Barne vern?

 

 • Barne"vern"?

  af Marianne Haslev Skånland,
  Bergen:

 

Innlegg sendt til "Si det i VG" 30. januar 1996, men ikke trykket.
(Saken ble forøvrig raskt betraktet som uaktuell, fordi det viste seg at den ansatte var død av et hjerteanfall, ikke av vold påført av vedkommende ungdom.
Men innsikten reportasjene gav i tilstandene i "ungdomshjem" og i barnevernets holdninger, var jo like fullt av betydning.)

 

 

 • En ungdom på barnehjem slåss med en ansatt, med dystert resultat: Den ansatte dør.

  Intervjuene som følger virker dessverre kjent. Vi får vite at barneverns-etaten i Vestfold er sterkt opptatt av å hjelpe de ansatte på institusjonen. Disse uttaler at de ofte er redde for å oppholde seg i barnehjemmet, særlig "alene" om natten. Så nå skal vaktholdet styrkes.

  Hvem har skapt et slikt miljø, der redsel og aggressivitet later til å herske? Er det ikke barnevernet selv - det fremgår at de er 9-10 stykker om å vokte på 4 ungdommer?

  Intet sies om hvordan barna har det på en slik institusjon. Det opplyses at de er fra 10 til 18 år, og at de "av forskjellige grunner" ikke kan bo hjemme. Takk, vi kjenner til barnevernets "forskjellige grunner" til å fjerne barn fra det eneste nogenlunde trygge stedet de kan være: hos sin familie, som elsker dem selv om ingen andre gjør det.

  Hva har 10-åringer å gjøre i et miljø der voksne ansatte er redde for å være, og hvor disse voksne forøvrig bare synes å tenke på seg selv? Er dette enda en "Stena Saga"-sak, der barnevernets skadeverk overfor barn og deres foreldre legger familienes liv øde og kjører ungdommer ut i sorg, hat og kriminalitet?

  Foreløpig vet vi ikke. Men vi gjør oss jo våre tanker.

Skadelig barne"vern" i Sverige og Norge

Til Barnas og samfunnets beste eller verste?

Tillbaka till Artikelindex

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter