Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Prövar om politiker är olämplig som fostermor

Länsstyrelsen ska syna hur Oskarshamns kommun skött en fosterhemsplacering.

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 18 februari 2004.


Den återges här med författarens och ansvarig utgivares benägna tillstånd.

 

 

 

Anmälaren hävdar att fostermammans position som politiskt förtroendevald påverkat besluten.

 

- Om det föreligger jäv så ska det beslutet förklaras ogiltigt, säger Stig Lindahl på länsstyrelsens rättsenhet.

 

Allt började för cirka 15 år sedan. Då kom en liten undernärd flicka som fosterbarn i en familj i Oskarshamns kommun. Där fick hon tre fostersyskon i övre tonåren som tog den lilla flickan till sina hjärtan som om de fått ett sladdsyskon.

 

Under nästan åtta år bodde flickan i familjen. När fostersyskonen flyttade hemifrån behöll de den nära kontakten med "sladdsystern".

 

Av olika skäl sade fostermamman ifrån sig uppdraget som fostermamma 1996. Flickan kom till en ny familj där mamman i familjen är politiskt aktiv. Genom sitt politiska arbete har hon vänskapsrelationer med bland annat beslutsfattare inom socialnämnden. Enligt anmälaren innebär kvinnans politiska uppdrag att hon är olämplig som fostermamma; alla som ska fatta beslut hamnar i en jävsituation.

 

 

Rena mardrömmen

När flickan flyttats kom direktiv om att hon inte skulle ha någon kontakt med sin tidigare fosterfamilj under tre månader.

 

"Våren 1997 fick vi träffa flickan vid ett fåtal tillfällen. Umgängestillfällena var väldigt oregelbundna och vi kunde aldrig få besked om när och hur länge vi skulle få träffa henne förrän tidigast kvällen innan", berättar det äldsta fostersyskonet Karl (fingerat namn), som gjort anmälan.

 

Men detta var bara början på det som Karl, hans syskon och mamma har upplevt som rena mardrömmen.

 

Av skäl, som de aldrig fått förklarade för sig, har de förhindrats från att träffa flickan. De har inte ens fått ha telefonkontakt.

 

 

Ingen förklaring

- Jag ska granska den senaste händelseutvecklingen i ärendet. Efter en tidigare anmälan granskade jag samma fall 1998, berättar Stig Lindahl, handläggare på länsstyrelsen.

 

I beslutet från 1998 skrev han bland annat följande: "Orsaken till att umgänget med flickan inte har fungerat kan inte lastas er eller era syskon vilket socialtjänsten inte heller gör."

 

Det har aldrig kommit fram något som förklarar varför flickan inte skulle kunna ha kontakt med sin första fosterfamilj som hon kom till som baby. Det

besked Karl fått är, bland annat, att han och hans syskon inte är part i ärendet och att de därför inte har en chans att kräva något umgänge.

 

 

Inga viktiga personer

"Först berodde det inte på oss att vi inte fick träffa flickan, men efter min anmälan till länsstyrelsen så mådde flickan helt plötsligt dåligt av vårt umgänge fast vi inte hade träffats mellan de båda uttalandena.

 

Senare berodde besöksförbudet endast på att vi inte var part i ärendet", skriver Karl i den senaste anmälan.

 

Ytterligare förklaringar till det förhindrade umgänget har förekommit.

 

Karl har reagerat mot att socialförvaltningen kommit fram att det inte fanns några särskilt viktiga personer för flickan. Varken fosterfamiljen hon levt med under sina åtta första år eller de biologiska morföräldrarna betraktades som viktiga.

 

- Vår uppgift är i huvudsak att ha fosterbarnet som utgångspunkt och se till att reglerna i socialtjänstlagen följs, säger Stig Lindahl.

 

Men han berättar att även andra aspekter, som jävsfrågan, kommer att synas.

 

 

Har rymt

Den senaste tiden har flickan vid upprepade tillfällen rymt från sin fosterfamilj. Hon har då främst sökt sig till den förra fostermamman och till Karl och hans sambo. Flickan har då mått mycket dåligt och hotat ta livet av sig om hon förs tillbaka till sin fosterfamilj.

 

"Socialen tycker att det är viktigare att vi vuxna tycker likadant än att försöka ta tag i varför flickan mår dåligt. Eftersom hon inte trivs i sin nuvarande fosterfamilj och inte vill bo kvar så borde väl det vara det viktigaste. Inte att alla ska tycka likadant som fostermamman."

 

Karl undrar om det nu gått prestige i ärendet. Om det nu bara handlar om att försöka dölja de problem som finns i fosterfamiljen.

 

Sedan en tid tillbaka får Karl och hans syskon träffa flickan under en och en halv timme en gång i månaden.

 

"Tacksam för snabb hantering av detta ärende då det är helt uppenbart att flickan mår mycket dåligt av att bo kvar i fosterhemmet", avslutar Karl sin anmälan.

 

 

 

Fel av kommunen att tvångsomhänderta flicka

Av Lotta Lindqvist

 

13 åring går i kirkeasyl

Ei jente på 13 år fra Tromsø går i kirkeasyl i Greåker kirke i Sarpsborg. Jenta vil ikke på barnehjem.
En sammanställning av artiklar från olika media

 

 

Fosterbarns rättslöshet

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter