Föredrag hållna vid NKMR:s symposium i Göteborg den 23 augusti 2008