Till Minne

Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter
tillsammans med alla medlemmar hedrar
minnet av dessa:

 

MEDKÄMPAR
OPPINIONSBILDARE
och
OFFER FÖR MYNDIGHETERNAS MAKTMISSBRUK

-  Vila i frid  -

TILL MINNE AV TSUNAMIKATASTROFENS OFFER

Med anledning av årsdagen av tsunamikatastrofen vill NKMR hedra offren och visa vårt deltagande med anhöriga som mist sina nära och kära. Det är en oerhörd tragedi som har drabbat er och det är vår förhoppning att samhället ska visa er största förståelse och ge bästa möjliga stöd.

 

Styrelsen

 

Mormorsupprorets brev till samtliga ledamöter och suppleanter i Socialutskottet

 

Till minne av Bernt Hörnell

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

 

 

 

 
Sven-Erik Berg har i flera år kritiserat det svenska systemet för tvångsomhändertagande av barn (LVU) och den förföljelse som barnets föräldrar och släkt utsätts för av enskilda sociala tjänstemän - med politikernas och andra myndigheters stöd och välvilja. Docent Bo Edvardsson kallar det för "förföljande strategier".

Sven-Erik Berg är inte bara en "tyckare". Han har egna erfarenheter av den enorma psykiska pressen som den enskilda utsätts för i samband med att barn tvångsomhändertas och fosterhemsplaceras av socialtjänsten. Hans barnbarn blev tvångsomhändertaget och placerat i fosterhem.
Läs Tinafallet där Sven-Erik Berg berättar om familjens kamp för barnets rätt till sin egen familj och släkt. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Polis och åklagare utredde aldrig socialtjänstens brott. Sven-Erik Berg dömdes att betala skadestånd till socialarbetarna som hade konfiskerat hans barnbarn och lämnat henne som försörjningsobjekt åt skrupelfria fosterföräldrar.
Men han kämpade vidare - och vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

Familjen Berg var dock starka. De har pliktat med sin hälsa men inte med sina liv -hjärtinfarkt, stroke eller självmord - som så många andra som har kämpat för att skydda sina familjer mot socialtjänsten har fått göra.

Runan till minne av Bernt Hörnell publiceras här med författarens benägna tillstånd.  

 

Tidigt på morgonen 21 juni avled Bernt Hörnell vid 61 års ålder. Hjärtat orkade inte längre. De sociala myndigheterna har nu ytterligare ett liv på sitt samvete.

 

De senaste cirka två åren har familjen varit utsatt för något som utan vidare kan klassas som en ren häxjakt från de sociala myndigheternas sida. En i alla avseenden skötsam familj råkade i klorna på tjänstemän som av allt att döma aldrig läst, alternativt läst men inte förstått texten i Socialtjänstlagen. Undanhållande av handlingar/fakta, påhittade "bevis" samt en stor portion subjektivt tyckande, gjorde det möjligt att hålla familjens minderåriga flicka separerad från mamman och pappan under åtskilliga månaders tid.

 

Behandlingen till trots visade familjen med Bernt i spetsen berömvärt tålamod och lugn – utåt. Vi som kände familjen, kunde notera hur illa familjemedlemmarna for och befarade att det hela skulle sluta på sätt som nu skett.

 

Det är lätt att se sambandet mellan myndigheternas brutala behandling av familjen och Bernts tragiska bortgång. Samtidigt tvingas vi konstatera att tjänstemän och politiker som styrt händelseutvecklingen även fortsättningsvis avlönas/arvoderas av skattebetalarna i Örnsköldsviks kommun.

 

En inte allt för vågad gissning är, att de påstår sig agera "för barnets bästa".

 

 

Socialas agerande skördar liv!

Av Sven-Erik Berg

 

Örnsköldsviksfallet. Anonymt brev slog familjens liv i spillror
En serie artiklar i Örnsköldsviks Allehanda

 

Stora brister i utredningar om barn som far illa
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Richard Gardner - in memoriam

 

This message originated from Tony Coe, President, EQUAL PARENTING COUNCIL "Children need BOTH Parents!" www.EqualParenting.org Affiliated to Children's Rights Council of USA.

It has been expanded by Ruby Harrold-Claesson, attorney-at-law. President of NKMR/NCHR.

 

 

 

 

It is with deep regret that we must inform you that Richard Gardner passed away suddenly this last Sunday (May 25, 2003).

 

Richard was a great man. He coined the term "Parental Alienation Syndrome" and has been a wonderful support to so many non-resident parents wrongly shut out of their children’s lives.

 

He came to the UK at his own expense at the invitation of EQUAL PARENTING COUNCIL in order to help us persuade Government and the Judiciary to recognize this all too common dynamic that destroys the natural bond between children and their parents after divorce and separation. He spoke powerfully, persuasively and always with good humour. I had the privilege of accompanying him to meetings and media interviews. What an impressive guy!

He will be sadly missed as a professional and as a friend.

 

Funeral services will be held on Wednesday, May 28 in Hackensack, New Jersey, USA.

 

Tony Coe, President, EQUAL PARENTING COUNCIL

"Children need BOTH Parents!" www.EqualParenting.org

Affiliated to Children's Rights Council of USA

 

 

 

******************

 

Fil Dr, leg psykolog, Lena Hellblom Sjögren, har utvidgat Richard Gardners begrepp om "Föräldra-alienationssyndrom - PAS" till att inbegripa tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn. Det inträffar alltför ofta att socialsekreterarna och fosterföräldrarna baktalar och hjärntvättar barnens biologiska föräldrar och gör allt för att vända barnen mot sina föräldrar och knyta dem till fosterföräldrarna.

 

Det finns ett antal artiklar om PAS av Lena Hellblom Sjögren på NKMR:s hemsida. Artiklarna finns såväl i sektionen "Artiklar" som i våra olika arkiv. Se särskilt Farliggörande av föräldrar. Föredrag av Lena Hellblom Sjögren, och Farlig, eller farliggjord mamma? Av Lena Hellblom Sjögren, och Making a parent dangerous. PAS in Sweden and Norway. By Lena Hellblom Sjögren

**************

 

The Swedish forensic psychologist, Lena Hellblom Sjögren, PhD, has expanded Richard Gardner's PAS to include children who have been forcibly taken into care by the social authorities and placed in foster homes. In many cases, these children are exposed to a denigration campaign against their mothers and fathers and other relatives both by the social workers and the foster parents. After a few years the children develop PAS. Making a parent dangerous. PAS in Sweden and Norway. By Lena Hellblom Sjögren and the following articles in Swedish can be found on the Nordic Committee's web site: Farliggörande av föräldrar. Föredrag av Lena Hellblom Sjögren, och Farlig, eller farliggjord mamma? Av Lena Hellblom Sjögren.

 

Gothenburg, Sweden

June 16, 2003

Ruby Harrold-Claesson

Attorney-at-law

President of NKMR/NCHR

Recomendations for Dealing with Parents Who
Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children

By Richard Gardner

Notice Board

Harry Ulich

Harry Ulich

Pensjonist.

Sekretær för Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR.

Født 1936.

Utdannet lithograf.

Yrkesvirksomhet som selvstendig næringsdrivende innen grafisk industri og markedsføring.

Har vært styremedlem og redaktør i Norges Handikapforbund.

Aktiv debattant i media, og virksom i lokalpolitikk, spesielt innen omradene kultur, sivile rettigheter, rettssikkerhet.

Har bistått enkeltmennesker og familier i saker der de har vært utsatt for offentlige overgrep, bl.a. fra barnevernet.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter