Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Var finns garantierna?

"Var finns garantierna?"

Av Brtta Sundberg-Weitman

Lagman och ordförande i Medborgarrättsrörelse

 

 

 

 

Brita Sundberg-Weitman var lagman vid Solna tingsrätt och i många år ordförande i Medborgarrättsrörelsen - MRR.

Inlägget är tidigare publicerat i
Dagens Nyheter den 22 maj 1991. Det återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

VAR FINNS garantierna för att regeringen inte missbrukar sin makt att helt på egen hand bestämma vilka som skall sitta på nyckelposter i domstolarna? Frågan har ställts många gånger un­der arens lopp. Den brukar formuleras som en fråga om domstolarnas självständighet. Maciej Zaremba behandlade den nyligen på DN Kultur (19/4), och hans artikel gav anledning till en ledare (21/4).

 

I ett inlägg på ledarsidan 9/5 framhåller justitierådet Johan Lind att han och andra rättschefer som befordrats till högsta domstolen är mycket skickliga jurister. För övrigt upplyser han om att han och hans kolleger brukar få tillfälle att avråda regeringen från att utnämna någon olämplig per­son till ledamot i domstolen.

 

Principfrågan handlar inte om vare sig ledamöternas juridiska skicklighet eller om deras lämplighet att undanbe sig ovälkomna kollegor. Den gäller, för att citera 1993 års domarutredning, domstolarnas betydelsefulla uppgift i en rättsstat att vara ett skydd för den enskilde gentemot den offentliga makt som utövas av stat och kommun (SOU 1994:99 sid 42).

 

När en ledamot av högsta dom­stolen inte inser det utan vill avfärda frågan genom att i kraft av sin auktoritet försäkra medborgarna om regeringens goda omdöme och om sin egen och kollegernas förträfflighet, visar det bara hur angelägen denna debatt är.

 

 

Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Saklighet och godtycke i förvaltning och rättskipning

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Fosterbarns rättslöshet
Av Brita Sundberg-Weitman

 

Varför åtalar inte JO?

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Samhället behandlar barn godtyckligt

Av Brita Sundberg-Weitman

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Vännäsfallet - Varför polisanmäler de socialen i Vännäs?

Varför polisanmäler de Socialen i Vännäs?

Av Siv Isaksson, gymnasielärare, Nattavaaraby

 

 


Gymnasieläraren, Siv Isaksson, har arbetat på gymnasieskolan i Malmberget i 21 år. Där har jag bland annat arbetat med ungdomar som inte har gått på gymnasial utbildning, utan de har varit knutna till det individuella programmet. Hon har känt Elisabeth Persson sedan hennes tonårstid. I sitt arbete har Siv Isaksson samarbetat med kuratorer, studievägledare, företagare, föräldrar etc. Hon har varit delaktig visserligen i mindre utredningar.

Siv Isaksson blev chockad över den behandling Elisabeth Persson och hennes familj blev utsatta för av socialtjänsten och ju mer hon granskade fallet desto mer reagerade hon över de rättsövergrepp som den lilla familjen blev utsatta för.


Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 

 

 

Jag skriver med anledning av artikeln i VK 1 september 2007, rubrik ”De polisanmäler socialen”. Den handlar om mina nära vänner Elisabet Persson och Per-Ola Vikström samt deras son Valdemar 1,6 år. Föräldrarna är varken missbrukare eller alkoholister. De har aldrig misshandlat eller vanskött sin son. Valdemar är ett riktigt charmtroll. Han är glad, välmående och välutvecklad.

 

Utredningen

 

Jag involverades i det ”så kallade ärendet” genom föräldrarna. Socialtjänsten samarbetade inte med dem. De kände sig totalt maktlös och förtvivlad inför myndighetsmissbruket som utövades mot dem. Föräldrarna hade inte varit delaktiga i utredningen, trots att det berörde deras egen familj. Efter mycket tjat och 2-3 månader, fick föräldrarna äntligen kopior på utredningen. Socialtjänsten hade producerat en partisk och osaklig utredning. Den påvisade uppenbar kränkning och smutskastning av familjen. Det fanns sakfel och i vissa stycken var utredningen motsägelsefull.

Föräldrarna skrev en fullmakt så att jag kunde begära kopior på alla handlingar men även så att jag kunde på ett annat sätt bli delaktig i ärendet. Nu fick även jag, känna på det bemötande som familjen hade fått. I alla de brev som jag har skrivit så har jag inte fått svar. Både föräldrarna och jag har mycket som än i denna dag är obesvarat. Ordspråket säger, ”Den som tiger, han samtycker”. Det här är också att mobba, Socialtjänsten osynliggör föräldrarna och på det sättet skapar de ohälsa. Detta är endast en liten bråkdel av vad familjen har blivit utsatt för!

 

”Ont uppsåt”

 

Socialtjänsten har utnyttjat familjens tillfälligt jobbiga situation och fortsatt att mobba dem. Genom professionell förhalning i 5-6 månader av det ”så kallade ärendet”, försökte de att uppnå sina egna mål. Socialtjänsten tvingade på föräldrarna deras lösningar! I upprättade Arbetsplaner och Umgängesplaner framgår det tydligt hur Socialtjänsten ger rättigheterna till familjehemmet och skyldigheterna till föräldrarna. Föräldrarna har inte godkänt planeringarna. Socialsekreteraren har då sagt,  ”- Det spelar ingen roll om ni inte skriver på några papper. Det blir ändå som jag säger, för det är jag som bestämmer!”.

Om Socialtjänsten ville familjens bästa, varför blev Valdemar akut omhändertagen? Varför fick inte föräldrarna bland annat, avbryta den frivilliga placeringen av Valdemar? Om Socialtjänsten ville kolla upp föräldrarnas omsorgsförmåga/föräldraförmåga (eller vad de vill kalla det) så skulle det väl naturligtvis ske i deras eget hem och givetvis tillsammans med Valdemar. Men, Socialtjänsten såg föräldrarna som ett ”lätt byte” för att genomföra en förtäckt adoption! Föräldrarna vände sig till Länsstyrelsen som granskade fallet och beslutade att, om det inte förelåg något LVU så skulle Valdemar omgående återförenas med föräldrarna. Jag var med vid hämtningen av Valdemar från familjehemmet. Både jag och Valdemars mamma, Elisabet reagerade starkt på orden som familjehemmets mormor sa ”- Nu får socialen ordna hit en ny pojke!”. En lekkamrat till den pojke som sedan tidigare är placerad där. Går det att ”beställa” barn från Socialtjänsten i Vännäs och till och med välja kön? Är det här ett av Socialtjänstens ”privata” familjehem? Det var kanske så att familjehemmet behövde fler barn, än de som redan är placerade? Jag har från första gången jag läste familjens utredning, kallat detta för ett ”så kallat ärende”. Det är så grymt uppdiktat, så att det är skamligt! 

 

Granskning av Socialtjänsten

 

Socialchef Anne-Lie Granroth (tillträtt tjänsten i maj 2007?) tycker i artikeln, att det är olyckligt att ärendet ska sluta på detta sätt. Hur har det ”så kallade ärendet” börjat? Socialchefen är den som vidhållit, att berörd socialsekreterare har utför ett noggrant och bra arbete! Jag vågar knappt tänka tanken ut, hur ser ett dåligt utfört arbete, ut? Hon har även påstått, att socialsekreteraren har gjort något bra för familjen. Hon har ju placerat deras son! Jag vet, att det finns duktiga och mindre duktiga socialsekreterare. Det samma gäller även ledarskapet. Familjen hade otur och fick träffa de mindre duktiga.

Det här borde betraktas som ett brott! Socialtjänsten har på osakliga grunder ”stulit” Valdemar från sina biologiska föräldrar, ett frihetsberövande och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Därför har föräldrarna och även jag polisanmält Socialen i Vännäs!

 

 

Socialen stal vårt barn
Av Vallesmamma


Kumlafallet - Medborgarvittnet som kastades ut kommer igen
Av Lars-Göran Månzon


Medborgarvittne måste bli en rättighet

Av Thomas Julin

 

Fallet Christina - Att ta ett barn
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Förtäckta adoptioner - Två fall.

Ruby Harrold-Claessons föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 17 juni 2000

 

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn
Av Katarina Lagerwall
 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 Vännäsfallet - Hur tänker socialen, egentligen?

Hur tänker socialen, egentligen?

Av Elisabet PerssonElisabet Persson är mor till Valdemar, som blev tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad av socialtjänsten i Vännäs kommun. Föräldrarna skickade ett klagomål till Länsstyrelsen som beordrade socialen att lämna tillbaka barnet.

Artikeln är tidigare publicerad i Aftonbladet som nätkrönika, men den har sedermera tagits bort från Aftonbladets hemsida.
Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 Socialen har rättighet att storma in i en familj då de fått in en anmälan om att barn far illa.

Med andra ord: föräldrarna döms av socialen innan rätten fått säga sitt. Barnen behöver inte uppvisa några symtom. Det räcker med att socialen tror att barnet far illa. Däremot, i 'fallet Bobby' då det fanns tydliga signaler gjorde socialen ingenting. Varför?

Det finns många förtvivlade föräldrar som förlorat sina barn på svaga grunder! Det är slut med att tiga, det har gått för långt!Något måste göras för att socialen inte skall kunna omhänderta välmående barn och underlåta sig att ta hand om de barn som far illa! Självklart finns det fall då allt går rätt till, men tyvärr inte alltid! Socialen splittrar välfungerande familjer till ett högt pris: deprimerade föräldrar och barn som undrar varför!

Föräldrar som älskar sina barn skall inte heller förlora dem! Om de har 'omsorgsbrister' som socialen tjatar om på varje träff, kan de väl tala om vilka bristerna är?

 

Varför förstörs utredningen om socialen berättar vad föräldrarna gjort för fel? Varför stängs en del föräldrar ute från sin egen utredning? De blir aldrig delaktiga, får inte bestämma vilka personer som socialen skall prata med. Ingen släkt kontaktas. Det är väl släkten som vet mer om föräldrarna än BVC som koncentrerar sig enbart på barnet?

 

Varför är utredningarna bristfälliga i de fall då ett välmående barn omhändertagits? Socialen har haft kontakt med BVC, barnläkare etc. och undvikit släkten, psykologer etc. som kan berätta hur föräldrarna är! Sedan börjar en lång kamp för föräldrarna. De måste bevisa för socialen att de duger som föräldrar! Intyg från psykologer eller läkare som 'friar' föräldrarna blundar socialen för! Allt som kan vändas till negativt vänds också till nattsvart!

http://www.folkbladet.nu/2007/10/28/ifo-konflikten-i-vannas-har-kostat-skattebetalarna-hundratusentals-kronorDär drabbades vi! Nu måste vi utsatta föräldrar börja stampa med foten och skrika att vi fått nog! Våra barn skall hem! Vi hade turen att få hem vår son! Flera kommuner har fått kritik från Länsstyrelsen. NKMR har polisanmält socialen i Vännäs: www.nkmr.org

 

Ge inte upp alla ni andra splittrade familjer där ute!


Hur tänker socialen, egentligen?

Av Elisabet Persson

Vännäsfallet - NKMR:s polisanmälan

Vännäsfallet - "Socialen stal vårt barn"

En serie artiklar i olika media, 2007-07-09 -- 2008-01-14

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Vännäsfallet - "Socialen stal vårt barn"

Vännäsfallet: "Socialen stal vårt barn"

Efter ett halvår av kamp mot socialen i Vännäs fann Per-Ola Vikström och Elisabeth Persson ingen annan utväg än att flytta för att få behålla sin son, Valdemar. Deras fall fick dock ett ovanligt lyckligt slut dels pga att de vände sig till NKMR vid ett mycket tidigt stadium och dels pga att de hade ett mycket starkt stöd i sin nära vän, Siv Isaksson.
En serie artiklar i olika media, 2007-07-09 --Hur tänker socialen, egentligen?

Av Elisabet Persson
Socialen har rättighet att storma in i en familj då de fått in en anmälan om att barn far illa.
Med andra ord: föräldrarna döms av socialen innan rätten fått säga sitt. Barnen behöver inte uppvisa några symtom. Det räcker med att socialen tror att barnet far illa. Däremot, i 'fallet Bobby' då det fanns tydliga signaler gjorde socialen ingenting. Varför?

Aftonbladet.se - 2008-01-14


De tog vår son

Elisabeth Persson: Hjälp barnen som mår dåligt – inte de välmående

Varken jag eller min sambo har någonsin haft alkohol- eller drogproblem. Varken druckit eller knarkat. Vi var inte psykiskt sjuka eller hade gjort illa vår son. Ändå familjehemsplacerade socialen vår älskade lille son!
Aftonbladet.se - 2007-10-29


"Socialen stal vårt barn"
Av Alexander Kemilä

Elisabet Persson, 33, hade en svår förlossning. Det var början till en karusell som slutade med att Valdemar, 1,5, omhändertogs av socialtjänsten. -Det var en mardröm. Vi missade hans första steg, alla hans framsteg, att ha honom i famnen, säger Elisabet.
alltombarn.se - 2007-10-29


Varför polisanmäler de socialen i Vännäs?
Av Siv Isaksson


Jag skriver med anledning av artikeln i VK 1 september 2007, rubrik ”De polisanmäler socialen”. Den handlar om mina nära vänner Elisabet Persson och Per-Ola Vikström samt deras son Valdemar 1,6 år. Föräldrarna är varken missbrukare eller alkoholister. De har aldrig misshandlat eller vanskött sin son. Valdemar är ett riktigt charmtroll. Han är glad, välmående och välutvecklad.
Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida - 2007-09-07


"Socialen stal vårt barn"
Av Vallesmamma

Socialen tog ifrån oss vår då 10 månader gamla son och familjehemsplacerade honom! Vi trodde aldrig att detta kunde hända oss! Nu är han 16 månader gammal och hemma igen!
alltforforaldrar.se - 2007-07-09

NKMR:s polisanmälan

Allt fler barn tas om hand. Fosterhemsplaceringar allt vanligare i Vindeln och Vännäs
Av Ingrid MarklundVännäs - Socialens personalproblem
En serie artiklar publicerade i Västerbottens Folkblad


TINAFALLET
Av Sven-Erik Berg


BARNAROV
Av Sven-Erik-Berg


Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

 

Fallet Christina - Att ta ett barn
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Förtäckta adoptioner - Två fall.

Ruby Harrold-Claessons föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 17 juni 2000

 

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn
Av Katarina Lagerwall
 


 
Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona

 

Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson
 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

VÄNNÄS: Socialens personalproblem

Vännäs - Socialens personalproblem

Socialtjänsten i Vännäs kommun har dragits med svåra arbetsmiljöproblem under en längre tid. Det handlar om mobbning, utfrysning som de anställda och deras chefer inte har kunnat komma till rätta med. Mobbning och utfrysning brukar vara kännetecknen i socialsekreterarnas mellanhavanden med sina klienter i vård- och omsorgsärenden, som inte sällan leder till tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn.

En serie artiklar publicerade i Västerbottens Folkblad - 2007-02-08 -- 2007-05-16

 


IFO-konflikten har kostat hundratusentals kronor

Av Viljo Thornberg
VÄNNÄS. Konflikten inom Individ- och familjeomsorgen, IFO, i Vännäs har kostat skattebetalarna hundratusentals kronor. Friställda IFO-chefen Gudrun Kågström-Lindberg har fått behålla sin chefslön på 33 100 kronor i månaden.
Mer än halva socialsekreteraregruppen har sagt upp sig.

Västerbottens Folkblad - 2007-10-29Vännäs hotar med omplacering

Av Viljo Thornberg

VÄNNÄS. Individ- och familjeomsorgens chef i Vännäs bär sin del av ansvaret för konflikten inom avdelningen.
Vännäs kommun hotar med repressalier mot medarbetare som inte böjer sig för makten.

Västerbottens Folkblad - 2007-05-16Avdelningschef i Vännäs fråntagen arbetsuppgifter

Av Viljo Thornberg
VÄNNÄS. Konflikten inom individ- och familjeomsorgen, IFO, i Vännäs har gått in i en ny fas.
Avdelningschefen är fråntagen sina arbetsuppgifter fram till semestern.
Däremot får hon behålla sin lön på 33 100 kronor i månaden.

Västerbottens Folkblad - 2007-05-15


Mobbning och utfrysning

Av Viljo Thornberg
 Konflikt vid familjeomsorgen i Vännäs får Arbetsmiljöverket att agera

VÄNNÄS. Smutskastning, maktfullkomlighet och ett stort kontrollbehov.
Det är några påstådda brister i ledarskapet vid Individ- och familjeomsorgen i Vännäs som tvingar anställda att gå i stödsamtal hos terapeut. På fredag ska Arbetsmiljöverket granska arbetsmiljön.

Västerbottens Folkblad - 2007-02-09Anställda mår dåligt inom Vännäs kommun

Av Viljo Thornberg
VÄNNÄS Smutskastning, maktfullkomlighet och ett stort kontrollbehov.
Det är några påstådda brister i ledarskapet vid Individ- och familjeomsorgen i Vännäs som tvingar anställda att gå i stödsamtal hos terapeut.
På fredag ska Arbetsmiljöverket granska arbetsmiljön.

Västerbottens Folkblad - 2007-02-08

 

 

 


Röd sopis: Klagomål mot socionomutbildningen under 1970-talet

Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter