Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Lennart Hildingsson är journalist på Hallands-Posten. Artikeln är tidigare publicerad i HP den 17 februari 2007. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 17 februari 2007.

Artiklarna har försvunnit från HPs hemsida och arkiv. De återges här på grund av att de är viktiga för NKMR:s läsare.

 

Halmstadsfallet: Familjen får inte behålla sitt barn
Mamman anses ha ett lättare förståndshandikapp

Av Lennart Hildingsson

 

HALMSTAD
På grund av mammans lättare förståndshandikapp har socialförvaltningen tagit ifrån ett par deras sex månader gamla baby och placerat honom i ett familjehem.

 

Omhändertagandet gjordes utan vare sig stöd från det utredningshem som familjen bott på eller från mödravårdens kurator som följt familjen en längre tid. Från dessa håll säger man i stället att föräldraparet mycket väl kan ta hand om sitt barn, med hjälp av samhällets vanliga institutioner.

Argumentet för familjehemsplaceringen är mammans handikapp, som socialen sökt fastställa, men också de samtal socialsekreteraren haft med paret. Pappan har inget handikapp och socialen skriver:

”Eftersom varken modern eller fadern anser att det finns brister i deras omsorgsförmåga eller att modern är utvecklingsstörd, anser de sig inte ha något behov av hjälpinsatser.”

Denna bristande självinsikt som socialförvaltningen beskriver hos föräldrarna, var det huvudsakliga argumentet för ta barnet ifrån dem.

På socialförvaltningen i Halmstad vill man inte kommentera det här fallet när HP frågar, men man uppger att man alltid utreder vad som skall ske med barn som föds i familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning - oavsett anmälan om missförhållanden eller inte.

Det här fallet var speciellt. Mamman var inte registrerad som förståndshandikappad.

I stället kom anmälan från BB.

De båda föräldrarna har protesterat mot familjehemsplaceringen och en oenig länsrätt har dömt till socialförvaltningens fördel.

Två nämndemän reserverade sig med att det inte fanns motiv för ett omhändertagande.

Pojken har placerats hos sin mormor och föräldrarna har genom sin advokat överklagat domen.Familjen får inte behålla sitt barn. Mamman anses ha ett lättare förståndshandikapp

 

 

Av Lennart Hildingsson, Hallands-Posten; hallandsposten.se, 2007-02-17  

 

 

 

 

 

Viljan till samarbete viktigt Tiotalet familjer får stöd
Av Lennart HildingssonHallands-Posten; hallandsposten.se, 2007-02-19 

”Socialen har aldrig föreslagit oss någon hjälp”

 

Av Lennart Hildingsson, Hallands-Posten, hallandsposten.se, 2007-02-17


Omhändertagandet ifrågasätts

 

Av Lennart Hildingsson, Hallands-Posten, hallandsposten.se, 2007-02-17

Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter