55 års kamp för Vetlandafamiljen

Det var i augusti 1957 som polisen stormade in hos familjen Blomqvist i Vetlanda och ryckte de åtta barnen från sina föräldrar. Det minsta – inte ett år gammal - slets ur farmoderns armar. De blev sedan skilda åt i olika fosterhem utan kontakt sinsemellan. De utsattes för samhällets vanvård, som drev dem att gång efter annan rymma. Deras brott var att de ville hem till sina föräldrar och återknytas till sina syskon. Journalisten Lillemor Holmberg engagerade sig i vad som kommit att kallas Vetlandafallet redan hösten 1957.

 

Föredrag på symposium anordnat av NKMR, Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, på Hotell Scandic Crown i Göteborg 25/8 2012


pdf55 års kamp för Vetlandafamiljen

pdf55 års kamp för Vetlandafamiljen - forts

 

 

 


Se även:

Legaliserade barnarov
Ett hems undergång i folkhemmet

Ett hems undergång i folkhemmet. Kommentar av Halvar G. F. Sundberg

En mor frågar samhället: Var finns mina fem barn?

Fallet Blomqvist: Åtta barn placerades på hemlig ort

Fallet Blomqvist: Ytterligt sällsynt att barns adress hemlighålls

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter