Kallelse till Symposium 2000

 

 • Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

  inbjuder till

  Symposium

   

  på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

  lördagen den 17 juni 2000 klockan 9.45

   

  Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

   

  Tema: Onödiga tv ängsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna

   

  PROGRAM

  (Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

   

  9.45 NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar välkommen.

  9.50 Professor Marianne Haslev Skånland. Norge: Hur går det för fosterbarn?

  10.20 Jur. kand. Jan Palmblad, Sverige: Hovrättsdom om skadestånd till föräldrar vars barn felaktigt blivit föremål för LVU. Föräldrarnas ombud Jan Palmblad berättar om ett uppmärksammat mål i Strömstad.

   

  10.40 - 11.00 Kaffepaus

  11.00 Anu Suomela, Finland: Finland dömt i Europadomstolen i ett barnomhändertagandemål . (Föredraget hålles på engelska)

  Den 27 april 2000 avgjorde Europadomstolen i Strasbourg målet K. & T. v. Finland. Finland dömdes för att ha kränkt klagandenas mänskliga rättigheter då finska myndigheter tvångsomhändertog klagandenas baby. Klagandenas ombud i Strasbourg, Anu Suomela från PESUE (PESUE är en finsk systerorganisation till NKMR) berättar om målet och kommenterar domen.

  11.50 Jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Sverige. Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige.

  Siv Westerberg kommenterar 6 kap. 8 § Föräldrabalken - ett lagrum, som ger myndigheterna möjlighet att mot de biologiska föräldrarna vilja överföra den rättsliga vårdnaden av barnet till fösterföräldrarna.

  12.05 Jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige: Förtäckta adoptioner redogörelse för två fall i Sverige.

  12.25 Professor Marianne Haslev Skånland, Norge: De som arbetar för att skydda familjers rättigheter har behov av skydd mot angrepp från myndigheterna.

   

  12.45 Symposiet avslutas.

   

  Kallelse till Årsmöte

  Tillbaka till Huvudsidan