Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR: s valberednings förslag inför årsmöte den 22 augusti 2009


Valberedning: Endre Dolhamre, Bengt Törngren


Inför årsmötet den 22 augusti 2009 föreslår vi omval av den redan sittande styrelsen samt suppleanter bestående av nedan presenterade.

Styrelse

Ordförande: Jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande: Teol. cand. Majken Frost, Danmark (omval)

Vice ordförande: Fil. Dr. Anu Suomela, Finland, (omval

Vice ordförande : Journalist (NJ), Statsviter (PhD)Gry Scholz Naerö, Norge (omval)

Kassör: Jur. kand Rigmor Persson, Sverige (omval)

Suppleant: advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

Suppleant: jur. stud. Sverre Eskeland, Norge (omval)

Speciella Resurser

Jur. kand., med. lic, Siv Westerberg

Prof. Jacob W. F. Sundberg

Jur. kand. Madeleine Johansson

Arkivansvarig

Ingegerd Alvbring, Fil kand

Götene/Sollebrunn den 7 augusti 2009

Endre Dolhamre                                     Bengt Törngren

…………………..                                    ………………

Endre Dolhamre                                         Bengt Törngren

WWW.NKMR.ORG

Nordiska Kommittén För Mänskliga Rättigheter

Ströms väg 37, 424 71 Olofstorp, Sverige

Tel. +46 31 702 03 85 Fax. +46 31 702 52 42

Revisionsberättelse NKMR 2008


Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2009

Tillbaka till Huvudsidan