Symposiets föreläsare:

 

 

Marica-Pirosikova-Sm

 

JUDr Marica Pirošíková, Slovakien

 

Marica Pirošíková är ombud för Slovakien inför Europadomstolen. I Slovakien, är hon inte enbart ansvarig för ett korrekt försvar av Slovakien inför Europadomstolen, utan också för verkställigheten av domarna meddelade av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. I hennes uppdrag ingår att regelbundet delta i möten i Europarådets ministerkommitté och att upprätta rapporter om dessa för Slovakien. Därutöver är hon mycket aktivt involverad i att harmonisera praxis i de allmänna domstolarna och författningsdomstolen i Slovakien med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, samt att uppnå en harmonisering av lagstiftningen med normerna i Europakonventionen. Som extern lärare vid juridiska fakultetet i Slovakien har hon utbildat hundratals domare och åklagare, vilket har medfört att deras domar är förenliga med Europadomstolens rättspraxis. Hon föreläser om mänskliga rättigheter också för advokater och Europarådet skickar henne till andra medlemsstater i Europarådet som en expert för att ge föreläsningar om rättspraxis i Europadomstolen och om verkställighet av domar. Hon är en ledamot i Europarådets expertkommitté (t.ex. Expertkommittén för reformen av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna)

 

 

 

Lena Hellblom Sjögren

 

 Fil. Dr, leg. Psykolog.
Lena Hellblom Sjögren, Rimbo


Fil. Dr, leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren är mor till fyra barn.
Hon anlitas ofta vid utredningar av påstådda sexuella övergrepp mot barn, i vårdnadsutredningar och LVU-mål. Lena Hellblom Sjögren har också granskat åtskilliga fall av PAS(Parental Alienation Syndrome) d v s främmandegörande av förälder, vilket är ett syndrom som ofta förekommer i vårdnadstvister och som internationellt betraktas som grov barnmisshandel och som iscensätts även av de sociala myndigheterna i LVU-mål.


Lena Hellblom Sjögren har skrivit boken "Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation", varefter hon blev utsatt för förföljelser av psykologförbundet.

Läs även gärna: Farlig, eller farliggjord mamma?

 

 

 

 

Almamo Jarju 

 

Almamo Jarju, far, Upplands Väsby

Almamo Jarju är invandrad från Gambia. Han är muslim. Efter att ha bott i Sverige i många år och haft en fullt normalt fungerande familj, bildade han en ny familj med en ung kvinna i Gambia och de påbörjade sin familjebildning medan hon väntade på att slutföra sina studier inom sjukvården. Den nya familjen, bestående av en mor och två barn: en flicka på sex (6) år och en pojke 15 månader, flyttade till Sverige i januari 2012 för att bosätta sig med honom, i förhoppningen att de inte längre skulle behöva ha sin familj splittrad. I juni 2012, fyra och en halv månader efter familjens bosättning, blev den lilla sexåringen tvångsomhändertagen och inom loppet av 11 månader blev hon placerad i fyra på varandra följande fosterhem.

Almamo Jarju har inte sett sin dotter sedan dess och innan hon hade fyllt åtta (8) år försökte hans dotter att begå självmord vid flera tillfällen.

 

 Tommy-Larsson-Sm

 Tommy Larsson, Vårgårda
Tommy Larsson är ganska unik. Han är ett av de fatal vanvårdade som har fått ersättning för sitt lidande under sina barndomsår. Tommy Larsson var ett fosterhems- och institutionsbarn under hela sin uppväxttid. Han blev misshandlad och utsatt för allsköns övergrepp i fosterhemmen och på institutionerna där myndighetspersonerna tvångsplacerade honom.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter