Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Götenefallet.. Mormorsupprorets debattinlägg

Av Margit Eliasson, språkrör i Mormorsupproret

 

 

 

 

Margit Eliasson är speciallärare och språkrör i Mormorsupproret.

Denna insändare sändes till Göteborgs-Tidningen, GT, som ett inlägg i debatten kring artikelserien "Kampen om barnen - Götenefallet" som GT publicerade mellan den 9 - 22 november 2002.

Ännu har inget besked lämnats huruvida GT har för avsikt att publicera detta inlägg.

Den publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Tack för att Ni tar upp ett av dessa fall. Tyvärr ser det likadant ut över hela landet.

 

Socialen har alltför mycket makt och klarar inte av att hantera den, det blir oftast prestige i de fall där föräldrar och social inte har samma åsikt. I dessa fall handlar det inte ett dugg om "barnets bästa" utan om att socialarbetaren skall bevisa sin makt. Oftast får även föräldrarna höra - vänta bara skall vi visa vad vi kan - när de ifrågasätter besluten och hänvisar till de lagar som skall användas vid ett omhändertagande.

 

Detta är en fruktansvärd situation att hamna i. Man inser snart att man är helt rättslös och inte har någonstans att vända sig för att få hjälp och stöd.

 

Mormorsupproret tillsammans med flera olika föreningar/aktionsgrupper har krävt samma "skyddsnät" som inom sjukvården med Ansvarsnämnd och Förtroendenämnd men det är svårt att få med sig de politiker som arbetar med dessa frågor. Det kostar för mycket pengar ! Ändå handlar det om barnen - vår framtid.

 

I Norge har de kommit ett steg längre. Där är de som arbetar med barnfrågor personligt ansvariga för sina beslut. (Se NKMR:s hemsida under NOU) Det måste tydligen bli det som vi får kräva i fortsättningen eftersom de inte tar till sig och behöver följa de lagar som finns.

 

Rättslösheten handlar även om domstolar som utan att sätta sig in fallet, dömer efter socialens utsago, trots att felaktigheter ofta förekommer i utredningarna som framläggs. Vid ett påpekande om att detta är deras skyldighet, fick vi svaret att de inte hinner och att vem skall de tro på om inte social och polis !

 

Vi har även krävt att "föräldern" skall få ta med sig ett medborgarvittne vid sina besök på socialkontor och i rätten, och som följer med genom hela rättsprocessen, annars blir det lätt socialens ord mot föräldrarna.

 

En politiker Thomas Julin (MP) socialutskottet, som medföljde två olika föräldrapar till rätten, fick inte följa med in någon av gångerna, trots att föräldrarna bett honom om det.

 

Nog är man rättslös allt !

 

Än en gång TACK

 

 

 

Götenefallet - Kampen om barnen

 

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. För barnets bästa?

 

Mormorsupproret

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Erkänn att stora misstag begåtts

Av Iakttagande socionom

 

Signaturen "En av flera Götenebor som tappat förtroendet for socialnämnden" påtalar (1 september) Götene kommuns dåliga ekonomi och sambandet med omhändertagandet av tre barn. Socialnämndens målsättning vid en åtgärd i en familj måste vara att på sikt återförena familjen och genom stöd ge möjlighet till ett gott liv. Naturligtvis är detta inte alltid möjligt, vid till exempel svårt missbruk, men sådant finns Ju inte i det aktuella fallet.

 

Barn har ratt till sina föräldrar och föräldrar har rätt till sina barn. Erkänn att stora misstag begåtts i detta ärende och låt Götenefamiljen åter få leva ett normalt liv. De har blivit så förorättade och misshandlade av samhället att det är dags for återupprättelse. Ingen förälder är perfekt och vi behöver alla hjälp och stöttning da och då, men sluten ungdomsvård av tvång är en oerhörd dyrbar åtgärd och är långt ifrån alltid av god kvalitet.

 

Götene socialnämnd manas till snar omprövning av ett infekterat ärende, dels for att rädda ekonomin, men framför allt for att ge en familj livet åter.

 

 

 

Tillbaka till Götenefallet - Tre Insändare

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

En skam för Götene

Upprörd Götenebo

 

På det vis som Götene socialnämnd har använt skatteintäkterna till är inte försvarbart och missnöjet växer tydligen bland kommuninnevånarna och än värre blir upprördheten när miljonbelopp används för att till varje pris hävda att man gjort rätt och aldrig tidigare har jag hört eller sett någon socialnämnd som är så prestigefylld som i Götene. Finns det verkligen ingen politiker i Götene kommun som vågar reagera kraftfull mot detta, tänk vad mycket som skulle kunna gjorts för barn, ungdomar och äldre för alla dessa miljoner Götenefallet med de tre barnen har kostat.

 

Vad värre är det lidande familjen fått utstå och då särskilt barnen. Att inte lyssna på det barnet som blev tvingad att bo på ett hem för drogmissbrukare och bad om hjälp för att komma därifrån är skrämmande, hur kan en socialnämnd besluta att tvinga ett barn till att vara bland missbrukare om barnet inte själv har dessa problem, risken att börja med droger är ju enorm på ett sådant ställe. Det är ett helt verklighetsfrämmande synsätt som Götene socialnämnd har och man måste fråga sig vad menar socialnämnden med detta?

 

Inom organisationer och föreningar arbetar vi många med att aktivera ungdomar med olika saker så att de inte ska komma i miljöer till att börja med droger och det här gör att detta arbete känns meningslöst om inte socialnämnden drar at samma håll. Om det har barnet hamnar i missbruk så kan det ju inte vara föräldrarnas fel eftersom de har fört en hård kamp för att få hem barnen. Mamman och de två mindre barnen tvingades lämna landet på grund av den brutala isolering som dessa små barn blev utsatta för under ett års tid och del som är mest upprörande är att en präst inte ens fick önska dessa barn god jul.

 

En mamma har rätt till att skydda sina barn från en sådan brutal behandling och sista utvägen är givetvis att fly från landet i ett sådant läge.

 

Internationell lagstiftning förbjuder myndighets förföljelse av enskilda och i det här fallet där små barn farit illa när socialnämnden har haft dem med tvång mot barnets och föräldrarnas vilja är det i högsta grad motiverat att göra allt för att barnen inte ska behöva utstå mer lidande. Mamman och de två mindre barnens situation ger därför rätt till flyktingstatus.

 

 

 

Tillbaka till Götenefallet - Tre Insändare

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Avgå Grethe Bertilsson!

Du är en skam för alla moderater i hela Sverige!

Av Ramona Danlén, författare

 

 

 

 


Ramona Danlén beskriver sig själv som "Social moderat, småföretagares kämpe, envis."

Artikeln är tidigare publicerad i Sourze den 14 januari 2004.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

"Barnen tvingades bo med knarkare! Syskonen var avmagrade och på bilderna i Göteborgs Tidningen från den 4/1 kunde man tro att de suttit på fångläger. Tre barn omhändertogs av de sociala myndigheterna i Götene under två år. Den äldsta flickan mer eller mindre hjärntvättades för att påstå sexövergrepp av pappan. Allt på grund av att en släkting till familjen som låg i fejd med pappan påstod att det fanns missförhållanden i familjen. Att släktingen inte träffat familjen under en längre tid var det ingen på socialnämnden som brydde sig om. När det till slut på den äldsta flickan uppmaning och tjat gjordes en gynekologisk undersökning visade det sig att hon var oskuld! De som vill läsa mer kan gå in på www.gt.se och slå på Götenefallet. Den 6/1 kom artikeln. Förre JO går till attack: "Ett så ondskefullt mål som Götenefallet har jag aldrig stött på tidigare."

Kvinnan som suttit tills nu (jag hade avskedat henne igår) som ordförande i socialnämnden i Götene heter Grethe Bertilsson och är moderat!

Här är en kommentar som hon spottade ur sig:

Journalisten:
Jag har fullmakt från föräldrarna att med deras tillåtelse få full tillgång till målet.

Grethe Bertilsson svar:
Den sekretessen gäller inte mitt jobb. De (läs familjen) kan inte bestämma över mig. Vad dom vill prata med journalister om kan inte jag styra.

Då säger jag så här: Men du Grethe Bertilsson kunde jävlar i min själ bestämma över familjens livsöde och det gjorde du och dina ledamöter verkligen med besked och hade du kunnat styra med vem de fick prata med eller inte så hade du säkerligen gjort det också. Du är en maktfullkomlig politiker. En arrogant och kall människa utan medkänsla och empati. Sådana politiker vill jag inte ha i Sverige vare sig de tillhör mitt parti eller inte. Nu tillhör du tyvärr mitt parti, Moderaterna, men jag hoppas att det inte blir alltför länge till!

 

 

Götenefallet


Kampen om barnenGT granskar Götenefallet

Götenefallet - Mormorsupprorets debattinlägg
Av Margit Eliasson


Götenefallet - Tre insändare

 Götenefallet - Kommunen kritiseras av Skolverket

NKMR:s begäran till Socialstyrelsen om utredning av Västrumgårdens psykologer

Götenefallet - Utlåtande till Diskrimineringsombudsmannen

Tillbaka till Artiklar

 

GT granskar Götenefallet

BARNEN TVINGADES ATT BO MED KNARKARE

Fortsättningsserien av artiklar om Götenefallet publicerade i Göteborgs Tidningen (GT) och Expressen den 2 – 6 januari 2004.

 

Så här presenterade GT artikelserien:

 

De tre syskonen, sju, nio och tretton år från Götene, tvingades bort från sin pappa och mamma i två hela år.

  Under sju månader var de totalisolerade.

  Inte ens livstidsdömda mördare utsätts för något liknande i Sverige.

Ansvariga för övergreppet är den västsvenska kommunens socialnämnd.

  I botten på dramat ligger en anklagelse från socialtjänsten mot föräldrarna om ett brott som politikerna vet aldrig har inträffat.

Vågar du läsa rysare? Läs då vår artikelserie om syskonen, som vi inleder i dag.

  GT:s chefredaktör Lars Näslund uppmanar samtidigt åklagare att granska om det finns skäl att inleda polisutredning mot socialtjänsten.

 

 

 

 

Tillsammans igen efter rysaren

GT:s chefredaktör: Det är som grov misshandel åklagare borde agera

Av Lars Näslund  

 

Tillsammans igen efter rysaren (forts)

GT:s chefredaktör: Det är som grov misshandel åklagare borde agera

Av Lars Näslund

 

Tvingades bo med knarkare

Barnen behandlades värre än mördare

Av Tomas Svedberg

 

Tvingades bo med knarkare (forts)

Barnen behandlades värre än mördare

Av Tomas Svedberg

 

Det värsta av allt var hjärntvätten

Dottern berättar om barnens hemska år

Av Tomas Svedberg

 

Det värsta av allt var hjärntvätten (forts)

Dottern berättar om barnens hemska år

Av Tomas Svedberg

 

Chockbilderna på Götenesyskonen

Götenebarnen tvingades tigga mat för att slippa svälta

Av Tomas Svedberg

 

Politikerna: Vi ångrar inget

Av Tomas Svedberg

 

Politikerna: Vi ångrar inget (forts)

Av Tomas Svedberg

 

Felet med Götenefallet

Av Jimmy Fredriksson

 

Förre JO: Detta är ett ondskefullt mål

Av Tomas Svedberg

 

De vägrar be om ursäkt

Av Tomas Svedberg

 

SOCIALENS OFFER

Av Tomas Svedberg

 

Chockbilderna efter isoleringen

Av Tomas Svedberg

 

Kampen om Barnen Götenefallet
En artikelserie i Göteborgs-Tidningen (GT) den 9 - 14, 22 och 24 november 2002 samt den 27 mars och den 30 oktober 2003

 

 

 

Götenefallet - Avgå Grethe Bertilsson!
Du är en skam för alla moderater i hela Sverige!
Av Ramona DanlénGÖTENEFALLET - TRE INSÄNDARE

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter