Att sätta barnets bästa först i varje beslut om placering

Att sätta barnets bästa först i varje beslut om placering utanför sin familj

 

Under sin plenarsession i Strasbourg den 22 april 2015 uttryckte Europarådets parlamentariska församling (PACE) oro över kränkningar av barns rättigheter i vissa länder, då socialtjänsten tvångsomhändertar barn och placerar dem i fosterhem på ett alltför obetänksamt sätt. Detta är desto mer tragiskt när besluten är oåterkalleliga, till exempel i fall av adoption utan föräldrarnas samtycke, betonade parlamentarikerna.

Den 26 januari 2015 antog PACE kommitté för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling, betänkandet som författades av Rysslands delegat, Olga Borzova.
Betänkandet, i sin tur, har sin upprinnelse i den internationella konferensen i Prag som ägde rum den 3 oktober 2014. Pragkonferensen sammankallades av Slovakiens agent i Europadomstolen, Marica Pirošíková, och den byggde dels på hennes egna erfarenheter i fallet med the Boor brothers, klagomålen som 32 nordiska jurister och andra professionella samt Rysslands barnombudsman, Pavel Astakhov, har väckt i Europarådet sedan 2012.

CONFERENCE on the CHILD REMOVAL PROCEEDINGS in the COUNCIL of EUROPE MEMBER STATES and Related Human Rights Issues

 

This international conference that took place in Prague on October 3, 2014, is the remarkable effort of JUDr Marica Pirosikova, Agent of the Government of the Slovak Republic before the European Court of Human Rights, who was instrumental in securing the release of the Boor brothers back to Slovakia from fosterhome and forced adoption in England. JUDr Marica Pirosikova's initiative is based inter alia on her personal experiences of the British system and the December 2012 NKMR Report to the Council of Europe.

Organiser: Mr. Erik Bihary, Agent and Conference Coordinator, European Institute of Law and Forensic Engineering.

 

Läs mer: CONFERENCE on the CHILD REMOVAL PROCEEDINGS in the COUNCIL of EUROPE MEMBER STATES and Related...

Europaparlamentet - Sammanfattningar, information och rekommendationer - NKMR

SAMMANFATTNINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

Petition nr 2434/2014
Upptagande till sakprövning och åtgärd

Ordförandens rekommendationer om prövningstillstånd och åtgärder kommer att anses vara antagna om inga synpunkter inkommit före den 14 juli 2015.

 

Läs mer: Europaparlamentet - Sammanfattningar, information och rekommendationer - NKMR

EU Fundamental Rights Agency and Council of Europe launch handbook on Child Rights

 Handbook - European Law - child rights

 

EU Fundamental Rights Agency and Council of Europe launch handbook on Child RightsVienna/Strasbourg, 20 November 2015

Child rights in European law: new practical guide from the EU Fundamental Rights Agency and the Council of Europe


On the occasion of Universal Children’s Day, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the Council of Europe, and the European Court of Human Rights (ECtHR), launch a handbook on European law relating to rights of the child.

”The promotion and protection of rights of the child is one of the EU’s objectives. However, legal practitioners are not always familiar with European law and jurisprudence in this area,” says FRA interim Director Constantinos Manolopoulos. ”We are glad to offer this useful guide to assist practitioners better protect children so they can effectively enjoy their rights.”

Läs mer: EU Fundamental Rights Agency and Council of Europe launch handbook on Child Rights

International Human Rights Conference and Rally 2014

The Jamaica Coalition for a Healthy Society (JCHS) and Jamaica Cause invite you to our OPEN RALLY, on International Human Rights Day, December 10, 2014, 6 PM., at Emancipation Park, Kingston, Jamaica
Theme: Protecting the true rights of children: Lessons from the Swedish experience"
International Guest speaker, Ruby Harrold-Claesson, Lawyer, Gothenburg, Sweden and president of the Nordic Committee for Human Rights - NCHR/NKMR

pdfPARK PROGRAMME Human Rights Day, December 10, 2014


International Human Rights Conference 2014
, December 6, 2014, at the Jamaica Conference Centre, Kingston, Jamaica

The Conference is organised by the JCHS, the Lawyers Christian Fellowship, Jamaica and Jamaica CAUSE

The Theme of the Conference:
‘International Law, Development and the Family: The Family as a Strategy for Development’

 

pdfInternational Human Rights Conference 2014 - Programme


Underkategorier

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter