Ängelholmsfallet - Socialsekreterarens "samtal" avgörande

 

 • Socialsekreterarens "samtal" avgörande

  av Robert Dujmovic

   

   

Robert Dujmovic är journalist på Nordvästra Skånes Tidningar. Artikeln är tidigare publicerad i NST den 6 juli 2000. Den ingår i den serie om tre artiklar av samma författare som publicerades som ett helsidesreportage samma dag. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • ÄNGELHOLM

  Den socialsekreterare som förhörde Sara hävdar att förhöret med flickan inte hade någonting att göra med att socialen begärde att de tre barnen skulle tvångsomhändertas.

  Men i polisförhör har socialsekreteraren sagt att hon förhörde flickan just med anledning av att det skulle beslutas om barnen skulle få flytta hem till sina föräldrar.

  Socialsekreterarens förhör med Sara blev avgörande för att socialtjänsten inte längre ansåg att den vårdplan som familjen gått med på, var ett tillräckligt hårt ingripande mot familjen. I förhöret som socialsekreteraren höll med Sara framkom nämligen, enligt socialsekreterarens uppfattning, misstankar om att flickan utnyttjats sexuellt av sin pappa.

  Därför beslutade socialnämnden att begära tvångsvård för alla tre barnen. Detta trots att flickan i polisförhör inte antytt någonting om sexuella övergrepp.

  Till NST säger socialsekreteraren att hennes samtal med flickan - hon föredrar att kalla förhöret för samtal - inte hade någonting att göra med att vårdplanen revs och ersattes med ett krav på tvångsomhändertagande.

  I polisförhör har socialsekreteraren emellertid sagt att anledningen till förhöret med Sara var att det skulle beslutas om barnen skulle flytta hem till sina föräldrar.

  Varför har du sagt så till polisen?

  Jag kommer inte ihåg vad jag sagt men samtalet med flickan hade ingen betydelse

  för att det ansöktes om tvångsvård. Det berodde på andra faktorer som tillkom.

  - Vilka faktorer?

  - Det kan jag inte svara på idag.

  Men i polisförhör har du sagt att vårdplanen ändrades efter ditt förhör med flickan.

  - Jag tror inte att jag sagt så.

  Enligt polisförhöret, vars innehåll du godkänt, har du sagt precis så. Jag kan faxa över en kopia av förhöret till dig.

  - Jag vill ha det direkt från polisen i så fall.

  - Du tror att jag förfalskat förhöret?

  - Jag litar inte på dig.

  Fotnot: Dagen efter NST:s intervju tog socialsekreteraren kontakt med familjen. Hon var upprörd över att föräldrarna låtit NST granska fallet och förklarade att hon ansåg att mamman borde ha fått ett fängelsestraff. Enligt pappan uppträdde socialsekreteraren otrevligt och sa bland annat "Det är inte slut med detta".

  Det var bara ett exempel på att socialtjänsten är känslig för kritik. När kammaråklagare Birgit Kronholm i NST kallade socialens agerande för "ett övergrepp mot familjen" så blev hon nästa dag uppringd och utskälld av en socialtjänsteman.

   

  Socialen agerade polis

  Det skadar inte att det här ärendet granskas

  Karlskogafallet

  Karlskogafallet - forts

  Rebeccafallet

  Stort skadestånd till oskyldig

  Tjänstemän bör kunna åtalas

  Tillbaka till Artikelindex

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter