Child Abduction as Weapon of Family Destruction

VICTIMS MISSION Organises International Conference 28 May in Vienna

Vienna, Austria (pts012/23.05.2016/10:30) - The charity organisation VICTIMS MISSION invites you to the international conference "Child Abduction as Weapon of Family Destruction" to the Grand Hotel Vienna on 28 May 2016. Beate Kelly, Mag. Josef Maitz, Gerda Ressl, Cara St. Louis and Dr. Henning Witte will speak on the topic. Afterwards there will be a panel discussion. Sissi Kammerlander will give the introduction and act as moderator.

Läs mer: Child Abduction as Weapon of Family Destruction

Datainspektionens brev till NKMR

 

Datainspektionens brev till NKMR

 

2000-04-05

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR
Box 8077
424 12 OLOFSTORP

 

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Dnr 741-2000

Datainspektionen har genom ett klagomål uppmärksammats på att Ni på webbplatsen http://www.nkmr.org under SÖK-tjänst har publicerat bl.a. namn och bild på tvångsomhändertagna barn.

Enligt 10 § personuppgiftslagen får personuppgifter behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för en rad uppräknade fall. Härtill kommer att det enligt 21 § är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om bl.a. administrativa frihetsberövanden. Med uppgifter om administrativa frihetsberövanden avses enligt förarbetena bl.a. att någon har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förbudet kan inte upphävas med den registrerades samtycke. Datainspektionen har föreskrivit om undantag från förbudet i vissa fall, se närmare DIFS 1998:3 som bifogas.

I 33 § personuppgiftslagen finns vidare ett förbud mot att överföra personuppgifter till tredje land. Att publicera personuppgifter på exempelvis en webbsida på Internet som är allmänt tillgänglig, innebär att informationen kan nås av "surfare" runt om i världen. Vissa undantag från förbudet finns, se närmare 33-35 §§. En förutsättning för att undantagen skall kunna göra gällande är emellertid att behandlingen uppfyller personuppgiftslagens krav i övrigt.

Datainspektionen begär härmed att Ni redogör för med vilket rättsligt stöd Ni utför den nu aktuella behandlingen av personuppgifter.

Er redogörelse skall vara Datainspektionen tillhanda senast den 19 april 2000.

 

På Datainspektionens vägnar

Katarina Högquist

 

Anonym anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande till DI

DI beslut

Tillägg till information om NKMR:s SÖK-tjänst

Tillbaka till Huvudsidan

NKMR i Fundamental Rights Platform - FRP

European Union Agency for Fundamental Rights / EU:s byrå för grundläggande rättigheter

NKMR har blivit godkänd att medverka i Fundamental Rights Platform FRP vid EU:s byrå för grundläggande rättigheter


pdfVälkomstbrevet

pdfUppförandekodex

International conference - Parental Alienation

Parental alienation – What is it? What to do about it?
International conference, August 24-25, 2018, in Stockholm
Moderna Museet, the auditorium
pdfInternational Conference on Parental Alienation

Nödrop från Nigeria

Nödrop från Nigeria

To: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

 

Det här mailet sändes till NKMR den 12 mars 2002. Det publiceras här så att besökare till NKMR:s hemsida, som inte finns på vår e-mail lista, kan engagera sig i fallet.

 

 

Subject: Agir vite

From: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Reply-to: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

To: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Date: Tue, 12 Mar 2002 16:04:41 GMT

X-Sender: Novell Internet Messaging System Web Client

 

 

Karin Dahlberg <Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.;

 

Skickat:       Tue, 12 Mar 2002 11:34:21 +0000

Ãmne:         (no subject)

Subject:       Solidaritet

Date:           Tue, 12 Mar 2002 11:08:27 +0100

From:         "Margareta Cederberg" <Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.;

To:               Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Hej!

Snälla Karin skicka detta brev vidare till adresslistan.

Hälsniningar

Meta

 

Fick detta brev via en pålitlig kontakt. Hon skrev:

 

"Min vän May besöker just Nigeria och har skrivit ett nödropsmejl till alla sina svenska och franska vänner den 5/2. May Gauffin känner jag som en mycket kunnig och omdömesgill person som jobbar med olika SIDA-stödda utbildningssektion men är numera konsult. Jag har försökt översätta hennes brev till svenska.

 

Tack för din uppmärksamhet och

hälsningar från Tove.

 

 

Solidaritetsappell !

Det handlar om att skicka ett brev till de nigerianska myndigheterna till förmån för Safya Husseini Tungar-Tudu, en ung nigerianska som dömts till döden för att ha blivit gravid utan att ha någon make.

Det anses som ett allvarligt brott enligt den islamska fundamentalistiska lagarna som i detta land har samma värde som strafflagen. Om inte ett starkt internationellt tryck uppstår inom en månad eller något mer, kommer denna Safya placeras i ett dike, grävas ner och slutligen stenas till döds av invånarna i sin by.

För tillfället är hon instängd i sitt hem där hon ammar det barn som blivit liktydigt med en ödsdom. Hon kommer att kunna ge honom bröstet ytterligare några veckor, därefter blir hon förd till diket för att massakreras. (detta bekräftas av Amnesty International)

 

Vi kan göra någonting genom att skriva till den Nigerianska ambassaden för att be presidenten att benåda henne. Men det behöver vara ett större antal brev, det är anledningen till att jag ber er om att förmedla detta brev till era vänner (och glöm inte dem som saknar e-mail) och att omedelbart skriva till ambassaden. Gör vi det inte tillräckligt snabbt är risken stor att vi ingriper för sent.

 

En sista detalj. Som så ofta i denna slags affärer:

fadern till barnet har friats i brist på bevis. "Vi kan inte bli stående bredvid detta dike och begrunda ett så ultimat brott av intolerans, okunnighet och lögner!"

 

 

Skicka ett brev till:

Ambasciata della Nigeria A l'attention de son excellence l'Ambassadeur

Via Orazio, 18 00193 Roma eller via e-mail :

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Monsieur l'Ambassadeur, Je vous prie de demander au President de la Republique du Nigeria de sauver la vie de Safya Husseini Tungar-Tudu.

Merci!

 

Signature

 

 

PS Skicka om möjligt detta e-brev till ett stort antal personer. För att skicka detta vidare, använd hellre "kopiera/klistra in" än "vidarebefodra" för att inte göra e-budskapet allt större.

Låt oss hoppas att detta ska kunna skapa ett effektivt tryck mot dessa omänskligheter.

Jag behöver väl inte understryka att det är bråttom!

 

Subject: Agir vite

 

 

----------------------------------------------

Detta Meddelande kommer via Mailinglistan

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

NKMR:s brev till Nigerias Ambassadör

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter