Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Fallet Nabil. Nabil lurades på sin dotter

Fallet Nabil

Nabil lurades på sin dotter
Trots att han blev lurad på vårdnaden av sin dotter, utvisas Nabil Maarouf till Tunisien. Dottern är numera myndig och Maarouf har därför, enligt Migrationsverket, ingen anknytning till Sverige. På omvägar fick han höra att hans dotter - som han inte kunde komma i kontakt med - hade tagits om hand av sociala myndigheter.
"Oron höll på att äta upp mig inifrån.
En pappa måste finnas där för sitt barn".

Men, varken socialtjänsten eller andra svenska myndigheter delar hans uppfattning.

 

 

 

 

Nabil lurades på sin dotter
Av Johannes Wahlström

Trots att han blev lurad på vårdnaden av sin dotter, utvisas Nabil Maarouf till Tunisien. Dottern är numera myndig och Maarouf har därför, enligt Migrationsverket, ingen anknytning till Sverige.

 

 

 

Ännu har Kafka inte tagit semester
Av Josef El Mahdi

"De har stulit åren från oss."
Han säger det som ett stilla konstaterande.

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

Fallet: Liam

 

 

Fallet Liam

När Joakim skulle lyfta upp sin fyra månaders son ur vagnen hörde han ett knak. Barnets arm hängde och när han kom till sjukhuset visade det sig att armen var bruten.
Joakim misstänktes för att ha misshandlat sin son. Först tre månader senare visade det sig att pojken led av benskörhet.
En serie artiklar publicerade i Crime News och Göteborgs Tidningen, GT 2009-06-16 --

 "Vi agerade utifrån skyddsaspekten"

Av Suzanne Kordon
 GÖTEBORG. Suzanne Billberg är enhetschef på SDN Linnéstaden i Göteborg.
- Vi agerade i det här fallet i första hand utifrån skyddsaspekten för det lilla barnet, säger hon till Crimenews.se.
Göteborgs-Tidningen, gt.se - 2009-06-17


Anhölls för misshandel av sitt barn

Av Suzanne Kordon

GÖTEBORG. När Joakim Olander lyfte upp sin fyra månaders son ur vagnen hörde han ett knak. Lille Liams arm bröts på grund av benskörhet.
Och familjen Olanders långa mardröm inleddes

Göteborgs-Tidningen, gt.se - 2009-06-17


Pappa misstänkt för misshandel när sonen led av benskörhet

Av Suzanne Kordon

När Joakim skulle lyfta upp sin fyra månaders son ur vagnen hörde han ett knak. Barnets arm hängde och när han kom till sjukhuset visade det sig att armen var bruten.
Joakim misstänktes för att ha misshandlat sin son. Först tre månader senare visade det sig att pojken led av benskörhet.
Nu stämmer familjen Göteborgs kommun för fel och försummelse vid myndighetsutövning.

Crime News, crimenews.se  - 2009-06-16 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

Fallet Francisca

Fallet Francisca
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

 

 

 

 

 


Den här artikeln är skriven för NKMR:s hemsida sedan TV4 tagit bort presentationen av
Kalla faktadokumentären om Fallet Francisca från sin hemsida.
 

Torsdagen den 2 maj 2002 visade Kalla Fakta i TV4 dokumentären om hur en socialtjänstdistrikt i Stockholm tvångsomhändertog Francisca Roos spädbarn. Kalla fakta har följt Francisca, en nybliven mamma, som kämpar för att få vara tillsammans med sin dotter. Francisca är en vanlig, skötsam 20-årig kvinna som blev gravid. Eftersom hon fortfarande bodde hemma vände hon sig till de sociala myndigheterna för att få hjälp med en bostad. Efter det avlöste problemen varandra och det slutade med att socialtjänsten tog ifrån Fransisca hennes dotter.

- Jag är förvirrad och kan inte förstå det som har hänt, det enda jag vill är att vara tillsammans med min dotter, säger Francisca till Kalla faktas reporter Sara Mostafavi.

 

Barnpsykiater Nina Yderberg som träffat Francisca och hennes barn ansåg att socialtjänstens beslut skulle ha förödande konsekvenser för Franciscas dotter.
- Känslomässigt måste jag säga att jag fick väldigt ont i magen vid tanken på att den här flickan skulle mista sin mamma, säger Nina Yderberg.

- Lagen om vård av unga har bra intentioner. Problemet är att det finns utrymme för ett totalt godtycke. Om en socialsekreterare fattar agg mot en förälder kan det spela in i bedömningen av barnets bästa, säger psykologen Lena Hellblom Sjögren.

 

Faktum är att varje år tvångsomhändertas fler än 1000 barn i Sverige, en ökning med 50 procent sedan mitten av 90-talet. Ett ytterligt graverande faktum är att socialtjänstens personal skickar föräldrar och barn till de s k behandlingshemmen - som har vuxit upp som svampar ur jorden i kölvattnet på de snabbt ökande fallen av tvångsomhändertaganden - där socialtjänsten vet att de kommer att det nödvändiga "underlaget" som kommer att garantera att förvaltningsdomstolarna lämnar sitt bifall till LVU för barnet/barnen.

 

Situationen är desto mer alarmerande när man betänker att socialtjänsten är behandlingshemmens enda kunder, vilket innebär att ägarna / föreståndarna / personalen på behandlingshemmen lever i sjuklig symbios med socialtjänsten. Kostnaderna för placering av ett barn och dess föräldrar på ett behandlingshem överstiger oftast 3000 kr/dygn. Vissa behandlingshem kräver en utrednings- och behandlingstid uppgående till ett år eller ett och ett halvt år. Matematiken för en mor och ett barn på det s k behandlingshemmet är då ganska enkel. 3000 kr/dygn/person x 365 dagar ger den nätta summan 2 190 000 kr.

 

Obs! Det är skattebetalarnas surt förvärvade medel som bekostar verksamheten för socialtjänstens "kompisar".

 

Frågan som måste ställas är huruvida det föreligger dolda ekonomiska relationer bakom den snabba uppväxten av dessa behandlingshem.

 

Artikel 32:1 i FN:s Barnkonvention stadgar följande:

"Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling."

 

Likväl fortsätter socialtjänsten i Sveriges olika kommuner att utnyttja barn ekonomiskt och skada dem fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

 

Några exempel som tål att begrunda:

 

1 - I TV-programmet Striptease avslöjade Janne Josefsson hur chefen för familjehemssektionen i Biskopsgården, Göteborg, Lars Lilled, var delägare i ett familjehemsbolag. Av programmet framgick att Lilleds fru arbetade som socialsekreterare och att socialförvaltningarna på Hisingen gärna placerade tvångsomhändertagna barn i fosterhem som var anslutna till Lars Lilleds fosterhemsbolag.

2 - I februari 2002 avslöjade Smålands-Tidningens fallet om den förståndshandikappade ynglingen som Nybro kommun hade familjehemsplacerat hos paret Qvist i Sävsjö till en kostnad av 10 000 kr/dygn. Paret Qvist var också ägarna till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö. Samtidigt avslöjades det att den som var t f föreståndare på Solhem var Tommy Falk, som då var tjänstledig från sin vanliga anställning som
tidigare socialchef i Vetlanda kommun, var tillförordnad föreståndare på Solhem.

 

3 - Mellan november 2002 och oktober 2003 publicerade Göteborgs Tidningen och Expressen en serie artiklar om "Götenefallet" där tre minderåriga barn var onödigt tvångsomhändertagna och institutions- och fosterhemsplacerade genom Götene kommuns försorg. Kommunens skattebetalare drabbades av ett galopperande budgetunderskott.

 

Listan kan göras betydligt längre men jag slutar här. Det är hög tid för inte enbart en skatterevolt utan även ett nytt politiskt styre som värnar om invånarnas mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.

 

 

 

Rapport: Fosterbarnsförmedling. Lars Lilled anmäld till åklagare

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö
En serie artiklar i Smålands Tidningen

 

Götenefallet. Kampen om barnen
En serie artiklar i GT

 

GT granskar Götenefallet.
Fortsättningsserien av artiklar om Götenefallet


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Fallet_elin_annu_inga_spar_efter_bortrovad_bebis

Ännu inga spår efter bortrövad bebis
Av David Naylor
David Naylor är journalist på Eskilstuna Kuriren.

Artikeln är tidigare publicerad i Eskilstuna-Kuriren och ekuriren.se 2009-06-03, men den har nu tagits bort från tidningens hemsida.

Artikeln återges här eftersom den är viktig för NKMR:s läsare och också för sammanställningen av artiklarna om Fallet Elin, som vi har publicerat på NKMR:s hemsida. 

 

Stallarholmen

Ett barn som placerats i fosterhem i Stallarholmen rövades bort av sin biologiska mamma under onsdagseftermiddagen. På torsdagsmorgonen hade polisen fortfarande inte hittat varken bebisen eller förövarna.
– Vi har gått ut och begärt att våra granndistrikt hjälper oss att leta, framför allt efter en bil som vi tror att de åker i, säger Sörmlandspolisens vakthavande befäl Göran Risberg.

Det fosterhemsplacerade barnet är bara tio månader fyllda. Strax före 14-tiden på onsdagseftermiddagen kom barnets biologiska mamma och mormor till fosterhemmet i Stallarholmen och tog med sig barnet därifrån. De körde från platsen i en mörkgrön Peugeot.

– Sedan vet vi inte alls var de har försvunnit någonstans, säger Göran Risberg.

Både barnets mamman och mormodern är hemmahörande i Örebro. Fosterföräldrarna kunde uppge bilens registreringsnummer för polisen och bilen söktes under kvällen i Sörmland och angränsande län.

Bortrövandet rubriceras av polisen som grov egenmäktighet med barn.


Socialen tog Elins bebis. Bebisen ansågs för snäll och tvångsomhändertogs från sin unga mamma Elin
Artiklar publicerade i Eskilstuna kuriren, Dagens Nyheter, NKMR:s Diskussionsforum och Aftonbladet - 2009-06-04 -- 2010-05-19


Lagsanktionerade bortrövanden av barn
Av Ruby Harrold-Claesson, Eskilstuna-Kuriren, ekuriren.se - 2009-06-04


Ännu inga spår efter bortrövad bebis
Av David Naylor, Eskilstuna-Kuriren, ekuriren.se - 2009-06-03


Tillbaka till Artiklar
 

Tillbaka till Huvudsidan  

 

 

Fallet Elias i Värmland

Fallet Elias i Värmland
Förvaltningsrätten bestämde att Elias skulle tvångsvårdas. Och den som dömde i fallet var rådmannen Joar Berglund.

Reportage av Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin, Kaliber, Sveriges Radio - 2010-12-12

 

 

 

Två poliser hämtade 11-åriga autistiske "Elias"
Av Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin

En morgon ringer två poliser på dörren för att hämta 11-åriga autistiske "Elias" i Torsby. Efter att skolans rektor sagt att skolan inte längre klarar av att ha kvar Elias har politikerna i Torsby bestämt att han måste flytta från kommunen och börja i en skola 35 mil hemifrån. Mammans "negativa eller i vart fall tveksamma inställning" till flytten gör att Elias tvångsomhändertas och nu får han inte ens komma tillbaka till Torsby på besök.

Kaliber, Sveriges Radio, sr.se - 2010-12-12


11-årig pojke tvingades flytta 35 mil hemifrån

Det fanns flera fel i kommunens utredning när en 11-årig autistisk pojke från Torsby i Värmland tvingades flytta 35 mil hemifrån för att börja i en ny skola. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.

Ekot, Sveriges Radio, sr.se - 2010-12-12

 

 

 

 

Jävig domare får inte döma

Av Sven L-O Johansson, Värmlands Folkblad, vf.se, 2008-09-25

 

Domarjäv efter återförvisning
Kammarrätten i Göteborg: 5728-5729-08

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Entrésidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter