Dagordningen - Årsmöte 2004

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Årsmöte

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 5 juni 2004, kl.17.00

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 5 juni 2004 klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

 

17.00             Årsmöte

 

1   -   NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -   Val av mötesordförande.

3   -   Val av protokollförare för årsmötet.

4   -   Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -   Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -   Fastställande av dagordning.

7   -   NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för

         verksamhetsåret juni 2003 - maj 2004.

8   -   Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2003

9   -   Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

10 -   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 -   Fastställande av medlemsavgifter.

12 -   Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar (se bilaga Valg-beredning 2004*)

13 -   Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juli

         2004 - 30 juni 2005. (se bilaga Valg-beredning 2004)

14 -   Val av revisor och revisorssuppleant (se bilaga Valg-beredning 2004)

15 -   Val av valberedning

16 -   Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

17 -   Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast den

         17 maj 2004

18 -  Årsmötet avslutas.

 

 

__________

* Se hela ändringsförslaget på www.nkmr.org/nya_stadgar.htm


 

 

 

Till årsmötet klockan 17.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

 

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2003 och/eller 2004, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2003 och/eller 2004. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

 

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag.

 

Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro

444 88 81-5.

 

Var god och meddela e-mailadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

 

 

 

***************************************

 

 

 

 

Bilaga: Valg-beredning 2004

 

Følgende personer foreslås av valg-beredningen. De foreslåtte personer er  spurt og har sagt seg villige:

 

 

Ordførande: Ruby Harrold-Claesson, jur.kand (Sverige) (gjenvalg)

 

Vice ordførande: Jeja Pekka (JP) Roos, professor i sosialpolitik (Finland) (gjenvalg)

 

Vice ordførande: Majken Frost, Teol. Cand (Danmark) (gjenvalg)

 

Vice ordførande: Nina Elin Hauge (Norge) (ny)

 

*

 

Kassør: Rigmor Persson, jur.kand (Sverige) (gjenvalg)

 

*

 

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Margit Eliasson, fd språkrör i Mormorsupproret (Sverige) (ny)

 

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Anu Suomela, fil. dr (Finland) (gjenvalg)

 

Ordinarie ledamot (ordinært styremedlem): Dagny Hysing-Dahl, pensjonist (Norge) (ny)

 

*

 

Suppleant: Tryggve Emstedt, advokat (Sverige) (gjenvalg)

 

Suppleant: Sverre Eskeland, stud.jur  (Norge) (ny)

 

 

 

Bergen / Trollhättan 30. april 2004

 

 

Marianne Haslev Skånland

 

Bengt Törngren

 

 

**************************************

 

 

 

Inkvartering för våra långväga gäster

Vi har utverkat ett övernattningsavtal med Hotel Europa för den 4 - 6 juni 2004. Det finns också möjlighet att boka på Ibis Hotel, Good Morning Hotels.

 

Scandic Hotel Europa

Enkelrum 950 SEK/natt

Dubbelrum 950 SEK/natt

För bokning:

Köpmansgatan 38, Box 11444

SE- 404 29 Goteborg

Telefon: (+) 46 31 751 65 00

Confdept.: +46 31 751 65 14

Fax: (+) 46 31 751 65 41

http://www.scandic-hotels.com

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ibis Hotel, Good Morning Hotels

Gullbergs Strandg./Gullbergskajen 217,

SE-411 04 GÖTEBORG

Telefon: (+) 46 31 80 25 60

Fax: (+) 46 31 80 26 44

Dubbelrum 665 SEK/natt (helgpris)

http://www.ibishotel.com

 

För andra lösningar kontakta gärna ordf. Ruby Harrold-Claesson

Telefon (+) 46 31 70 20 385

Fax: (+) 46 31 70 25 242

E-mail : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 2004

 

Tack för fortsatt stöd

 

Tillbaka till Symposium 2004

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter