Presentation och program för NKMR:s Community Nights på Världskulturmuséet

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

Välkomna till

 

COMMUNITY NIGHT

 

 

Presentation och  program för NKMR:s Community Night på Världskulturmuséet i Göteborg, Södra vägen 54, onsdagen den 9 november 2005, kl. 19 - 21

 

 

Mänskliga rättigheter och "vård" av barn

 

Sverige anses vara ett land där mänskliga rättigheter respekteras. Men verkligheten visar sig ibland vara en annan. Barn tvångsomhändertas och placeras i fosterfamiljer eller på institutioner - helt i onödan. Sverige har blivit fällt åtskilliga gånger i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, just på grund av tvångsomhändertaganden av barn.

 

Hur går det för barn som har tvångsomhändertagits och placerats i fosterhem?

 

Hur har det gått för barn som hotades av tvångsomhändertagande men som blev kvar i sina familjer?

 

Professor emeritus Jacob W. F. Sundberg, Stockholm berättar om Sverige och andra som svarande i Europadomstolen.

 

Jägmästaren Birger Hjelm, Uppsala, Ordf. i Samhällets Styvbarn, berättar om hur han som barn hotades av tvångsomhändertagande.

 

Jur. kand., med lic Siv Westerberg, flerfaldig vinnare av mål i Europadomstolen gör ett föranmält inlägg.

 

 

 

Fri entré!

 

Välkomna!

 

Styrelsen

 

 

 

Om Sverige och andra stater som svarande i Europadomstolen

Av professor em. Jacob W.F. Sundberg

 

Fru Hjelte och hennes barn

Av Göran Skytte

 

Kärlek eller sadism: är staten kompetent att fostra andras barn?
Anförande av Birger Hjelm


Siv Westerbergs diskussionsinlägg vid NKMR:s Community Night på Världskulturmuséet i Göteborg, den 9 november 2005

 

Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter