Symposiets föreläsare:John A. M. Hemming - MP
John Hemming, MP, Birmingham, UK.

 

John Hemming är en brittisk politiker, ledamot av parlamentet för Birmingham Yardley och ordförande i liberala demokraterna stadsfullmäktige i Birmingham.
John Hemming är särskilt engagerad i ärenden om statligt bortförande av barn, och han har varit personligen involverad i flera fall som har förekommit i media,
exempelvis The Fran Lyon case.
John Hemming har nu utarbetat Family Justice Bill - United Kingdom, som förhoppningsvis kommer att bli lag i Storbritannien inom en mycket snar framtid.


För mer information se: John Hemming's web site

 

Ingalill Elenius Öman
Ingalill Elenius Öman, näringsidkare, mor och farmor, Luleå

 

Ingalill Elenius Öman är en fembarnsmor och som i dagsläget har tre barnbarn.
Hon har arbetat som fritidspedagog i många år.

Körde sedan buss i fyra år och köpte sedan en klädbutik som hon har drivit i ca nio år nu.

Ingalill Elenius Öman har alltid engagerat sig för dem som behöver hjälp.
Hon har varit fritidspolitiker under en mandat period och hon har aldrig varit rädd för att möta faran och överhet: om någon behandlat någon illa har hon ställt upp och försvarat den utsatte.

Följaktligen, när hon själv drabbades av det förskräckliga att en myndighet tog hennes barnbarn, då sattes hennes tävlingsinstinkt in och hon började kampen om Christoffer, som hon, tillsammans med sin man som själv är pedagog, lyckades befria

Läs gärna: Socialen har tagit mitt barnbarn

 

 

Siv Lundin - 2012

Siv Lundin, mor och kommunanställd, Gislaved

Siv Lundin är mor till två barn. Hon är gymnasieekonom och hon har studerat engelska på Högskolan.
Under 21 år var hon kontorist, men sedan 1995 har hon huvudsakligen arbetat inom kommunen.

Siv Lundins dotter blev under märkliga omständigheter tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad - på en hästgård.


 

 lillemor holmberg

Lillemor Holmberg, journalist och konstnär, Stockholm


Lillemor Holmberg var - och fortfarande är - engagerad i Fallet Blomqvist, ett tvångsomhändertagandefall som utspelade sig 1957 - 1968, då familjen Blomqvists åtta barn tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem.
Lillemor Holmberg var den första journalisten i Sverige som ifrågasatte barnavårdsnämndens i Vetlanda hantering av en familj.

Läs gärna: Vetlandafallet

 

 
Jan Gillberg - 2012

Jan Gillberg, utgivare av tidskriften DSM, Gränna

 

Jan Gillberg är utgivare av tidskriften DSM (Debatt Sanningssökande Mediakritik).

Han är fil kand. och han var ordförande för Högerstudenterna. Han var tal- och motionsskrivare åt Jarl Hjalmarson,
sekreterare i Riksdagens Bankoutskott och VD i Sveriges Marknadsförbund. Jan Gillberg var utgivare av tidskriften 'Origo', där han publiserade artiklar om Vetlanda kommuns ödeläggelse av familjen Blomqvist.

Läs gärna: DSM, Vetlandafallet

 

 

 

 Debattpanelen
Ämne: Miljardrullning i kommunerna genom LVU

Ove Svidén
Civilingenjör Ove Svidén, president, Peace Foundation.

Ove Svidén har 18 års erfarenhet av hur politiker och tjänstemän i svenska kommuner ägnar sig åt misshushållning av
skattebetalarnas medel till skada för barn och deras familjer. Han kallar detta för LVU-korruption.

 

 

Siv Lundin - 2012

Gymnasieekonom Siv Lundin, föredragshållare (se ovan)


Siv2
Jur. kand., med. lic., Siv Westerberg.

Siv Westerberg är som bekant en av grundare av NKMR.
Hon har vunnit nio mål mot Sverige i Europakommissionen och sju domar.
Hon håller Europarekordet i vunna mål mot ett enskilt land.Ruby2
Jur. kand Ruby Harrold-Claesson
, ordf. i NKMRmadeleine

 

Moderator: Jur. kand Madeleine Johansson
Madeleine Johansson är fd styrelsemedlem i NKMR.
Hon har arbetat med LVU-mål under flera år och hon har engagerat sig i åtskilliga fall som har
fått massmedia uppmärksamhet.Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter