Artiklar

Boktips_hemligheter_och_minnen_av_lena_hellblom_sjogren

  

 • LENA HELLBLOM SJÖGREN

  boktips_hemligheter_och_minnen_av_lena_hellblom_sjogren

  Hemligheter och minnen

  Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål

  Undersökningen av misstänkta sexualbrott involverar både utredare, behandlare och rättstillämpare. Den här boken handlar om nödvändigheten av att noggrant utreda omständigheterna vid påstådda sexualbrott för att på så vis få ett fullgott underlag för avgörandet av skuldfrågan. Utredarens uppgift är att vara ifrågasättande och så långt det är möjligt söka ta reda på vad som faktiskt hänt. Behandlarens är en annan, att vara stödjande och accepterande. Rättstillämparens uppgift är att avgöra skuldfrågan och utdöma straff.

  Hemligheter och minnen

  presenterar utdrag ur fyra vittnespsykologiska utredningar. Det är autentiska rättsfall av vilka två rör incest och två rör våldtäkter. Utredningarna i dessa fyra fall har gjorts på olika stadier i den rättsliga processen, på förundersökningsstadiet, inför tingsrättsförhandling, inför hovrättsförhandling och som grund för resningsansökan.

  Syftet med boken är att den skall fylla en funktion som vägledning för bl.a. jurister och andra professionella som blir involverade i sexualbrottmål.

   

  Lena Hellblom Sjögren

  är fil.dr och legitimerad psykolog. Hon är huvudsakligen verksam i ärenden som rör sakkunnigutredningar i komplicerade sexualbrottmål och vårdnadsmål.

   

  "... presentationen av fyra fall från det praktiska rättslivet (ger) en åtminstone för de flesta av oss jurister ganska ovanlig bild av den krassa verkligheten, och är framställningen så utförlig, att en omsorgsfull läsare bör kunna bilda sig en egen uppfattning om skeendet Och dra sina slutsatser. Svårt för envar av oss kan då visserligen vara att frigöra sig själv från vad åsiktskolportörerna i press, TV och radio håller tillhanda."

  • Carl M. Elwing, professor emeritus, juridiska institutionen, Lunds universitet

    

"Enligt min mening är Hemligheter och minnen en av de viktigaste böcker som skrivits i detta svåra ämne."

Knut Ahnlund, professor i litteraturvetenskap och ledamot av Svenska Akademien

               • ISBN 01-38-50530-4

      NORSTEDTS JURIDIK

       

BESTÄLLNINGAR: NORSTEDTS JURIDIK AR - KUNDTJÄNST - Box 6454 - 113 82 STOCKHOLM

FAX 08-6909030 - TEL 08-6909696 - VÄXEL 08-6909100

 

Tillbaka till bokindex

Till Artikeln "Rättsröta vid sexualbrottmål"

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter