Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Vedklyvsfallet. NKMR:s Jo-anmälan

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

2007-07-24

 

 

Riksdagens Ombudsman

JO

Box 16 326

103 26 Stockholm

 

JO-anmälan mot berörda socialvårdstjänstemän och eventuellt andra offentliganställda tjänstemän vid Fosie SDF i Malmö kommun som handlagt ärendet rörande den 15-åriga flickan, My, som förlorade fyra fingrar i en vedklyvsolycka.

 

Med anledning av tidningsnotisen med rubrik som lyder "Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka", publicerad i Hallands-Posten och Östgöta Correspondenten den 4 juli 2007, vill undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, härmed begära att JO skall granska socialtjänstens placering av flickan i fosterhemmet och deras handläggning av händelsen.

 

Så här lyder tidningsnotisen: "Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka"

"Två fosterföräldrar i Laholms kommun har åtalats för vållande till kroppsskada sedan en 15-årig flicka fick fyra fingrar avklippta i en vedklyvningsmaskin för två år sedan.

Flickan var sedan flera år fosterhemsplacerad på gården där olyckan skedde när hon och en syster körde maskinen, skriver Hallandsposten. Enligt åklagaren har föräldrarna varit oaktsamma när de låtit flickorna använda vedklyven utan tillräckligt tillsyn."

http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=240096

http://www.corren.se/archive/2007/7/4/j9szzls0mtvjpuv.xml

 

Bakgrund

Jag begär att JO skall granska agerandet från de socialvårdstjänstemän vid Fosie SDF i Malmö kommun som handlagt det i tidningsnotisen skildrade ärendet. Fosterföräldrarna står under åtal. Jag hemställer att JO skall väcka åtal mot dessa socialvårdstjänstemän för grovt tjänstefel och grov misshandel av flickan som uppenbarligen placerades hos helt olämpliga fosterföräldrar som använder sina fosterbarn som gratis arbetskraft.

 

Det här fallet är mycket tragiskt. Av uppgifter som jag har erhållit från folkbokföringen bor flickan och hennes syster kvar i fosterhemmet.

 

Jag emotser från JO omgående skriftlig bekräftelse att ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från er sida.

 

Olofstorp, dag som ovan

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

 

Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada. 15-årig flicka fick fingrar avklippta med vedklyv
Av Inge Henrikson

 

Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka
Hallands-Posten, TT

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen

 

 

 

 

 

 

Vedklyvsfallet - Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada

Vedklyvsfallet - Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada

Av Inge Henrikson

 

 


Inge Henrikson är journalist på Hallands-Posten. Artikeln är tidigare publicerad i HP den 4 juli 2007, http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=240056.
Dessvärre har artikeln numera försvunnit från Hallands-Posten hemsida.

Artikeln återges här som ett stöd till de fosterhemsplacerade barnen som tvingas utföra farliga vuxensysslor i de fosterhem där socialtjänstens personal har tvångsplacerat dem.

 

 

VÅXTORP
För snart två år sedan inträffade en allvarlig olycka i samband med att två flickor körde en hydraulisk vedklyv på en gård i Våxtorpstrakten. En av flickorna fick fyra fingrar avklippta och nu åtalas paret som äger gården för vållande till kroppsskada.

Syskonen, då 15 respektive 13 år gamla, var sedan ett par år familjehemsplacerade på gården. Den 1 augusti skulle man klyva ved med hjälp av en traktordriven maskin som lånats av en granne.

Enligt vad som framkommit i polisförhören bad flickorna själva att få hjälpa till med arbetet. Mamman i familjen var närvarande. Hon visade dem hur vedklyven fungerade och uppmanade dem att vara försiktiga.

15-åringen lade på vedklabbarna medan hennes lillasyster skötte reglagen. Plötsligt var olyckan ett faktum. 15-åringen hade haft sin vänsterhand mellan en vedklabb och klyvkniven när 13-åringen drog i spaken och satte tryckkolven i rörelse. Fyra fingrar klipptes av.

Enligt utredningen kan lillasystern ha fått syn på en pojke som kom gående och satt i gång klyven av misstag.

Nu har paret som äger gården åtalats för vållande av kroppsskada, som enligt kammaråklagare Gisela Sjövall inte är ringa. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan varit oaktsamma när de låtit flickorna använda vedklyven ”utan tillräcklig ledning och tillsyn” som det heter i åtalet.

I polisförhör har kvinnan uppgett att hon före olyckan inte insåg att arbetsuppgifterna var olämpliga för flickorna. Det förstod hon först i efterhand.

Samma säger mannen. Han hade gått för att hämta posten när olyckan inträffade. Dessförinnan hade han tittat på när flickorna körde maskinen. Det hade fungerat utan anmärkning.

Enligt mannen gick hydraulkolven mycket sakta och han ansåg att vedklyven var säker.

 

 

 

VEDKLYVSFALLET - 15-årig fosterflicka förlorade fyra fingrar

Fosterföräldrar åtalas för vedklyvsolycka
NKMR:s Diskussionsforum

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Vedklyvsfallet - Fosterföräldrarna dömda för vållande av kroppsskada

Vedklyvsfallet - Fosterföräldrarna dömda för vållande av kroppsskada
Av Ruby Harrold-Claesson, jur kand.


 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln nedan är skriven för NKMR:s hemsida eftersom ingen uppföljning av fallet synes ha blivit gjord. Hovrättens dom i vedklyvsmålet är ett viktigt stöd till de fosterhemsplacerade barnen som tvingas utföra farliga vuxensysslor i de fosterhem där socialtjänstens personal har tvångsplacerat dem.


 

Hovrätten för Västra Sverige höll huvudförhandling i ”Vedklyvsfallet” måndag den 25 augusti 2008. Jag var i rättssalen för att lyssna på förhandlingen.

Fostermodern, fosterfadern och den skadade numera 17-åriga flickan försökte släta över händelsen då hon förlorade fyra fingrar på sin vänster hand i vedklyven. Flickan berättade att hon har haft tio operationer redan och att hon kommer att behöva ha fler dito samt att hon saknar känsel i de påsydda fingrarna.

Det här är ett mycket tragiskt fall. Flickorna var inte tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade men socialen hade ändå det yttersta ansvaret för dem pga att deras föräldrar är döda. Systrarna har haft - och fortfarande har - en mycket engagerad förmyndare som verkligen har bevakat deras rättigheter. Hon begärde omplacering av systrarna eftersom de visade att de inte trivdes och att de inte hade det bra i fosterhemmet.

Men, socialen vägrade flytta på dem.

Sedan kom olyckan och socialen ville inte polisanmäla det inträffade. Men det gjorde flickornas förmyndare.

Den yngre systern har fått flytta från fosterhemmet, men den som blev skadad bor kvar hos dem.

Det är helt klart att fosterföräldrarna använde flickorna som gratis arbetskraft. Det finns en åldersgräns - 18-år - för användning av hydrauliska veklyvningsmaskiner. Flickorna var 15 och 13 år gamla.  De borde ALDRIG ha satts att använda en så farlig maskin överhuvudtaget. När vuxna använder vedklyv brukar endast en person hantera maskinen eftersom en olycka inträffar mycket lätt när två personer arbetar med den.

Jag fick tillfälle att prata med flickornas förmyndare och med målsägarbiträdet, men jag kunde bara heja på flickan. Fosterföräldrarna var alltid vid hennes sida när hovrätten tog lunchpaus och sedan följde hon med dem för att äta lunch. Det kändes som om de inte ville släppa henne ur sikte.

Fosterföräldrarna blev frikända för ”vållande till kroppsskada” i Varbergs tingsrätt, men åklagaren var mycket noggrann i sin sakframställning i hovrätten och hon ställde mycket relevanta frågor som gav upplysande svar. Tyvärr hann jag inte vänta på slutpläderingarna men det ska bli intressant att se hur hovrätten kommer att döma i målet.

Hovrätten för Västra Sverige meddelade dom i ”Vedklyvsmålet” den 15 september 2008. Domslutet lyder bl. a: Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer fostermodern och fosterfadern för vållande till kroppsskada. De döms att betala 70 dagsböter à 150 kr vardera samt avgift à 500 kr vardera till brottsofferfonden.

Straffet 10500 kr x 2 motsvarar inte på något sätt vare sig fosterhemsarvodet eller det handikapp som deras fosterdotter måste dras med livet igenom eller de kostnader för sjukhusvård som deras brottsliga utnyttjande av fosterflickan såsom gratis arbetskraft orsakat samhället.

Det var tämligen självklart att Hovrätten inte kunde frikänna fosterföräldrarna i brottmålet.VEDKLYVSFALLET - 15-årig fosterflicka förlorade fyra fingrar

Fosterföräldrar åtalas för vedklyvsolycka
NKMR:s Diskussionsforum

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Vedklyvsfallet. Jo:s beslut

Vedklyvsfallet - JO:s-beslut

 

 

BESLUT

-JO-                                                                 

Stf justitieombudsmannen                     Datum               Dnr                 Sid

Hans Ragnemalm                                     2007-07-30      3352-2007           1 (1)

 

 

Ruby Harrold-Claesson

NKMR

Ströms väg 37

424 71 OLOFSTORP

 

 

 

 

 

Er anmälan till JO

 

I en anmälan till JO har Ni framfört klagomål Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun. Ni har begärt att JO skall granska handläggningen av ett ärende rörande en familjehemsplacerad flicka.

 

Det har framkommit att det aktuella ärendet har varit föremål för tillsyn hos Länsstyrelsen i Skåne län och att länsstyrelsen har uttalat viss kritik mot Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun (länsstyrelsens ärende dnr 701-10246-06). Jag har inhämtat och tagit del av länsstyrelsens beslut av den 6 mars, den 28 juni och den 27 oktober 2006 i det nämnda ärendet.

 

Mot bakgrund av det anförda finner jag inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av Er anmälan.

 

Ärendet avslutas.

 

 

Hans Ragnemalm                                               Catrine Björkman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________
Postadress                    Gatuadress                            Telefon              Texttelefon        Telefax           Webbplats
Box 16 327                  Västra Trädgårdsgatan 4            08-786 40 00      08-786 61 15    08 21 65 58     www.jo.se
103 26 STOCKHOLM

 

 

Vedklyvsfallet. NKMR:s JO-anmälan

 

Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada. 15-årig flicka fick fingrar avklippta med vedklyv
Av Inge Henrikson

 

Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka
Hallands-Posten, TT

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen

 

Västrumsgården ska granskas av länsstyrelsen

Västrumsgården ska granskas av länsstyrelsen  

Tvingas besvara frågor efter kritik från socialstyrelsen.

Av Ulrik Alvarsson, reporter

 


Ulrik Alvarsson är journalist på Västerviks Tidning. Artikeln är tidigare publicerad i VT den 24 december 2003.

Den återges här med ansvarig utgivares benägna tillstånd.

 

 

 

 

Vilken roll har den kritiserade psykologen i Västrumsgårdens verksamhet? I vilken utsträckning har han patientkontakter?

De frågorna vill länsstyrelsen ha svar på från Västrumsgården.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet både för de kommunala socialtjänsterna, och de privata institutioner som finns i länet. Däribland Västrumsgården som efter en uppmärksammad tv-dokumentär förra året dragit på sig en skur av kritik för hur man handlade ett ärende med en familj där föräldrarna var begåvningshandikappade.

Fallet aktualiserades i förra veckan då socialstyrelsen riktade kritik mot den psykolog knuten till Västrumsgården som skrivit ett utlåtande om familjen.
Utlåtandet vägde tungt då socialnämnden i Oskarshamn beslutade ta ifrån det handikappade paret deras barn.

- Vår uppgift är att granska säkerhet och kvalitet hos boenden av det här slaget, säger Stig Lindahl, socialdirektör i Kalmar län och fortsätter:
- Hittills har vi inte haft anledning att klaga på Västrumsgården på den punkten. Inte heller har vi haft anledning att klaga på psykologen, men av socialstyrelsens kritik att döma verkar något ha gått snett i det här fallet.

Västrumsgården har fram till den nionde januari på sig att besvara frågorna.

Ytterligare två frågor ska besvaras:
Hur kommer Västrumsgården att agera om det kommer begåvningshandikappade familjer i samma situation som Oskarshamnsfamiljen? Finns det kompetens att utreda fall av det slaget på Västrumsgården, eller kommer man att anlita utomstående konsulter?

Den sista frågan gäller lokalernas beskaffenhet. Efter att tv-dokumentärens sänts gjorde länsstyrelsen en granskning av verksamheten i Västrum. Då visade det sig att Oskarshamnsfamiljen under vistelsetiden fått bo i ett tio kvadratmeter stort rum.
- Vi tycker att det är alldeles för lite för tre personer, säger Stig Lindahl.

Västrumsgården anmodades att förbättra boendeförhållandena för patienterna.
- Vi vet att det funnits om- och tillbyggnadsplaner. Saker har gjorts, men vi vill få en redovisning av vad, säger Stig Lindahl.

En VT-läsare har krävt att ni ska granska alla fall som liknar Oskarshamnsfamiljen där psykologen varit inblandad. Har ni möjlighet att göra det?
- Möjligheten finns, men nu har vi inriktat oss på hur Västrumsgården kommer att agera i framtiden, säger Stig Lindahl som tillägger att det är möjligt att man kommer att gräva ytterligare i saken.

 

ULRIK ALVARSSON
0490 - 666 17
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Utredning om förståndshandikappade föräldrar kritiseras

Av Stefan Lisinski

 

Psykolog får hård kritik efter Oskarshamnsfallet

Av Miriam Bjälefors

 

”För dumma” för att ha barn - OSKARSHAMNSFALLET

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn.
I slutet av listan finns jämförbara artiklar från Norge och Tyskland

 

Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter