The Nordic Committee for Human Rights

 NCHR

For the protection of Family Rights in the Nordic countries

 

The NCHR Celebrates Human Rights Day - 2015

67 Years of Human Rights - 1948 - 2015.


The Universal Declaration of Human Rights commemorates its 67th Anniversary on Human Rights Day, 10 December 2015.

 

It was on December 10, 1948, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, which has become the universal standard for defending and promoting Human Rights.

The theme of Human Rights Day 2015 is: Our Rights. Our Freedoms. Always.

Подробнее: The NCHR Celebrates Human Rights Day - 2015

NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN

NKMR:s SÖK-Tjänst anmäld till datainspektionen


DI-tillsynsärende


Den anonyma anmälan


DI-författningssamling


NKMR:s yttrande


DI-beslut 2000-05-19


NKMR:s begäran om besvärshänvisning


DI:s brev 2000-05-25


NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning


Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott


Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten


Länsrätten i Stockholm avvisar NKMR:s överklagande - beslut 2001-01-29


NKMR:s överklagande av Länsrättens beslut


Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i beslut 2001-03-14


Datainspektionens yttrande 2001-05-07 till Kammarrätten i Stockholm


NKMR:s yttrande 2001-05-29 över Datainspektionens yttrande till Kammarrätten i Stockholm


Kammarrätten beslutar att återförvisa NKMR:s överklagande av Datainspektionens beslut till Länsrätten för sakprövning
beslut 2002-01-23

 

Länsrättens dom 2004-02-05

 

Komplettering av NKMR:s överklagande till Kammarrätten i Stockholm, 2004-05-24

 

Kammarrätten i Stockholm beslutar om prövningstillstånd för NKMR:s överklagande. 2004-10-29

 

Datainspektionens yttrande 2004-12-16 till Kammarrätten i Stockholm                

NKMR:s yttrande 2005-01-12 över Datainspektionens yttrande till Kammarrätten i Stockholm    

Kammarrättens dom 2005-03-31 

 

NKMR:s överklagande till Regeringsrätten, 2005-04-11

 

Komplettering av NKMR:s ansökan om prövningstillstånd till Regeringsrätten, 2005-08-19

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, 2007-05-24 - NY

 

************

 

Farlig uavhengig
Av Egil G. Skogseth


Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Av Marianne Haslev Skånland

 

Sykepleiere frykter represalier

Av: Jorunn Litland

 

Lojalitet og ytringsfrihet. Av Jan Fridthjof Bernt

Förbjudet efterlysa barn på Internet

Åsiktsbildningen söker nya kanaler. Av Jan Kallberg

Skylten JANTE har återigen tänts. Av Jan Kallberg

HD friade personuppgifter på Internet. Av Staffan Kihlström.

Högsta domstolen dom i PUL-målet B 293-00, Riksåklagaren mot Börje Ramsbro

Menneskerettighetene ved norske domstoler. Av Anders Ryssdal

 

Medienes rolle i strafesaker. Av Tor Langbach

 

Dommervett. Leder i Aftenposten 2001-07-11

 

Med Gud på sin hemsida. Av Nils Funcke

 

Aftonbladet.se fällt för debattinlägg - till-sidorna stängs

 

Dom mot hemsida underkänns av EU. Av Anders Bolling

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter