Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Sveriges våldsamma ungdomar: bränder och attacker mot ordningsmakten m m

Sveriges våldsamma ungdomar: bränder och attacker mot ordningsmakten m m

 

 

 

· Fem bränder på en timma

Explosion utanför lägenheter
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=515648

 

När ska det sluta?
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=515649

· Fyra bilbränder på Hisingen

· Ungdomar får hembesök av polisen

· Dämpad stämning hos utsatta brandmän

· "Föraren hann inte reagera"

· Åtta gripna för oroligheterna

· Oroligheter i natt - stenattack i Tynnered

· Polisen: Falska larm har lockat oss till Hisings Backa

Kraftigt tumult i Backa

Av Caroline Karlsson & Joakim Lundgren
En polisbil utsattes för massiv stenkastning av ett ungdomsgäng på Blendas gata i Backa sent på tisdagskvällen. En annan bil sattes i brand.

Oroligheterna började efter det att två ungdomar på moped slagit sönder rutan på en stulen personbil. SOS larmades om händelsen klockan 23.08 på tisdagskvällen.

Göteborgs-Posten, gp.se - 2009-08-18


Tidigare skandaler kring Jan Emanuel


30 april 2009 Första maj-talar - i  fängelset 30 april 2009 Bedragare avbokade Jan-Emanuels  tal i Sollentuna 16 april 2009 Jan Emanuel:"Jag ska  intehålla på att hyra ut saker" 7 mars 2009 Jan Emanuel: "Detta  är ett missförstånd" 7 mars 2009 Jan Emanuel tvingade  eleverna att skriva på våldskontrakt

 

 

2003 grundade Jan Emanuel elevhemmet Jan Emanuelsgården utanför Norrtälje. Ett år senare riktade länsstyrelsen hård kritik mot elevhemmet för att de anställda saknade rätt kompetens.
2007 startar ett nytt hem på Gotland. Ägare till nya Alskogs ungdomshem är bolaget Prästgårdens HVB AB, där Jan Emanuel är delägare. Efter tre månader säger den biträdande föreståndaren upp sig. För länsstyrelsen berättar hon om missförhållandena.
Mars 2009 avslöjar Expressen att Jan Emanuel tvingade eleverna på elevhemmet Jan Emanuelsgården utanför Norrtälje att skriva på ett kontrakt som gav personalen rätt att använda våld mot dem. Mars 2009. Jan Emanuel lägger ut en annons och ville hyra ut sin tvåa på Södermalm för 40 000 kronor i månaden. Vid samma tidpunkt avslöjas att Jan Emanuel ville hyra ut sitt sommarställe på Gotland för 140 000 kronor i månaden.

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

Sveriges domstolar i kris - HD-domare bryter mot sexköpslagen

Sveriges domstolar i kris.

HD-domare bryter mot sexköpslagen.

Några artiklar om olika domare som begått brott samtidigt som de dömer andra.

På Aftonbladet.se ställdes frågan: Bör en domare som begått brott få behålla sin tjänst?

87, 2 % svarade NEJ!

 

 

 

 

Kommentar:

HD:s chef Bo Svensson och kollegorna i HD har kommit överens om att Justitierådet Leif Thorsson, den sexköpande pedofilen som har skändat Sveriges högsta dömande instans, ska få tjänstgöra i Lagrådet under de två år då han avstängs från HD. Sverige har ingen Författningsdomstol så Lagrådet är institutet som granskar lagar som föreslås av riksdagen och regeringen. Det förefaller ägnat att undergräva allmänhetens respekt och förtroende för rättsväsendet att den omdömeslöse Leif Thorsson - som uppvisar en så stor avsaknad av känsla för lag och rätt - skall få uppdraget att granska nya lagar.

Det är en trovärdighetsfråga och eftersom Leif Thorsson saknar självinsikt och självaktning borde Högsta domstolen antingen uppmanat honom att själv begära bli entledigad - eller sparka ut honom.


Det är illa ställt med rättvisan i Sverige.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand 


 
Juristkritik mot JK-beslut
Flera framstående jurister kritiserar JK:s beslut att låta Leif Thorsson jobba kvar som domare i HD.

DN - 2005-05-25


En alltför lindrig påföljd
Av Hans Göran Björk

Högsta domstolens (HD) domare Leif Thorsson som köpt sexuella tjänster av en ung man som han ”hittat” på den statsfinansierade organisationen RFSL:s hemsida, fick som han ville från början till slut. Först ett förhållandevis lindrigt straff – 43000 kronor i böter och därefter en två år lång karantän i lagrådet, istället för fortsatt domartjänst i Högsta domstolen.
   Flera tongivande opinionsbildare i kvällspressen är med rätta upprörda över den milda behandlingen av domaren. Flera har krävt hans avgång och talar om maktmissbruk.
Världen idag 2005-05-27


 

HD-ordförande skämtar om domarens sexköp
Sexköpande HD-domare får jobba kvar.
Av Lasse Weirup

Sexköpande domare får arbeta kvar i HD
HD-domaren Leif Thorsson får fortsätta döma i sexmål. Trots att han själv brutit mot lagen. Chefen för HD justitierådet Bo Svensson pratade i går skämtsamt om att kollegans sexköp inte behövde vara en nackdel.
DN 2005-05-26

 


Sexköpande HD domare uppmanas gå
Av Anna Careborg

Justitierådet Leif Thorsson får behålla sin tjänst i Högsta domstolen, HD. Justitiekanslern tycker inte att sexköpet gjort honom olämplig. Men kritiker menar att domstolen skadats och att Thorsson självmant borde lämna sin plats.

SvD 2005-05-26


"HD:s anseende är skadat"

STOCKHOLM TT

Högsta domstolens anseende har skadats av att justitierådet får kvarstå i tjänsten och av Bo Svenssons bagatelliserande av sexköp. Det anser en rad politiker som TT talat med.
SvD 2005-05-26Sexköpande domare till Lagrådet
SVD.SE-TT

Justitierådet Leif Thorsson som fått ett strafföreläggande för att ha köpt sex placeras i Lagrådet de kommande två åren och kommer därmed inte att medverka i dömande verksamhet. Det beslutade Högsta domstolens justitieråd på torsdagsmorgonen i enighet.

SvD 2005-05-26


Justitiekanslerns beslut
Fråga om Justitiekanslerns eventuella åtgärder med anledning av att ett justitieråd har gjort sig skyldig till brott

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd i ärendet och väcker således inte någon talan i Högsta domstolen.
SvD 2005-05-26Bättre vara kriminell än ha "fel" åsikt
Av John Järvenpää

Den 25 maj beslutade JK att inte låta avskeda justitierådet i Högsta domstolen, Leif Thorsson, som erkänt att han begått en olaglig handling genom att köpa sex av en ung man. Thorsson kan ändå lugnt sitta kvar som domare och påverka rättspraxis i landet eftersom de ärenden som behandlas i HD är prejudicerande.
Senare under detta år ska pastor Åke Green upp i HD för att han har uttalat sig negativt om den homosexuella livsstilen, den livsstil som nämnda justitieråd praktiserar. Det är möjligt att justitierådet klarar av att hålla isär sitt privatliv och leverne från denna viktiga dom som berör yttrande- och religionsfriheten. Säkert är det dock inte.

Sourze 2005-05-26


Sexköpare välkomna att jobba i Högsta Domstolen
Av Billy Butt

"Att Justitierådet Leif Thorsson fått behålla jobbet som en av landets högsta domare efter att han gjort sig skyldig till brott mot lagen om sexköp är inte bara en skandal - det är rena bevis på hur makthavarna i detta land skyddar varandra."

Sourze 2005-05-25

 

Domare i HD åtalas för sexköp
Av Leif Kasvi

Kan få sparken om han fälls

Domaren i Högsta domstolen som misstänks för sexköp kommer sannolikt att åtalas.
Om han fälls mister han jobbet.
Det blir hans egna kollegor som ger honom sparken.

Aftonbladet 2005-05-10

 

Justitieråd i HD misstänks för sexköp. Ska ha köpt sex av 20-årig man
Av Robert Triches

Ett justitieråd i Sveriges högsta juridiska organ, Högsta domstolen, misstänks för sexbrott.
Brottet består i att juristen ska ha köpt sex av en 20-årig man.

Aftonbladet 2005-04-05


 

Domare som köpte sex får hård kritik
TT/GP

En domare vid en tingsrätt i Skåne var kund på en bordell som avslöjats i Malmö. Sedan han betalat böter och erkänt brott mot sexköpslagen arbetar han vidare i tingsrätten.
Göteborgs Posten 2005-06-17

 

 

Sexköpande domare riskerar avsked
Av EXPRESSEN.SE /TT

Domaren Jan-Olov Brännström vid Malmö tingsrätt som upprepade gånger köpt sex av prostituerade riskerar att mista jobbet. I dag beslöt Statens ansvarsnämnd att överväga ett avskedande.
Expressen/TT 2004-10-06

 

 

 

 

 

Rättvisans kris

Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artiklar

Sverige som rättsstat

Sverige som rättsstat.

Av Elise Claeson

  

 

Elise Claeson är frilansskribent, aktiv inom Amnesty International. Artikeln är tidigare publicerad i Finanstidningen-Kultur under våren 2001.

Den återges här med författarens och chefredaktörens benägna tillstånd.

 

 

 

Svenska journalister talar ofta om sig själva som den ”tredje statsmakten”. Men ibland kallas de den ”fjärde statsmakten”.

Uttrycket ”fjärde statsmakten” lär ha myntats av den brittiske politikern Edmund Burke när han i underhuset pekade på pressläktaren och sa ”Yonder sits the Fourth estate, and they are more important than them all”. Då utgick han ifrån att den första statsmakten är den lagstiftande, den andra är den verkställande och den tredje är den dömande. Allt enligt Montesquieus maktdelningslära.

Den fria pressen i en demokratisk rättsstat bildar en tydlig fjärde makt.

Utom i Sverige. Den svenska tredje statsmakten är oklar.

 

I Krister Thelins bok ”Sverige som rättsstat” (Timbro) får vi veta varför. Citatet ovan är hämtat ur hans bok.

Titeln antyder att Sveriges status som rättsstat kan diskuteras. Det är just vad lagmannen vid Skånska Hovrätten gör. Trots att svenska domare är skygga och ovilliga att delta i den offentliga debatten, har han valt att ta bladet från munnen.

Han har mycket att säga oss.

 

För Thelin är en ovanlig svensk jurist. Han har vågat ta steget in i politiken. Det har få svenska jurister gjort. 1991-94 var Thelin statssekreterare i justitiedepartementet.

Han känner väl till politikens makt över rättsväsendet.

Det är problemet med rättsstaten Sverige. Den dömande makten är ganska maktlös.

Politikerna i riksdag och regering har inte gett den dömande makten full möjlighet att lagpröva politiska beslut. I Sverige har under efterkrigstiden rått en samsyn kring  politikens överhöghet över lagen. Välfärdsstaten har symboliserat  rättvisan ­ inte lagen. Det är ett socialistiskt synsätt, som står i bjärt kontrast till den anglosaxiska, liberala traditionen, där lagen skyddar individen gentemot staten.

Sverige har hittills valt den socialistiska vägen, enligt Thelin ” ett slags folkhemsk lättvariant av folkdemokratin Östtyskland: Die Partei hat immer recht”.

 

Men en ändring är på gång, menar han. När Sverige gick med i EU 1995 blev EU-rätten en del av svensk lag. Utan att våra politiker riktigt förstod det, blev Sverige över en natt en liberal rättsstat. Inom EU-rätten gäller lagens överhöghet.

Thelin menar att EU-medlemskapet har tvingat fram en debatt om en konstitutionell demokrati där majoritetsbeslut inte är demokratins enda uttrycksform.  Domstolsbeslut ska kunna användas för att sätta gränser för politisk makt.

 

Därför är avsnittet om maktdelning bokens intressantaste. Där berörs ett viktigt politiskt problem, som vi svenskar saknar insikt om. Vi är så bedövade av folkhemmets välfärdsnarkotika att vi inte ser vår maktlöshet som medborgare.

Krister Thelin försöker väcka oss ur vår Törnrosasömn.

Särskilt viktigt är det att media vaknar, menar han.

Därav  kapitlet om media och rättsstaten.

”Den tredje statsmakten i svensk tappning bör inse att den är den fjärde, och handla därefter”, sammanfattar Thelin. Medierna inte är medvetna om den ”konstitutionella underström” som nu växer sig allt starkare. De rödgröna svenska journalisterna har helt missat EU-rättens konsekvenser för svenskarna.

”Parlamentarismens majoritetsprimat” och klasskampen styr fortfarande svenska journalisters tänkande.

Därför vet vi svenskar så lite om våra möjligheter att stoppa politiskt maktmissbruk. Numera kan vi faktiskt stämma staten med stöd av svensk lag. Utan att ses som rättshaverister.

Vi behöver fler folkuppviglare. Eftersom medierna har valt att vara statskramare, borde fler jurister bryta tystnaden.

Krister Thelin har visat vägen.

 

 

 

Rapport från en politisk lagman

 

Rättsstaten åter

 

Resan utan mål

 

Tillbaka till Bokindex

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

Sveriges barn behöver sina föräldrar

Sveriges barn behöver sina föräldrar

Av Hillevi Erlandsson, Gnesta

 

 

 

 

 


Hillevi Erlandsson är fd styrelsemedlem i Familjekampanjen. Hon har varit familjeaktivist i flera decennier. Artikeln är tidigare publicerad som debattinlägg i Kvällsstunden den 11 februari 2005.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Den 15 maj firades världen runt FN:s Internationella Familjedag som en hyllning till ”den viktigaste och mest naturliga sociala gruppbildning som finns” (enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter). Men i Sverige uppmärksammas den dagen inte alls i avsett syfte utan endast, möjligen, som Förskolans Dag.

 

"Familjen har vi avskaffat", sade Maj-Lis Lööw i en artikel i tidningen Världen idag 2/1/04. Hon var en av de drivande inom socialdemokratin, och medger att kärnfamiljens avskaffande var målet för dagens jämställdhetspolitik. Genom att erbjuda dagis nästan ”gratis”, det vill säga, finansiera tjänsten med tvång via skattsedeln,  skulle folk, i praktiken,  inte ha råd att avstå.

 

Utbyggnaden av dagens snart obligatoriska daghem från ett års ålder är en högst avsiktlig politisk strategi. Den förälder som idag lämnar sitt barn till dagis på heltid får en skattefri subvention på 120 000 kr per barn och år. Den som själv tar hand om sitt barn får ingenting utom tvånget att vara med och betala.

 

De flesta länder i Europa erbjuder någon form av ekonomiskt stöd till barnfamiljer Våra grannländer t.ex. har alla infört vårdnadsbidrag. Tyskland har istället grundavdrag i beskattningen om ca 70 000 kr per vuxen per år och 35 000 kr per barn. Det betyder att en tvåbarns familj där endast betalar skatt på inkomster över 210 000 kr om året och då med 20 procent.

 

I Sverige är grundavdraget per vuxen 16 700 kronor och 0 kr för barn. Det betyder att en motsvarande familj i Sverige betalar skatt redan på inkomster över 16 700 kronor om året och då med 32 – 33 procent, det vill säga långt innan familjen nått existensminimum.

 

Men idag pågår en revolt bland Sveriges småbarnsföräldrar. I inte mindre än 69 av landet 289 kommuner har antingen dådkraftiga medborgare samlat in namn för en bättre ordning eller medkännande förtroendevalda lagt förslag i samma riktning. Ett tjugotal av dessa kommuner har till och med skrivit till regeringen för att få lov att behandla sina hemmavarande småbarnsföräldrar mera rättvist- men alla fått ”nej” utan annan motivering än att regeringen inte känner för att göra något åt saken.

 

Men regeringens tuffa attityd skrämmer inte alla. Nacka, Uddevalla och Hedemora har  struntat i att fråga regeringen om lov och infört system som innebär att man får ersättning för omsorg om egna småbarn om man dessutom tar hand om minst ett annat barn.

 

Under senare tid har Nacka tagit ytterligare ett steg i ”olydig” riktning genom att erbjuda sina hemmaföräldrar betalt för att ta hand om sina småbarn själva bara de öppnar egen firma. Det vill säga, oavsett om de tar hand om några ”främmande” barn eller ej.

 

Just nu pågår dessutom en insamling av namn på Nätet till stöd för ett öppet brev till statsrådet Andnor och hennes hårdnackade försvar av vår oförsvarliga familjepolitik, nu senast i radioprogrammet ”Föräldrarna” för någon månad sedan. Om du vill vara med på det uppropet, gå då till www.barnensratt.se. Där kommer du att upptäcka att din åsikt, att Sveriges barn behöver sina föräldrar mer än de behöver statens storskaliga omsorgsinrättningar, delas av en förkrossande majoritet av Sveriges folk.

 

 

 

NKMR firar Internationella Familjedagen den 15 maj 2005

Familjens roll större i Europa

 

Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism

 

Forakt for familiene

 

Blod är tjockare än vatten

 

Barn foreldres eiendom

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

Sverige sliter med psykisk ustabile barn og unge

Innlegg til debatt - Barn og unge i krise

Sverige sliter med psykisk ustabile barn og unge
Hvor ligger de egentlige eller ”indirekte” årsakene til fenomenet?
Av Jan Hansen - Frilansjournalist

 

 

 

 

 

 

Jan Hansen är chefredaktör för tidningen Samfunnsmagasinet och frilansjournalist.

Artikeln publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 
 

Opp til flere ganger i løpet av en ukes tid, bringer svenske medier ulike nyheter om psykisk ustabile barn og unge i landet som har begått ulike former for kriminalitet. I flere av tilfellene relaterer medieomtalen seg til ganske så alvorlige kriminelle handlinger som eksempelvis mord og grov fysisk vold med døden til følge. Ofte er voldsutøverne på samme alder, kanskje noe eller mye yngre enn ofrene som rammes. I medieomtalene settes det altfor sjelden fokus på eventuelle bakenforliggende årsaker til de ulike kriminelle handlingene som begås. Derimot kan mediene fortelle at flere av de omtalte og psykisk ustabile barna og ungdommene, mange ganger kommer fra private som så vel offentlige barnevernsinstitusjoner.
På slike steder skulle en anta at forebyggende arbeid for å hindre at barn og unge ikke havner på en kriminell løpebane, ble svært høyt prioritert – ikke minst også fulgt  nøye opp. Så kan dessverre ikke alltid være tilfelle. 

Hverdagen brutalt forandret
Det er heller ikke ukjent at mange barn og unge som blir tatt hånd om av det svenske barnevernet, og i tillegg til selve omhendetakingen, også blir totalt avskåret fra all omgang og kontakt med egne søsken, foreldre og øvrig familie. Dette mistenker jeg også skjer i Norge i flere tilfeller uten at sfm.no derimot kan vise til statistisk materiale i denne forbindelsen. La det være helt klart at de aller fleste barn og unge som blir tvangsplassert av barnevernet, enten nå denne har skjedd på lovlig eller ulovlig vis, får sin hverdag brutalt forandret uansett. Ofte blir forandringen til det verre enn hverdagen som barna og de unge egentlig kom fra. Og bak slike brutale forandringer står voksne ansvarlige? mennesker, som tydeligvis og selv, må ha glemt alt om hva som heter sterke følelser hos både barn og unge, ikke minst de sterke båndene som spesielt mindreårige barn har til sine tilstedeværende foreldre og uavhengig av deres livssituasjon. 

Fortvilelse, frustrasjon og lengsel
En tvangsplassering eller omplassering fra barnevernet, medfører uten tvil store frustrasjoner og enorm fortvilelse hos barn og unge. I tillegg kommer den enorme lengselen etter sine aller nærmeste som unge og spesielt barn normalt vi få i slike tilfeller. Samlet kan slike traumer ofte lede til langvarige og dype depresjoner som barna og de unge, ikke engang klarer å komme seg ut av. Ikke engang om de får sakkyndig hjelp i ettertid. Derfor stiller jeg nå følgende spørsmål direkte til de lærde. Og svar fra dem som måtte føle seg kvalifisert og kyndig nok til å svare på dem, vil bli mottatt med stor takk.  

Spørsmål
Kan det å bli tvangsplassert eller omplassert av barnevernet, i tillegg til å bli totalt avskåret fra all kontakt med sine aller nærmeste og foresatte, være en medvirkende, kanskje en indirekte årsak til at så mange barn og unge har flippet helt ut senere i livet? Og av nevnte årsaker har derfor mange av dem også endt opp som psykisk ustabile mennesker for resten av sin levetid?


Oslo 29 mai 2005

 


Omsorgsovertagelse er ikke barnevern.
Av Sverre Kvilhaug

 

Barnevern og barnets beste
Av Sverre Kvilhaug

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft.
Av Anita Ankarcrona

 

 

Tillbaka till ArtiklarRealtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter