Mormorsupprorets hälsning till NKMR:s årsmöte 2002

mormorsupprorets_halsning_till_nkmrs_arsmote_2002

 

RAMSELE 020524

Mormorsupproret tackar för inbjudan till NKMR:S årsmöte och beklagar att vi ej kan närvara.

Mormorsupproret är en oberoende ideell aktionsgrupp som vill att släkt och nätverket runt barnet skall utredas, i första hand, när ett omhändertagande övervägs av Socialen och på samma villkor som helt främmande fosterhemsföräldrar.

I dag får vi ofta höra att "vi slår in redan öppna dörrar" men vi kan konstatera att trots lagändringen 1998-01-01 som säger att släkt och nätverk bör utredas först - bör ändrades till - skall - 1999 -07-01, har Socialen tagit sig ensamrätten att veta och tolka vad som är våra barns och barnbarns bästa?! Detta utan att snegla till släkt och nätverket runt dessa barn, trots alla varningstecken i form av bl.a. de finska krigsbarnen, adopterade utländska barn, psykologer och forskning som talar för den biologiska familjen och barnets nätverk som en grundmurad trygghet i livet. Forskningen visar också att adopterade utländska barn ofta mår psykiskt dåligt, detta trots att de är "önskade" och den nya familjen betalat en stor summa pengar för att få hit dessa barn.

Hur många av fosterhemsbarnen är "önskade" i det nya hemmet och inte bara ett "försörjningssak"? Ofta blir dessa fosterhemsföräldrar mamma/pappa och släkten mormor/farmor, fastrar/mostrar o.s.v. Man kan undra om detta varit lika självklart om det varit deras egna barn/barnbarn som Socialen fosterhemsplacerat?

Med detta i minnet undrar vi hur Socialen utbildar fosterhemsföräldrar inför denna uppgift? Många fosterföräldrar har egna problem i bakfickan - av psykiska eller missbrukskaraktär, men Socialen verkar anse att har de lämnat det oskyddade barnet till dessa människor, så löses problemen för både barn och fosterföräldrar på en och samma gång! Uppdraget att ge utbildning ligger på uppdragsgivaren, i detta fall Socialen, men det finnas stor brist på utbildning där också, detta trots att barnen är vår framtid. Detta har blivit ett nytt försörjningssätt.

I Tidningen Ångermanland 13/5 -02 sägs att i Västernorrland görs inga tillsynsbesök alls, på behandlingshemmen. Inte ett enda på 5 år!!! Inte ovanligt, men Västernorrland är enligt tidningen, sämst! Gäller det även Familjehemmen? Det står det ingenting om. Stackars oskyddade barn. Undra på att vi får höra om rena skräckexempel i press och TV.

En annan fråga är: vad händer när barnet fyller 18 år? Då upphör Socialens "löneutbetalningar" och därmed fosterhemmets skyldigheter och barnet står med resväskan i handen och måste känna sig totalt utlämnad. Ofta har kontakten med släkt och nätverk upphört, ofta på grund av att de motarbetats av Social och fosterhemsföräldrar.

Vem hjälper barnet då? Vilket barn på 18 år kan försörja sig själv idag?

Om barnet dessutom är "trasigt" och efter alla år i fosterhem har dåligt självförtroende, vart vänder sig barnet då? Vem har ansvaret?

Vi undrar? Vi har haft kontakt med flera sådana fall.

Mormorsupproret önskar NKMR lycka till i det fortsatta arbetet.

 

 

Mormorsupproret


Mormorsupproret. Margit Eliassons föredrag vid NKMR:s symposium den 12 juni 1998

Barnets bästa ...

Rolf Edins föredrag till Mormorsupprorets konferens den 14 - 15 juli 2001

 Ruby Harrold-Claessons föredrag till Mormorsupprorets konferens i Ramsele den 14 juli 2001

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till NKMR:s årsmöte 2002

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter