - 2007-04-12

 

Unga vet inte vad som är brott
Av TT

 Många ungdomar uppfattar inte hot, våld och trakasserier som brott. Det visar en undersökning från Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ).
Sydsvenska Dagbladet, sydsvenskan.se - 2007-03-27


Centrum för unga brottsoffer invigt

Unga som utsätts för brott på Södertörn ska nu få bättre hjälp. Ett nytt stödcentrum för unga brottsoffer invigdes på torsdagen.

Sveriges Radio, sr.se - 2007-02-15


Tonårsflicka i blodiga flaskattacker
 Lördagen den 25 februari 2006 stod rubriken ovan i Blekinge Läns Tidning. Det handlade om en flicka i Karlskrona som utgjorde en fara för sin omgivning. Tidningen förtäljer att under några månader hade det varit bråk mellan tjejgängen. På nyårsnatten, när båda gängen festade på nattklubben Kino, gick den 17-åriga flickan till attack.

Med flaskor som vapen slog hon tre unga kvinnor blodiga.

nkmr.org - 2006-02-28

 

Tonårsflicka åtalad för blodiga flaskattacker

KARLSKRONA   Under några månader hade det varit bråk mellan tjejgängen.
 På nyårsnatten, när båda gängen festade på nattklubben Kino, gick den 17-åriga flickan till attack.
 Med flaskor som vapen slog hon tre unga kvinnor blodiga.

Blekinge Läns Tidning - 2006-02-25

 

Barn och ungdom har förlorat känslan för var gränsen går. "Oskyldiga lekar" kan urarta i allt grövre våld

Av Peter Sandström
Våldet har blivit betydligt råare under de senaste decennierna.
Samtidigt har reaktionerna på våld trubbats av. Man kan t.o.m. säga att dagens samhälle accepterar våldsamt beteende på ett helt annat sätt än gårdagens.

- En oroväckande tendens är att också barn och ungdomar förefaller ha förlorat känslan för var gränsen går. Det finns gott om exempel på att "oskyldiga" lekar och tidsfördriv kan urarta i misshandel och t.o.m. dråp, konstaterar FD, docent Vappu Viemerö på Åbo Akademis psykologiska institution.

MFÅA 13/98

 

 

 

Många unga dricker för mycket


Ungdomsvåldet i Sverige
En sammanställning av artiklar i olika media 2007-10-06 - 2007-10-15

 

Tillbaka till Artiklar

 

UNG MOR FLYDDE UTOMLANDS MED SIN DOTTER SOM HOTADES AV TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE - Reportage och intervjuer i TV4

UNG MOR FLYDDE UTOMLANDS MED SIN DOTTER SOM HOTADES AV TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE

 

TV4:s reportage och videointervjuer om fallet Martina Sinahan

 

"Det kanske hade varit bättre om jag varit kvar i Indien"

Vem är hon, mamman som förorsakat så stora och svarta rubriker? Hon hann ända till USA med sin lilla dotter innan hon greps på Kennedyflygplatsen och sattes i fängelse. Här är andra delen i Annika Hagströms berättelse om Martina.

 

 

Fallet Martina & Jasmine "Hoppet om att kämpa för min dotter bara dog"
TV4-intervju med mamman som flydde med sin dotter som hotades av LVU

 

 

Videoreportaget

 

 

Videoupptagningen av Annika Hagströms intervju med Martina Sinahan

 

 

 

 

 

 

UNG MOR FLYDDE UTOMLANDS MED SIN DOTTER SOM HOTADES AV TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE

Artikelserie i Aftonbladet.se

 

Barn - offer för ett brutalt system. Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter