Information om Symposium, Stockholm 2002

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - inbjuder till Symposium

på Franska Reformerta Kyrkan, Humlegårdsgatan 13 i Stockholm

lördagen den 24 augusti 2002 klockan 10.00

 

Temat för symposiet är :

 

"Barnets och föräldrarnas rätt till privat- och familjeliv."

 

Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

 

 

PROGRAM

(Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

 

10.00          NKMR:s ordförande jur.kand.Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar  välkommen.

 

10.05          Visning av Kalla Faktareportaget - Fallet Francisca Roos
 
Kalla Fakta har följt Francisca Roos, en nybliven mamma som kämpar för att få vara tillsammans med sin dotter.
- Jag är förvirrad och kan inte förstå det som har hänt, det enda jag vill är att vara tillsammans med min dotter, säger Francisca till Kalla faktas reporter Sara Mostafavi.
Francisca är en vanlig, skötsam 20-årig kvinna som blev gravid. Eftersom hon fortfarande bodde hemma vände hon sig till de sociala myndigheterna för att få hjälp med en bostad. Efter det avlöste problemen varandra och det slutade med att socialtjänsten tog ifrån Fransisca hennes dotter.
Barnpsykiater Nina Yderberg som träffat Francisca och hennes barn ansåg att socialtjänstens beslut skulle ha förödande konsekvenser för Franciscas dotter.
- Känslomässigt måste jag säga att jag fick väldigt ont i magen vid tanken på att den här flickan skulle mista sin mamma, säger Nina Yderberg.
- Lagen om vård av unga har bra intentioner. Problemet är att det finns utrymme för ett totalt godtycke. Om en socialsekreterare fattar agg mot en förälder kan det spela in i bedömningen av barnets bästa, säger psykologen Lena Hellblom Sjögren.

 

10.45          Prof. Masoud Kamali, Uppsala : Tvångsomhändertagande av utländska barn Masoud Kamali är professor i sociologi vid Uppsala Universitet. Massoud Kamali har i flera år bedrivit forskning kring invandrarfamiljers villkor i det svenska samhället.

 


11.25 - 11.50 Kaffepaus

 

 

11.50          Visning av Folkhemmet - Ett reportage om ett fall av Münchhausen by Proxy

 

 

12.20 - 13.20 LUNCH

 

 

 13.20         Fil. Dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren: Främmandegörande av förälder (Parental Alienation Syndrome). Lena Hellblom Sjögren presenterar domar som kommit i Europadomstolen sedan år 2001 där begreppet Parental Alienation Syndrome avhandlats. Hon presenterar också ett konkret fall där ett  nyfött barn tvångsomhändertogs direkt från BB 1996. Antydd misstanke om Munchausen by proxy syndrom användes som grund för omhändertagande av det barn mamman födde år 2001.

 

13.50          Anu Suomela, M.A, socialpsychologist Helsingfors, ordf. i PESUE

K & T v Finland. The Effects of the

European Court
verdict of April 2000 and the Grand Chamber verdict of July 2001 on the Finnish social authorities' treatment of parents and children.  (OBS! Föredraget hålls på engelska)

Anu Suomela var klagandenas ombud i Strasbourg. Anu Suomela från PESUE (PESUE är en finsk systerorganisation till NKMR) berättar om effekterna av domarna i K & T mot Finland på de finska myndigheternas behandling av barn och deras föräldrar.

 

14.30         Jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Göteborg: Är det meningsfullt att föra LVU-mål till Europadomstolen i Strasbourg? Siv Westerberg har fått upp nio mål i Strasbourg och vunnit sju av dem. Av tillförlitliga källor inom Europadomstolen framgår att Siv Westerberg innehar Europarekordet i antal mål som blivit admissible i Strasbourg. 

 

 
 
15.10 - 15.35  Kaffepaus

 

 

15.35         Margit Eliasson/ Margareta Palm, Mormorsupproret. Mor- och farföräldrars och släktingars rätt att vårda sina tvångsomhändertagna släktingbarn. På initiativ av eldsjälarna i Mormorsupproret trädde lagen som gav mor- och farföräldrar och släktingar rätt att bli utredda såsom fosterhem för släktingbarn den 1 januari 1998. Men, vad hände sedan?

 

 

16.15         Jus.stud Sverre Eskeland, Norge: Det offentliges forsømmelser i barnevernsaker i Norge.

 

 

 

17.00 SYMPOSIET AVSLUTAS

 

 

 

 

 

Pressmeddelande

 

"Är det meningsfullt att föra LVU-mål till Europadomstolen?"

 

Tillbaka till Huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter