Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Säger inget som kan skada barnet
Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Vi gömmer oss inte bakom sekretessen för att slippa svara på frågor. Lagstiftningen är sådan att vi inte får prata om uppgifter som rör enskilda personer och deras förhållanden.

 

Socialchefen Rolf Persson och informationschefen Ted Lindquist var igår väl rustade för att bemöta reaktionerna efter Kalla Faktas program om familjen Gueblaoui. De berättar att Kalla Fakta inte begärt ut några handlingar från socialförvaltningen trots att de hade en fullmakt. De ifrågasätter därför om Kalla Fakta haft all information för att kunna ge en

rättvisande bild.

 

I programmet sades det att de ansvariga på kommunen, trots fullmakt om upphävd sekretess, vägrade svara på frågor.

 

­- Även om föräldrarna ger fullmakt till socialtjänsten att yttra sig i ärendet till media så innebär det inte att sekretessen upphör.

 

Rolf Persson förklarar att hänsyn måste tas till barnet. Även om föräldrarna upphävt sekretessen så kan inte uppgifter lämnas ut som kan skada barnet.

 

Undersökningar gjorda

När ett barn besöker barnavårdscentralen med viktproblem utreds barnet. Sjukvården gör då de undersökningar som krävs. Självklart har sjukvården gjort dessa undersökningar på det barn som visades i TV 4.

 

Ted Lindquist förklarar att utredningar är gjorda på pojken vad gäller mjölkallergi.

 

I programmet talades det en del om att föräldrarnas intelligens skulle ha med omhändertagandet att göra. (Deras intelligens är normal)

 

­- Det vi bedömer är föräldraförmågan. Det handlar om att kunna se barnets behov, om att kunna knyta an till barnet och att kunna reflektera ur barnets perspektiv, säger Rolf Persson.

 

Han poängterar att det aktuella omhändertagandet gått igenom ett rättslig process i flera nivåer.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

OSKARSHAMNSFALLET II

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd

 


Anette Swärd är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 29 september 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern samma dag.

Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

 

Oskarshamn. Reaktionerna efter Kalla faktas program är färre och mer nyanserade än efter Uppdrag granskning för knappt två år sedan.
Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind var inte med på presskonferensen dagen efter programmet i TV4 om ett omhändertagande av ett barn. 2002 följde en tittarstorm efter SVT:s program om ett annat omhändertagande av ett barn och Rigmor Eklind hotades. Därför var man förberedda på att det kunde hända igen.
- Vi har inte sett något tydligt riktat hot, säger socialchef Rolf Persson, som ger information tillsammans med informationschef Ted Lindquist.

Inrättade telefonpool
Fram till eftermiddagen hade Rigmor Eklind fått ett hundratal e-postmeddelanden och Rolf Persson ett 40-tal. För två år sedan handlade det om tusentals. En del har även ringt till kommunen och då fått prata med en telefonpool som socialkontoret inrättat.
Men tittarstormen uteblev.
- De som hört av sig är mer nyanserade och ser att det är svårt att ta beslut i sådana här ärenden. Det de reagerar mot är att vi inte svarat på frågor. De uppfattar det som att vi döljer något, säger Rolf Persson.
Han betonar att de är så öppna de kan vara beroende på sekretessen.
- Det är föräldrarna som beslutat att häva sekretessen men vi har ett etiskt ansvar för barnet och säger inget för barnets skull, säger Rolf Persson.

Ska få svar
Alla som e-postat eller skrivit till kommunen kommer att få ett svar. En del av avsändarna, och även läsarreaktioner på Oskarshamns-Tidningens hemsida, kräver precis som för två år sedan Rigmor Eklinds och Rolf Perssons avgång.
- Det är klart att man tar till sig det här och det går inte obemärkt förbi, men jag känner att vi har gjort rätt, säger Rolf Persson.

 

 

 

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-09-29

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-10-05


Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
Artiklar som publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om Gueblaouifallet
. 


Tillbaka till Artiklar

 

"Med sådana metoder kan alla barn omhändertas"

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Ett barnomhändertagande i Oskarshamn har åter blivit en riksangelägenhet. Kalla Faktas program i måndags kväll handlade om hur Mounir och Zohra Gueblaoui förlorade sin son.

­

Om man använder sådana här metoder kan man omhänderta samtliga barn i Sverige, säger Bo Edvardsson, docent i psykologi, i programmet.

 

För knappt två år sedan tog SVT:s Uppdrag granskning upp fallet med Lasse och Karin som fått sin son omhändertagen. Oskarshamns kommun försattes i det närmaste i chock av alla de reaktioner som kom från hela landet. Erfarenheterna från det fallet fick kommunens politiker och tjänstemän att agera annorlunda den här gången.

 

Ingen från kommunen ställde upp på någon inspelad intervju för programmet.

Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind (s) nekade till att över huvud taget svara på några frågor. Det som erbjöds var ett möte med socialchefen Rolf Persson och informationschef Ted Lindquist, utan tevekameror.

 

Skolexempel på diskriminering

Kalla Fakta hade fått ta del av handlingar från makarna Gueblaoui. Med hjälp av olika experter har handlingarna granskats.

­Det är ett skolexempel på diskriminering. Jag anser att det var felaktigt att omhänderta pojken, säger Masoud Kamali, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

I programmet togs fallet Gueblaoui upp som ett exempel. I Sverige omhändertas barn till föräldrar med utländsk härkomst i högre grad än andra barn.

 

Färre reaktioner

De dyrköpta erfarenheterna från "Lasse och Karin-fallet" hade också fått Oskarshamns kommun att förbereda sig på de reaktioner som skulle komma.­ Reaktionerna från allmänheten var färre den här gången, och mer nyanserade, säger socialchefen Rolf Persson.

 

Det är nu endast han som sköter kontakterna med media för socialnämnden och socialförvaltningen.­ Vi har haft diskussioner i socialnämnden och vi har valt att det är jag som ska stå för kommentarerna.

 

Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind avstår alltså från kontakt med media.

När "Lasse och Karin-fallet" uppmärksammades i teve utsattes Rigmor Eklind för dödshot. Inför måndagens program hade därför kommunen kontaktat polisen för att skydda utsatta personer. Några hot har hittills inte förekommit i det här fallet.

 

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Klarar Rigmor att rida ut stormen?

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 30 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Göte Pettersson (m) anser att en person i Rigmor Eklinds ställning inte kan gå och gömma sin när media ställer frågor.

­- Min reaktion när jag såg programmet var att man som offentlig person måste kunna svara på frågor och stå för sina handlingar.

 

Kalla Faktas granskning av tvångsomhändertagandet av Zohra och Mounir Gueblaouis son har väckt starka reaktioner.

 

­- Vi har aldrig blivit så nedringda som efter måndagens program, säger Per Hermanrud på TV4 och berättar att en uppföljning kommer om några veckor.

 

Och socialförvaltningen i Oskarshamn har för första gången fått diarieföra en kaktus.

 

"Till socialkontoret och alla dem som har med Zohras sak att göra: imponerande vad ni klarar av", hälsar en norsk kvinna på norska via det kort som medföljer kaktusen.

 

I programmet underkände flera experter grunden för omhändertagandet. Med erfarenheterna från mötet med Uppdrag granskning för två år sedan i ryggen, valde politiker och tjänstemän på Oskarshamns kommun att inte ställa upp på någon bemötande teveintervju.

 

 

Rigmor på annan ort

Många av de privatpersoner som e-postat till kommunen har krävt att socialnämndens ordförande Rigmor Eklind ska avgå.

 

Efter att Nyheterna sökt Rigmor Eklind ringde hon upp och sa följande:

­- Jag är på annan ort och vill läsa tidningarna innan jag kommenterar. Jag återkommer på fredag kväll. Nu har jag i alla fall ringt upp. Hej då.

 

Många har blivit upprörda över hur Rigmor Eklind gömde sig undan TV4:s reporter bakom stängd dörr och vägrade svara på frågor.

 

Vad tycker då några andra av politikerna i Oskarshamn?

 

 

Reagerade negativt

Göte Pettersson (m) reagerade negativt. Han förstår att det måste ha känts tufft för Rigmor Eklind att möta kameran men anser att man ändå måste ha det kuraget.

­

- Det är upp till partiet att sköta om hon ska avgå. Min uppfattning är att det minsta man kan kräva av en person i den ställningen är att man inte går och gömmer sig, säger Göte Pettersson.

 

 

Oerhört negativt för Oskarshamn

Jag tycker att Rigmor Eklind får svara för sig, säger Bo Malm (v), vice ordförande i socialnämnden.

Han anser dock att måndagskvällens teveprogram var oerhört negativt för Oskarshamn.

­

- Tre gånger har socialnämnden gått igenom det här ärendet från början till slut. Tre socialsekreterare har fått svara på frågor. Vi har inte kunnat upptäcka några fel, säger Bo Malm angående barnomhändertagandet.

 

Han hävdar att vänsterpartiet alltid ska göra allt de kan för att fakta ska komma fram.

­

- Mig får man inte tyst på. Men jag kommer inte att bryta mot några lagar eller säga något som kan skada ett barn eller någon annan som behöver hjälp.

 

 

Wretlund ger sitt fulla stöd

Kommunalrådet Peter Wretlund (s) ger Rigmor Eklind sitt fulla stöd.

­- Generellt sett så tycker jag absolut att politiker ska svara på frågor. I det här fallet är jag övertygad om att Rigmor Eklind med sina tidigare erfarenheter gjorde ett klokt beslut. Jag har stor förståelse för hennes val.

 

Peter Wretlund säger sig förstå att folk reagerar negativt när en politiker går och gömmer sig. Men han betonar att de granskande teveprogrammen innebär en extrem situation.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Kalla Faktas påståenden avseende barnhemmet Oasen är både vilseledande och felaktiga.

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Det skriver Oasens styrelseordförande Rune Nensén i ett pressmeddelande.

 

Barnhemmet Oasen i Aneby medverkade i utredningen av familjen Gueblaoui. De anser att deras insatser i utredningen inte alls kom till sin rätt i måndagskvällens Kalla Fakta i TV4.

"De slutsatser som gjorts på basis av Oasens noggranna utredningar har ­trots TV4:s påståenden om det bristfälliga utredningsmaterialet ­ bekräftats i inte mindre än tre länsrättsdomar och tre kammarrättsdomar."

 

Ambitiösa utredningar

Från Oasens sida framförs att deras utredningsmaterial var mycket omfattande. Bland annat samverkade barnhemmet med sjukvården för att försöka ta reda på om det fanns medicinska eller fysiologiska förklaringar till de symtom pojken visade.

"Ingen av dessa ambitiösa utredningsinsatser redovisades i programinslaget."

 

Enligt Kalla Fakta skrevs ett av de viktigaste intygen, som låg till grund för omhändertagandet, av en psykolog som aldrig träffat vare sig barnet eller föräldrarna.

 

Enligt Oasen var detta intyg endast en mindre del i utredningsmaterialet.

 

 

 

"Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?"
Av Brita Sundberg-Weitman

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter