"Vi förstår att familjen är samhällets grundsten"

Denna artikel publicerades den 4 September 2013  i tidskiften - Kristen Fostran

Skriven av: Annette Westöö

 

På grund av allt för hög arbetsbelastning missades denna fina artikel.

Som vi nu till slut, nära på ett år försenad publicerar.

Vi ber ödmjukast om ursäkt, och hoppas på fler fina artiklar.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Lördagen den 24 augusti höll NKMR- Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter
sitt årliga
symposium på hotell Scandic Crown i Göteborg.
Organisationen
har sedan starten 1996 arbetat mot onödiga
tvångsomhändertaganden
av barn.

 

 

Symposiet inleds med filmen Legal Abduction som behandlar den märkliga
konflikt som uppstått mellan Finland och Ryssland på grund av den finska socialtjänstens
agerande. En mängd i Finland boende ryska mödrar har fått sina barn
tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem eller på barnhem. Detta har
upprört den ryska allmänheten och problemet har flyttat upp på högsta diplomatiska nivå.

 

 pdfKristen_fostran_4-9-13.pdf

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter