Logga in

Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

SAMMANFATTNINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

Petition nr 2434/2014
Upptagande till sakprövning och åtgärd

Ordförandens rekommendationer om prövningstillstånd och åtgärder kommer att anses vara antagna om inga synpunkter inkommit före den 14 juli 2015.

 

Läs mer: Europaparlamentet - Sammanfattningar, information och rekommendationer - NKMR

ROUNDTABLE

The Best Interests of Children: Have they been well served in Europe?

European Parliament Round Table 2015-06-02
Venue: European Parliament, Brussels, June 2, 2015


The Roundtable is divided into two blocks. The first block will be between 11.00-12.00 and will focus on the child protection systems across Europe, the way they take children and the measures that should be developed to prevent this from happening.
The second block would be then from 12.00-13.00 and it will concentrate on the topic of forced adoption and the way this issue could be addressed on the European level.
The seminar and Q&A session that will be included in each block will be hosted by MEP Tomas Zdechovský and he will also sum up the outcomes of the seminar in the last 10 minutes (12.50-13.00).

Läs mer: Roundtable: European Parliament

Tioårsminnet av Felicia Petterssons död
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand
Göteborg, 2015-05-17


Felicia Pettersson
Felicia Pettersson, 1990 07 19 - 2005 05 17
Vila i Frid


Den 24 mars 2005 blev Felicia Pettersson, då 14 år 10 månader, tvångsomhändertagen och placerad i Kastellet i Asige, ett s k behandlingshem i Halland.
55 dagar senare "hittade" man Felicias döda kropp hängande i ett träd ca ett hundra meter från behandlingshemmet.
Kastellet fick betalt för 116 dygn för Felicias placering, totalt 293 600 kronor. 63 av dygnen var efter hennes död.
Länsstyrelsen i Halland har utrett ärendet. De riktade i kritik mot vårdbolaget för att de inte informerat och samarbetat bättre med Felicias familj.
I januari 2006 lades behandlingshemmet Kastellet ned.

 

Läs mer: Tioårsminnet av Felicia Petterssons död

Treårsminnet av Donia Hassans död


Donia Hassan

Idag, den 28 april 2015 markerar treårsdagen sedan tvångsomhändertagna Donia Hassan, 15 år, vanvårdades till döds i fosterhemmet i Simrishamn, där socialarbetarna i Simrishamns kommun hade placerat henne genom vårdföretaget Attendo - långt från hennes nära och kära. Den 28 april 2015 var slutet för Donia Hassans lidande, men tre år har nu förflutit sedan hennes mor, Annina Karlsson, påbörjade sin kamp för att utkräva ansvar för sin dotters död.

Läs mer: Treårsminnet av Donia Hassans död

Att sätta barnets bästa först i varje beslut om placering utanför sin familj

 

Under sin plenarsession i Strasbourg den 22 april 2015 uttryckte Europarådets parlamentariska församling (PACE) oro över kränkningar av barns rättigheter i vissa länder, då socialtjänsten tvångsomhändertar barn och placerar dem i fosterhem på ett alltför obetänksamt sätt. Detta är desto mer tragiskt när besluten är oåterkalleliga, till exempel i fall av adoption utan föräldrarnas samtycke, betonade parlamentarikerna.

Den 26 januari 2015 antog PACE kommitté för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling, betänkandet som författades av Rysslands delegat, Olga Borzova.
Betänkandet, i sin tur, har sin upprinnelse i den internationella konferensen i Prag som ägde rum den 3 oktober 2014. Pragkonferensen sammankallades av Slovakiens agent i Europadomstolen, Marica Pirošíková, och den byggde dels på hennes egna erfarenheter i fallet med the Boor brothers, klagomålen som 32 nordiska jurister och andra professionella samt Rysslands barnombudsman, Pavel Astakhov, har väckt i Europarådet sedan 2012.

Underkategorier

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter