Dagordningen - Årsmöte 2005 - Reviderad

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Årsmöte

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 18 juni 2005, kl.17.00

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 18 juni 2005 klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

 

17.00            Årsmöte

 

1   -               NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -               Val av mötesordförande.

3   -               Val av protokollförare för årsmötet.

4   -               Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -               Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -               Fastställande av dagordning.

7   -               NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juni 2004 - maj 2005.

8   -               Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2004

9   -               Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

10 -               Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 -               Fastställande av medlemsavgifter.

12 -               Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar (se bilaga nya stadgar*)

13 -               Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juli 2005 - 30 juni 2006. (se bilaga)

14 -               Val av revisor och revisorssuppleant (se bilaga)

15 -               Val av valberedning

16 -               NKMR:s ekonomi. Sponsring, budget, annonser på hemsidan etc

17 -               Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

18 -               Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast den 10 juni 2005.

19 -               Årsmötet avslutas.

 

 

__________

* Se hela ändringsförslaget på  http://www.nkmr.org/stadgar_revision.htm


 

 

 

Till årsmötet klockan 17.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

 

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2004 och/eller 2005, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2004 och/eller 2005. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR (Obs! gäller medlemmar utan e-mail adresser). Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

 

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag.

 

Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

IBAN: SE17 9500 0099 6034 4448 8815

 

Var god och meddela e-mailadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemmar och sympatisörer som meddelat e-mail adress erhåller regelbunden information via grupp e-mails.

 

Obs! Kallelse till årsmötet och symposiet sänds via vanlig postbefordran ENDAST till medlemmar som inte har e-mail adresser. Alla övriga meddelas genom grupp e-mail.

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMET FÖR NMMR:s SYMPOSIUM (reviderad version)

 

PROGRAMMET FÖR NKMR:s SYMPOSIUM

 

 

DAGORDNINGEN FÖR NKMR:s ÅRSMÖTE

 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

 

 

REVISIONSBERÄTTELSEN

 

 

TACK FÖR FORTSATT STÖD

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

 

 

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter