Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Filipstadsfallet - Vem skadar Folåsabarnen?

 

Av Göran Grauers, Stora Forsa


 


Göran Grauers har under flera år engagerat sig för tvångsomhändertagna och tvångsplacerade barn bl. a Fallet Mickael i Karlstad.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

I en artikel ”Rapports slarv skadar redan drabbade barn” publicerad den 27: e november skriver SIS presschef Cecilia Sandahl och Redaktören på SIS Birgitta Hedman-Lindgren att psykolog Lars Bagge var kallad av pappan till förhandlingarna i länsrätten. Sandahl och Hedan-Lindgren påstår faktiskt att psykolog Bagge, bara för att han kallats av pappan, skulle vara partisk och inte ett oberoende vittne.

 

I sin iver att kritisera Rapport kränker de psykolog Bagge. Lars Bagge är en legitimerad och erkänt skicklig psykolog och en auktoritet i Sverige på bland annat mobbing och kränkande särbehandling.

 

Låt mig här klargöra varför Psykolog Bagge kallades till länsrätten som sakkunnig. Lars Bagge och fil lic, jur kand Karin Strömberg-Lind begärdes av undertecknad, som sakkunnigvittnen till förhandlingar i länsrätten i september 2006. Undertecknad var då pappans ombud. Anledningen att jag begärde dessa två personer att utreda barnens situation var att de redan kände barnen och hade deras förtroende. Båda hade varit involverade i den mobbingaffär som pojken i familjen tidigare råkat ut för i skolan och både Lars Bagge och Karin Strömberg-Lind var då där på uppdrag av Filipstads kommun.

 

När jag kom in i ärendet och lästa alla handlingar kring barnen och bland annat SIS egna psykologers utlåtande, så ansåg jag det nödvändigt med en utomstående granskning. Om man här skall hårdra saker så är ju faktiskt SIS psykologer betalda av SIS och kommunens psykologer i förlängningen också betalda och anlitade av kommunen. I så fall kan man ju lika enkelt påstå att inte heller dessa psykologer är oberoende experter. Vi kan ju här då lika gärna påstå att de psykologerna går sina uppdragsgivares ärenden, SIS egen psykolog lär inte sitta i domstol och rata hennes arbetsgivares sätt att arbeta, men det är nog inte SIS villiga att erkänna.

 

Jag kom som ombud in sent i ärendet och det var ingen som var villig att skjuta på några förhandlingar. Pojken i familjen skulle fylla 15 år bara någon dag efter förhandlingarna och hade man skjutit på dessa så hade det komplicerat ärendet betydligt eftersom pojken då hade rätt att själv utse ombud och han hade tydligt visat att han var missnöjd med de ombud han tilldelats.

Jag fick tillstånd, med tanke på hur nära pojken var sin 15 års dag, att han fick närvara i rätten.

Myndigheten eller domstolen ville alltså inte förhala någon förhandling så att pojken kunde få föra sin egen talan. Det här i sig är uppseendeväckande och kallar på opartiska bedömningar.

 

Med bara dagar kvar innan förhandlingarna, på min begäran, utsåg domstolen Lars Bagge och Karin Strömberg-Lind till sakkunniga och man får förmoda att domstolen vet vad de gör. Trots att domstolen utsett de båda till sakkunniga så vägrade kommunen att uppge var barnen fanns.

 

När jag läste in mig på ärendet hittade jag handlingar från tiden när pojken mobbades i skolan och hittade då Lars Bagges och Karin Strömberg-Linds namn och tog då kontakt med dem för att få en uppfattning hur de kände barnen. Det var alltså inte på pappans direkta begäran som Lars Bagge och Karin Strömberg-Lind blev involverade. Bagges och Strömberg-Linds uppdrag var dessutom bara att utreda hur barnen mådde på Folåsa, inget annat.

 

Det kan också inflikas att både Filipstads kommun och Folåsa anmälts av undertecknad till JO och i remissvar som kommunen och Folåsa inlämnat väcks nya frågor eftersom de båda remissvaren inte överensstämmer med varandra. Det är också klart att Folåsa inte tog reda på om barnen var omhändertagna under § 3 LVU, vilket var nödvändigt för att hålla dem inlåsta. Kommunen hade inte ansökt om LVU enligt § 3 LVU. Att barnen var på låst avdelning fram till den 13 december 2006 råder ingen tvekan om. Därefter går Folåsas och kommunens uppgifter isär. Det blir för JO att utreda vem som har rätt eller fel.

 

Det är bedrövligt när presschefen på SIS Cecilia Sandahl och redaktören på SIS Birgitta Hedman-Lindgren själva kränker skickliga och erkända yrkesmän i sin iver att kritisera Rapport.

 

Det finns över 40 kilo utredningar och material i detta ärende som sträcker sig tillbaka till den första separationen som von Krusenstjerna hänvisar till och det är riktigt att där finns stora likheter mellan separationen den gången och de problem som finns idag.

Det som debatten rör den senaste tiden är hur Filipstads kommun och Folåsa skött behandlingen av dessa barn. De remissvar som jag fått från kommunen och Folåsa vittnar om att kommunikationen mellan Folåsa och Filipstad inte fungerat som den skall. Där finns stora frågetecken om hur restriktioner satts och vem som varit ansvarig för dem.

Barnen togs för att de inte fick skolgång och det har de heller inte fått på Folåsa. Enligt Folåsa för att barnen inte ville. Det här är inte en godtagbar ursäkt eftersom barnen togs för att de inte fick skolgång. På ett år lyckades Folåsa inte nysta upp den tråden. De fick heller inte adekvat psykologhjälp också för att de inte ville. Det är inte heller godtagbart.

Det som blir otäckt i det här och som måste ändras i Sverige, det är att myndigheterna kan gömma sig bakom sekretessen.

 

Jag har sedan förhandlingarna i länsrätten förra året inte släppt detta ärende utan försökt så gott det varit möjligt att hjälpa barnen. De har inte trivts på Folåsa, inte förstått sin situation och varit djupt olyckliga. Jag har hållits fortlöpande uppdaterad om situationen och läst alla barnens brev som de skrivit från Folåsa, såväl brev till pappan som till myndigheter och JK.

Enligt kommunen har barnen suttit på Folåsa för att de är rymningsbenägna, alltså inlåsta, men enligt Folåsa var barnen inte inlåsta från den 13 december och rymde inte på 8 månader. De var då alltså inte rymningsbenägna, som kommunen påstår. Det var först när barnen inte längre kunde hantera livet på Folåsa, ovissheten o.sv. som de blev så uppgivna att de rymde på allvar, uppgivna över att myndigheten inte kunde förklara varför de satt där eller vad som skulle hända med dem i framtiden. De såg inget ljus i slutet av tunneln. De blev helt enkelt desperata.

 

Anledningen till LVU var att barnen inte fick skolgång och det sociala liv som en skolgång skulle ha inneburit. Pojken är idag 16 år och har inte längre skolplikt, så ett LVU mot honom på de grunderna går helt enkelt inte.

 

Vad gäller flicka så vill kommunen få utökat LVU så att hon verkligen kan låsas in. Detta är oacceptabelt eftersom flickan först och främst under lång tid visade att hon inte var rymningsbenägen och att rymningarna idag är en protest från barnen mot myndigheten och myndighetens sätt att handlägga deras ärende.

Det som blir upprörande i detta fall är att ingen någonsin fäst någon som helst tilltro till barnen och Filipstads kommun och Folåsa gömmer sig bakom sekretess så att ingen utomstående och oberoende kan få undersöka vad som verkligen hänt.

 

Varför flyttades t.ex. inte barnen till ett vanligt familjehem när de visade att de inte rymde eller var rymningsbenägna? Varför togs ingen som helst hänsyn till vad barnen ville? De är ju trots allt i den här situationen helt oskyldiga.

 

********

 

Ellen von Krusenstjerna har i ett e-mail till NKMR klankat ner på ombud och vänner. Som ombud åt någon har man påtagit sig ansvaret att på bästa sätt föra deras talan. Det är inte ett ombuds sak att ha en personlig uppfattning i saken utan man skall föra sin klients talan, inget annat. En personlig uppfattning kan man ha, men den håller man i så fall för sig själv.

För mig blev dock saken sådan att jag omöjligt kunde föra pappans talan på det sätt han krävde och därför entledigades jag inför förhandlingarna i kammarrätten.

 

Ellen von Krusenstierna tycker att det var en mycket begåvad text som presschefen på SIS Cecilia Sandahl och redaktören på SIS Birgitta Hedman-Lindgren skrivit i tidningen Journalisten. Det är inte på något sätt begåvat att kränka yrkesmän i sin jakt på att kritisera Rapport för att de inte skulle ha varit sakliga i sin rapportering. Jag tycker själv att texten därför istället blir bedrövlig och det blir svårt att fästa något som helst värde i den. Det är i stället ett simpelt trick att försöka försvara sin egen heder genom att smutskasta andra. Det får en myndighet under inga omständigheter göra och framför allt inte SIS när de kritiseras för de sätt de behandlar barn. Det vore bättre att öppna dörrarna och låta oberoende få utreda istället för att gömma sig bakom sekretess och sprida osanningar runt sig i media. Det blir alltså än mer uppenbart att SIS bör granskas på djupet. Om SIS har den uppfattningen att det är genom kränkning man kommer tillrätta med problem, blir ju en berättigad fråga; Är det också så man behandlar barnen på de olika statliga behandlingshem som finns?

 

Ellen von Krusenstjerna må vara barnläkare och jurist, men uppenbart har hon dålig insikt i hur sociala myndigheter agerar i Sverige. Där finns avgrundsdjupa missförhållanden, vilket också nu regeringen uppmärksammat.    

 

 

 

Filipstadsfallet

 

FILIPSTADSFALLET - forts.
En serie artiklar i Östgötacorrespondenten

 

Förföljelsen av Nordmarksbarnen
Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

FILIPSTADSFALLET

- forts. II

 

Våren 2006 beslöt socialnämnden i Filipstads kommun att två syskon, på grund av föräldrarnas oenighet om vårdnad och skolgång, skulle placeras i fosterhem. I väntan på länsrättens beslut har barnen sedan dess suttit inlåsta på Folåsa behandlingshem utanför Linköping, ett behandlingshem för kriminella och missbrukande ungdomar, trots att de inte har begått något brott.

Världen idag har publicerat en serie artiklar om barnens öde 2006-09-27 - - 2007-09-10, och 2007-11-07 --

Östgötacorrespondenten har också publicerat en serie artiklar om barnen fr o m 2007-08-01 --

Artiklarna nedan om de frihetsberövade barnen på Folåsa är publicerade i NWT 2007-05-29 -- 

Barn på rymmen från behandlingshem

Sedan början av september har ett syskonpar från Filipstad varit på rymmen från det behandlingshem kommunen tvångsplacerat dem på. Barnen rymde i protest mot att satt inlåsta bland unga kriminella och missbrukare.

Sveriges Television, svt.se - 2007-11-04

 


Förrymd flicka åter efter 142 dagar

Av TT

Ett av de två barn från Filipstad som varit på rymmen från behandlingshemmet Folåsa i Östergötland har kommit till rätta.

Det är en tolvårig flicka i en familj i vårdnadstvist som knackade på dörren till ett familjehem i Kramfors i Ångermanland i veckan. Hon var utmärglad och trött och bad om hjälp att få gömma sig, berättar Nya Wermlands-Tidningen.
Flickan och hennes 16-årige bror rymde från behandlingshemmet i september förra året. Enligt NWT hade flickan varit på rymmen i 142 dagar när hon plötsligt dök upp i Kramfors.
Expressen - 2008-01-25


”Barn kan inte alltid avgöra sitt eget bästa”

Av Karin Sidenvall
 FILIPSTAD: Nordmarksbarnen saknas än
Socialtjänsten i Filipstad gjorde rätt när de placerade Nordmarksbarnen på Folåsa ungdomshem anser Länsstyrelsen i Värmland.

NWT.se - 2008-01-17


Nu måste jakten få ett slut

Av Mr Chips

NORDMARKSBARNEN. Den skoningslösa jakten på de två Nordmarksbarnen har pågått länge nog nu! Om jag inte visste bättre skulle jag knappast tro att något sådant ens vore tänkbart i barnvänliga Sverige. Jag lider hemska kval av det media berättar om dessa stackars ungar. En flicka på endast 12 år som tvingas fly för det jag trodde var vårt goda svenska samhälles myndigheter...

NWT.se - 2007-12-20


Prestigekriget måste upphöra

Av Sigrid Lundmark

NORDMARKSBARNEN. Det borde skapas massprotestlistor mot den misshandel de två Nordmarksbarnen utsätts för av socialen i Filipstad. Är detta 2007? Här bråkar vuxna mot varandra till höga kostnader om principer och prestige. Att tro att barnen får en normal uppfostran på Folåsa behandlingshem är vansinne! Ingen ska någonsin behöva bli utsatt för något så grymt.
NWT.se - 2007-12-19


Inlåsning väntar tolvåriga flickan

Av Arne Skorup
NORDMARKSBARNEN: Ingen pardon från socialnämnden

Inlåsning väntar den tolvåriga flickan från Nordmark när hon återvänder efter flykten från behandlingshemmet Folåsa.
Det har länsrätten bestämt.
Domstolen hänvisar till att flickan har ett ”socialt nedbrytande beteende”.

NWT.se - 2007-12-06

 

 

Bris bryr sig inte om tvångsomhändertagna

Av Ruby Harrold-Claesson
REPLIK Nordmarksbarnen. Min erfarenhet som jurist och ordförande i NKMR är att det är snarare tvärtom så att Bris har aktivt bidragit till att åtskilliga tusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade, skriver Ruby Harrold-Claesson.

NWT.se - 2007-11-30

 

 

Nordmarksbarnen: Flickans berättelse

Av Arne Skorup
”Fattar ni inte, det är MIG det handlar om”

Ensamma veckoslut när ”alla andra” åkte hem till sina familjer.
Bevakade promenader i bara tofflorna för att hon inte skulle rymma.
Ett litet hopp om att domstolarna skulle lyssna.
Så beskriver den 12-åriga flickan året på Folåsa – ett år som slutade med att hon rymde.

NWT.se - 2007-11-16

 

 

Ville sätta barnen i kloster

Av Arne Skorup
 FILIPSTAD: ”Miljöpartisten” försökte få slut på rymningen

Miljöpartisten som gömde Nordmarksbarnen i Stockholm vände sig till Stadsmissionen för att få ett slut på rymningen.
Ett förslag var att låta en annan kommun ta över barnens ärende.
Ett annat att gömma dem i Alsike kloster.

NWT.se - 2007-11-15

 

Pappan har rymt med Nordmarksbarnen

Av Karin Sidenvall
FILIPSTAD: Hämtade dem mitt i natten

Nordmarksbarnens pappa har styrt barnen kors och tvärs över Sverige. Förra veckan hölls de gömda hos en politiker i Stockholm. När han fick kalla fötter släppte han av dem på en gata mitt i stan. Nu har pappan rymt med barnen.

NWT.se - 2007-11-14

 

 

Rapport-inslag anmäls av SiS

Av Arne Skorup
Statens Institutionsstyrelse, SiS, tänker anmäla SVT:s Rapport till granskningsnämnden. Myndigheten anser att inslaget om Nordmarksbarnen var vinklat.
– Jag blev ledsen. Rapport brukar man kunna lita på, säger presschefen Cecilia Sandahl.

I förras veckan sände Rapport ett par inslag om Nordmarksbarnen, där huvudnumret var en intervju med pojken och flickan. SiS reagerar mot att negativa uppgifter om behandlingshemmet Folåsa fick stå oemotsagda.
NWT.se - 2007-11-14

 

 

BRIS engagerar sig i Nordmarksbarnen

Av Karin Sidenvall
FILIPSTAD: Låsta positioner

Nu ska Bris, Barnens rätt i samhället, sätta sig in i fallet med de båda Nordmarksbarnen.
– Barn mår fruktansvärt dåligt när det är så låsta positioner som här, säger Olof Hülphers, jurist på Bris.

NWT.se - 2007-11-08

 

 

Förtvivlade rymlingar tvingas söka ny tillflykt

Av Arne Skorup
NORDMARKSBARNEN: ”Flickan mår inte alls bra”

De förrymda Nordmarksbarnen har hörts av. De har hittills haft det bra, men tvingas nu lämna det gömställe de haft sedan rymningen från Folåsa. Den 12-åriga flickan sägs vara förtvivlad över att kanske tvingas tillbaka till anstalten och bli inlåst.

NWT.se - 2007-11-07

 

 

Nordmarksbarnen kan komma hem till pappan

Av Karin Sidenvall
FILIPSTAD: Kommunen backar efter tv-inslag

Nordmarksbarnen kommer sannolikt inte att skickas tillbaka till behandlingshemmet de rymde ifrån för två månader sedan uppger Värmlandsnytt. Någon ny lösning finns inte i dagsläget.

NWT.se - 2007-11-06

 

 

Förtvivlade rymlingar tvingas söka ny tillflykt

Av Arne Skorup
NORDMARKSBARNEN: ”Flickan mår inte alls bra”

De förrymda Nordmarksbarnen har hörts av. De har hittills haft det bra, men tvingas nu lämna det gömställe de haft sedan rymningen från Folåsa.
Den 12-åriga flickan sägs vara förtvivlad över att kanske tvingas tillbaka till anstalten och bli inlåst.

NWT.se - 2007-10-31

 

 

”Jag vet inte var barnen är”

Av Arne Skorup
Pappan sitter i Nordmark utanför Filipstad och säger sig vara helt ovetande om var barnen finns.
– Om jag visste var de var så skulle jag vara hos dem. Men jag har ingen kontakt med dem och jag vet inte var de är, säger han.

NWT.se - 2007-10-18

 

 

40 dygn sedan Nordmarksbarnen rymde

Av Karin Sidenvall
NORDMARK: Polisen tror att de är gömda

Syskonparet från Nordmark har nu varit borta i mer än sex veckor. Flickan är tolv år, pojken har hunnit fylla 16. Polisen tror att någon håller dem gömda.

Barnen rymde från ett ungdomshem i Östergötland i början av september. Flickan på kvällen den 5. Pojken på dagen den 7.
De träffades och hämtades enligt uppgift upp i en bil i Lund några dagar senare. Sedan dess vet vare sig behandlingshemmet eller Filipstads kommun, som har ansvar för barnen, var de är.
NWT.se - 2007-10-18

 

 

Vem för Nordmarksbarnens talan?
Av Göran Grauers

DEBATT Tvångsomhändertagande: Dessa barn flyr inte från sina biologiska föräldrar, de flyr från myndighetens förtryck och är livrädda för polisen, skriver Göran Grauers.

NWT.se - 2007-10-18

 

 

Var kommer barnen in?

Av Arne Skorup

Bakgrund: Pojken och flickan är borta sedan tre veckor tillbaka. På rymmen från ett behandlingshem där de inte vill och inte borde behöva vara.

Jag har som nyhetsreporter följt Nordmarksfallet i sex år, suttit i telefon med inblandade parter i sammanlagt flera dygn, träffat många av de inblandade, skrivit ett tjugotal artiklar. På mitt skrivbord ligger flera hundra dokument skrivna av myndigheter, läkare, privatpersoner och även av barnen själva.

NWT.se - 2007-09-29

 

 

Här höll pappan barnen isolerade under fem år

Av Karin Sidenvall

FILIPSTAD: Sociala myndigheterna ingrep inte

Här inne hölls två barn isolerade från skolan i fem år utan att de sociala myndigheterna i Filipstads kommun agerade.

Flickan hade gått två veckor i första klass när hon inte fick följa med skolbussen mer.
Pojken hade just börjat fyran.
Det förekom mobbning och sexuella trakasserier på skolan, så grova att flera föräldrar, barnpsykologer och till och med barnombudsmannen (BO) slog larm till Skolverket.

NWT.se - 2007-09-29

 

 

Pappan: ”Hoppas de aldrig hittar dom”

Av Karin Sidenvall

Nordmarksbarnen. – Jag har lagt ner hela min själ i de här barnen, säger pappan. Jag hoppas de aldrig hittar dom, för det är värre inne på det där helvetesstället de varit inlåsta på.

NWT.se - 2007-09-29

 

 

Mamman: ”Jag vill att de ska få ett bra liv”

Av Karin Sidenvall
Nordmarksbarnen – Barnen har varit borta i snart en månad och ingen letar, säger mamman. Flickan är bara tolv år! Hon har aldrig gått i skolan. Och pojken... Mamman är utom sig av oro.
Hon har ringt Maria ungdom på plattan i Stockholm och till polisen hundratals gånger säger hon.
– Ingen vet var de är.
Härom veckan körde hon själv nedåt landet för att leta.
Vad skulle du göra om du hittade dem?
– Ringa polisen. Det är deras sak att föra dem tillbaka till Folåsa. Jag önskar att de får stanna där ett tag till för de behöver så oändligt mycket hjälp.

NWT.se - 2007-09-29

 

 

Inga spår efter Nordmarksbarnen

Av Arne Skorup
FILIPSTAD: Nämnden vill ha inlåsning

De båda syskonen från Nordmark som för två veckor sedan rymde från ett behandlingshem i Östergötland är fortfarande försvunna.
– Vi vet inte var de är, säger socialnämndens ordförande i Filipstad, Sune Frisk (s)

Barnens situation togs upp som rapportärende i nämnden i tisdags.
Socialen i Filipstad har agerat genom att begära polishandräckning för att hitta barnen och få dem tillbaka till Folåsahemmet.

NWT.se - 2007-09-20

 

 

Nordmarksbarnen har rymt igen
Av Arne Skorup

FILIPSTAD: Pressen ökar på socialnämnden

De båda Nordmarksbarnen är återigen på rymmen. De försvann i slutet av förra veckan från behandlingshemmet Folåsa i Östergötland.

NWT.se - 2007-09-15

 

 

Barnen ska flyttas

Av Arne Skorup
Filipstad Socialnämndens ordförande i Filipstad, Sune Frisk (s), känner inte till den anmälan som gjorts till länsstyrelsen i Östergötland. Men han säger att barnen ska flyttas från Folåsa ganska snart.

– Vi har ingen tidsplan. Men planeringen är att de ska komma därifrån. Ingen ska bo på institution i hela sitt liv.

NWT.se - 2007-09-15Behandlingshem tar inget ansvar
Filipstad. Statens institutionsstyrelse som driver Folåsa behandlingshem i Linköpings kommun tar inte på sig ansvaret för att de två syskonen från Nordmark, 11 och 14 år, hölls inlåsta på hemmet utan att omhändertagandet underställts domstol.

Institutionen har ingen skyldighet att kontrollera att socialtjänsten underställt länsrätten sina beslut om omhändertagande, skriver institutionsstyrelsen i ett yttrande till JO. Tidigare har kommunen medgett att fel begicks vid omhändertagandet.

NWT.se - 2007-07-07

 

Socialtjänsten medger – fel att låsa in barnen

Av Helena Bengtsson Rewucha

Anmälan till JO gällande barn i Nordmark

Socialtjänsten i Filipstad medger att de gjorde fel när de tvångsomhändertog de två barnen från Nordmark i juli 2006. De skriver de i sitt yttrande till Justitieombudsmannen, JO, som nu granskar ärendet.

NWT.se - 2007-07-03

 

JO granskar syskonärende

FILIPSTAD. De två syskonen rymde från fosterhemmet och skickades sedan till ett behandlingshem, där de låstes in om nätterna.
Nu har Justitieombudsmannen, JO, börjat granska kommunens handläggning av ärendet.

JO begär nu att både socialnämnden och Statens institutionsstyrelse ska yttra sig över ärendet.
NWT.se - 2007-05-29 08:17

 

 

 

 

 

FILIPSTADSFALLET

En serie artiklar publicerade i Världen idag 2006-09-27 --

 

FILIPSTADSFALLET - forts.
En serie artiklar i ÖstgötacorrespondentenBarns rätt till trygghet
Av Carin Stenström


Barns vilja tas inte på allvar
Av Maria Andersson 


Hur farligt är Social-Sverige?

Av Hans-Göran Björk

Ta itu med problemen på hemmaplan

Av Hans-Göran Björk

De vandaliserade för 170 000

Av Annika Ekstedt

Barnfängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

FILIPSTADSFALLET

- forts.

Våren 2006 beslöt socialnämnden i Filipstads kommun att två syskon, på grund av föräldrarnas oenighet om vårdnad och skolgång, skulle placeras i fosterhem. I väntan på länsrättens beslut har barnen sedan dess suttit inlåsta på Folåsa behandlingshem utanför Linköping, ett behandlingshem för kriminella och missbrukande ungdomar, trots att de inte gjort något brottsligt.

Världen idag har publicerat en serie artiklar om barnens öde 2006-09-27 - - 2007-09-10, och 2007-11-07 --

Artiklarna nedan om de frihetsberövade barnen på Folåsa är publicerade i Östgötacorrespondenten 2007-08-01 --

 Barn på rymmen från behandlingshem

Sedan början av september har ett syskonpar från Filipstad varit på rymmen från det behandlingshem kommunen tvångsplacerat dem på. Barnen rymde i protest mot att satt inlåsta bland unga kriminella och missbrukare.

Sveriges Television, svt.se - 2007-11-04

 

Pappan rymde med barnen
Av Jenny Eriksen
I över två månader har Sara, 12 och Johan, 16 varit på rymmen från Folåsa-hemmet. Nu är gömställena slut – och pappan har själv hämtat upp barnen och flytt. Nu söks de av polis i hela Schengen-området.
Det här är andra gången pappan flyr undan myndigheterna med barnen.
Syskonen har flyttats runt mellan olika gömställen i landet sedan de rymde från Folåsa-hemmet i början av september.
Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-11-05

 

 

Folåsafallet anmäls till JO igen

Av Jenny Eriksen

Nu anmäls hela hanteringen av Folåsasyskonen Sara och Johan till justitieombudsmannen.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-11-05

 

 

Nämnden är olämplig som vårdnadshavare

Corren.se

Ingen vet var Sara, 12, och Johan, 15, är. För en månad sedan rymde syskonen från Folåsa behandlingshem, där de varit placerade sedan den 16 juli förra året.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-11-03

 

 

Ingen har sett till de två Folåsabarnen

Av Jenny Eriksen

I morgon har Sara, 12 år, varit på rymmen från Folåsa behandlingshem i en månad. Två dagar efter henne försvann brodern Johan, 16. Ingen vet var barnen finns eller vad de lever av.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-11-02

 


Ingen letar efter syskon på rymmen

Av Jenny Eriksen

Två veckor har gått och Sara, 12, och Johan, 15, är fortfarande på rymmen från Folåsa behandlingshem. Ingen letar aktivt efter barnen.

I tisdags satt socialnämnden i Filipstad i möte om syskonen. Socialnämndens ordförande Sune Frisk (s) vill inte berätta om mötet.

– Det är sekretess på allt det här så jag kan inte säga något.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-21Oklart var syskon på rymmen från Folåsa befinner sig

Av Annika Ekstedt

De två barn från Filipstad som har rymt från behandlingshemmet i Folåsa är fortfarande försvunna. Varken deras pappa eller mamma säger sig veta var de befinner sig. Enligt sociala myndigheter i Filipstad finns en oro för att flickan ska hamna i ”olämpliga miljöer”.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-18

 

Barnens mamma är mycket kritisk

Av Jenny Eriksen
Socialen i Filipstad tar inte sitt ansvar för Sara och Johan, säger barnens mamma som nu för första gången väljer att träda fram i pressen.

Sara och Johans mamma, vi kan kalla henne Annika, är mycket kritisk till socialtjänsten.

Under söndagen försökte Annika desperat själv att hitta sina barn genom att ringa bland annat campingplatser i landet för att höra om de sett något.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-17

 

 

Folåsasyskonen försvunna

Av Björn Söderbergh

De bägge barnen från Filipsstad som tvångsomhändertagits på Folåsa är på rymmen. Enligt socialnämnden i Filipstad har de nu varit försvunna i en vecka.

Det är inte första gången som barnen rymmer. Trots det har man från socialtjänstens sida inte gått ut med någon allmän efterlysning.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-16


Folåsa: ”Ett års vård är inte länge”
Av Jenny Eriksen

Att vårdas på ett behandlingshem som Folåsa i ett års tid är inte länge, förklarar t f institutionschefen Peter Håkansson. – För vår del är ett år inte någon lång placering, tvärtom, säger han.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-15

 

Mobbade barn fast på Folåsa

Av Jenny Eriksen

Syskonen Sara och Johan har tvångsvårdats i 14 månader på Folåsahemmet. Barnens ”brott” är att de inte vill gå i skolan, där de mobbades, och inte leva med sin mamma. Nu utreder både justitieombudsmannen och länsstyrelsen fallet.
– Det här är ett av de värsta justitiemord vi haft i Sverige. Det är ett brott mot anständigheten, anser Lars S Bagge, psykolog som vid flera tillfällen undersökt syskonen.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-14


Syskonen ska flyttas – men ingen vet när

Av Jenny Eriksen

Sara och Johan placerades på Folåsa för att där fanns lediga platser just då. Placeringen var rätt, anser socialnämndens ordförande. Samtidigt säger han att de ska flyttas.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-14


”Nämnden är olämplig som vårdnadshavare”

Av Jenny Eriksen

Socialnämnden i Filipstad är olämplig att vårda Sara och Johan, hävdar en privatperson som stämt nämnden till Linköpings tingsrätt.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-09-14


JO: Inga tjänstefel begågna av Folåsa behandlingshem

Nyhetsartikel i Östgötacorrespondenten

En pappa till två barn som vårdats vid Folåsa behandlingshem gjorde en anmälan om misstänkt tjänstefel. Nu har JO granskat fallet och friar personalen på hemmet.

Östgötacorrespondenten, corren.se - 2007-08-01

 

 
FILIPSTADSFALLET

En serie artiklar publicerade i Världen idag 2006-09-27 --

 

FILIPSTADSFALLET

- forts II
En serie artiklar i Nya Wermlands Tidning


Barns rätt till trygghet
Av Carin Stenström


Barns vilja tas inte på allvar
Av Maria Andersson 


Hur farligt är Social-Sverige?

Av Hans-Göran Björk

Ta itu med problemen på hemmaplan

Av Hans-Göran Björk

De vandaliserade för 170 000

Av Annika Ekstedt

Barnfängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg


Tillbaka till Artiklar

 

 

Förföljelsen av Nordmarksbarnen

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln som är en replik på Karin Sidenvalls artikel " BRIS engagerar sig i Nordmarksbarnen" den 8/11 2007 är publicerad i Nya Wermlands Tidningen, NWT, den 30 november 2007 under rubriken
"
Bris bryr sig inte om tvångsomhändertagna".Repliken publiceras här för kännedom till NKMR:s läsare.

 

 

BRIS engagerar sig i Nordmarksbarnen lyder rubriken på NWT-artikeln den 8 dennes om syskonen som är tvångsomhändertagna utan saklig grund och placerade på Folåsa behandlingshem.

I artikeln hävdas det att mamman till barnen "tycker att de var NKMR – Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter – som tillsammans med pappan ligger bakom flykten från Folåsa". Detta påstående måste jag som ordf. i NKMR dementera med emfas. NKMR har följt fallet med de båda Nordmarksbarnen sedan tidningen Världen idag började rapportera om det den 27 september 2006. Det finns två sammanställningar av artiklar i artikelsektionen på NKMR:s hemsida, där det kallas för "
Filipstadsfallet", eftersom det är socialtjänsten i Filipstad som har tvångsomhändertagit och tvångsplacerat barnen. Men NKMR ligger inte bakom barnens flykt från behandlingshemmet. Att syskonen har flytt från ett så nedbrytande ställe som Folåsa, med dess missanpassade klientel som bl. a vandaliserade stället förra året för sexsiffriga belopp, är dock ett friskhetstecken.

I NWT-artikeln anges att Bris ska "sätta sig in i fallet med de båda Nordmarksbarnen". Sedan när bryr sig Bris om de tvångsomhändertagna och tvångsplacerade barnen, måste jag fråga. I början av 1990-talet hade jag två fall på min juridiska byrå där barn som var tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem och barnhem ringde till Bris i Göteborg och bad om hjälp pga att de hade blivit misshandlade av personalen. Barnen fick ingen hjälp från Bris - inte ens ett löfte om att Bris skulle ringa till de inblandade för att få reda på vad som egentligen hade hänt.

 

Min erfarenhet som jurist och ordförande i NKMR är att det är snarare tvärtom så att Bris har aktivt bidragit till att åtskilliga tusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Bris har "uppmanat" barn att anklaga sina föräldrar för misshandel men ingen upplyser barnen om vilka konsekvenser en anmälan kan leda till. Okynnesanmälningar har lett till att föräldrar har blivit kriminaliserade och barnen har tvångsomhändertagits och tvångsplacerats - även i fall där föräldrarna har blivit frikända i brottmålet - i fosterhem och barnhem där de blivit utsatta för allsköns misshandel inkl. sådan misshandel som Nordmarkssyskonen får uppleva idag.

 

Av NWT-artikeln framgår också att Olof Hülphers, jurist på Bris, har uttalat sig enligt följande: "Jag kan inte uttala mig för Bris räkning. Men personligen tycker jag att de driver ärenden in absurdum och tappar djupet med mänskliga rättigheter. Det blir väldigt enögt och mycket lidande på vägen."

 

Brisjuristens uttalande är anmärkningsvärt. NKMR som organisation har inget att göra med det här fallet. Och det är socialtjänsten - inte NKMR - som driver ärenden in absurdum. Vad menar Olof Hülphers med sitt påstående att "de [NKMR] driver ärenden in absurdum och tappar djupet med mänskliga rättigheter"? Kan han åsyfta det flertal fall i Europakommissionen och domarna i Europadomstolen som NKMR:s grundare jur. kand., med lic Siv Westerberg har vunnit mot Sverige? Hans uttalande visar med all önskvärd tydlighet att Bris inte är opartiskt i fallet utan de har tagit ställning för myndigheterna mot barnen. Detta är förståeligt med tanke på de frikostiga subventionerna som Bris erhåller årligen från staten.


 

Bris bryr sig inte om tvångsomhändertagna
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Bris engagerar sig i Nordmarksbarnen
Av Karin Sidenvall

 

Rädda barnen från Rädda barnen och Bris

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Bris har också skuld
Av Bo C Pettersson


Bris har skuld
filipstadsfallet_forfoljelsen_av_nordmarksbarnenAv Bo C Pettersson


Bris bidrar till att barn mår dåligt

Av Bo C Pettersson

Bris larmar - som vanligt
Av Bo C Pettersson


Skydda våra barn mot enfaldens entreprenörer. Varför utnyttjar BRIS barnen?
Av Lars-Eric Hagborg


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

FILIPSTADSFALLET

I våras beslöt socialnämnden i Filipstads kommun att två syskon, på grund av föräldrarnas oenighet om vårdnad och skolgång, skulle placeras i familjehem. I väntan på länsrättens beslut har barnen sedan dess suttit inlåsta på Folåsa behandlingshem utanför Linköping, ett behandlingshem för kriminella och missbrukande ungdomar, detta trots att de inte gjort något brottsligt.

En serie artiklar publicerade i Världen idag 2006-09-27 - -

 

 

 


Barn på rymmen från behandlingshem

Sedan början av september har ett syskonpar från Filipstad varit på rymmen från det behandlingshem kommunen tvångsplacerat dem på. Barnen rymde i protest mot att satt inlåsta bland unga kriminella och missbrukare.

Sveriges Television, svt.se - 2007-11-04

 


 

”Den bästa julklappen vore att få komma hem”

Av Felicia Svaeren
De är bara barn, men lever på rymmen och vet inte vart de ska ta vägen. Syskonparet Christoffer och Sara, som i september rymde från behandlingshemmet Folåsa, berättar nu om hur livet på rymmen är.
– Det vi önskar mest just nu är att någon ska hjälpa oss.

Världen idag - 2007-12-21


Därför skriver vi om Folåsabarnen

Av Ruben Agnarsson

Här ovanför skriver vi om barnen Sara och Christoffer, 12 respektive 16 år gamla.
Deras berättelse från välfärdssamhället Sverige några dagar före julhelgen 2007 handlar om att sova i trapphus, i ovisshet om vad morgondagen skall innebära, än mindre var de skall tillbringa julafton eller hur de skall fira jul.
De befinner sig på flykt från en tvångsplacering på ett behandlingshem som stängde in dem, lärde dem om droger och fick dem att använda svordomar. Deras historia beskriver vad som händer när man som barn hamnar mellan stolarna i ett välfärdssamhälle där sociala myndigheter sätter prestigen före omsorgen om de små och de drabbade.
Världen idag - 2007-12-21


Tolv-åriga Sara berättar om syskonens öde
Av Världen idag

Sara har skrivit ett 27 sidor långt brev till omvärlden om hur hon känner inför det som har hänt henne och hennes bror. Här bredvid publicerar vi ett utdrag där hon bland annat skriver:
”Jag hoppas av hela mitt hjärta att polisen inte hittar mig den här gången. Om jag kommer tillbaka till Folåsa kommer allt bara bli värre och värre...Till slut kommer jag bli som dom andra där. Boffa hårsprej och tänder gas, dricka sprit och öl som dom smugglar in. Ta droger. Jag vill inte bli sån...”

Världen idag - 2007-12-21


Psykolog om Folåsarymningen ”Avblås jakten på barnen”

Av Jacob Rudolfsson
Psykologen Lars S Bagge är upprörd över den fortsatta jakten på Christoffer och Sara, som flydde från Folåsa behandlingshem för två månader sedan.
- Barnen kommer att få men av det här, menar han.

Världen idag - 2007-11-26


”Folåsabarnen” är fortsatt på rymmen

Av Jacob Rudolfsson
De omhändertagna syskonen Christoffer och Sara befinner sig fortfarande på rymmen från Folåsa behandlingshem där de varit tvångsintagna under lång tid mot sin och pappans vilja. Enligt en anonym anmälan till Värmlandspolisen har pappan hämtat barnen i Stockholm.

Världen idag - 2007-11-19


Socialnämndens ordförande backar om att släppa Folåsabarnen

Av Jacob Rudolfsson
Först kom Filipstads kommun med beskedet att Folåsabarnen sannolikt skulle slippa återvända till behandlingshemmet efter att ha varit på rymmen i två månader. Men två dagar senare backade socialnämndens ordförande från sitt uttalande.
- Det är som om han vill lura dit dem, säger barnens pappa.

Världen idag - 2007-11-14


Folåsabarnen på rymmen sedan september i år
Av Jacob Rudolfsson

”Sara” och ”Christoffer” har varit på rymmen från Folåsa behandlingshem sedan början av september. Efter att de har suttit inlåsta sedan förra sommaren är nu barnen alltså på fri fot.
– Jag sover hellre i en trappuppgång än åker tillbaka dit, säger Sara till Rapport.

Världen idag - 2007-11-07


Linköpings socialtjänst anmäler Filipstad

Av Jacob Rudolfsson
En socialtjänstarbetare i Linköping mötte Sara och Christoffer och fann deras situation så allvarlig att hon nu rapporterat ärendet till tingsrätten.
Anmälan gäller både Folåsa behandlingshem och Filipstads kommun.

Världen idag - 2007-11-07


Filipstads kommun stäms för vårdnaden av Folåsabarnen

Av Jacob Rudolfsson

”De mänskliga rättigheterna tillgodoses inte”

Efter det att åklagaren lagt ned anmälan mot socialnämnden i Filipstad, reagerar nu pappans förra ombud. Göran Grauers har länge engagerat sig i Folåsabarnens situation, och begär nu att tingsrätten i Linköping prövar den fysiska vårdnaden av Christoffer och Sara.
– Jag kan inte acceptera att något sådant händer i Sverige idag. Det är skrämmande, säger Grauers.

Världen idag - 2007-09-10Filipstad erkänner fel i fallet med Folåsabarnen

Av Jacob Rudolfsson

Filipstads socialtjänst erkänner att man agerade fel när 12-åriga Sara och 15-årige Christoffer låstes in på behandlingshemmet Folåsa förra sommaren. Det framgår av kommunens yttrande till Justitieombudsmannen (JO) som granskar ärendet. JO har ännu inte fattat beslut i frågan.
Sara och Christoffer är fortfarande inlåsta på behandlingshemmet.

Världen idag - 2007-07-04Nya misstankar mot Folåsa-barnens mamma

Av Maria Andersson

Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström vid Åklagarkammaren i Karlstad har beslutat att inleda förundersökning mot mamman till barnen Christoffer och Sara som Världen idag tidigare skrivit om.

Världen idag - 2006-12-18

 

 

Fick inte önska pappa god jul
Av Maria Andersson

Till och med landets farligaste fångar fick i julas ringa hem från anstalten och önska sina anhöriga god jul. Denna princip gällde dock inte för nu 12-åriga Sara på Folåsa behandlingshem. Trots att det var julafton fick hon inte ringa hem till sin pappa.

Världen idag - 2007-01-10

 

Folåsabarnen får inte hållas inlåsta längre
Av Maria Andersson

Barnen Christoffer och Sara, som Världen idag tidigare skrivit om, får enligt ett beslut i Kammarrätten i Göteborg inte hållas inlåsta. Trots detta påstår pappans ombud att inget i barnens situation förändrats efter Kammarrättens beslut.

Världen idag - 2006-12-01

 

 

Psykolog oroad: ”Beslutet är ett slag i luften”
Av Maria Andersson

Att Kammarrättens beslut inte föranlett några nämnvärda åtgärder i fråga om Saras och Christoffers situation på Folåsa, oroar psykolog Lars S Bagge.
– Jag kan inte se att det här ärendet sköts med barnens bästa för ögonen, säger Bagge.

Världen idag - 2006-12-01

 

 

Ta itu med problemen på hemmaplan

Av Hans-Göran Björk

Historien om situationen på Folåsa behandlingshem, som Världen idag berättat om och som följts upp av bland annat TV4, fortsätter på en tragisk väg. Där finns barn i en tragisk vårdnadstvist som avvikit från fosterföräldrar. Som straff hålls de inlåsta på en anstalt för ungdomar med missbruksproblem där barn i deras ålder inte har något att göra. Detta är förstås helt oacceptabelt.
Världen idag - 2006-12-01

 

Kritiken mot Folåsa är orättvis tycker SIS
Av Maria Andersson

Statens institutionsstyrelse, SIS, har reagerat på Världen idags rapportering om förhållandena på ungdomshemmet Folåsa, där barnen Sara och Christoffer vistas. Kritiken är orättvis och svartmålande, och skildrar inte verkligheten på Folåsa, menar man.

Världen idag - 2006-10-25

 

 

Var finns hjälpen till de unga?

Av Hans-Göran Björk
Världen idag har under en tid beskrivit förhållandena på ett behandlingshem för unga kriminella – Folåsa. Där har även två offer i en vårdnadstvist, 11 och 14 år gamla, placerats i väntan på vad som ska hända. Även om Statens Institutionsstyrelsen inte låser in ungdomarna på rummen så är det ändå en form av sluten anstalt med hög säkerhet och låsning. Och det är inte en bra miljö för 11-åriga barn, särskilt inte som barnen är i kläm i en tragisk vårdnadstvist.
Världen idag - 2006-10-25

 

 

Missförhållanden på Folåsa bekräftas igen
Av Maria Andersson

17-årige Martin och 16-årige Tobbe bor på Folåsa tillsammans med Sara och Christoffer. De har båda tagit del av Världen idags artiklar och har hört av sig för att berätta om tillvaron på Folåsa. Framför allt är de upprörda över hur Christoffer och Sara har behandlats. Men de mår också dåligt av att deras klagomål över tillvaron på Folåsa bemöts med misstro och likgiltighet.

Världen idag - 2006-10-18

 

 

Tveksamt om barnen går i skola
Av Maria Andersson

Under de tre månader som syskonen Christoffer och Sara vistats på ungdomshemmet Folåsa, har de inte fått någon som helst skolundervisning. Detta trots att barnens bristande skolgång var ett avgörande skäl för socialtjänsten i Filipstad att omhänderta barnen.

Världen idag - 2006-10-18

 

 

Nu granskar staten sig själv
Av Maria Andersson

Tidigare var det länsstyrelserna som hade ansvaret för översynen av statens ungdomshem. Nu är det Statens Institutionsstyrelse som själv ska granska sin egen verksamhet.

Världen idag - 2006-10-18

 

 

Barnen blir kvar på LVU-hem
Av Maria Andersson

I fredags beslutade länsrätten i Karlstad att bifalla socialnämnden i Filipstads ansökan om att omhänderta barnen Christoffer och Sara enligt lagen om vård av unga, LVU.
– En mycket märklig dom, tycker barnens och pappans ombud Göran Grauers, som redan har påbörjat processen med överklagande till kammarrätten i Göteborg.

Världen idag - 2006-10-04

 

 

Socialnämndens ordförande: ”Folåsa är ingen olämplig plats för en 11-åring”
Av Maria Andersson

Socialnämnden i Filipstad vet inte av att man har fått en anmälan från Barn-om-budsmannen beträffande Christoffers och Saras vittnesmål om hur de behandlats av socialtjänsten. Social-nämndens ordförande Sune Frisk medger också att man underlåtit att följa upp hur barnen mått under tiden på Folåsa.

Världen idag - 2006-09-29

 

 

Barnen åter belagda med besöksförbud
Av Maria Andersson

Efter måndagens länsrättsförhandlingar har ärendet med de tvångsvårdade barnen Christof-fer och Sara uppmärksammats av Filipstads kommun. Uppmärksamheten har bland annat lett till att barnen åter belagts med besöksförbud och begränsad telefonkontakt med sin pappa.

Världen idag - 2006-09-29

 

 

Psykologer bestörta över omhändertagande
Av Maria Andersson

”De har farit mycket illa i den miljön”

Psykologen Lars S Bagge anser att socialtjänsten i Filipstad agerat djupt okunnigt, ansvarslöst och grovt skadligt när man placerade två barn på ett hem för kriminella tonårspojkar. Den hårda kritiken framförde han när placeringen behandlades i länsrätten på måndagen.
– Båda barnen är rädda och förtvivlade, framhöll han.

Världen idag - 2006-09-29

 

 

”Ett övergrepp som saknar motstycke”
Av Maria Andersson
 

I våras beslöt socialnämnden i Filipstads kommun att två syskon, på grund av föräldrarnas oenighet om vårdnad och skolgång, skulle placeras i familjehem. I väntan på länsrättens beslut har barnen sedan dess suttit inlåsta på Folåsa behandlingshem utanför Linköping, ett behandlingshem för kriminella och missbrukande ungdomar, detta trots att de inte gjort något brottsligt. Barnens ombud, Göran Grauers, kallar omhändertagandet ett övergrepp som trotsar all beskrivning.

Världen idag - 2006-09-27

 

 

Pappan: ”Det här har nästan tagit livet av oss”
Av Maria Andersson

Det är en trött Fredrik, pappa till Christoffer och Sara, som svarar i telefonen. På grund av influensa kunde han inte medverka vid måndagens förhandling i länsrätten, och först på måndag kväll fick han efter mer än tio veckor tala en halvtimme på telefon med sin 11-åriga dotter Sara. Han är fortfarande tagen av samtalet.

Världen idag - 2006-09-27


”Vi uppmuntrar kontakt med föräldrarna”

Av Maria Andersson

Peter Håkansson, biträdande institutionschef vid Folåsa behandlingshem, bekräftar att Folåsas målgrupp i första hand är adopterade pojkar mellan 15 och 20 år med pågående missbruk och/eller kriminalitet.

Världen idag - 2006-09-27

 

 

 

 

  

FILIPSTADSFALLET - forts.
En serie artiklar i ÖstgötacorrespondentenFILIPSTADSFALLET

- forts II
En serie artiklar i Nya Wermlands Tidning


Barns rätt till trygghet
Av Carin Stenström


Göran Grauers kämpar för de utsatta barnen
Av Maria Andersson 


Barns vilja tas inte på allvar
Av Maria Andersson 


Hur farligt är Social-Sverige?

Av Hans-Göran Björk

Barnfängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg


 Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter