Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

 

 

Tillsammans med vår


Ordförande Ruby Harrold-Claesson tackar vi alla i organisationen för din gåva
som behövs för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete.


Med vänliga hälsningar NKMR