Revisionsberätelse 2004

REVISIONSBERÄTTELSE 2004

 

Jag har granskat NKMR:s bokföring för kalenderåret 2003. Anledning till anmärkning föreligger ej beträffande redovisade inkomster. Utgifterna har ej bestyrkts med verifikationer men synes stå i god överenskommelse med det framtagna resultatet.

 

Jag tillstyrker:

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Stockholm den 3 maj 2004

 

 

Lennart Hane

Advokat

ADVOKATFIRMAN LENNART HANE AB

 

 

 

Kallelse till Symposium 2004

 

Kallelse till Årsmöte 2004

 

 

Verksamhetsberättelse 2004

 

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter