Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett


Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Av Mona Lygre

  

 

 

FØLER DU DEG URETTFERDIG BEHANDLET AV BARNEVERNET?
Din anonymitet beskytter ikke deg, men barnevernet.
Organiser deg i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett!
Ring til Mona Lygre, tlf. 55 96 05 74.

 

 

 

 

  

Sommeren 2002 ble jeg lei av å sitte som passiv og hjelpeløs tilskuer til barnevernets overgrep mot sivilbefolkningen. - Jeg fikk lyst til å gjøre noe med den saken, og derav fikk jeg idéen til å sette inn små annonser under rubrikken "Kunngjøringer" i lokalavisene, med følgende tekst:

----------
FØLER DU DEG URETTFERDIG BEHANDLET AV BARNEVERNET?
Din anonymitet beskytter ikke deg, men barnevernet.
Organiser deg i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett!
Ring til Mona Lygre, tlf. 55 96 05 74.
-----------

Til de første "deltakerne" sendte jeg ut A-4 kopier av den ovenforstående teksten x 3, og skrev opp mitt telefonnummer på små lapper som publikum kunne rive av og ta med seg hjem. Disse lappene hengte vi opp på oppslagstavler i butikker, på sosialkontor, helsestasjoner osv.

Responsen var fin fra hele landet fra første stund. Deretter bestemte vi oss for at vi ikke ville bruke verdifull tid og krefter på å danne en formell forening med vedtekter, styremedlemmer og obligatorisk kontingent. Gruppens deltakere må istedet være aktive selv, ved å distribuere opplysninger om hvor ille disse barnevernsakene er, og noen av oss må stille seg til disposisjon for å være kontaktpersoner for nye innringere. Vi har nå fått kontaktpersoner i alle landsdeler. Vi oppmuntrer også våre deltakere til å skrive leserbrev til aviser og skrive til politikere og direkte til myndighetene, for på denne måten å få til en forandring på vårt rettsløse REGELVERK.

På grunn av at vi ikke krever "medlemskontingent" av våre deltakere, trenger vi ikke å bruke tid til å føre regnskap og få det kontrollert, men vi er til gjengjeld naturligvis henvist til å bruke av våre egne penger på en del driftsutgifter, som f.eks. porto, annonsering mm. Men mange har vært generøse til å sende oss penger og særlig til å sende oss FRIMERKER.

Vi forsøker å samle informasjon vedrørende gode og dårlige advokater, slik at barnevernofre kan få et best mulig utgangspunkt for sin sak. Vi er også interessert i opplysninger vedrørende dommere, barnevernsarbeidere, og sakkyndige psykologer som barnevernet bruker - slike som gruppens deltakere har opplevd ved selvsyn.

Vi har flere ganger holdt små demonstrasjoner utenfor Tinghuset i Bergen, hvor rettssaker, deriblant barnevernssaker, holdes, og vi har da snakket med folk som går ut og inn og flere ganger fått sympati for vår sak. Ved vår demonstrasjon for noen dager siden samlet vi inn underskrifter til støtte for Svanhild - se Svanhild-saken - og vi fikk 60 underskrifter. Hver måned holder vi en liten sammenkomst på en hyggelig kafé, hvor vi både diskuterer alle mulige ting innen gruppens saksområde og støtter hverandre gjennom hyggelig samvær.

 

I dag, den 19. mars 2003, har vi siden starten den 22. juni 2002 ekspandert til 204 deltakere fra Alta i nord til Kristiansand i sør, og vi får stadig inn nye henvendelser. Vi har også fått kontaktpersoner i både Danmark og Sverige. For tiden arbeider vi også intenst med å få lagt ut vår egen hjemmeside på internett. Vi håper også i fremtiden på et godt samarbeid med Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR).

Så langt har vi sendt ut 7 "nyhetsbrev" med informasjon til deltakerne, og vi arbeider også med et konkret forslag til myndighetene om hvordan et NYTT "barnevern" må utformes og PRAKTISERES av sosialarbeidere med tanke på dets brukere.

Deltakere av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett har fått god kontakt med hverandre, samt følelsesmessig støtte av likesinnede, og det hjelper i hvert fall på humøret: Nå lar vi oss ikke så lett slå til jorden av motgang og usaklig kritikk fra vårt lands myndigheter! Vi vil kjempe tilbake, med fredelige midler, vel vitende om at sannheten og rettferdigheten vil seire til slutt!

  

ALVHEIMS TIO BUD
 
Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

MORMORSUPPRORET

Mormorsupprorets hälsning till NKMR:s årsmöte 2002
 
Rapport fra 1. Maj mødet i Tangkrogen Århus
af Kirsten Skovbo


 

NÖDROP TILL NKMR

 

LETTERS TO THE NCHR
 
NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN
 
Rapporter och brev
 
NKMR BESKYDDAS AV BIRGITTA WOLF - INTERNATIONELLT KÄND SOM "FÅNGARNAS ÄNGEL"
 
Tioårsminnet av Daniel Sigström
Av Ruby Harrold-Claesson

 
Till minne av Astrid Lindgren
 
Till Minne av Stefan Holmlin
 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Vil åpne for adopsjon i barnevernsaker

Vil åpne for adopsjon i barnevernsaker

NRK har i en serie artiklar uppmärksammat det liv och de umbäranden som barnevernets klienter utsätts för under sina uppväxtår. Lösningen som NRK och Norges regering föreslår är tvångsadoption.
Detta är ingen nyhet eller nydaning. I Sverige har man från myndighetskretsar sedan början av 2000-talet förespråkat tvångsadoption. NKMR har varit - och kommer även i fortsättningen att vara - emot tvångsadoption av fosterbarn.
En serie artiklar i NRK.no, 2009-09-29 - - 2009-10-09

 

 

 


Nektes hjelp av barnevernet

Av Astri Thunold och Oddgeir Øystese
En 18 år gammel jente i Bergen nektes plass på barnevernsinstitusjon, selv om hun trenger tilsyn og omsorg fra voksne. Dette er et klart lovbrudd, sier advokaten som representerer henne. Barnevernet plasserte jenta på en campingplass, der hun skar seg opp og rev av seg deler av håret.
NRK, nrk.no - 09.10.2009Kan bli lettere å adoptere fosterbarn

Av Astri Thunold och Bergit Sønstebø Svendseid

Regjeringen vil gjøre det lettere for fosterforeldre å adoptere. Det gjør de ved å åpne for at de biologiske foreldrene kan ha besøkskontakt med barnet, etter at en tvangsadopsjon er gjennomført.

NRK, nrk.no - 09.10.2009Vil åpne for adopsjon i barnevernsaker
Av Bergit Sønstebø Svendseid

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for fosterforeldre å adoptere.

NRK, nrk.no - 09.10.2009Fosterbarna bør kreve erstatning

Av Astri Thunold & Leif Rune Løland

Barn som stadig måtte flytte til nye fosterhjem kan kreve erstatning for en ustabil oppvekst. Det sier advokat Einar Drægebø, som ledet den første barnehjemsgranskingen i Norge.

NRK, nrk.no - 02.10.2009- Fosterhjemsomsorgen en planlagt katastrofe

Av Astri Thunold

Av dem som har flyttet åtte ganger eller mer, oppgir over halvparten, 6 av 10, at de har en alvorlig psykisk lidelse. Det viser en spørreundersøkelse NRK Brennpunkt har gjort i samarbeid med Landsforeningen for Barnevernsbarn (LfB).

NKR, nrk.no - 01.10.2009Barn på oppsigelse

Av Astri Thunold

Over 2000 fosterhjemskontrakter ble avsluttet i fjor, viser tall NRK Brennpunkt har hentet inn. Omsorgen for fosterbarn kan sies opp med tre måneders varsel.

NRK, nrk.no - 29.09.2009Barnevernsbarn på flyttefot

Av Astri Thunold

Hvert fjerde barn som barnevernet tar ut av familien, flytter fem ganger eller mer. Det viser tall Brennpunkt har fått fra Unifob Helse i Bergen. Staten har ingen oversikt over flyttingene.

NRK, nrk.no - 29.09.2009

 

 

Ingens barn. Dokumentar program fra NRK.
Hver dag må barnevernet ta barn bort fra foreldrene, men hvor blir det av disse barna? Ingen kan love dem varige hjem og en familie for livet.

Undersøkende dokumentar fra NRK, nrk.no - 29.09.2009

 

 

 

 

 

NKMR:s remissyttrande ang. SOU 2000:77 - Omhändertagen

 

NKMR:s brev ang. tillsättande av en oberoende granskningskommission

 
Skandalen på barnhem i Wales
Av Kerstin Lindman-Strafford

 

Advokat Lennart Hanes skrivelse ang. skadestånd för LVU-offren


Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden.
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Några exempel på vad fosterbarn berättar om vanvård, misshandel och övergrepp i fosterhem.
Siv Westerbergs föredrag vid NKMR:s Symposium i Göteborg, juni 2003


Tvångsadoption dålig lösning

Av Ruby Harrold-Claesson

Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson

 
Till Artikelindex

 

 

Ødelägger barnevernet oss?

 

Ødelegger barnevernet oss?

Av Harry Ulich

 

  

 • Artikkelen har tidligere vært publisert den 17. september 1996 som leserinnlegg i debattspalten i Sydvest Nytt, lokalavis for Fyllingsdalen, som er en bydel i Bergen. Den återges her med forfattarens tilstand.

 •  

   

  Med interesse leste jeg om Liv Gjerlands grusomme skjebne i Sydvest Nytt nr. 32.

  Personlig kan jeg bekrefte at Liv Gjerland beskriver toppen av det isfjell vårt rettsløse samfunn har utviklet i slike saker.

  I Kongens og Statsministerens nyttårstale og i en appell forleden fra Barne- og familieministeren (sammen med kriminalsjef Huuse) blir det appellert til menigmann og "nabokjerringer" om å engasjere seg.

  Undertegnede gjorde alvor av dette da jeg forsøkte å forhindre et offentlig overgrep og justismord mot en mor med cerebral parese. Det fører for langt her å ta opp de utrolige argumenter som ble anført mot henne om uskikkethet til å ha daglig omsorg for sine barn. Men jeg kan fortelle at jeg av denne moren ble bedt om, med fullmakt som vitne (i samsvar med forvaltningsloven) å følge henne til en rettsoppnevnt psykolog.

  I psykologens rapport, som jeg leser etter at moren har tapt saken, er jeg oppført som "mors medspiller". Naboer av moren og faren blir behandlet som en del av morens unøytrale og derfor inhabile nettverk. Dette gjelder også respekterte politikere som engasjerte seg i saken.

  Det verste er tross alt at mine avslørende opplysninger er tildekket med misforståelser som stiller meg i et meget uheldig lys som "medspiller". Opplysninger som ble dokumentert, er ikke nevnt med en stavelse i psykolog-rapporten, eller de har fått en forvrengt, motsatt betydning som ble mer fellende enn oppklarende for moren. En slik rapport burde vel i en rettsstat fått strafferettslige følger for psykologen. Det skjer ikke i Norge; tvert imot kan rapporten endog unntas fra offentlig innsyn.

  Konklusjon:

  Det er min og andres erfaring og inntrykk at barnevernets, rettsvesenets og psykologenes felles opptreden i slike saker er en kopi av middelalderens heksebrenning - hvor barneverns-institusjonen i realiteten er en "barneverns-inkvisisjon", som det ble hevdet av Liv Gjerland. Mennesker med empati og sunn fornuft forlater etaten, og den harde kjerne blir sittende med "makta som rår".

   

  Angreppen på familjen

  Arbetar socionomer som kvacksalvare?

  Barnevernet og rettssikkerhet

  Envis förälder förlorar sitt barn

  Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft

  Stämpla inte de utvecklingsstörda

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 
Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og fd andre ledere i NKMR. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

Dette indlegg ble tidligere publisert i Østlendingen.no den 17. september 2004.

 

  

 

 

Robert Aasen har helt rett i sitt innlegg om ytringsfrihet den 11.9.04. De påtenkte begrensninger som Ap og SV har tenkt seg, og saktens andre partier også, kommer med sikkerhet til å være slik at det skal begrense befolkningens mulighet til å kritisere og bekjempe overgrep fra det offentlige. Hovedpoenget med ytringsfrihet er ikke at jeg fritt skal kunne debattere hummer og kanari, nei det er å kunne informere offentligheten når folk blir mishandlet av maktapparatet. Ytringsfrihet må til ikke bare for å sikre demokrati gjennom at alle får komme til orde, den er vel så viktig for å gjøre det mulig for samfunnets medlemmer å nyte elementær rettssikkerhet, selv om de er i minoritet. Det er skjønne paradeord at staten og våre valgte politikere gjør dette for oss; virkeligheten er atskillig annerledes. Men det norske folk er egentlig meget myndighets-underdanige, bare overgått av svenskene. Vi er som samfunnsmedlemmer neppe særlig mer våkne overfor farene ved frihetsbegrensninger enn hva politikerne ser ut til å være. Og det meste av pressen babler kun om sin "Vær varsom"-plakat, uten å forstå at i mange typer saker er det ikke offentlig omtale som skader enkeltmennesker, det er tvert imot manglende omtale som stiller dem hjelpeløse overfor maktapparatet. Imidlertid burde flere av sensurentusiastene sette seg inn i hvordan det tross alt ser ut til å være gått riktig vei ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (MED) i Strasbourg. Der er flere land, blant annet Norge, blitt dømt for krenkelser av Menneskerettskonvensjonens (EMKs) Artikkel 10, i vår autoritære iver etter hemmeligholdelse og munnkurv. Det er på høy tid å skrike opp, slik Robert Aasen gjør.

Vi må forstå at når Norge har skrevet under på Menneskerettskonvensjonen, så har vi også skrevet under på at vi ikke har adgang til å holde det gående med, enda mindre å introdusere, lovgivning som krenker EMK. Man kan ikke holde seg med underordnet lovgivning som står i strid med overordnet; det burde i det minste være kjent i politiske kretser som arbeider med lovgivning stadig vekk. En human stat beflitter seg også på å gi borgerne flere rettigheter enn akkurat det minimum EMK krever, ikke færre. At det ikke er slik her hos oss, og at norske politikere i det hele tatt vil forsøke seg med å innskrenke ytringsfriheten og se om de kan komme unna med det, taler sitt tydelige språk. Det gjør det alarmerende tydelig at våre rettigheter ikke vinnes med godsnakk og ettergivenhet og 17. mai-taler. Vi må regne med å måtte kjempe for å bevare dem, hele tiden.

 

 

Ytringsfrihet og rettssikkerhet

Marianne Haslev Skånland

 

NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Østfold - På barneverntoppen

Østfold - På barneverntoppen

En serie artiklar i NRK.no om barnevernet i Østfold publicerade mellan den 23 januari 2003 - 28 juli 2005

 

 

 

 

Østfold - På barneverntoppen
 Av Petter Skafle Henriksen

Østfold er det fylket i landet som har flest barneverns-tilfeller. Tallene har steget siden sist år

NRK.no 28.07.2005

 

 

Østfoldbarn får hjelp for sent

Av Morten W. Røkeberg

Barn i Østfold får ikke hjelp innen fristen de har krav på. Barnevernet i Østfold-kommunene brøt fristen for behandlingstid i nesten halvparten av sakene i fjor.
NRK.no 11.02.2005

 

 

Barnevernskrise i Østfold

Av Odd Borgestrand

- Barnvernet i østfoldbyene blir ikke tatt på alvor av politikerne. Nå må de våkne, sier lederen i Fosterhjemsforeningen.
NRK.no 14.12.2004

 

 

Flest barn på tiltak
Av Anne Tønnesen

Østfold er fortsatt et av fylkene hvor flest barn får hjelp av det fylkeskommunale barnevernet.
NRK.no 09.07.2004

 

 

Ingen bedring i barnevernet
Av Rune Fredriksen

Barnevernet i Østfold klarer ikke å overholde saksbehandlingsfristene. I 11 av 18 kommuner ble tremånedersfristen brutt det siste halvåret, viser tall kommunene har sendt inn til fylkesmannen.

NRK.no 03.02.2004


Lange køer hos barnevernet i Fredrikstad
Av Petter Grimnes

Barnevernet i Fredrikstad klarte ikke å holde fristen i 38 barneverns-saker andre halvår i fjor, noe som betyr at mange barn må vente lenge på å få hjelp. Barnevernet skylder på liten kapasitet.
NRK.no 28.01.2004

 

 

Barnevernet i trøbbel
Av Morten W. Røkeberg

Det har vært mange problemer etter at staten tok over barnevern og familievern fra Østfold fylkeskommune.

NRK.no 19.01.2004

 


Økning i antall "mappebarn"
Det har vært en økning i antall "mappebarn" i Fredrikstad. Kommunen bryter i prinsippet loven om barnevernstjenester hver dag.

NRK.no 26.05.2003


Mange barnevernssaker i Råde
Antall barnevernssaker i Råde kommune har steget kraftig de to siste åra. Økningen kom etter at det i starten av 2001 ble meldt inn mange nye saker.
NRK.no 10.03.2003


- Barnevernet har sviktet
- Barnevernet har sviktet når mange barn flyttes ut av hjemmet på kort varsel. Det sier leder for barnevernet i Fredrikstad, Bente Bjørkmann.
NRK.no 23.01.2003


- For mange barn hentes uten forvarsel
 Stadig flere barn i Østfold blir brått flyttet fra hjemmet sitt til barnevernsinstitusjon eller fosterhjem. - Mange av disse akutte flyttingene kunne vært unngått, sier barnevernslederen i fylket.
NRK.no 23.01.2003

Tillbaka till Artikkar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter