Anställde mannen tidigare inlagd på Solhem

Anställde mannen tidigare inlagd på Solhem

Av Petra Östgård

 

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 22 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes samma dag.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

SÄVSJÖ

Den missbrukande mannen, som tog hand om 19-åringen, har själv behandlats på Solhem. Det bekräftar Tommy Falk, tillförordnad föreståndare på Solhem. Den missbrukande mannen liksom dennes sambo var timanställda av Quist för att avlasta dem med fostersonen.

 

Hur kommer det sig att Quist anställer ett par som är missbrukare att ta hand om pojken?

– Den här killen och tjejen har tidigare ryckt in. Quist har ett antal personer som är timanställda för att ta hand om dem, så att makarna Quist kan pusta ut emellanåt. Ibland befann sig pojken på Solhem, i parets privata bostad, och då anlitades den här tjejen och killen. Det har funkat jättebra, säger Tommy Falk och fortsätter:

– Sedan visade det sig nu att de tydligen var missbrukare och kriminella. Det är en katastrof naturligtvis.

 

Fungerade jättebra

Har mannen tidigare varit intagen på Solhem?

– Ja, för ett par år sedan. Men sedan fungerade det jättebra och det var därför de vågade anlita honom. Han var inte missbrukare tidigare. Solhem tar inte emot missbrukare, utan pojkar med sociala problem, svarar Tommy Falk.

 

Tommy Falk menar att mannen, innan det här uppdagades av Vetlandapolisen, varken var känd av socialkontoret eller polisen.

– Solhem kollar inte upp sina anställda hur som helst. Man begär inte polisregisterutdrag för att anställa folk.

 

Tommy Falk poängterar att mannen behandlats på Solhem men att han aldrig varit anställd på Solhem.

– Han anlitades alltid tillsammans med annan personal. Det här var bara en av få gånger som han och tjejen själva tog hand om 19-åringen. Sedan har det visat sig vara ett misstag.

– Jag vill jämföra med Hammargården utanför Stockholm, där hälften av personalen senare visade sig vara kriminella. Men det visste man inte när man anställde dem, säger han.

 

Tidningen försökte under hela gårdagen att nå Sigrid och Lennart Quist utan lyckas.

 

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

19-åringens flytt till Nybro snabbas på

19-åringens flytt till Nybro snabbas på

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 27 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

SÄVSJÖ

I går möttes paret Quist och Nybro kommun. Enligt omsorgschefen Hans Gunnar Hovbäck finns inte plats för konflikter mellan parterna.

- Vi måste alla jobba utifrån den 19-årige pojkens intressen, säger Hovbäck.

 

I går träffade handläggare på omsorgskontoret i Nybro paret Quist och den förståndshandikappade pojken. Under mötet som skedde i Nybro diskuterades 19-åringens framtid.

 

- Vi har sådana här möten varje dag och det var ingenting under mötet som antydde på att det skulle bli några problem framöver, säger Hans Gunnar Hovbäck, omsorgschef.

 

Pojken kommer så småningom att flyttas till en lägenhet i Nybro med egna personliga assistenter som kommunen ska anställa. Denna förändring var enligt omsorgschefen planerad redan innan det uppdagades att pojken vårdats av ett narkotikamissbrukande par.

 

Flytten påskyndad

- Det är möjligt att händelsen har skyndat på flytten. Det har alla haft intresse av.

Det kommer dock att dröja ett tag innan pojken kan flytta till Nybro eftersom pojken först måste skolas in med de nya assistenterna.

 

- Inskolningen tillsammans med den nya personalen kommer att ske tillsammans och hos paret Quist. Det är viktigt för pojken att möta nya människor på en naturlig plats och paret Quist står honom närmast.

 

Hovbäck anser att relationen mellan kommunen och paret Quist fungerar bra.

- Vi måste ha en bra relation med dem för vi måste alla jobba utifrån den 19-årige pojkens intressen.

 

Nöjd med lösning

På frågan om parterna kommit överens i frågan om pojken varit familjehemsplacerad hos makarna Quist eller placerad för vård på behandlingshem, svarar Hovbäck att det inte är viktigt.

 

- Det är inget problem vi lägger vikt vid utan det blir en fråga för länsstyrelsen. Vi är mest intresserade av våra placeringar resulterar i god omsorg.

Omsorgschefen är nu nöjd med den lösning som man har kommit fram till för den förståndshandikappade pojken.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Svårt för kommun reda ut ansvarsfrågan

Svårt för kommun reda ut ansvarsfrågan

 

Av Inger Abram

 

  

 

Inger Abram är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 22 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes samma dag.

 

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

HÖGLANDET

 

19-åringen som påträffades i en lägenhet hos missbrukare i Vetlanda är fortfarande kvar inom Solhems vård. En omsorg som hittills kostat över fem miljoner. Men exakt var han finns gick inte att få besked om i går.

 

 

– Han är inom Sigrid Quist omsorg, säger Hans Gunnar Hovbäck, omsorgschef i Nybro kommun.

 

 

– Vi vill inte göra ett abrupt avslut, men vi har intensifierat ansträningningarna för att kunna ta hem honom till Nybro kommun, säger han.

 

I början av mars hoppas han att 19-åringen ska kunna flytta till Nybro kommun igen. Planen är att han ska få ett eget boende och en personlig assistent. Till dess får han stanna hos Sigrid Quist, som enligt omsorgschefen i Nybro kommun är den ansvarige för vården. Hans Gunnar Hovbäck bekräftar att omsorgsnämnden i Nybro kommun betalar 6 500 kronor per dygn för vården av 19-åringen. Inledningsvis var priset 10 000 kronor per dygn.

 

Kostnaden är vid det här laget uppe i över fem miljoner.

 

– Det är dyrt, men det har varit svårt att hitta något alternativ, säger Hans Gunnar Hov-bäck.

 

Att 19-åringen fortfarande är inom Sigrid Quists omsorg behöver inte betyda att 19-åringen vistas på Solhem i Sävsjö, han kan vara hos någon assistent eller i Skåne, där makarna Quist också ska ha verksamhet.

 

 – Han är ju inte internerad, säger Hans Gunnar Hovbäck. Vi har köpt behandling av Rum AB, eller vad det heter, och nu har vi fått höra graverande saker. Men vad jag förstått så behövdes det insatser av assistenter i vården och därför vistades mannen hos det där paret.

 

 

Omdömeslöst

 

Tycker du att det var ett bra val av assistenter?

 

– Nej, det var omdömeslöst. Nu tittar vi internt, och tillsammans med länsstyrelsen, på hur vi ska agera. Det handlar om vilka krav vi har ställt och hur vi ska agera när det gäller ersättningen till behandlingshemmet.

 

 

 

Vet du hur mannen har reagerat på det som hänt?

 

– Nej, jag har inte varit i kontakt med honom så jag vet inte vilken upplevelse han har av detta. Det hela uppdagades ju i tisdags.

 

 

Sigrid Quist påstår i en intervju i Radio Jönköping att 19-åringen är fosterson. Stämmer det?

 

– Det är inte vår utgångspunkt, vi ser hemmet som ett behandlingshem. De har förklarat att de löser omsorgen på ett annat sätt, men vi har inte lagt oss i det.

 

 

Hur ofta har någon från omsorgsförvaltningen besökt 19-åringen?

 

– Det kan jag inte svara på exakt. Men han har gjort sådana framsteg att vi bedömer att han kan klara ett eget boende. Det hade inte varit aktuellt när han placerades där. Hans beteende, språk och sociala förmåga har utvecklats positivt.

 

 

Från början var det socialförvaltningen i Nybro kommun som fattade beslut om placeringen. Enligt enhetschefen för individ- och familjeförvaltningen, Johnny Lesseur, grundade den sig på lagen om vård av unga, LVU, paragraf 11.

 

 – Men det är svårt att bringa ordning på vad som hänt i det här fallet eftersom de inblandade cheferna är försvunna härifrån. Jag är tack och lov inte ansvarig för det här, säger Johnny Lesseur som blivit chef efteråt.

 

De som fattade besluten är inte längre kvar i sina befattningar och en omorgansiation inom kommunen har skett så att socialförvaltningen blev en individ- och familjeförvaltning.

 

I februari 2000 flyttade mannen in på Solhem, då var han 17 år. Enligt Johnny Lesseur skulle avtalet upphöra i november 2000, då vårdtagaren fyllde 18 år.

 

– Då gick ärendet över till omsorgsförvaltningen och blev ett LSS-ärende. Så vad som hänt efter det får den förvaltningen svara för.

 

 

Visste inget

 

Men när ärendet skulle omprövas blev beslutet att behandlingen skulle fortsätta som tidigare. Att behandlingshemmet inte hade tillstånd att ta hand om klienter enligt LSS, kände inte kommun till, hävdar Hans Gunnar Hovbäck. Men det ska vara i samband med detta som vårdpriset prutades ner.

 

 Johnny Lesseur tycker i alla fall något om det inträffade:

 

– Det är fruktansvärt, så här får det inte gå till. De blir en ny vårdskandal som rubbar förtroendet för samhällets insatser, säger han.

 

Nybro kommun har anlitat Solhem, eller Rum AB, för flera vårdtagares räkning. Men i och med det som nu har uppdagats ska det vara slut med det.

 

 

 

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

 

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

 

 

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

19-åringen fosterhemsplacerad hos Quist hävdar föreståndare

19-åringen fosterhemsplacerad hos Quist hävdar föreståndare

Av Petra Östgård

 

  

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 22 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes samma dag.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

SÄVSJÖ

Nybro kommun hittade ingen lämplig institution åt 19-åringen. Därför fosterhemsplacerades han hos paret Quist.

Nybro kommun har fått kalla fötter om de påstår något annat. Det hävdar Tommy Falk, föreståndare på Solhem.

 

Tommy Falk, tidigare socialchef i Vetlanda kommun, är tillförordnad föreståndare på Solhem. Detta efter att den ordinarie föreståndaren gått i sjukpension.

 

Vikarierar

– Jag vikarierar för honom och är föreståndare på konsultbasis, säger Tommy Falk.

 

Han berättar att den 19-årige killen från Nybro inte är inskriven på Solhem och heller aldrig varit det.

 

– Han är familjehemsplacerad hos Sileq AB som äger Solhem. Sileq driver också annan verksamhet och det är det företaget som på konsultbasis har pojken placerad i fosterhem, hos paret Quist, berättar Tommy Falk.

 

Han berättar att pojken för tre år sedan skrevs in på Solhem, men då i enlighet med en annan lag än den som nu styr hur pojken ska tas om hand.

 

– Men han var bara inskriven ett par dar, innan man insåg att det handlade om andra problem. Quist rapporterade det till Nybro kommun, som insåg att omsorgen måste ta över. Pojken placerades då på en institution i Skåne, men det gick åt helvete. Institutionen fick stänga, berättar Tommy Falk och säger att pojkarna höll på att slå sönder stället. När institutionen stängde, visste (enligt Falk) inte Nybro kommun var de skulle göra av pojken.

 

– De frågade makarna Quist om de kunde ta hand om honom på konsultbasis medan kommunen sökte en ny institution. Det här skulle vara en tillfällig lösning, men det var för två år sedan. Konsultavtalet löper fortfarande, säger Tommy Falk.

 

Men Nybro kommun förnekar ju att det handlar om en fosterhemsplacering.

 

– Det är de som har gjort fel. De gjorde ett misstag när de inte fattade ett formellt beslut om fosterhemsplaceringen. Men de betalar konsultarvode för 19-åringen. De betalar dels för fosterhemsplaceringen, dels för avlösare åt Quist. Det är stora kostnader med sådant här. Det här var bara en tillfällig lösning och den nya omsorgschefen som kommit har nu sagt upp familjehemsplaceringen och försökt rätta till detta.

 

Åtta anställda

Han berättar vidare att Nybro kommun före jul beslutade att skapa en egen institution i Nybro, en lägenhet åt pojken med åtta anställda som skulle ta hand om honom.

 

– Privat tycker jag inte om lösningen. Pojken har fått trygghet i familjehemmet. Nu kommer detta att ersättas med åtta anställda som går på schema.

 

Enligt Tommy Falk är 19-åringen mer än förståndshandikappad. Han har en organisk hjärnskada, är mycket aggressiv och slår sönder saker. Enligt Tommy Falk klarade pojken inte att sköta sin hygien och att äta själv, men menar att pojken under åren hos paret Quist fått den trygghet han saknat.

 

Varför tror du Nybro kommun ordnar institution nu?

 

– Jag tror de har fått kalla fötter och vill sköta det här själva.

 

Tommy Falk har pratat med paret Quist och berättar att de upplever förtvivlan.

 

– De vet inte var de ska ta vägen. De vill också bespara 19-åring all uppmärksamhet.

 

Quist bor i Helsingborg numera och där bor också 19-åringen.

 

– Det tragiska är att alla snackar om Solhem, fast behandlingshemmet aldrig varit inblandat. Det här har inte med Solhem att göra, hävdar Tommy Falk.

 

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö

Artiklar från Smålands Tidningen och Vetlanda-Posten
den 22 februari - 6 mars 2002

 

 

Förståndshandikappad vårdad av missbrukare

 
Knarkare tog hand om gravt utvecklingstörd

 

Länsstyrelsen begär förklaring

 

Svårt för kommun reda ut ansvarsfrågan

Av Inger Abram

 

19-åringen fosterhemsplacerad hos Quist hävdar föreståndare

Av Petra Östgård

 

Anställde mannen tidigare inlagd på Solhem

Av Petra Östgård

 

Vårdare tillbakavisar vad som framkommit i media

Av Tobias Holmbäck

 

Svårt komma åt vanvård av handikappad pojke

Av Helena Egerlid

 

Utpekad missbrukare försvarar både makarna Quist och sig själv

"Jag är ingen tung missbrukare och 19-åringen har mått bra"

 

Sigrid och Lennart Quist driver fyra bolag

Av Inger Abram

 

Förlikning med löfte om tystnad

Av Petra Östgård

 

Inga särskilda utbildningskrav

Av Petra Östgård

 

Besökare tvingades begära polisskydd

Av Benny Öinert

 

Solhem tidigare fall för arbetsmiljöinspektionen

Av Anna Hübsch

 

Sigrid Quist känner sig krossad och JK-anmäler myndigheter

"Vi är döda"

Av Anna Hübsch

 

Inget fel att anställa 21-åringen hävdar Quist

Av Anna Hübsch

 

Solhem tänker klara tidigare krav

Av Anna Hübsch

 

19-åringens flytt till Nybro snabbas på

Av Anna Hübsch

 

Privatperson kräver omedelbar stängning av Solhem

Av Petra Östgård

 

Quists visste inte att föreståndaren slutat

I  går gick tidsfristen för personalens kompetens ut

Av Inger Abram

 

Länsstyrelsen granskar Nybro kommuns agerande

Av Inger Abram

 

 

Solhem slår igen verksamheten

Av Anna Hübsch

 

Rätt att stänga Solhem anser Sävsjös kommunalråd

Av Anna Hübsch

 

Solhem säger upp alla anställda

Av Anna Hübsch

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

 

48-åringen söp upp barnhemmets pengar. Konkursförvaltaren: Han har drivit hemmet på fyllan
Av Thomas Jokiniemi

 

Omhändertagna barn bara en bricka i spelet

 

Fosterbarn som god butikk

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft

 

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter