Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Socialsekreteraren i Halmstad hävdar att modern är förståndshandikappad och har beslutat att tvångsomhänderta parets sexmånader gamla son. Såväl utredningshemmet som mödravården har föreslagit stöd till föräldrarna, men socialnämnden följde socialsekreterarens linje och länsrätten har beslutat om tvångsomhändertagande av barnet.

 

 


NKMR:s kommentar:
Tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn på grund av påstådd förståndshandikapp hos föräldrarna har förekommit i Sverige, Norge och Tyskland.

 

I fallet Olsson v. Sverige hävdade socialtjänsten i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborg, att paret Olsson var förståndshandikappade. Psykologtester visade dock motsatsen. Europadomstolen dömde Sverige att återlämna barnen till deras föräldrar. Socialtjänsten vägrade att lämna tillbaka Olsson-barnen med påstående om att de hade vistats under så lång tid i fosterhem. Resultatet av denna vägran blev Olsson 2 v Sverige
I fallet Kutzner v. Tyskland hävdade myndigheterna att föräldrarna var förståndshandikappade. Europadomstolen fann att Tyskland hade kränkt barnens och deras föräldrars rätt till privat och familjeliv och dömde Tyskland att lämna tillbaka barnen - vilket också skedde.

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter