Dagordningen - Årsmöte 2003

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Årsmöte

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 14 juni 2003, kl.17.00

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 14 juni 2003 klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

 

17.00        Årsmöte

 

1   -            NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -            Val av mötesordförande.

3   -            Val av protokollförare för årsmötet.

4   -            Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -            Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -            Fastställande av dagordning.

7   -            NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för

                  verksamhetsåret juni 2002 - maj 2003.

8   -            Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2002

9   -            Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

10 -            Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 -            Fastställande av medlemsavgifter.

12 -            Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2003 -

                  30 juni 2004. (se sid. nedan)

13 -            Val av revisor och revisorssuppleant (se sid. nedan)

14 -            Val av valberedning (se sid. nedan)

15 -            Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

16 -            Övriga frågor. Övriga frågor anmäls till NKMR:s ordförande senast den 7 juni 2003

17 -            Årsmötet avslutas.

 


 

Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2003 - 30 juni 2004.

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande professor J. P. Roos, Finland (omval)

Andra v. ordf:  teol. cand. Majken Frost, Danmark (omval)

Kassör: jur. kand Rigmor Persson, Sverige (omval)

Sekreterare: jur. kand., Madeleine Karlin, Sverige (omval)

Sekreterare: juss. stud. Sverre Eskeland, Norge (omval)

Ordinarie: Anu Suomela, MA, socialpsykolog, Finland (nyval)

Suppleant: advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval

 

Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Revisor leg. läkare Monika Widlund, Sverige (omval)

Revisorssuppleant Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

 

Val av valberedning

Förslag föreligger enligt nedanstående:
Ulla Wall (Sverige) sammankallande (omval)
Erik Aares (Norge) (omval)
Ny medlem skall väljas från Danmark, Finland eller Norge

 

Övriga frågor

Momsregistrering för NKMR

90-konto

 

Till årsmötet klockan 17.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

 

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2002 och/eller 2003, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2002 och/eller 2003. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

 

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

 

Var god och meddela e-mailadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

 

 

*********************

 

 

Inkvartering för våra långväga gäster

Vi har utverkat ett övernattningsavtal med Hotel Europa för den 13 - 15 juni 2003. Det finns också möjlighet att boka på Ibis Hotel, Good Morning Hotels.

 

Scandic Hotel Europa

Enkelrum 1220 SEK/natt

Dubbelrum 1400 SEK/natt

För bokning:

Köpmansgatan 38, Box 11444

SE- 404 29 Goteborg

Telefon: (+) 46 31 751 65 00

Confdept.: +46 31 751 65 14

Fax: (+) 46 31 751 65 41

http://www.scandic-hotels.com

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ibis Hotel, Good Morning Hotels

Gullbergs Strandg./Gullbergskajen 217,

SE-411 04 GÖTEBORG

Telefon: (+) 46 31 80 25 60

Fax: (+) 46 31 80 26 44

Dubbelrum 640 SEK/natt (helgpris)

http://www.ibishotel.com

 

För andra lösningar kontakta gärna ordf. Ruby Harrold-Claesson

Telefon (+) 46 31 70 20 385

Fax: (+) 46 31 70 25 242

E-mail : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Pressmeddelande

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 

 

Tack för fortsatt stöd

 

Tillbaka till Symposium 2003

 

 

Tillbaka till Huvudsidan