Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

 

Politikerna är i händerna på tjänstemännen

Av Torbjörn Karlgren, Karlskoga

 

Karlskoga Tidning den 14 juli 1999. Detta är den tredje artikeln i artikelserien om socialtjänstens i Karlskoga tvångsomhändertagande av Adrian.
Artiklarna återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

Politikerna är i händerna på tjänstemännen när barn ska tvångsomhändertas.

- Som politiker kan jag känna mig utlämnad till tjänstemännen, säger socialnämndens ordförande Bengt Johansson. Det gäller att de som jobbar med det här är objektiva.

Diskussionen har aktualiserats av fallet där Eva Stendahls tio månaders baby tvångsomhändertogs. Ingegärd Bennysson, ordförande när beslutet fattades, erkänner att man i allmänhet går på tjänstemännens förslag.

- Man kan ändra lite grann på beslutet, göra någon korrigering.

Samtidigt säger Håkan Stenholm, socialsekreteraren som gjort utredningen:

- Gör vi fel så kommer vi att backa totalt. Det finns ingen prestige i sådana här ärenden.

 

"Vi måste ju lita på tjänstemännen"

 

"Vård skall beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande l hemmet finna en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas".

Så lyder paragraf 2 i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, den paragraf utifrån vilken Adrian tvångsomhändertogs förra veckan.

Det är just "eller något annat förhållande i hemmet" som är det väsentliga.

- Visst finns det ett tolkningsutrymme i lagen, konstaterar socialsekreteraren Håkan Stenholm.

 

I två dagar har Karlskoga Tidning beskrivit hur det gick till när Eva Stendahls tiomånaders son Adrian tvångsomhändertogs två gånger efter ingripande från socialförvaltningen och politikerna i Karlskoga.

Tvångsomhändertagandet kom efter en utredning som startades när Eva sökte ekonomisk hjälp för en hyresskuld och avlastning.

Två veckor efter det datumet kom det första tvångsomhändertagandet. Adrian togs tillIrmagården i Säffle och Eva följde med. Under fyra veckor skulle de observeras.

Samma dag som hon kom hem därifrån, förra måndagen, fattade en politiker, Sonia Schaank, beslutet att tvångsomhänderta Adrian igen. Nu placerades han i ett familjehem i en grannkommun.

Förra tisdagen fastställde de fem närvarande politikerna i socialnämndens sociala utskott tvångsomhändertagandet som om cirka tre veckor ska prövas i länsrätten.

Ordförande vid mötet vad Ingegerd Bennysson (s) som ersatte Bengt Johansson, den ordinarie ordföranden, som är på semester.

- Jag kan inte kommentera det enskilda fallet, säger hon. Det kan jag inte av sekretesskäl.

Vad vet ni när ni ska fatta ett beslut?

- Vi har utredningen och eventuella andra handlingar och redogörelser av de berörda om de är närvarande.

Hur ofta har ni sådana här ärenden?

- Det kan väl hända att vi har något per sammanträde. Mötet i tisdags om det här fallet var ett extrainsatt möte.

Hur vet du att ni fattar rätt beslut?

- Det vet vi inte.

Utan?

- Det är jättesvårt. Men vi måste ju lita på tjänstemännen och lyssna på de berörda.

- Det kan vara långa diskussioner.

Har det hänt att ni inte har gjort som utredaren vill?

- Man kan ändra lite grann på beslutet. Och lite grann har jag nog varit med om att vi ändrat, gjort någon liten korrigering.

 

***

"Någon liten korrigering", alltså.

I övrigt följer politikerna det som socialens utredare föreslår, alltså.

Utredningen i det här fallet gjordes av socialsekreteraren Håkan Stenholm.

- Visst finns det ett tolkningsutrymme i lagen och det måste det finnas i en sådan typ av lag, säger han.

- Det är ju därför det är så bra att det sker en prövning i länsrätten efter att politikerna beslutat.

Vad ligger till grund för ett beslut?

- Den utredning som är gjord och eventuella tillägg. Samt parternas berättelser.

Men vad är utgångspunkten för om ni som socialförvaltning ingriper eller ej?

- När det är små barn är det deras miljö, när det är större deras eget beteende.

- Och LVU, lagen om vård av unga, är det sista samhället har att ta till när inget annat hjälper.

När tar man till den lagen och dess tvångsmedel?

- När barnets behov och miljö är sådana att inget annat hjälper.

 

***

"Det sista samhället har att ta till när inget annat hjälper" var alltså vad socialförvaltningen i Karlskoga använde mot Eva - 14 dagar efter att hon själv sökt hjälp.

 

***

Det går snabbt.

Ibland.

Och enkelt.

Dag 1 ett besök på socialen, samma dag utredningsstart som den berörde inte får kunskap om.

Två veckors "utredande" och ett tvångsomhändertagande, föreslaget av en tjänsteman, godkänt av en politiker.

Fastställt av länsrätten kort därefter utan att Evas juridiska ombud är med.

Fyra veckor på institution för att observeras.

Hem.

Nytt tvångsomhändertagande samma dag, beslutar en politiker på förslag av samma tjänsteman.

Fastställt av politikerna, fem stycken, dagen därpå.

 

***

- Sådant här är aldrig enkelt, säger Håkan Stenholm.

- Men vi som tjänstemän får en viss erfarenhet av att göra sådana här bedömningar.

Gör ni aldrig fel?

- Gör vi fel så kommer vi att backa totalt.

- Det finns ingen prestige i sådana här ärenden.

 

***

Om tre veckor, cirka, kommer Eva Stendahls fall upp i länsrätten.

Då avgör den om socialförvaltningen och politikerna i Karlskoga handlat rätt.

- Vi har en skyldighet att se till barnets bästa och att försöka stötta och hjälpa familjen, säger socialnämndens ordförande Bengt Johansson (s).

Tycker du att de utredningar ni gör är bra?

- Ja, jag tycker det är ett fylligt material och att materialet är genomarbetat.

- Men det gäller att de som jobbar med det här är objektiva.

Därför att ni som politiker är i händerna på socialtjänstemännen?

- Som politiker kan jag känna mig utlämnad till tjänstemännen.

Nu har du varit socialnämndens ordförande sedan nyår. Det innebär att du ett antal gånger ensam fått fatta beslut när tjänstemän bett om ett ingripande med tvångsmedel. Har du alltid varit överens med dem?

- Jag har sagt ja till tjänstemännen i de fall som varit aktuella.

Ja, på en beskrivning jag får om ett krisläge av något slag.

 

***

"Krisläge"?

Tja.

Naturligtvis är det ofta det. Men den fråga man ställer sig i Eva Stendahls fall är naturligtvis:

varför uppstod krisläget exakt när själv gick till socialen för att be om hjälp och avlastning?

Varför ifrågasatte inte socialförvaltningen henne som mamma innan just datumet?

Och hur kunde Eva Stendahl sedan på två veckor hamna i den situationen att socialnämnden fick ta till det som är "det sista samhället har att ta till när inget annat hjälper" som Håkan Stenholm uttrycker saken.

På två veckor...

 

***

Bengt Johansson, hur vet du att du tar rätt beslut?

- Jag tror inte att jag kan säga det idag. De beslut som fattats nu under våren kanske vi får vänta några år innan vi ser resultatet av.

- Och det ligger ju i sakens natur att när vi ingriper på det här sättet så blir det svart eller vitt, det finns inget mellanting.

Resultatet ser vi bara i ett längre perspektiv.

 

***

Till sist:

26 maj i år gick Eva Stendahl till socialen för att få ekonomisk avlastning och hjälp.

9 juni tvångsomhändertog socialen hennes tio månaders son efter ett beslut av socialnämndens ordförande.

5 juli fattade en ledamot ett nytt beslut tvångsomhändertagande.

6 juli, dagen därpå, fastställde sociala skottet beslutet.

På sex veckor gick Eva Stendahl från ensamstående mor till att bara vara ensam.

 

Socialtjänsten och Adrian

Du svarar som en politiker, Birgitta

Nidbild av socialnämndens arbete

Tragedier vid tvångsomhändertaganden

Jag blir så trött

Oenig länsrätt sade nej till Eva

Ingen rök utan eld, säger länsrätten

Tack för artiklarna om Adrian

Tillbaka till Pågående Rättsfall

 

Artiklar

 

Nidbild av socialnämndens arbete

 Av Bengt Johansson

 

Bengt Johansson är ordförande i socialnämnden i Karlskoga. Insändaren (den 31/7 1999) är föranledd av Torbjörn Karlgrens artikelserie i Karlskoga Tidning om fallet med tvångsomhändertagandet av Eva Stendahls son, Adrian. Artiklarna återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 • Som ordförande i socialnämnden har jag under de senaste två veckorna tagit del av den debatt som har förts på insändarsidorna i Karlskoga Tidning angående pojken Adrian och hans mamma Eva.

  De artiklar som inledde debatten var skrivna av KTs medarbetare Torbjörn Karlgren utifrån samtal med Adrians mamma och den utredning som utförts inom socialförvaltningen av två socialsekreterare inom avdelningen för Individ- och familjeomsorg.

  Som jag framförde till Torbjörn gren under ett längre samtal då ha kontaktade mig under min semester många beslut svåra att ta. Den grundläggande principen är dock att allt till den svagare partens bästa och i många fall barn som är den svag parten.

  Socialnämnden skall tillsammans med föräldrar och släktingar skapa en god grund för att barnen skall få möjligheter att växa upp till en plats i samhället. Det finns även fall då andra alternativ är aktuella.

  Underlaget för besluten i sociala utskottet är de utredningar som utförs av den personal som finns inom socialförvaltningen med utbildning och yrkeserfarenhet från området - socialsekreterarna. Inför besluten kommer naturligtvis frågor upp om innehållet i utredningarna. På samma sätt som på andra platser där beslut tas måste beslutsfattarna kunna lita på att underlaget är riktigt. Det finns ingen principiell skillnad mellan beslut i tekniska och sociala frågor. Skillnaden ligger givetvis i att de sociala besluten kan vara mer genomgripande för den enskilda människan.

  Under den korta tid jag varit ordförande i socialnämnden och dess sociala utskott har jag upplevt att socialsekreterarna tillsammans med avdelningschefen arbetat för att utredningarna skall vara objektiva och lyfta fram de olika aspekter som kan förekomma inklusive den styrka som finns i barnens närmaste omgivning. Det är även helt självklart att den/de person/er som är berörda skall få del av utredningen och även fä möjlighet att tillsammans med ett juridiskt ombud delta i utskottets överläggning och där lämna kompletteringar till utredningen.

  Sociala utskottet består av sex ledamöter fördelade på tre (s), en (m), en (kd) och en (v). I detta utskott förs ett samtal där vi samtliga försöker komma fram till ett beslut som gynnar barnet på bästa sätt. De politiska skiljaktigheter som är tydliga i andra sammanhang lyser med sin frånvaro i utskottets överläggningar.

  Att under sådana förutsättningar påstå att en enskild representant från ett parti helt självsvåldigt styr de övriga måste ses som bristande insikt i och förståelse för utskottets arbete. Med det regelsystem som gäller idag, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, skall beslut tas av socialnämnden eller det sociala utskottet. Jag kan försäkra att besluten tas först efter en genomgripande diskussion.

  Jag är klar över att de tjänstemän som arbetar inom förvaltningen representerar olika politiska uppfattningar. Några är alldeles säkert med i något politiskt parti men detta får inte påverka deras utredningar eller utskottsledamöternas uppfattning om utredningarnas värde.

  Det är mycket beklagligt att en duktig skribent som Torbjörn Karlgren med sina insinuationer om vänsterpartiet och lojaliteten inom detta parti har skadat hela socialförvaltningen och även gett en nidbild av socialnämndens arbete. Som jag påpekat för Torbjörn Karlgren har jag med stort nöje läst hans krönikor på lördagarna men även hans artiklar.

  Tyvärr har det i det aktuella fallet skett en kombination av tyckarkrönika och seriös artikel som gett upphov till insändare som jag förutsätter att även KT måste beklaga.

  Är detta god pressetik?

  Med vänliga hälsningar

  Bengt Johansson,
  Ordförande i socialnämnden i Karlskoga

  Jag blir så trött

  Tragedier vid tvångsomhändertaganden

  Oenig länsrätt sade nej till Eva

  Ingen rök utan eld, säger länsrätten

  Tack för artiklarna om Adrian

  Tillbaka till Pågående rättsfall

   

   

 

 

JO-ANMÄLAN mot socialnämnden i Karlskoga kommun

Anmälare:

Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheterna (NKMR); Box 8077, 424 12 Olofstorp, Sverige

Marianne Haslev Skånland, Professor, v. ordf. i NKMR. Adress: PB 156, N-5046 RÅDAL, Norge

Peter Klevius, Antropolog, Andra v.ordf. i NKMR. Adress: Box 7106, 174 07 Sundbyberg, Sverige

Siv Westerberg, Jur. kand., Med. lic. styrelseledamot i NKMR. Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, Sverige

Hans Olav Okkels, Teol. Cand., styrelseledamot i NKMR. Adress: Hygom Sødervagn, DK-6630 Rødding, Danmark

Harry Ulich, Litograf, styrelseledamot i NKMR. Adress: Rogges vei 40, N - 5062 BØNES, Norge

Tryggve Emstedt, Advokat, styrelsesuppleant i NKMR. Adress Box 1021, 801 34 Gävle, Sverige

 

Då NKMR's ståndpunkt är att tvångsomhändertagande av ett barn skall vara den sista åtgärden i en rad av olika åtgärder, anmäler styrelsen i NKMR härmed:

Socialsekreteraren Håkan Stenholm

samt socialnämnden i Karlskoga kommun som samtliga har varit engagerade i det enligt vårt förmenande onödiga tvångsomhändertagandet och familjehemsplaceringen av Eva Stendahls tio månader gamla son, Adrian.

Undertecknade anmälare anhåller om att Justitieombudsmannen måtte utreda huruvida

ovanstående myndighetspersoner förfarit rättsenligt eller gjort sig skyldiga till mycket grovt myndighetsmissbruk och synnerligen skadligt förfarande gentemot Eva Stendahl och hennes lille son. Vi bifogar en artikelserie publicerad i Karlskoga Tidning den 12 - 14 juli 1999.

Saken är av sådan allvarlig beskaffenhet att Justitieombudsmannens ingripande synes påkallat. Frågan är av så allvarlig art

att JO bör anmäla samtliga inblandade till åtal för tjänstefel alternativt ålägga dem disciplinära åtgärder för deras klandervärda handlingar.

Vi anhåller därför om att Justitieombudsmannen måtte vidta en sorgfällig granskning av socialsekreterarens, Håkan Stenholm, samt socialnämndens i Karlskoga kommun åtgärder mot Eva Stendahl och hennes lille son, Adrian.

 

Olofstorp, 1999-07-26.

 

Med vänlig hälsning

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR.

Marianne Haslev Skånland
Professor,
v. ordf. i NKMR

Peter Klevius
Antropolog
Andra v.ordf. i NKMR

Siv Westerberg
Jur. kand., Med. lic.
Styrelseledamot i NKMR

Hans Olav Okkels
Teol. Cand.
Styrelseledamot i NKMR

Harry Ulich
Litograf
styrelseledamot i NKMR

Tryggve Emstedt
Advokat
styrelsesuppleant i NKMR

JO-beslut

Karlskogafallet

Justitieombudsmannen

Till Artikelindex 

 

 

 

 

 • - JO -

  BESLUT

   

  JO meddelade två beslut i anledning av NKMR's anmälan.

   

  I -

  I beslut 1999-08-06 undertecknat av Stf justitieombudsmannen, Gunnel Norell Söderblom och hennes kollega Nils-Erik Elfstadius, Dnr 2826-1999 i anledning av den anmälan som gjorts av NKMR, meddelade JO följande:

   

  Er anmälan mot Socialnämnden och socialförvaltningen i Karlskoga kommun

  Ni har i en anmälan till JO hemställt om JO:s granskning av Socialnämnden och socialförvaltningen i Karlskoga kommun. Ni har därvid hänvisat till en artikelserie i Karlskoga tidning rörande ett omedelbart omhändertagande av en pojke född i augusti 1998.

  Jag har tagit del av Länsrättens i Örebro län beslut den 23 juni 1999 och dom den 2 augusti 1999 i mål nr 1409-99 E.

  JO är ett extraordinärt tillsynsorgan som inte skall ersätta den rättstillämpning och tillsyns som kan ske i ordinarie ordning. Beslutet att omedelbart omhänderta barnet enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har varit föremål för överprövning av Länsrätten i Örebro län. Samma länsrätt har genom dom den 2 augusti 1999 bifallit socialnämndens ansökan om vård. Länsrättens dom kan överklagas till kammarrätten.

  Mot bakgrund av vad det anförda finner jag att det som har framkommit inte utgör skäl för mig att vidare utreda saken.

   

  Beslut

  Jag kommer inte att utreda Er anmälan ytterligare.

  Gunnel Norell Söderblom

  Nils-Erik Elfstadius

   

  II -

  I beslut 1999-10-04 meddelat av JO Kerstin André och angivna kollegan Nils-Erik Elfstadius, skrev JO följande:

  Anmälarna (enligt expeditionslista)

   

  Er anmälan mot Socialnämnden i Karlskoga kommun och dess förvaltning

  Ni har i en anmälan, inkommen till JO den 29 september 1999, hemställt om en granskning av Socialnämndens i Karlskoga kommun och dess förvaltnings handläggning av ett barnavårdsärende. Er anmälan är daterad den 26 juli 1999. En likalydande anmälan, undertecknad av Ruby Harrold-Claesson och Siv Westerberg, inkom till JO den 28 juli 1999. 1 anledning av den anmälan meddelade stf JO Gunnel Norell Söderblom beslut den 6 augusti 1999. Beslutet bifogas för kännedom.

  Eftersom saken redan har behandlats av JO avser jag inte att vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av den nu inkomna anmälan. Anmälningen läggs till handlingarna i JO:s ärende med dnr 2826-1999.

  Kerstin André

  Nils-Erik Elfstadius

  JO:s beslut den 6 augusti 1999 (aktbilaga 5), dnr 2826-1999

  Expedition

   

  1. Ruby Harrold-Claessson
  2. Marianne Haslev Skånland
  3. Peter Klevius
  4. Siv Westerberg
  5. Hans Olov Okkels
  6. Harry Ulich
  7. Tryggve Emstedt

   

  Till Artikelindex

  Till Justitieombudsmannen

 

Jag blir så trött.

av Torbjörn Karlgren, Karlskoga

 

Replik av Torbjörn Karlgren, journalist vid Karlskoga Tidning. Artikelserien är tidigare publicerad i Karlskoga Tidning som förstasidesnyhet med början den 12 juli 1999 -- den 5 augusti 1999. Artiklarna återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 • Usch, vad det är tröttsamt.

  Jag har i fyra stora artiklar över sammanlagt sex helsidor i Karlskoga tidning beskrivit fallet Eva och Adrian.

  I ett stycke i en av dessa fyra artiklar stod följande:

  "En annan aspekt:

  Håkan Stenholm, utredaren som är socialsekreterare, är också oppositionsråd för vänsterpartiet och sitter i kommunfullmäktige. Med sig vid hembesöken hos Eva har han en annan socialtjänsteman, Ing-Marie Lycke. Hon sitter också i fullmäktige för vänsterpartiet.

  Det gör även Sonia Schaank, Schaank som på Stenholms fråga skriver under det akuta beslutet om tvångsomhändertagandet.

  Kenneth Wachenfeldt? Han är ordförande för vänsterpartiet i Karlskoga".

  Detta konstaterande (som utgör sisådär en procent av hela textmängden) skrev jag för att jag tror att personliga band och relationer har betydelse vare sig det gäller Degerfors IF, vänsterpartiet eller socialförvaltningen.

  Men visst hade det varit roligt med en socialnämndsordförande som även diskuterat de övriga 99 procenten av vad som skrivits i detta uppseendeväckande fall.

  Tragedier vid tvångsomhändertaganden

  Oenig länsrätt sade nej till Eva

  Ingen rök utan eld, säger länsrätten

  Tillbaka till Pågående rättsfall

   

   

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter